G2.

G2 - AJ(Hra) 22. - 26. 2. 2021 / Hrabal Milan Mgr.

Téma týdne:

  • test z lekce 6
  • místnosti a nábytek

domácí práce

  • vypsat  nová slovíčka ze stran 86 - 91
  • workbook 65

G2 - M - 22. 2. - 26. 2. 2021 / Paulusová Jana Mgr.

22. 2. 2021 online výuka: PS kapitola 7 - Využití krácení při násobení zlomků, převrácený zlomek, dělení zlomků
23. 2. 2021 samostatná práce - PS kapitola 7 - do příkladu 21 b) včetně
24. 2. 2021 online výuka:  PS kapitola 7
25. 2. 2021 samostatná práce - PS kapitola 7 dokončení do př. 24, kromě: 21 c) a 24 b)
26. 2. 2021 online výuka: příklady 21 c) a 24 b) z kapitoly 7 a vybrané příklady z procvičovacích úloh do ŠS

G2 - FJ - 22. 2. - 26. 2. / Škáchová Žaneta

1. Samostatná práce (pracovní sešit)

2. On-line hodina (Lekce 6 - L'anniversaire - slovní zásoba, pozvánka a blahopřání, dárky)

G2 - NJ - 22. - 26. 2. 2021 / Janáková Martina Mgr.

Plán práce - týden 22. - 26. 2. 2021 - distanční výuka (doma)

WIR SPIELEN
1. pondělí - slovíčka na WB - opakovací balíček - věty
2. středa - MEET - wir spielen
HA: GU - freiwillige Aufgabe (dobrovolný úkol)

Příští týden: FERIEN (prázdniny)

Předchozí zadání.

G2 - OV - VES 21. 2. - 26. 2. 2021 / Veselá Jana PaeDr.

Milí studenti, úkol k tématu Autodestruktivní závislosti je zadán v Google učebně.

G2 - Hv - 22. 2. - 26. 2. / Jirchářová Zuzana Mgr.

G2 - Hv - 22. 2. - 26. 2.

- naučte se zpaměti dvě sloky libovolné lidové písně (např. zpěvníky Já, písnička), pořiďte videonahrávku vašeho zpěvu a vložte ji do Google učebny do neděle 28. 2. (složka Lidová píseň)

G2 - Fy - 22. 2. - 26. 2. 2021 / Zelinka Vlastimil

Pondělí 22. 2. - Online hodina (11:00 - 11:45)
Otáčivé účinky síly - Kladky

Pátek 26. 2. - Domácí samostudium
 Úkol zadám na online hodině

Sekunda TV (D) 22. - 27. 2. / Holubářová Radka Mgr.

Online TV v pondělí v 10 hod s Aničkou Š. Máme cvičení s míčem, nejlépe malý owerball. 
R. H.

G2- Vv- 22. 2. - 26. 2. 2021 / Hedvíková Milena Mgr.

Trvá úkol- Zimní motiv (solná malba)

G2- CJL- 22. 2. - 26. 2 2021 / Hedvíková Milena Mgr.

Přehled učiva:

Mluvnice- Druhy vět podle postoje mluvčího, souhrnná cvičení z tvarosloví; větný rozbor

Literární výchova- Starověká literatura doby antiky (Homér- Ilias a Odysseia)

Sloh- Líčení- Mé oblíbené místo (slohová práce)

G2 - AJ - sk. HEN - 22. - 26. 2. 2021 / Hendrichová Nikola Mgr.

Út - online hodina (test - can/can't, adverbs of manner; writing - a magazine article )

St - samostatná práce (writing - a magazine article) -> na pátek 26. 2., zadání v Google učebně

 - online hodina (kontrola samostatné práce; culture: the Titanic)

G2 - NJ (SUP) - 22. 2. - 26. 2. 2021 / Šup Jaroslav Mgr.

22.2. samostatná práce:
     1) Do sešitu přeložit otázky a odpovědět na ně: Co je Apfelschorle? Máš rád Apfelschorle? Co máš rád k pití?
     2) AB 65-66/1-4
     3) Splnit na WocaBee balík Lekce 8 B

25.2. online výuka: L8 - rozhovory, číslovky 20-100

G2_CH_22. 2._ 26. 2. / Málková Kamila Ing.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 22. 2. až 26. 2. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

22. 2. DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

1. Trénování chemických prvků PSP - názvy a značky ZPAMĚTI

 2. Písemně do cvičného sešitu odpovězte na otázky:

     učebnice str. 36/ "sovička" číslo 6/1,2

     učebnice str. 36/ "sovička" číslo 7

   .

