G2.

Vv- G2- 2. 11. - 6. 11. 2020 / Hedvíková Milena Mgr.

Úkolem je vytvořit krajinu (A3 nebo A4) na základě frotáže různých povrchů a následné kolážové úpravy získaného materiálu. 

Bližší instrukce najdete v Google Učebně.

CJL- G2- 2. 11. - 6. 11. 2020 / Hedvíková Milena Mgr.

Přehled učiva:

Mluvnice: Pravopisný kvíz- viz. Google Učebna

                Význam rčení a přísloví- Učebnice 18/6, PS- 12/2

                Jazykový rozbor- PS 12/3

Literatura: Opakování- poezie, próza, drama (ukázky v PS str. 2, 3)

                 Kvíz ke společné četbě v Google Učebně- Zvěrolékař a psí historky

Sloh: Popis předmětu, popis uměleckého díla- Učebnice str. 112,113

G2 - NJ (SUP) - Dú z 22.10. / Šup Jaroslav Mgr.

1) AB 49-50/5-7 - vyfotit a vložit do GU nejpozději do Ne 25.10. (20:00) + do soukromého komentáře vložit tři slova s přehláskami ä, ö, ü
2) Splnit na WocaBee balík Lekce 6 C (termín prodloužen až do Ne 1.11.)

G2 - Hv - 19. 10. - 23. 10. / Jirchářová Zuzana Mgr.

G2 - Hv - 19. 10. - 23. 10.

Do Google učebny vložte do 23. 10. text vaší třídní hymny (stačí jeden žák za skupinu, uvěďte jména všech ze skupiny).

G2 - Fy - 19. 10. - 23. 10. 2020 / Zelinka Vlastimil

Pondělí 19. 10.
Online výuka na Google Meet 11:00 - 11:45
Klid a pohyb tělesa (opakování - otázky str. 9)
Trajektorie a dráha tělesa - otázky a úkoly

Doplňující videa:
Klid a pohyb (11:21)
https://www.youtube.com/watch?v=CAQvD0Awzj4
Trajektorie a dráha (06:56)
https://www.youtube.com/watch?v=IHcnqfiJLhA

Pátek 23. 10.
Domácí samostudium:
- podívejte se na doplňující videa (viz odkazy na youtube)
Úkol: na milimetrový papír narýsuj podle pravítka graf (učebnice str. 14) - dorýsuj pokračování grafu ze stanice Peč přes Urbaneč, Dačice-město do stanice Dačice (viz tabulka str. 10)
termín odevzdání - neděle 25. 10. do 18:00

G2 - AJ - 19. 10. - 23. 10. 2020 / Pohludková Jana

1. hodina - online (Google Meet) - Writing: A city guide, Also
2. hodina - samostatná práce - WB 40/1+2+4
3. hodina - online (Google Meet) - Progress Check Unit 4

G2 - TV (CH) - 19.10.-23.10.2020 / Hocko Stanislav Mgr.

TĚLESNÁ VÝCHOVA

Info: stejné zadání i v google učebně TV

Okruhy a doporučení:

1. Doporučuji  každý den min. 5-6 tis. kroků nebo intenzivnější pohybovou aktivitu v min. délce 3x60 min. za týden.  

2. Míčové hry - dle individuálních možností

3. Pohybové hry a další aktivity - dle individuálních možností

Doporučení:

Co nejvíce pohybu na čerstvém vzduchu (mimo místa s pohybem většího množství osob), fyzická práce, pomoc v domácnosti...

Výstup:

Vedení pohybového deníku / kalendáře (písemně nebo elektronicky). Minimální rozsah 90 min. za týden (může být rozloženo do více "pohybových či pracovních" jednotek). Kontrola po návratu do školy. Samozřejmě můžete vkládat do učebny. Rád uvidím nějaké fotky či videa.

Zdar a sílu

S. Hocko

G2 - AJ (Hra) - 19. - 23. 10. 2020 / Hrabal Milan Mgr.

Domácí práce z minulého týdne k odevzdání tento týden:

  • napsat City guide dle instrukcí GC: Write a City Guide instructions: SB 54/4 write it into your portfolio (all 4 steps), than scan it and upload it here (známka má trojnásobnou hodnotu)
  • workbook str. 40

práce na tento týden:

bude oznámeno

G2 - AJ - sk. HEN - 19. - 23. 10. 2020 / Hendrichová Nikola Mgr.

Út - online hodina (there is, there are)

St - samostatná práce (there is/are + prepositions of place - cvičení v Google učebně, hotové do páteční hodiny)

- online hodina (kontrola samostatné práce; landscape features - vocabulary)

G2-OV-VES 19.10. - 2. 11. / Veselá Jana PaeDr.

