G1.

G1 - Hv - 14. 6. - 18. 6. / Jirchářová Zuzana Mgr.

G1 - Hv - 14. 6. - 18. 6.

Všechny neodevzdané práce doplňte a vložte do Google učebny do neděle 20. 6.
 

G1 - Z - závěr roku - hodnocení / Bujárek Kamil Ing.

Ahoj, jelikož mi není dobře a jsem ve stavu nemocných, tak vám do bakalářů vložím návrh vaší známky. Komu se nebude líbit, objektivně zhodnotí svoji práci v průběhu roku a poté mi napíše do emailu zdůvodnění, proč si myslí, že by měl mít známku lepší - třeba s odkazem na neopravenou dobrovolnou či povinnou práci. Díky za slušnost při mailování i za pochopení.

G1 - IVT - 14. 6. - 18. 6. 2021 / Paulus František Mgr.

Na následující období do konce školního roku nebudete mít zadánu žádnou další práci. Pokud máte nějaké resty, neodevzdané práce nebo špatné známky z nějakých úloh v 2. pololetí a chcete to napravit tak postupujte dle pokynů v Google učebně (stream učebny). Vzhledem ke změně termínu pedagogické rady musím upravit poslední možný termín odevzdání na pondělí 21. 6. 2021 do 14 hodin.

G1 - Aj(Hra) - 14. - 18. 6. 2021 / Hrabal Milan Mgr.

Online:

 • Test z lekce 4
 • rozhovory ve dvojicích

Offline:

 • procvičování čtecích dovedností (Read theory)

 

G1 - Fy - 14. 6. - 18. 6. 2021 / Zelinka Vlastimil

Středa 16. 6. - Domácí samostudium
Měření hmotnosti
1) Přečti si kapitolu v učebnici str.60-63
2) Do sešitu si opiš ZÁVĚR str. 63
3) Do sešitu si překresli (nebo naskenuj a vlep) obrázek ROVNORAMENNÝCH VAH s popisem - viz příloha v GU
4) V pracovním sešitě vyřeš úlohy str. 42 / 4-6, str. 43 / 7-8
Úkol (včetně zápisu do sešitu) odevzdej v GU, termín odevzdání: pátek 18. 6. do 11:00 hod.

pozn.: Praktické vážení pomocí rovnoramenných vah uděláme v září (v rámci laboratorních prací)

Pátek 18. 6. - Online hodina (11:00 - 11:45)
Čas a jednotky času (str. 64-66)

G1 - NJ - 14. - 18. 6. 2021 / Janáková Martina Mgr.

Plán práce - týden 14. - 18. 6. 2021 - distanční výuka

SOUHRNNÉ OPAKOVÁNÍ
Ve středu nebude online výuka (rod. důvody vyučující).
Samostatná práce: napište si zezadu do sešitu slovní zásobu, kterou jsme během distanční výuky nepsali (slovíčka píšeme tak, jak jsme začali v úvodní lekci) - napište lekce, které vám chybí (PS str. 16, 23, 40)

Příští týden: Reálie - Německo, Rakousko, Švýcarsko

Předchozí zadání v příloze.

Prima TV (D) 14. 6. - 18. 6. / Holubářová Radka Mgr.

Děvčátka a Ondro, sejdeme se zítra (v pondělí) ve 12 hodin i s vašimi mazlíčky. Kdo nemá, tak s oblíbenou hračkou

G1/AJ/JAS - 14. 06. - 20. 06. 2021 / Jasa Marek Mgr.

1. Pondělí 14. 06. -  Procvičování slovní zásoby "My room" + "přeložky místa" (Pracovní sešit str. 42-43)
2. Distanční offline hodina (DÚ do 16. 06) 1) Fixace slovní zásoby "My room" - nakreslit a popsat na papír formát A4/A3 obrázek svého pokoje a popsat anglicky
3. Středa 16. 06. - Google Meet online hodina: 1) Ravi's room - popis pokoje a věcí v něm pomocí předložek místa (Učebnice str. 53/3B - 4B) 2) Poslech s porozuměním "Connect things with the places in the picture" ( učebnice str. 53/ cv. 5,6)
 

G1- CJL- 14. 6. - 18. 6. 2021 / Hedvíková Milena Mgr.

