„Cesta do hlubin studia chemie“

V letošním školním roce o podzimních prázdninách dvě studentky oktávy Kačka Brzáková a Jana Kadlecová dostaly možnost zúčastnit se semináře „Cesta do hlubin studia chemie“, který pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Sekce chemie. Již sedmým rokem mohli učitele chemie a vybráni studenti rozšířit své znalosti z různých oblasti chemie.

V průběhu dvou dnů se postupně představilo všech šest chemických kateder přírodovědecké fakulty. Členové jednotlivých kateder připravili nejen přednášky na aktuální témata, ale i ukázková laboratorní cvičení s odborným vedením. Mezi nezajímavější patřily bezesporu přednášky týkající se nanochemie, či využití rostlin člověkem. Pro studenty však nejpřínosnější byla praktická cvičení, např. Biochemie a potraviny nebo Příprava analgetik – kyseliny acetylsalicylové a paracetamolu.

O přestávkách se zase našel prostor na diskuse s ostatními účastníky semináře. A ani o zábavu nebyla nouze, např. přednáška Marcel Proust a jeho velký chemický román (doc. Karel Nesměrák, Mgr. Radek Chalupa, KAnalCh) všechny zaujala vtipným propojením literatury a chemie.   Večer nás zase všechny moc pobavili aktéři Chemické show pod vedením dr. Luďka Míky.

Doufám, že příští rok se seminář znovu uskuteční a další studenti dostanou šanci, aspoň na chvíli si vyzkoušet, jaké to je studovat na vysoké škole.

                                                                                   Mgr. Vladislava Krejčová

Publikováno: 25.01.2023