Výroční zpráva

Výroční zpráva za školní rok 2015/2016

Gymnázium Varnsdorf, ...škola na hranici

Pro charakteristiku Biskupského gymnázia Varnsdorf ve školním roce 2015/2016 bych si dovolil použít citace pana Ing. Tomáše Ježka, který jako jeden z členů přípravného výboru pro zřízení BGV v roce 1997 publikoval ve výroční publikaci k devadesátému výročí založení školy článek, který bych ve vztahu k charakteristice všeobecného vzdělání v ČR a zejména ke gymnaziálnímu vzdělání, doporučoval přečíst celé řadě kritiků. S obsahem tohoto textu se naprosto ztotožňuji a velmi často se k němu rád vracím. Vracím z toho důvodu, jak zavádějící a účelové mohou být údaje spojené s potřebou všeobecného vzdělání, kde mnozí poukazují na jeho přesycenost. Ke ztotožnění s textem pana Ing. Tomáše Ježka mě utvrdil nedávno zveřejněný údaj společnosti Eurostat (údaj za rok 2014), kde Česko má nejvyšší podíl středoškoláků, kteří nestudují gymnázia v porovnání s ostatními zeměmi Evropské unie (podíl žáků na oborech středního odborného vzdělání na celkovém počtu středoškoláků: ČR = 73%, Německo = 48%, Španělsko = 34%, Velká Británie = 43%, EU = 48%). 

Celá výroční zpráva ke stažení zde