 

24. 2. ON-LINE VÝUKA:

1. TEST - OKRUHY Č. 14 - 19

2. KONTROLA DÚ:

    učebnice str. 37/1, 2, 3  

3. OPAKOVÁNÍ:  IONTY - kation, anion

4.. NOVÉ: Iontové sloučeniny (uč. str. 36- 37)

G2 - Z - 22. 2. - 6. 2. 2021 / Bujárek Kamil Ing.

Měli jste za úkol takové prvotní seznámení s učebnicí, s Afrikou, práci s textem, snad to padlo na úrodnou půdu...

Do mapy si doplňte vzdálenosti Afriky od ostatních světadílů a najděte hranici s nimi. Tyto (krátké hranice (průlivy, průplavy/šíje) rovněž doplňte do mapy. Najděte krajní body (mysy) na S, Z, V a J Afriky, pojmenujte je. Pod mapu si dle tabulek v učebnici, nebo dle www zapište počet obyvatel Afriky a její rozlohu. Navážeme. Neodevzdávejte. Ve čtvrtek ahoj dle učebnice.

G2 - OV - VES - 15. 2. - 19. 2. 2021 / Veselá Jana PaeDr.

Milí studenti,

výukový materiál je zadán v Google učebně OV. Ve čtvrtek 18. 2. v 18.00 pozvěte rodiče, prarodiče, sourozence apod. na další dobrovolnou on-line hodinu.

G2 - OV - VES - 8. 2. - 12. 2. / Veselá Jana PaeDr.

Úkol na tento týden je v Google učebně. Téma - Stres a jak pro ti němu bojovat. 

G2 - TV (CH) - 22.2.-26.2.2021 / Hocko Stanislav Mgr.

Ahoj!
Online tělocvik na pokec a cvičení každé pondělí 10:00 - cca 10:30 až do odvolání nebo návratu k prezenční výuce ve škole.
Budu se těšit a zdar a sílu
S. Hocko

Meet Google učebna G2 - Tělesná výchova

G2 - OV - VES 1. 2. - 5. 2. / Veselá Jana PaeDr.

Úkol k tématu Stres - zápis do sešitu a k tomu shlédnout výukového video je v Google Učebně OV. A v rámci boje proti stresu je tu dobrovolná večerní on-line hodina, které se můžete účastnit se svými rodiči, prarodiči nebo s kýmkoli jiným z rodiny se uskutečnní ve středu 3. 2 v 19. 00.

Sekunda TV (D) 23. 11. - 27. 11. / Holubářová Radka Mgr.

Děvčata sejdeme se v obvyklou hodinu v úterý v 10. TV vedou dle domluvy Kačka H. a NIkča G. Holky písnou do učebny program a pomůcky.

Moc vaší třídu chválím za aktivitu, hezké hodiny a účast. :-)

 

G2 - AJ - 8. 3. - 12. 3. 2021 / Pohludková Jana

1. hodina - online (Google Meet) - SB 72/1-2 - Present Continuous Affirmative and Negative
2. hodina - samostatná práce - WB - exercises
3. hodina - online (Google Meet) - SB 72/3-6 - Present Continuous, pronunciation -ing

G2-NJ- 22.02.-26.02.2021 / Hanková Jana Bc.

Wocabee, L8- modální sloveso mögen ve větách, číslovky 20 - 100.

G2 - Bi - 22.2. - 26.2. 2021 / Dlouhá Štěpánka RNDr.

Milí studenti,

  1. v tomto týdnu nezadávám samostatnou práci, ale připravte se, prosím, na malý kvíz určování rostlin. Z "Poznávačky bylin I." uložené v Učebně vyberu deset rostlin.
  2. Nezapomeňte na naši on-line hodinu ve čtvrtek 25. 2. 2021 v 8:00 - 8:45. V případě problémů s připojením mi dejte vědět e-mailem nebo telefonicky. Moc se těším na viděnou!

Téma on-line hodiny: kvíz určování bylin, ryby
Pomůcky: sešit, učebnice, psací potřeby

Materiály z hodin, včetně těch starších, jsou vám k dispozici v Google Učebně G2.

G2_dějepis_1. 3. až 5. 3. 2021 / Mágrová Klára Mgr.

