G1.

G1 - AJ(Hra) 22. - 26. 2. 2021 / Hrabal Milan Mgr.

Téma týdne:

  • přítomný čas prostý - otázky a krátké odpovědi
  • healthy eating
  • British food

Domácí práce:

  • Workbook 27

G1 - OV - 22. - 26. 2. 2021 / Hrabal Milan Mgr.

Bezpečnost na internetu II

Ahoj

Pokračujeme. Vzhledem k tomu, že stále trávíte mnoho času na internetu, je dobré vědět jak se na něm bezpečně chovat. I zde je spousta hrozeb.

Odkazy v Google učebně by vám mohli ještě dále pomoci.

1/ Shlédněte další přiložená 3 videa.

2/ Napište mi krátké shrnutí těchto 3 online materiálů (50 slov).

Mějte se pěkně a buďte v bezpečí.

M. Hrabal

G1 - NJ - 22. - 26. 2. 2021 / Janáková Martina Mgr.

Plán práce - týden 22. - 26. 2. 2021 - distanční výuka (doma)

WIR SPIELEN
1. pondělí - slovíčka na WB - opakovací balíček - věty
2. středa - MEET - wir spielen
HA: GU - freiwillige Aufgabe (dobrovolný úkol)

Příští týden: FERIEN (prázdniny) 

Předchozí zadání v příloze.

G1/AJ/JAS - 22. 02. - 26. 02. 2021 / Jasa Marek Mgr.

1. ZMĚNA: Distanční offline hodina (nevyučováno online z rodinných důvodů vyučujícího): 1) Nová slovní zásoba "My world" (Vypracovat: Pracovní sešit str. 22/ 1, 2)

2. Distanční offline hodina: DÚ - 1) Přečíst a přeložit s pomocí slovníku, odpovědět na otázky do sešitu (Učebnice str. 28/ cv. 2) Pozn. Sloveso: have got/has got = mít vlastnit

3. Google Meet hodina: Nová gramatika "Sloveso have got" (Učebnice str. 29/ celé)

G1_M_22. 2._ 26. 2. / Málková Kamila Ing.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 22. 2. až 26. 2. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

V pracovním sešitu vypočítejte:

1. PS: str. 36 - celá strana  - Neposílat - kontrola v hodině

2. Učebnice str. 46/2 + 3 POSLAT DO GOOGLE UČEBNY DO 28. 2.

 

 

23. 2. ON-LINE VÝUKA:

DELŠÍ VÝPOČTY BEZ PŘEDNOSTÍ (ZÁPORNÁ ČÍSLA)

1. OPAKOVÁNÍ: VÝHODNÉ SČÍTÁNÍ, ODČÍTÁNÍ, NÁSOBENÍ DELŠÍCH VÝPOČTŮ

2. DĚLENÍ V DELŠÍCH VÝPOČTECH

3. Úlohy k přípravě na test (PS str. 37/23 - 28)

 

25. 2. ON-LINE VÝUKA:

DELŠÍ VÝPOČTY S PŘEDNOSTÍ POČETNÍCH OPERACÍ (ZÁPORNÁ ČÍSLA)

1.TEST : Delší výpočty bez předností (záporná čísla)

2. NOVÉ: Pravidla při delších výpočtech s předností početních operací (záporná čísla) - vzorové příklady

 

 

26. 2. ON-LINE VÝUKA:

DELŠÍ VÝPOČTY S PŘEDNOSTÍ POČETNÍCH OPERACÍ (ZÁPORNÁ ČÍSLA)

1. OPAKOVÁNÍ: pravidla při řešení delších výpočtů se zápornými desetinnými čísly

2. Úlohy k procvičení (PS str. 39 - 40)

G1 - Hv - 22. 2. - 26. 2. / Jirchářová Zuzana Mgr.

G1 - Hv - 22. 2. - 26. 2.