Milí studenti, pokud jste si pozorně prohlédli video zadané v minulém týdnu, pak jistě víte, že ode dávna se rozlišují čtyři druhy temperamentu.

Dokážete tedy jistě zodpovědět dvě otázky:

1) Kolik druhů temperamentu znáš?

2) Vyjmenuj je.

Odpovědi mi zasílejte do e-mailu vesela@bgv.cz. Těším se na vaše odpovědi. Můžete mi taky napsat, jak se máte.

Můžete si také vyplnit test, ve kterém se dozvíte, ke kterému temperamentu pravděpodobně patříte, zde je odkaz: https://testy.zsvsechovice.cz/test/3

Stále ještě máte možnost hlásit se do on-line kroužku psychologie, kde mám pro vás připravená další zajímavá témata. Účast v kroužku vám zaručuje možnost ( nikoli povinnost) dozvídat se mnoho z oblasti psychologie přímo z pohodlí domova. Pokud máte o psychologii zájem, napiště mi. JV

 

G2 - M - 19. 10. - 23. 10. 2020 / Paulusová Jana Mgr.

19. 10. on-line výuka: výklad - čtyřúhelníky, konstrukce, obsah, obvod, DÚ: PS, strana 52 celá
20. 10. samostatná práce: příklady z pracovního sešitu, strany 53 - 54, příklady 5 - 11.
21. 10. on-line výuka: kontrola DÚ, společné řešení příkladů z PS strana 54 - 57, př. 12 - 30, zbytek je prací na čtvrtek.
22. 10. samostatná práce: příklady z pracovního sešitu, strany 55 - 57, dokončení kapitoly do př. 30.
23. 10. on-line výuka: výklad - základní tělesa, PS. strana 59 - 61, 1 - 11, zbytek DÚ
Příloha výkladu i s případnou změnou zadání domácího úkolu bude přiložena po online hodině v Google učebně.
Fotokopii veškeré práce (školní sešit a pracovní sešit) odevzdejte v Google učebně během pátku.

G2_CH_19. 10._ 23. 10. / Málková Kamila Ing.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 19. 10. až 23. 10. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

19. 10. DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

1. Do sešitu teorie zapiš nadpis ROZTOKY a odpověz do sešitu na otázky:

   a) Z čeho se skládají roztoky?

   b) Které roztoky mají největší význam?

   c) Která látka je nejvýznamnějším rozpouštědlem?

   d) Co je hmotnostní zlomek, jak značíme hmotnostní zlomek a jakou má jednotku?

   e) Zapiš příklad ze str. 14: " Ocet používaný..."

21. 10. ON-LINE VÝUKA:

1. Cvičení: Určování chemicky čistých látek a směsí

2. Opakování: Různorodé směsi a jejich oddělování

3. Třídění stejnorodých směsí - str. 13 a jejich oddělování: destilace, krystalizace, odpařování, vyluhování a chromatografie str. 18 - 21

 

  

G2 - IVT - 19. 10. - 23. 10. 2020 / Paulus František Mgr.

V Google učebně máte na toto období připraveno opakování z tabulkového kalkulátoru (probráno na hodinách IVT). Test (kvíz) je třeba vyplnit a odeslat do neděle 25. 10. 2020, 23:59.

Tercie TV (D) 19. - 23. 10. / Holubářová Radka Mgr.

Děvčata, bod číslo jedna a dva platí v případě, že se z nějakých důvodů nemůžete zúčastnit online TV. Uvidíme se spolu v úterý třetí hodinu od 10 hodin na Meetu. Omlouvat se mi nemusíte, kdo nebude na hodinách, tak zasílá DÚ dle pokynů. 

Úkoly a doporučení:

1. Stále platí zasílání fotek či videí pohybových aktivit, které vám vyhovují. Na YouTube je spousta možností a námětů.

2. Zasílejte náměty na TV, které vás zaujmou a mohou se použít při našich hodinách. Budeme aplikovat v dalším období.

3. Zasílejte zajímavosti z oblasti sportu a zajímavé výzvy.

4. Každodenní limit pro udržení tělesné kondice je přibližně  6 000 kroků, chodit může opravdu každá z vás.

5. Indiánský běh -  ideální varianta 1:1 -  1 minuta běh a 1 minuta svižná chůze. Další vyrianty 3 minuty běh a 1 minuta chůze, 2 minuty běh a 3 minuty chůze, vyzkoušejte a najděte si to, co vám bude nejlépe vyhovovat.