Přehled učiva:

Mluvnice- Zvuková stránka jazyka- slovo a věta, procvičování pravopisu

Literární výchova- Lyrické žánry- práce s ukázkami v PS

Sloh- Vypravování- komiks- Den pana F.- úkol trvá

G1_M_14. 6._ 18. 6. / Málková Kamila Ing.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 14. 6. až 18. 6. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

Zadáno 15. 6. v online hodině

 

15. 6. ON-LINE VÝUKA:

A. Konvexní a nekonvexní úhel

B. Řešení úloh: PS str. 16/1 - 5

C. Řešení úloh: PS str. 17/6 - 10

 

17. 6. ON-LINE VÝUKA:

A. Řešení úloh: PS str. 18/11 + 12

B. Řešení úloh: PS str. 19/14

C. NOVÉ: Měření úhlu pomocí úhloměru

  

18. 6. ON-LINE VÝUKA:

A. Měření úhlů: učebnice str. 31/ 4

B. Měření úhlů: PS str. 19/15 + 16 + 17

C. Úlohy PS: str. 20/ 18 - 21

 

G1 - OV - 14. - 18. 6. / Hrabal Milan Mgr.

Soutěž o nejlepší/nejoriginálnější fotografii z období nařízené karantény. (pokračování z minulého týdne)

 
Pravidla:
 • originální - vlastní fotografie
 • max. 3 fotky do soutěže (na jedné A4 včetně názvu, popisu, datumu atd.)
 • výstižný název
 • stručný popis
 • datum, místo pořízení
 • odevzdat do učebny ve formě PDF dokumentu na jednu stranu A4 (vytvořit v např. WORDU, uložit jako PDF)
Buďte originální, nápadití, nevšední, kreativní, nepředvídatelní ...

termín odevzdání: 20. 6. 2021

G1 - NJ (SUP) - 14. 6. - 18. 6. 2021 / Šup Jaroslav Mgr.

14.6. samostatná práce: Opakovat si lekci 4 na test příští online hodinu 16.6. - tj. hlavně slovíčka, rozvrh hodin, časování, slovosled, kladná odpověď na zápornou otázku s DOCH, slovesa HABEN, SPRECHEN a FINDEN, předložka AM + dny, poslech, čtení, psaní. Dělat si online cvičení na adrese v GU.
16.6. online výuka: Lekce 4 - TEST

G1 - Z - 17. 5. - 21. 5. 2021 / Bujárek Kamil Ing.

Ahoj, do slepé mapy, kterou jsme rozpracovali společně, si vyhledejte a vyznačte pět největších poloostrovů světa.

 

G1 - TV - 14. - 18. 6. 2021 / Hrabal Milan Mgr.

Pokračujeme ve sportovním deníku pokud vám to karanténa dovolí
Okruhy a doporučení:
1. Doporučuji  každý den min. 6 - 10  tis. kroků (skákání přes švihadlo apod.) nebo intenzivnější pohybovou aktivitu v min. délce 3x60 min. za týden.  
2. Míčové hry - dle individuálních možností
3. Pohybové hry a další aktivity - dle individuálních možností
Doporučení:
Co nejvíce pohybu na čerstvém vzduchu (v karanténě - balkon, zahrada, otevřete si pořádně okna), fyzická práce...
Výstup:
Vedení pohybového deníku (písemně nebo elektronicky). Minimální rozsah 90 min. za týden (může být rozloženo do více "tréninkových" jednotek). Vkládejte do google učebny. 
Komu karanténa znemožnila cvičení venku - snažte se cvičit doma - s pomocí youtube, různá posilování apod.
Zdar a sílu
M. Hrabal

G1 - Bi - 14. 6. - 18. 6. 2021 / Dlouhá Štěpánka RNDr.

Milí primánci,

 • jelikož vám zadávám poslední domácí práci v tomto školním roce, je DOBROVOLNÁ a trochu netradiční. Kvíz uložený v Učebně prověří, jak byste si poradili ztraceni v divočině.
 • Online hodina proběhne ve čtvrtek 17. 6. 2021 od 8:55 do 9:40, téma: dokončíme kvízy k pavoukovcům a možná koukneme na naše raky.

Těším se na viděnou!

Materiály z hodin, včetně těch starších, jsou vám k dispozici v Google Učebně G1 pod záložkou "Z hodin..."

G1 - AJ - 17. 5. - 21. 5. 2021 / Pohludková Jana

1. hodina - online (Google Meet) - SB 50/1-5 - Speaking - A day out, Making suggestions
2. hodina - online (Google Meet) - SB 52/1-4 - Vocabulary - landscape features
3. hodina - samostatná práce -  WB exercises

G1-NJ- 14.06.-18.06.2021 / Hanková Jana Bc.

Souhrnné opakování.