- naučte se zpaměti dvě sloky libovolné lidové písně (např. zpěvníky Já, písnička), pořiďte videonahrávku vašeho zpěvu a vložte ji do Google učebny do neděle 28. 2. (složka Lidová píseň)

G1 - Fy - 22. 2. - 26. 2. 2021 / Zelinka Vlastimil

Středa 24. 2. - Domácí samostuduim
1) Do školního sešitu si dopiš zápis k páteční online hodině - viz příloha v Google učebně:
  - str. 2 - Magnetické pole Země (přepiš jen text)
  - str. 3 - Magnetické a zemské póly (nakresli jen první obrázek)
  - str. 4 - Buzola a kompas (přepiš jen text)

2) V pracovním sešitě (PS - Magnetické indukční čáry) vyřeš úlohy str. 26 /1, 2, 3, 4 a str. 27 /5, 6, 7, 8
- při řešení úkolu můžeš použít učebnici str. 28-34 a studijní material viz Google učebna

Úkoly 1), 2) odevzdej v Google učebně - termín odevzdání: pátek 26. 2. do 11:00 hod.

Pátek 26. 2. - Online hodina (11:00 - 11:45)
Magnetické vlastnosti látek - opakování
- Zmagnetování látky (PS str. 25)

Prima TV (D) 22. - 27. 2. / Holubářová Radka Mgr.

Online TV v pondělí ve 12 hod. Cvičíme s Kristýnou M. Těším se na 100% účast.

 

R. H.

G1- CJL- 22. 2. - 26. 2. 2021 / Hedvíková Milena Mgr.

Přehled učiva:

Mluvnice- Souhrnná cvičení z tvarosloví, procvičování pravopisu, práce s textem (úlohy v UČ a PS)

Literární výchova- H. Ch. Andersen- Pohádky (zápis do ČD), autorské pohádky- K. Čapek- Devatero pohádek

Sloh: Popis pracovního postupu (příprava na slohovou práci)

G1 - VV - 22.2. - 26.2. 2021 / Foberová Lenka Mgr.

Milá primo, pokračujete na již zadaném tématu "Upcyklace" ... kreativní tvorba z "odpadu" (podrobnosti v učebně).
Termín odevzdání je do 28.2. (pokud někdo chce pracovat přes jarní prázdniny, může práci odevzdat do 7.3. - nejpozději).
Pěkné dny

G1 - NJ (SUP) - 22. 2. - 26. 2. 2021 / Šup Jaroslav Mgr.

22.2. samostatná práce:
     1) opravit TEST L2 do sešitu
     2) udělat Procvičování slovosledu v GU
     3) LB 20/1b (psát celé věty do sešitu) + AB 24-25/1-4
     4) Na WocaBee splnit balík Lekce 3 B

24.2. online výuka: Lekce 3 - jména zemí, TEST Slovosled

G1 - Z - 22. 2. - 26. 2. 2021 / Bujárek Kamil Ing.

Opravuji testík z hydrosféry.

Začneme biosféru, ta je taková povídavá a překrývá se s přírodopisem.

Na streamu máte prezentaci, kterou biosféra vyvrcholí... tak to nestudujte, jen prolétněte.

Úkol možná vyplyne z hodiny, nejspíše nějaká doplňovačka...

Tak ne - máte na streamu odkaz na dokument D. Attenborougha - Planeta Země - Od  pólu k pólu. I s pokyny.

G1 - TV - 22. - 26. 2. 2021 / Hrabal Milan Mgr.

Okruhy a doporučení:

1. Doporučuji  každý den min. 6 - 10  tis. kroků nebo intenzivnější pohybovou aktivitu v min. délce 3x60 min. za týden.  

2. Míčové hry - dle individuálních možností

3. Pohybové hry a další aktivity - dle individuálních možností

Doporučení:

Co nejvíce pohybu na čerstvém vzduchu (mimo místa s pohybem většího množství osob), fyzická práce...

Výstup:

Vedení pohybového deníku (písemně nebo elektronicky). Minimální rozsah 90 min. za týden (může být rozloženo do více "tréninkových" jednotek). Vkládejte do google učebny. Rád uvidím nějaké fotky či videa.

