Nové digitální pomůcky ve výuce

Dostupnost nových digitálních technologií a držení kroku s moderními trendy výuky byl hlavní důvod k tomu, aby i naše gymnázium zařazovalo do výuky nové pomůcky. Tyto pomůcky rozvíjí komplexní pohled na technické a přírodovědné předměty a vztahy mezi nimi. Nejedná se jen o fyziku, chemii a biologii, ale své využití najdou i v rámci zájmových aktivit Akademie příslibu.

Nové přírůstky pomůcek tvoří především digitální bezdrátová čidla od firmy Vernier, která je v této oblasti leaderem ve vybavování pro výuku přírodovědných předmětů, včetně bezplatného softwaru na zpracování výsledků měření. Dalšími jsou pak magnetické míchačky s ohřevem a regulací teploty pomocí čidla a vakuová vývěva pro experimenty s vakuem a při destilaci nebo filtraci za sníženého tlaku.

Příkladem využití těchto pomůcek je například sledování teploty tání látek, rozpustnosti látek, vodivosti a pH roztoků, provádění acidobazických titrací, zjišťování spotřeby kyslíku a další.

Používání těchto nových pomůcek bylo ihned nasazeno ve výuce chemie, v rámci chemického kroužku, a dokonce i pro využití na projektových dnech. Výhodou těchto pomůcek je především snadná obsluha a intuitivní ovládání softwaru, což je předpoklad k tomu, aby se rychle zařazovaly do výuky ať už jako pomůcky při demonstračních pokusech, nebo při laboratorních cvičeních.

Přiložené fotografie nám ukazují prvotní testování přesnosti čidla a regulace ohřevu magnetické míchačky v porovnání s klasickým teploměrem a digitálním teploměrem Vernier. Test vyšel skvěle, regulace ohřevu míchačky je přesná.

Nové pomůcky si jistě najdou své místo ve výuce, a přinesou tak nové zkušenosti učitelům i žákům. Záleží jen na nás, jak rychle se s nimi dokážeme seznámit a používat je. Žijeme přece v technickém a digitalizovaném světě a nechceme být za nikým pozadu.

Mgr. Václav Krejčí 

Publikováno: 20.03.2023