6. Mimimálně 3 krát 30 minut za týden doporučuji aktivitu při vyšší tepové frekvenci - 220 mínus váš věk - v této tepové frekvenci by tato aktivita měla probíhat :-)

7. Minimálně každodenní protažení celého těla by se mělo stát pravidelnou rutinou a nejen v době distanční výuky.

Vv- G2- 19. 10. - 23. 10. 2020 / Hedvíková Milena Mgr.

Úkolem je vytvořit Ilustraci/komiks (A3) na téma jedné ze Starých pověstí českých. Foto obrázku vložit do Google Učebny, případně odeslat elektronicky do soutěže Podhoráckého muzea v Brně- návod v Google Učebně.

G2-NJ- 19.10.-23.10.2020 / Hanková Jana Bc.

Přípravný tes z 5. lekce naskenovaný v učebně. slovní zásoba 6. lekce na Wocabee, modální sloveso müssen

CJL- G2- 19. 10. - 23. 10. 2020 / Hedvíková Milena Mgr.

Přehled učiva:

Mluvnice- Slovo, sousloví a rčení (zápis z prezentace v Google Učebně, Učebnice str. 17, 18)

                Jazykový rozbor PS 12/3, D.Ú.- PS 12/1- pravopis- vložit ve Wordu do Učebny

Literatura- Práce s baladami K. J. Erbena- Polednice, Vodník, Zlatý kolovrat- PS, kvíz vycházející z těchto balad v Google Učebně

Komunikace a sloh- Popis předmětu- zápis v Google učebně, popis běžných předmětů- zatím ústně- viz. on-line hodiny

G2 - Zeměpis - 23.10. - 6.11. / Bujárek Kamil Ing.

Vždy budu zadávat úkoly na neonline hodinu po online hodině, ve které pokyny nastíním. Další online hodina 6. 11. 2020 8:00 hod.

Ahoj, tak ještě jednou: Po prázdninách, 6. 11. si napíšeme ze Světového oceánu (uč. str. 4, 5, 6,7) - to jsme probrali spolu normálně (součástí i orientace na mapě)

a i z Atlantiku - vyložen dle str. 8 a 9; to bude základ

Doplňkově materiál vložený 15.10

A nějaké základní informace z videa

Bude to test a,b,c jedna správná odpověď

Máte na to dost času

starší:

Zadáno následující:

Dle odkazů na google učebně shlédnout (pokud je to jen trochu možné - stejný film o Atlantiku v malém a velkém rozlišení) film a připravit se na odpovídání na zeměpisné otázky dle informací z něj.

A dále dle textů v učebnici na straně 8-9 a dle vložené učebnice Nová škola v google clasroomu vypsat a do mapy zanést místopisné pojmy z obou textů, žáci s tím byli seznámeni při online hodině...

Toto není třeba vypracovat do příští online hodiny, ale je třeba to dodělat nejpozději do 2. 11. 2020.

Držím palce. KB

Vv- G2- 12. 10. - 16. 10. 2020 / Hedvíková Milena Mgr.

Dokončujeme ilustraci/komiks na téma některé ze Starých pověstí českých- formát A3, technika: tužka, pastelky, akvarelové pastelky nebo slabý černý fix- pastelky (může být i černo-bílé). Do 20. 10. možnost odeslání fotky obrázku do soutěže Podhoráckého muzea v Brně.

 

CJL- G2- 12. 10. - 16. 10. 2020 / Hedvíková Milena Mgr.

Přehled učiva na tento týden:

Mluvnice: Slova jednoznačná a mnohoznačná- UČ str. 13-14 (cv. 2, 3, 7)

Literatura: ČD- do pátku vložit do Google Učebny foto zápisu- libovolná kniha od Jaroslava Foglara v rámci společné četby (zadáno na začátku školního roku)

                 PS LIT- práce s ukázkou z komiksu Rychlé šípy

                 Kytice- přečíst balady: Polednice, Vodník a Zlatý Kolovrat (pdf. v Učebně)

Sloh: Vložit do Učebny slohovou práci (foto)- Vypravování o zvířeti (může být fantastické)- kdo ve škole nestihl, má doma A4 sešit

G2-OV-VES 13. 10. - 16. 10. / Veselá Jana PaeDr.

