G3.

G3 - Hv - 14. 6. - 18. 6. / Jirchářová Zuzana Mgr.

G3 - Hv - 14. 6. - 18. 6.

Všechny neodevzdané práce doplňte a vložte do Google učebny do neděle 20. 6.

G3 - Z - závěr roku - hodnocení / Bujárek Kamil Ing.

Ahoj, jelikož mi není dobře a jsem ve stavu nemocných, tak vám do bakalářů vložím návrh vaší známky. Komu se nebude líbit, objektivně zhodnotí svoji práci v průběhu roku a poté mi napíše do emailu zdůvodnění, proč si myslí, že by měl mít známku lepší - třeba s odkazem na neopravenou dobrovolnou či povinnou práci. Díky za slušnost při mailování i za pochopení. KB

G3 - IVT - 14. 6. - 18. 6. 2021 / Paulus František Mgr.

Na následující období do konce školního roku nebudete mít zadánu žádnou další práci. Pokud máte nějaké resty, neodevzdané práce nebo špatné známky z nějakých úloh v 2. pololetí a chcete to napravit tak postupujte dle pokynů v Google učebně (stream učebny). Vzhledem ke změně termínu pedagogické rady musím upravit poslední možný termín odevzdání na pondělí 21. 6. 2021 do 14 hodin.

G3 - Cj - 14. 6. - 18. 6. / Jirchářová Zuzana Mgr.

G3 - Cj - 14. 6. - 18. 6.

český jazyk

- věta hlavní a vedlejší, druhy vedlejších vět

- DÚ: dokončit graf v sešitě na 15. 6.

literatura

- Světová literatura na přelomu 19. a 20. st.

- vypracovat PS str. 46 na 16. 6.

 

sloh

- mluvní cvičení

 

 


 

G3 - M - 14. 6. - 18. 6. 2021 / Paulusová Jana Mgr.

14. 6. online výuka: PS kapitola 4
15. 6. samostatná práce: PS kapitola 4 - dokončení
16. 6. online výuka: slovní úlohy využívající soustavy dvou rovnic o dvou neznámých - kapitola 5
17. 6. samostatná práce: PS kapitola 5 - bude zadáno v hodině
18. 6. online výuka: PS kapitola 5

G3 - AJ(Hra) - 14. - 18. 6. 2021 / Hrabal Milan Mgr.

Online:

  • opakování gramatuky
  • rozhovory ve skupinkách

Offline:

  • příprava na test z lekce 5
  • zdokonalování čtecích dovedností (Read theory)

G3 - Fy - 14. 6. - 18. 6. 2021 / Zelinka Vlastimil

Úterý 15. 6. - domácí samostudium
Měření elektrického proudu a elektrického napětí
- zadání úkolu máte v GU, termín odevzdání: čtvrtek 17. 6 do 20:00 hod.

Pátek 18. 6. - online hodina (12:50 - 13:35)
Zdroje elektrického napětí (str. 133-136)

G3 - NJ - 14. - 18. 6. 2021 / Janáková Martina Mgr.

Plán práce - týden 14. - 18. 6. 2021 - distanční výuka

LEKTION 23 (úvod)
1. pondělí - téma Liebesschlösser in Köln (Textarbeit, UČ str. 30, PS str. 41-42)
2. čtvrtek - téma Stadtorientierung (UČ str. 31, PS str. 43-44)

Příští týden: lekce 23 (dokončení)

Předchozí zadání v příloze.

G3/AJ/JAS - 14. 06. - 18. 06. 2021 / Jasa Marek Mgr.

1. Monday - 1) New vocabulary "Possessions and Money - connected verbs" (SB p. 58/ ex.1-5) 2) Reading  comprehension "Smart tips for young people on money" (SB p. 59/ ex. 8-11)
2. Distanční offline hodina: Připrav si 3 oblíbené osobní věci (např. oblíbenou knihu, talisman, elektroniku) k popisu (Můžou být na obrázku, ale nejlépe fyzicky, připrav si odpovědi: Where/How did you get the things? What do you use them for? Why doyou like them?) - NUTNO SPLNIT, aby proběhla následující hodina!!!
3. Thursday - Google Meet hodina: 1) Description of favourite possessions (Presentace: popis připravených 3 věcí)
 

G3- Vv- 14. 6. - 18. 6. 2021 / Hedvíková Milena Mgr.

Vlastní výtvarná tvorba- více informací v Google Učebně

Je možné vložit chybějící výtvarné práce k závěrečné klasifikaci.

G3_CH_14. 6._ 18. 6. / Málková Kamila Ing.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 14. 6. až 18. 6. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně. 

 

15. 6. ON-LINE VÝUKA:

A. OPAKOVÁNÍ ANORGANICKÉHO NÁZVOSLOVÍ

B. OPAKOVÁNÍ: OXIDAČNĚ REDUKČNÍ REAKCE - definice, pojmy oxidace, redukce

C. NOVÉ: REDOX - Redukční a oxidační činidlo + určování redoxního děje z chemické rovnice

 

18. 6. DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

 Zadané otázky z chemie  -  otázka č. 12 - 17 (opakovat)

G3 - OV - VES - 8. 6. - 11. 6 2021 / Veselá Jana PaeDr.

Milí studenti, pokyny k výuce v tomto týdnu naleznete jako vždy v učebně.

G3 - NJ (SUP) - 14. 6. - 18. 6. 2021 / Šup Jaroslav Mgr.

14.6. online výuka: Lekce 15 - opakování
16.6. samostatná práce: Opakovat si lekci 15 na test příští online hodinu 17.6. - tj. hlavně minulý čas Perfekt, slovíčka, protiklady, popis osoby, poslech, čtení, psaní. Dělat si online cvičení na adrese v GU.     
17.6. online výuka: Lekce 15 - TEST

G3 - AJ - sk. HEN - 8. - 11. 6. 2021 / Hendrichová Nikola Mgr.

Út - samostatná práce (...) -> na čtvrtek 10. 6., zadání v Google učebně

Čt - online hodina (kontrola samostatné práce)

G3 - Z - 10. 5. - 14. 5. 2021 / Bujárek Kamil Ing.

Začneme Jižní Ameriku...

G3 - TV (CH) - 14.6.-18.6.2021 / Hocko Stanislav Mgr.

Ahoj!
Online tělocvik ve středu 16.6 - 11:00-11:40. 
Budu se těšit a zdar a sílu
S. Hocko

 

G3-NJ- 14.06.- 18.06. 2021 / Hanková Jana Bc.

Souhrnné opakování.

G3 - Bi - 14.6. - 18.6.2021 / Dlouhá Štěpánka RNDr.

Milí studenti,

  • v Učebně máte zadanou poslední domácí práci tohoto školního roku (Vývin člověka po narození),
  • do konce týdne si zkontrolujte, zda máte dokončené a odevzdané klasifikační práce (písemné práce, práce označené jako klasifikační); pokud ne, očekávejte pozvánku ke zkoušení
  • uvidíme se na on-line hodině ve čtvrtek 17. 6. 2021 od 11:00 do 11:45, téma: prenatální vývin

Těším se na viděnou!

Materiály z hodin, včetně těch starších, jsou vám k dispozici v Google Učebně G3.