Zdar a sílu

M. Hrabal

G1 - Bi - 22. 2. - 26. 2. 2021 / Dlouhá Štěpánka RNDr.

Milí studenti,

  1. v tomto týdnu nezadávám samostatnou práci, ale připravte se, prosím, na malý kvíz určování řas, lišejníků a hub. Z materiálu "Poznávání rostlin a hub" uloženého v Učebně vyberu deset zástupců. Podrobný popis toho, co byste měli znát, je tam také připojen.
  2. Nezapomeňte na naši on-line hodinu ve čtvrtek 25. 2. 2021 v 8:55 - 9:40. V případě problémů s připojením mi dejte vědět e-mailem nebo telefonicky. Moc se těším na viděnou!

Téma on-line hodiny: kvíz určování, ploštěnci (ploštěnky, motolice, tasemnice)
Pomůcky: sešit, učebnice, psací potřeby

Materiály z hodin, včetně těch starších, jsou vám k dispozici v Google Učebně G1 pod záložkou "Z hodin..."

G1 - AJ - 8. 3. - 12. 3. 2021 / Pohludková Jana

1. hodina - online (Google Meet) - SB 32/1-4 - Present Simple Affirmative
2. hodina - online (Google Meet) - SB 32/5-7 - Present Simple Negative
3. hodina - samostatná práce - WB exercises

G1-NJ- 22.02.-26.02.2021 / Hanková Jana Bc.

Wocabee,L4 - práce s textem, nepravidelné sloveso finden + věta oznamovací -skladba.

G1_prima_dějepis_1. 3. až 5. 3. 2021 / Mágrová Klára Mgr.

Přehled učiva po dobu distanční výuky:

1. 3. až 5. 3. 2021 - jarní prázdniny

26) čtvrtek 25. 2. 2021, on-line hodina, název: Asie - kočovné kmeny. Antické Řecko - úvod. Měj připravenou učebnici a pracovní sešit  

25) úterý 23. 2. 2021, samostatná práce, název: Opakování staroorientálních států. Vytvoření lapbooku (=kniha do klína). Téma i rozsah si každý stanoví sám (Mezopotámie, Egypt, Východní Středomoří, Indie a Čína). Zadání si vysvětlíme při on-line hodině dne 25. 2. Váha známky 3 (= má hodnotu 3 známek). Podklady jsou v Google Učebně. Termín: vložit do Google Učebny do 12. 3. 2021

24) čtvrtek 19. 2. 2021, on-line hodina, název: Starověká Čína - písmo, náboženství, kočovné kmeny. Měj připravenou učebnici a pracovní sešit  

23) úterý 16. 2. 2021, samostatná práce, název: Starověká Čína - vynálezy. Z textů v Google učebně zjistit, které vynálezy pocházejí z Číny. Vybrat si dva (vynálezy / výrobky), zahrát si na obchodníka a vychválit, v čem jsou odlišné a stojí za to je koupit. Termín: vložit do Google Učebny do 17. 2. 2021

22) čtvrtek 11. 2. 2021, on-line hodina, název: Starověká Čína. Měj připravenou učebnici a pracovní sešit  

21) úterý 9. 2. 2021, samostatná práce, název: Starověká Čína - divy světa. Podle vlastního výběru přečíst texty BUĎ o Velké čínské zdi NEBO terakotové armádě. Roztřídit informace (vím, dozvěděl jsem se nového, chci se dozvědět). Pracuje se s texty z Google Učebny. Termín: vložit do Google Učebny do 10. 2. 2021. Dobrovolný úkol, kdo zpracuje obě, má za 1. 

