Výsledky doplnění prvního ročníku vyššího stupně gymnázia – KVINTA

Gymnázium Varnsdorf

Výsledky doplnění prvního ročníku vyššího stupně gymnázia - KVINTA

Počet přihlášených uchazečů k doplnění prvního ročníku k 16. 3. 2017: 9
Počet uvolněných míst k možnému doplnění k 24. 4. 2017: 10

Pořadí Osobní číslo Studijní průměr 8. ročníku
(2. pol.) - počet bodů
Studijní průměr 9. ročníku
(1. pol.) - počet bodů
Splnění kritérií Celkem bodů Přijat = P
Nepřijat = N
1. - 3. K01 100 100 ANO 200 P
1. - 3. K06 100 100 ANO 200 P
1. - 3. K07 100 100 ANO 200 P
4. K03 100 94 ANO 194 P
5. K02 81 86 ANO 167 P
6. K08 73 60 ANO 133 P
7. K04 40 35 ANO 75 P
8. K09 42 31 ANO 73 P
9. K05 25 40 ANO 65 P

Zveřejněno 24. 4. 2017 v 9.00 hodin.

Poučení: přijatí uchazeči musí podle § 60g odst. 6 a 7 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, potvrdit svůj úmysl vzdělávat se na gymnáziu tím, že do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu (tedy nejpozději 10. 5. 2017) odevzdají zápisový lístek. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na gymnáziu, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání na gymnáziu. Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

BGV