Přehled učiva po dobu distanční výuky:

1. 3. až 5. 3. 2021 - jarní prázdniny

27) čtvrtek 25. 2 2021, samostatná práce, název: Gotické stavby. Vyber si 1 stavbu (Kamenný (Karlův) most v Praze, katedrála sv. Víta, Hrad Karlštejn, kaple sv. Kříže na Karlštejně). Zpracuj informace o stavbě buď jako heslo do encyklopedie nebo poster (plakát s obrázky a popisky). Používáš vlastní slova, nekopíruješ text z netu, taková práce je hodnocena za 5. Podklady jsou v Google Učebně. Termín: vložit do Google Učebny do 26. 2. 2021   

26) úterý 23. 2. 2021, on-line hodina, název: 14. století - doba krize, pohrom a nejistot (vláda Václava IV.) Pracuje se s prezentací v Google Učebně, ta je k dispozici i po skončení hodiny, obsahuje zápis 

25) čtvrtek 18. 2 2021, samostatná práce, a) název: O šluknovské sponě. Vymyslet a napsat příběh o tom, jak se ke Šluknovu dostala spona dvora z královského dvora ze 14./15. stol. b) V pracovním sešitě na s. 31 si zopakovat  vrcholný středověk. Termín: vložit do Google Učebny do 19. 2. 2021   

24) úterý 16. 2. 2021, on-line hodina, název: Vláda Václava IV. Pracuje se s prezentací v Google Učebně, ta je k dispozici i po skončení hodiny, obsahuje zápis 

23) čtvrtek 12. 2 2021, samostatná práce, název: Život v době Karla IV. Podle vlastního výběru přečíst JEDEN článek: Otec Jan Lucemburský, Jak bydlel Karel IV., Móda podle Karla IV., Manželka Alžběta Pomořanská, Zdravotní stav Karla IV. Roztřídit informace (vím, dozvěděl jsem se nového, chci se dozvědět). Termín: vložit do Google Učebny do 12. 2. 2021   

22) úterý 9. 2. 2021, on-line hodina, název: Vláda Karla IV. Pracuje se s prezentací v Google Učebně, ta je k dispozici i po skončení hodiny, obsahuje zápis. 

21) čtvrtek 4. 2 2021, samostatná práce, a) název: Život na hradech. Přečti si text v učeb. s. 68 a 69. Vypracuj v pracov. sešitě na s. 33 / celé cv. 5. b) Vytvoř osobní heraldický znak. Termín: vložit do Google Učebny do 5. 2. 2021   

20) úterý 2. 2. 2021, on-line hodina, název: Vláda Jana Lucemburského. Stoletá válka. Pracuje se s prezentací v Google Učebně, ta je k dispozici i po skončení hodiny, obsahuje zápis. 

Dobrovolný úkol: Osobnost Jany z Arku. Zodpověz otázky. Odpovědi odevzdej do Google Učebny. Termín: do 8. 2. 2021

Zpětná vazba k dějepisu. Termín: do 1. 2. 2021. Zadána formou samostatné otázky v Google Učebně.  

25. 1. až 28. 1. 2021, na základě pokynu vedení školy nebude na tento týden zadána samostatná práce (Čt). 

19) úterý 26. 1. 2021, on-line hodina, název: Opakování učiva o posledních Přemyslovcích a gotickém umění. Pracuje se s prezentací v Google Učebně, ta je k dispozici i po skončení hodiny, obsahuje zápis. 

18) čtvrtek 21. 1. 2021, samostatná práce, název: Gotické umění. Zadání v příloze. Termín: vložit do Google Učebny do 22. 1. 2021   

17) úterý 19. 1. 2021, on-line hodina, název: Poslední Přemyslovci. Pracuje se s prezentací v Google Učebně, ta je k dispozici i po skončení hodiny, obsahuje zápis  

16) čtvrtek 14. 1. 2021, samostatná práce, název: Židé ve středověku. Zadání v příloze. Termín: vložit do Google Učebny do 15. 1. 2021   

15) úterý 12. 1. 2021, on-line hodina, název: Prezentace skupinové práce - mapa středověkého města. Vzájemné hodnocení 

14) čtvrtek 7. 1. 2021, samostatná práce, název: Středověké město - práce ve dvojici. Zadání si vysvětlíme 5. 1. Termín: vložit do Google Učebny do 11. 1. 2021. Prezentace proběhne 12. 1. při on-line hodině.  

13) úterý 5. 1. 2021, on-line hodina, název: Středověké město. Pracuje se s prezentací v Google Učebně, ta je k dispozici i po skončení hodiny, obsahuje zápis. 

V týdnu 14. 12. až 18. 12. 2020 je sekunda ve škole.