20) čtvrtek 4. 2. 2021, on-line hodina, název: Starověká Indie - kasty, hinduismus, Buddha, buddhismus. Měj připravenou učebnici a pracovní sešit  

19) úterý 2. 2. 2021, samostatná práce, název: Starověká Indie - král Ašóka a jeho říše, vlast Romů. Přečíst v učebnici s. 56-57, v prac. sešitě vyplnit na s. 32 / cv. 4, 5, 6. Termín: vložit do Google Učebny do 3. 2. 2021

Dobrovolný úkol: 1) přečíst nebo zhlédnout biblické příběhy (Stvoření světa, Adama a Eva nebo Mojžíšův příběh), 2) nakreslit obrázek a 3) napsat hashtagy. Texty jsou vystaveny v Google Učebně. Filmy: Princ egyptský nebo Stvoření světa. Termín odevzdání do Google Učebny: do 7. 2. 2021. 2) Do 1. 2. 2021 vyrobit pečetítko podle vzoru indického obchodníka, zadání je v Google Učebně

Zpětná vazba k dějepisu. Termín: do 1. 2. 2021. Zadáno formou samostatné otázky v Google Učebně  

25. 1. až 28. 1. 2021, na základě pokynu vedení školy nebude na tento týden zadána samostatná práce, ani se neuskuteční on-line hodina

18) čtvrtek 21. 1. 2021, on-line hodina, název: Starověká Indie. Měj připravenou učebnici a pracovní sešit 

17) úterý 19. 1. 2021, samostatná práce, název: Starověký Izrael - Bohem vyvolený národ. Práce s prezentací - pojmy a zvyky

16) čtvrtek 14. 1. 2021, on-line hodina, název: Starý Izrael. Měj připravenou učebnici a pracovní sešit 

15) úterý 12. 1. 2021, samostatná práce, a) název: Starověká Fénicie. Přečti si text z přílohy, vyhledej chybějící slova a napiš si zápis do sešitu, b) On-line test - opakování Egypt. Obsah - přírodní podmínky, faraon, pyramidy, mumifikace, hieroglyfické písmo, papyrus, kalendář, lékařství. Test bude možné vyplnit v Google Učebně kdykoli v rozmezí Út 12. 1. od 9.00 hod. do St 13. 1. do 20.00 hod. 

14) čtvrtek 7. 1. 2021, on-line hodina, název: Egypt- opakování. Měj připravenou učebnici a pracovní sešit. Podívej se na video Kompas času - Egypt, 2. díl, https://www.youtube.com/watch?v=WFwLnYiWzZU. S informacemi budeme pracovat ve Čt  7. 1. při on-line hodině

13) úterý 5. 1. 2021, samostatná práce, název: Egypt - každodenní život. Přečti si v učeb. s. 50 až 52. Poté vypracuj cvičení v pracovním sešitě s. 29 

Dlouhodobý úkol do 4. 1. 2021 - čtení pověstí o Egyptu / malováni podle egyptského způsobu / experiment - mumifikování jablka. Zadání je v Google Učebně.

V týdnu 14. 12. až 18.12. 2020 se prima učí prezenčně ve škole. V úterý 15. 12. písemné opakování - starověká Mezopotámie a Egypt. V týdnu od Po 14. 12. 2020 donesou do školy 84 Kč za pracovní sešit z dějepisu: Čepeláková G., Krajdlová P., Kroupová A., Malý Š., Ryšavý A.., Sláma J., Stránská S., Svoboda Matěj, Svobodová A. Peníze se odevzdávají paní asistentce nebo paní učitelce. Prac. sešity jsou už ve škole, hned si je odnesete.

12) čtvrtek 10. 12. 2020, on-line hodina, název: Egypt - faraoni, společnost. Mějte připravenou učebnici. Pracuje se s prezentací v Google Učebně, ta je k dispozici i po skončení hodiny, obsahuje zápis. 

11) úterý 8. 12. 2020, samostatná práce, název: Starověký Egypt - úvod. Zadání je v příloze. Termín odevzdání: do středy 9. 12. 2020 do Google Učebny.  

V týdnu 30. 11. až 4. 12. 2020 je prima ve škole. Žáci si donesou: 1) vyrobený pravěký předmět, 2) plastelínu (na klínové písmo), 3) 84 Kč na pracovní sešit z dějepisu (peníze vybírá paní asistentka). Kdo chodí na kroužek malých historiků, rozmyslí se, zda bude v Út 1. 12. chtít jít na vlastivědnou vycházku po Varnsdorfu (bude jen pro primány). Je to nabídka, ne povinnost. Délka 30-45 min. Čas: začneme, jak se žáci vrátí z oběda.