Milí studenti,

v OV navážeme na naši poslední práci  v hodině - hledání vrozených a získaných vlastností člověka. Pro představu, co je to temperament se podívejte na krátké video:

https://youtu.be/J16cnDq7pgE

DALŠÍ NABÍDKA JE DOBROVOLNÁ - POUZE PRO ZÁJEMCE O PSYCHOLOGII A PODOBNÁ TÉMATA:

Milí studenti, pro zájemce jsem také založila možnost setkávání v on-line kroužku Psychologie pro každého. Mám pro vás připravená zajímavá témata, která se vám můžou hodit nejen ve škole ale především ve vašem osobním životě. V těchto setkáních se také počítá s vašimi nápady a podněty. Půjde o časově nenáročnou ale díky spolupráci s vámi velmi zajímavou aktivitu.  Pracujeme v on-line prostředí Google učebny, tak jak jste zvyklí. Pro odkaz mne co nejrychleji kontaktujte na mém e-mailu: vesela@bgv.cz.

G2 - NJ (JAN) - 19. - 23. 10. 2020 / Janáková Martina Mgr.

Plán práce - týden 19. - 23. 10. 2020

Lektion 9
1. pondělí
L9 - Verben essen, schlafen (zopakuj si z minulé hodiny v sešitě časování nových nepravidelných sloves), vypracuj v PS (str. 72-73/1-5) - neposílej (zkontrolujeme společně příští hodinu)
HA: WB Vokabeln trainieren
2. čtvrtek - videohodina MEET - HODINA SE NEKONÁ (viz informace v mailu)
Essen und Trinken - sprechen, UČ (str. 56-57), PS (str. 74)
HA: keine

freiwillige HA  in GU

Příští týden: PRÁZDNINY!

Zadání z předchozích týdnů v příloze.

G2 - Bi - 19.10. - 23.10. 2020 / Dlouhá Štěpánka RNDr.

Milí studenti,

1) podívejte se na časosběrný snímek zachycující klíčení a růst fazolu (viz video zde) a do sešitu zakreslete rostlinku ve stáří 4, 7 a 9 dní. Nezapomeňte kreslit schematicky tužkou a v dostatečné velikosti. Kolem obrázků nechte dostatek místa na popis. Ten společně doplníme při on-line hodině. Úkol neodevzdávejte.

2) Nezapomeňte na naši on-line hodinu ve čtvrtek 22. 10. 2020 v 8:00 - 8:45. V případě problémů s připojením mi dejte vědět e-mailem nebo telefonicky.
Téma hodiny: růst rostlin (pro zájemce v učebnici na straně 78-79)
Pomůcky: sešit s obrázky viz 1), psací potřeby

Materiály z hodin, včetně těch starších, jsou vám k dispozici v Google Učebně G2.

G2_dějepis_26. 10. až 30. 10. 10. 2020 / Mágrová Klára Mgr.

Přehled učiva po dobu distanční výuky

26. 10. až 30. 10. 2020, podzimní prázdiny

3) čtvrtek 22. 10. 2020, samostatná práce, a) název: Život v klášteře, práce s pracovním listem v Google Učebně a zápis do sešitu. b) On-line test - opakování Arabské říše (Pojmy - prorok Muhammad, svaté město, islám, mešita, Korán, počátek arabského letopočtu, převzatá slova, nové plodiny, přínos věd. Letopočet - rok 622). Test bude možné vyplnit v Google Učebně kdykoli v rozmezí Čt 22. 10. od 8.00 hod. do Pá 23. 10. do 20.00 hod.) 

2) úterý 20. 10. 2020, on-line hodina, název: Život na hradě a ve vsi. Práce s úkoly zadanými 15. 10. (hrad, rytíř)    

1) čtvrtek 15. 10. 2020, samostatná práce, název: Středověká společnost. Zadání domácí přípravy na 20. 10. (hrad, rytíř) 

Termíny dějepisu - ve čtvrtek samostatná práce, v úterý on-line hodina v Google Učebně od 11.00 do 14.45 hod.

Informace pro nemocné - zadání je v příloze, zde je přehled témat: 1. 10. 2020 (téma Vikingové), 6. 10. 2020 (Arabská říše,  1. část, zápis do sešitu a pracovní list je v příloze), 8. 10. 2020 (Arabská říše - dokončení), 13. 10. 2020 (Zrod středověké Anglie) 

Kontakt: magrova@bgv.cz 

 

 

G2- ČJL- 14. - 18. 9. 2020 / Hedvíková Milena Mgr.

Plán učiva v tomto týdnu:

Mluvnice: Opakování z primy- PS 5/2, 3; 6/4; 7/6

Literární výchova: Lyrika- PS str. 54, 55- přiřazení básní k jednotlivým druhům lyriky; verš, rým, sloka

Sloh: Vypravování- PS 61/1- vytvořit obrázkovou osnovu podle četby části dobrodružného příběhu, pak podle ní příběh znovu vyprávět (společně jsme četli epizodu o Mauglím, lze si vybrat vlastní oblíbený příběh)