G2.

G2 - AJ - sk. HEN - 10. - 14. 5. 2021 / Hendrichová Nikola Mgr.

PREZENČNÍ VÝUKA

G2 - NJ (SUP) - 3. 5. - 7. 5. 2021 / Šup Jaroslav Mgr.

3.5. samostatná práce:
     1) Opsat slovíčka z lekce 9 do slovníčku (AB 78)
     2) Splnit na WocaBee balík Lekce 9 A
6.5. Projektový den - "Pojď ven II"

G2 - M - 3. 5. - 7. 5. 2021 / Paulusová Jana Mgr.

3. 5. 2021 online hodina: PS kapitola 6 pokračování, od př. 6
4. 5. 2021 samostatná práce: PS kapitoly 6 - do příkladu 14 včetně
5. 5. 2021 online výuka: PS kapitola 6 - pokračování
6. 5. 2021  Projektový den
7. 5. 2021 online výuka: test - slovní úlohy na přímou a nepřímou úměru - cca 20 minut, shrnutí kapitoly 6

G2 - Aj (Hra) - 3. - 7. 5. 2021 / Hrabal Milan Mgr.

Online:

  • Unusual transport
  • past simple

Offline:

  • workbook 75
  • irregular verbs (naučit prvních 10)

G2 - Fy - 3. 5. - 7. 5. 2021 / Zelinka Vlastimil

Pondělí 3. 5. - Online hodina (11:00 - 11:45)
Mechanické vlastnosti kapalin - Hydraulické zařízení (Pascalův zákon v praxi)

Pátek 7. 5. - Domácí samostudium
Mechanické vlastnosti kapalin - Hydraulické zařízení (slovní úlohy)
- úkol zadám na online hodině

G2 - NJ - 3. - 7. 5. 2021 / Janáková Martina Mgr.

Plán práce - týden 3. - 7. 5. 2021 - distanční výuka

LEKTION 12 (slovní zásoba)
TENTO TÝDEN NEBUDE ONLINE HODINA (z důvodu projektového dne)
VŠECHNA PRÁCE JE SAMOSTATNĚ
1. slovíčka na WB - nový balíček (Lekce 12/1) - splňte do konce týdne
2. opakovací PÍSEMKA NA APLIKACI WB (z balíčků lekce 11) UDĚLEJTE BĚHEM PONDĚLÍ 3. 5. OD 8.00 DO 20.00 - pak už to nepůjde!
TO JE VŠE....

Příští týden: Lektion 12 (úvod)
 
Předchozí zadání v příloze. 

G2 - OV - VES - 3. 5. - 7. 5. 2021 / Veselá Jana PaeDr.

Milí studenti, úkoly k tématu Morální rozvoj naleznete v učebně.

Sekunda TV (D) 3. - 7. 5. / Holubářová Radka Mgr.

Děvčátka, zítra budeme mít dle vašich přání v komentářích důkladné protažení s prvky jógy a trošku posilka. Takže tzv. power jóga. 

Také vám podám informace ohledně projektového dne, který vás čeká ve čtvrtek. V učebně v příloze máte informace.
R. H.

G2 - IVT - 3. 5. - 7. 5. 2021 / Paulus František Mgr.

V tomto týdnu pokračujete na zadané práci v programu Microsoft Powerpoint (prezentace na volté téma). Zadání je v Google učebně včetně instruktážního videa. Termín odevzdání je do neděle 23. 5. 2021, 23:59.

G2- CJL- 3. 5. - 7. 5. 2021 / Hedvíková Milena Mgr.

Přehled učiva:

Mluvnice- Věta jednoduchá a souvětí; věty hlavní a vedlejší; procvičování pravopisu- vlastní jména

Literární výchova- Středověká literatura- Karel IV.- Vlastní životopis, Cyril a Metoděj- TV film (otázky)

Sloh- Žádost

G2 - FJ - 3. 5. - 7. 5. / Škáchová Žaneta

Samostatná práce (práce s textem, čtení, překlad, opakování slovní zásoby)

G2 - Hv - 3. 5. - 7. 5. / Jirchářová Zuzana Mgr.

G2 - Hv - 3. 5. - 7. 5.

