Leibnizovy schůzky

Řadu let nabízí naše škola v Akademii příslibu aktivitu, která se věnuje přípravě žáků na vysokou školu v oblasti matematiky. Je určena pro septimány a oktavány z důvodu využívání matematických dovedností získaných do sexty. Náplň hodin tvoří postupně limity, derivace, integrály, a nakonec matice s determinanty.

Neboť pochopení definic a vět z výše zmíněných matematických oblastí je časově náročné i na vysoké škole, zaměřujeme se proto v hodinách převážně na řešení příkladů – vlastní a nevlastí limity, derivace a jejich užití k vytvoření průběhu funkce, neurčité a určité integrály a jejich využití při výpočtu obsahu plochy omezené křivkami či objemů rotačních těles, výpočty „m“ soustav rovnic o „n“ neznámých s pomocí matic a determinantů.

            Zpětná vazba od našich absolventů navštěvující školy technického směru je jasná. Kdo na tento kroužek chodil, byl rád, kdo nechodil, zpětně litoval, že se nenechal přesvědčit důležitostí této přípravy.

Letos se přihlásily tři slečny, jejichž matematické vlohy a cítění jsou přímo stvořeny pro tuto oblast vědění. To je znát na rychlém pochopení a zažití nových pojmů a vzorců i jejich následné užití při aplikaci při řešení mnohem obtížnějších úloh.

Mgr. Jana Paulusová

Publikováno: 21.01.2023


Leibnizovy schůzky
Leibnizovy schůzky
Leibnizovy schůzky
Leibnizovy schůzky
Leibnizovy schůzky
Leibnizovy schůzky
Leibnizovy schůzky