G2.

G2 - Hv - 14. 6. - 18. 6. / Jirchářová Zuzana Mgr.

G2 - Hv - 14. 6. - 18. 6.

Všechny neodevzdané práce doplňte a vložte do Google učebny do neděle 20. 6.

G2 - Z - závěr roku - hodnocení / Bujárek Kamil Ing.

Ahoj, jelikož mi není dobře a jsem ve stavu nemocných, tak vám do bakalářů vložím návrh vaší známky. Komu se nebude líbit, objektivně zhodnotí svoji práci v průběhu roku a poté mi napíše do emailu zdůvodnění, proč si myslí, že by měl mít známku lepší - třeba s odkazem na neopravenou dobrovolnou či povinnou práci. Díky za slušnost při mailování i za pochopení. KB

G2 - IVT - 14. 6. - 18. 6. 2021 / Paulus František Mgr.

Na následující období do konce školního roku nebudete mít zadánu žádnou další práci. Pokud máte nějaké resty, neodevzdané práce nebo špatné známky z nějakých úloh v 2. pololetí a chcete to napravit tak postupujte dle pokynů v Google učebně (stream učebny). Vzhledem ke změně termínu pedagogické rady musím upravit poslední možný termín odevzdání na pondělí 21. 6. 2021 do 14 hodin.

G2 - M - 14. 6. - 18. 6. 2021 / Paulusová Jana Mgr.

14. 6. online výuka:  Střední příčka trojúhelníku - teorie a příklady z PS
15. 6. samostatná práce: PS kapitola 5 - dokončit celou kapitolu do př. 11 včetně
16. 6. online výuka: Výška trojúhelníku - kapitola 6
17. 6. samostatná práce: PS kapitola 6 - bude zadáno v hodině
18. 6. online výuka: dokončení kapitoly 6

G2 - AJ(Hra) - 14. - 18. 6. 2021 / Hrabal Milan Mgr.

Online:

  • nepravidekná slovesa
  • rozhovory ve skupinkách

Offline:

  • příprava na test z lekce 8
  • zdokonalování čtecích dovedností (Read theory)

G2 - Fy - 14. 6. - 18. 6. 2021 / Zelinka Vlastimil

Pondělí 14. 6. - Online hodina (11:00 - 11:45)
Archimedův zákon (str.118-122)

Pátek 18. 6. - Domácí samostudium
Potápění, plování a vznášení se stejnorodého tělesa v kapalině
- úkol zadám na online hodině

G2 - NJ - 14. - 18. 6. 2021 / Janáková Martina Mgr.

Plán práce - týden 14. - 18. 6. 2021 - distanční výuka

SOUHRNNÉ OPAKOVÁNÍ
1. ve čtvrteční online hodině rozbor a kontrola testu
2. samostatně si dopište zezadu do sešitu slovní zásobu lekcí 10-12 (PS str. 12, 19, 26)

Příští týden: Reálie Německo, Rakousko, Švýcarsko

Předchozí zadání v příloze.

Sekunda TV (D) 14. - 18. 6. / Holubářová Radka Mgr.

Děvčátka, žádná přání na náplň TV v učebně nejsou, takže zítra v 10 hod uděláme společnou sdílenou hodinu. Každá si připravíte jeden protahovací a jeden posilovací cvik, který je váš oblíbený a dobře funguje. 

Těším se R. H.

G2- CJL- 14. 6. - 18. 6. 2021 / Hedvíková Milena Mgr.

Přehled učiva:

Mluvnice- Druhy vedlejších vět- procvičování; pravopis vlastních jmen a názvů

Literární výchova- Česká renesanční literatura- Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic

Sloh- reprodukované vypravování- ČD

 

G2- Vv- 14. 6. - 18. 6. 2021 / Hedvíková Milena Mgr.

Vlastní výtvarná tvorba- více informací v Google Učebně 

Je možné vložit chybějící výtvarné práce k závěrečné klasifikaci.

 

G2_CH_14. 6._ 18. 6. / Málková Kamila Ing.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 14. 6. až 18. 6. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

14. 6. DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

1. Opakování chemických prvků PSP - názvy a značky ZPAMĚTI + názvosloví halogenidů, oxidů, sulfidů

 2. Zadané otázky - opakování 15 - 24

 

16. 6. ON-LINE VÝUKA:

1. Opakování: Názvosloví halogenidů, oxidů a sulfidů  - tvorba názvů ze vzorce, tvorba vzorce z názvů

2. Opakování: Rozdělení chemických reakcí

3.NOVÉ: Chemické výpočty: látkové množství, molární hmotnost uč. str. 42

G2 - OV - VES 8. 6. - 11. 6. 2021 / Veselá Jana PaeDr.

Milí studenti, pokyny k výuce v tomto týdnu naleznete jako vždy v učebně.

G2 - NJ (SUP) - 14. 6. - 18. 6. 2021 / Šup Jaroslav Mgr.

14.6. samostatná práce: AB 76-77/13-14, 15-16 s CD vzadu v AB, AB 79/1
17.6. online výuka: Lekce 9 - opakování

G2 - AJ - sk. HEN - 8. - 11. 6. 2021 / Hendrichová Nikola Mgr.

Út - online hodina (reading, past simple: was/were)

St - samostatná práce (past simple: was/were - procvičování) -> na pátek 11. 6., zadání v Google učebně

 - online hodina (kontrola samostatné práce)

G2 - Z - 17. 5. - 21. 5. 2021 / Bujárek Kamil Ing.

Do dějin objevování a poznávání Afriky se zapsali významně i tři Češi.

Jeden sám s výpravou - má ve východních Čechách muzeum a druzí dva společně Afriku projeli, ve své době pravděpodobně nejlepším autem světa.

Najdi, o koho se jedná a zapiš si stručné informace o těchto českých velikánech.

Sekunda TV (D) 23. 11. - 27. 11. / Holubářová Radka Mgr.

Děvčata sejdeme se v obvyklou hodinu v úterý v 10. TV vedou dle domluvy Kačka H. a NIkča G. Holky písnou do učebny program a pomůcky.

Moc vaší třídu chválím za aktivitu, hezké hodiny a účast. :-)

 

G2 - AJ - 17. 5. - 21. 5. 2021 / Pohludková Jana

1. hodina - online (Google Meet) - SB 89/9+11 - There was/were, SB 89/12-14 - Listening - 16th-century houses, SB 91/7+8 - Culture - The White House
2. hodina - samostatná práce - Writing - The Prague Castle
3. hodina - online (Google Meet) - SB 90/1-6 - Speaking - On a school trip

 

G2 - TV (CH) - 14.6.-18.6.2021 / Hocko Stanislav Mgr.

Ahoj!
Online tělocvik ve středu 16.6 - 10:00-10:40. 
Budu se těšit a zdar a sílu
S. Hocko

G2-NJ- 14.06.- 18.06.2021 / Hanková Jana Bc.

Souhrnné opakování.

G2 - Bi - 14.6. - 18.6. 2021 / Dlouhá Štěpánka RNDr.

Milí studenti,

  • poslední letošní úkol zaměřený na určování našich běžných ptáků naleznete v sekci "Práce v kurzu",
  • on-line hodina proběhne ve čtvrtek 17. 6. 2021 od 8:00 do 8:45, téma: naši ptáci

Těším se na viděnou!

Materiály z hodin, včetně těch starších, jsou vám k dispozici v Google Učebně G2.