- vyberte si libovolný hudební pořad (v televizi, rozhlase, na internetu) a napište jeho krátké hodnocení, práci vložte do Google učebny do 13. 6.

G2- Vv- 3. 5. - 7. 5. 2021 / Hedvíková Milena Mgr.

Tvorba masky- práce s odpadovými materiály- podrobnosti v Google Učebně

G2_CH_3. 5._ 7. 5. / Málková Kamila Ing.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 3. 5. až 7. 5. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

3. 5. DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

1. Trénování chemických prvků PSP - názvy a značky ZPAMĚTI

 2. Zadané otázky - opakování 15 - 22

 3. Odpovězte na otázky: uč. str. 67/ 2 + 3 + 4

 

5. 5. ON-LINE VÝUKA:

1. Opakování: Názvosloví halogenidů a  oxidů - tvorba názvů ze vzorce, tvorba vzorce z názvů

2. Opakování: VÝZNAMNÉ OXIDY: oxid uhličitý, uhelnatý, oxid siřičitý, vápenatý, křemičitý, hlinitý 

3.NOVÉ: SULFIDY - názvosloví sulfidů, významné sulfidy

G2 - OV - VES - 26. 4. - 30. 4. 2021 / Veselá Jana PaeDr.

Milí studenti, dokončení tématu Řešení problémů a praktický úkol k témetu Psychohygiena naleznete jako obvykle v učebně.

G2_dějepis_10. 5. až 14. 5. 2021 / Mágrová Klára Mgr.

Přehled učiva po dobu distanční výuky (10. 5. až 14. 5. 2021):

Jsme opět ve škole. Témata: Renesance - dokončení. Reformace

Za pracovní sešit z dějepisu k 17. 12. 2020 nezaplatil 84 Kč: Běhunčík J., Kessler M., Matys O. (nemoc), Seifertová K., Šrajerová A. (nemoc), Zrubecký M. Zaplatí se po návratu do školy.

Termíny dějepisu - ve čtvrtek samostatná práce, v úterý on-line hodina v Google Učebně od 10.00 do 10.45 hod. (platí od 8. 2. 2021)

Kontakt: magrova@bgv.cz 

G2 - Z - 3. 5. - 7. 5. 2021 / Bujárek Kamil Ing.

Pokračujeme dokončením nerostných surovin Afriky a přejdeme na obyvatelstvo Afriky. Případný krátký úkol vyplyne z výkladu.

G2 - TV (CH) - 3.5.-7.5.2021 / Hocko Stanislav Mgr.

TV 
1) Online tělocvik v pondělí 10:00 - cca 10:40. Těšíme se na trenéra ...!
2) Čtvrtek 6.5. - Povinný školní projektový den "Pojď ven II"  turisticko-orientační pochod (bližší info v GU a na hodině TV). Nahrazuje běžný rozvrh. 
V případě dotazů jsem k dispozici...
Zdar a sílu SH

Sekunda TV (D) 23. 11. - 27. 11. / Holubářová Radka Mgr.

Děvčata sejdeme se v obvyklou hodinu v úterý v 10. TV vedou dle domluvy Kačka H. a NIkča G. Holky písnou do učebny program a pomůcky.

Moc vaší třídu chválím za aktivitu, hezké hodiny a účast. :-)

 

G2 - AJ - 10. 5. - 14. 5. 2021 / Pohludková Jana

1. hodina - online (Google Meet) - prezenční výuka ve škole
2. hodina - samostatná práce - prezenční výuka ve škole
3. hodina - online (Google Meet) - prezenční výuka ve škole

 

G2-NJ- 10.05.- 14.05.2021 / Hanková Jana Bc.

Wocabee. Prezenční výuka.

G2 - Bi - 3.5. - 7.5. 2021 / Dlouhá Štěpánka RNDr.

Milá třído,

  1. v Učebně máte zadanou samostatnou práci - Fotolovy. Těším se na vaše úlovky!
  2. Ve čtvrtek máte projektové vyučování "Pojď ven". Užijte si ho, třeba se někde cestou potkáme :-).

Materiály z hodin, včetně těch starších, jsou vám k dispozici v Google Učebně G2.