10) čtvrtek 26. 11. 2020, on-line hodina, název: Starověká Mezopotámie. Mít připravenou učebnici. Pracuje se s prezentací, která zůstává vystavená v Google Učebně. Obsahuje i zápis. 

9) úterý 24. 11. 2020, samostatná práce, 1) název: Úvod do starověku - práce s učebnicí, znaky států staroorientálních a antických. Vypracovat písemně do sešitu. Termín odevzdání: do 27. 11. 2020 do Google Učebny. 2) ON-LINE TEST - opakování Pravěk. Obsah - od tématu č. 3 Jak se z lovců stali zemědělci, Neolit (téma č. 5), Eneolit (téma č. 6), Dobu bronzovou (téma č. 7) a dobu železnou (téma č. 8). Test bude možné vyplnit v Google Učebně kdykoli v rozmezí Út 24. 11. od 8.00 hod. do St 25. 11. do 20.00 hod. 3) Dobrovolný úkol - Jak se žilo Keltům. Práce s textem a videem. Termín odevzdání: do 27. 11. 2020 do Google Učebny.  

8) čtvrtek 19. 11. 2020, on-line hodina, 1) název: Doba železná, Keltové a Germáni. Mít připravenou učebnici. Pracuje se s prezentací, která zůstává vystavená v Google Učebně. 2) Dobrovolný úkol - Tollundský muž / vystřihovánka keltského oblečení. Termín odevzdání: do 19. 11. 2020 do Google Učebny.  

úterý 17. 11. 2020, státní svátek

Dlouhodobý úkol - do 13. 11. 2020 vyrobit pravěký předmět. Nafotit a vložit do Google Učebny. 

7) čtvrtek 12. 11. 2020, on-line hodina, název: Doba bronzová

6) úterý 10. 11. 2020, samostatná práce, název: Pozdní doba kamenná (eneolit). Zápis do sešitu. Úkol: vybrat si téma a) Ötzi, muž z ledovce nebo b) Stonehenge. Vypracovat písemně do sešitu. Termín odevzdání: do 13. 11. 2020 do Google Učebny

Od 4. 11. 2020 bude odkaz na Meet v Google Učebně zpřístupněn vždy PŘED zahájením on-line hodiny.

5) čtvrtek 5. 11. 2020, on-line hodina, název: Neolit - vznik zemědělství. Zápis je v příloze. Úkol: Vypočítat příklady k tzv. dlouhému domu (zadání v příloze), výsledky vložit do Google Učebny. termín: do 6. 11. 2020

4) úterý 3. 11. 2020, samostatná práce, Výroba pravěkého předmětu. Zadání je v příloze. Termín odevzdání: předmět nafotit a foto do 13. 11. 2020 vložit do Google Učebny. Předmět si uschovej, ukážeš ho spolužákům po návratu do školy. 

26. 10. až 30. 10. 2020, podzimní prázdiny

3) čtvrtek 22. 10. 2020, on-line hodina, název: Z pravěkých lovců se stávají zemědělci. Zápis do sešitu bude vystaven v Google Učebně

2) úterý 20. 10. 2020, samostatná práce, název: Jak to bylo se ztracenou sekyrou? (vypravování). Odevzdat naskenované nebo nafocené do Google Učebny. Termín odevzdání: do 21. 10.

1) čtvrtek 15. 10. 2020, on-line hodina, název: Pravěk na našem území - zápis do sešitu vystaven v Google Učebně. Zadání úkolu na Út 20. 10. (Jak to bylo se ztracenou sekyrou,vypravování) 

Termíny dějepisu - ve čtvrtek on-line hodina v 11.00-11.45 hod. (změna platí od 8. 2. 2021. V úterý samostatná práce

Kontakt: magrova@bgv.cz