12) čtvrtek 10. 12. 2020, a) samostatná práce, název: Středověká společnost - venkov. Pokyny jsou níže. Termín: vložit do Google Učebny do 11. 12. 2020. b) On-line test - opakování prvních státních útvarů na čes. území (tzv. Sámova říše, Velká Morava, osobnost knížete Václava, první čeští světci, počátky čes. státu do 12. stol., první čeští králové). Test bude možné vyplnit v Google Učebně kdykoli v rozmezí Čt 10. 12. od 8.00 hod. do Pá 11. 12. do 20.00 hod. 

11) úterý 8. 12. 2020, on-line hodina, název: Zbožnost a kacířství. Pracuje se s prezentací v Google Učebně, ta je k dispozici i po skončení hodiny, obsahuje zápis. 

V týdnu 30. 11. až 4. 12. 2020 je sekunda ve škole. Žáci si donesou:1) komiks podle Starých pověstí českých 2) 84 Kč za pracovní sešit z dějepisu, budeme s ním v dalším období pracovat ve škole i vy doma

10) čtvrtek 19. 11. 2020, samostatná práce, název: Osobnost kněžny Ludmily. Přečti si její životopis a vypracuj příběhovou mapu. Pokyny jsou níže. Termín: vložit do Google Učebny do 27. 11. 2020. Dobrovolný úkol "Jak to bylo s vyvražděním Slavníkovců?" Zadání je v Google Učebně. Odpověď vlož do 27. 11. do Google Učebny. 

9) úterý 10. 11. 2020, on-line hodina, název: Počátky přemyslovského státu. Pracuje se s prezentací v Google Učebně, ta je k dispozici i po skončení hodiny, obsahuje zápis. Mít připravenou učebnici. 

8) čtvrtek 19. 11. 2020, samostatná práce, název: Staré pověsti české. Úkol: Přečíst jednu z pověstí (vystaveny v Google Učebně) podle vlastního výběru a nakreslit komiks. Práci uschovej, vystavíme ji ve škole. Termín: vložit do Google Učebny do 22. 11. 2020

úterý 17. 11. 2020, státní svátek

7) čtvrtek 12. 11. 2020, samostatná práce, název: Velká Morava (bratři Konstantin a Metoděj, umění). Termín: vložit do Google Učebny do 13. 11. 2020

6) úterý 10. 11. 2020, on-line hodina, název: Slované, tzv. Sámova říše, Velká Morava (počátek). Práce s učebnicí a úkoly v prezentaci

Od 4. 11. 2020 bude odkaz na Meet v Google Učebně zpřístupněn vždy PŘED zahájením on-line hodiny.

5) čtvrtek 5. 11. 2020, samostatná práce, název: Románské umění. Zrod středověké Francie. Zadání v příloze. Termín: vložit do Google Učebny do 6. 11. 2020

4) úterý 3. 11. 2020, on-line hodina, název: Zrod Svaté říše římské, práce s pracovním listem

26. 10. až 30. 10. 2020, podzimní prázdiny

3) čtvrtek 22. 10. 2020, samostatná práce, a) název: Život v klášteře, práce s pracovním listem v Google Učebně a zápis do sešitu. b) On-line test - opakování Arabské říše (Pojmy - prorok Muhammad, svaté město, islám, mešita, Korán, počátek arabského letopočtu, převzatá slova, nové plodiny, přínos věd. Letopočet - rok 622). Test bude možné vyplnit v Google Učebně kdykoli v rozmezí Čt 22. 10. od 8.00 hod. do Pá 23. 10. do 20.00 hod.) 

2) úterý 20. 10. 2020, on-line hodina, název: Život na hradě a ve vsi. Práce s úkoly zadanými 15. 10. (hrad, rytíř)    

1) čtvrtek 15. 10. 2020, samostatná práce, název: Středověká společnost. Zadání domácí přípravy na 20. 10. (hrad, rytíř) 

Za pracovní sešit z dějepisu k 17. 12. 2020 nezaplatil 84 Kč: Běhunčík J., Kessler M., Matys O. (nemoc), Seiferová K., Šrajerová A. (nemoc), Zrubecký M. Zaplatí se po návratu do školy.

Termíny dějepisu - ve čtvrtek samostatná práce, v úterý on-line hodina v Google Učebně od 10.00 do 10.45 hod. (platí od 8. 2. 2021)

Informace pro nemocné - zadání je v příloze, zde je přehled témat: 1. 10. 2020 (téma Vikingové), 6. 10. 2020 (Arabská říše,  1. část, zápis do sešitu a pracovní list je v příloze), 8. 10. 2020 (Arabská říše - dokončení), 13. 10. 2020 (Zrod středověké Anglie) 

Kontakt: magrova@bgv.cz