G3.

G3 - NJ (SUP) - 3. 5. - 7. 5. 2021 / Šup Jaroslav Mgr.

3.5. online výuka: L14 - test
5.5. samostatná práce: Opsat do slovníčku slovíčka z lekce 15 (AB 50) + Splnit na WocaBee balík Lekce 15 A + Projít si opravený test L14.
6.5. online výuka: L15 - úvod, Telefongespräch (LB 34/1)

G3 - M - 3. 5. - 7. 5. 2021 / Paulusová Jana Mgr.

3. 5. 2021 online hodina: výklad - postupné vytýkání kapitola 1 v PS
4. 5. 2021 samostatná práce: dokončení kapitoly 1 v PS
5. 5. 2021 online výuka: PS procvičovací úlohy strana 8: př. 37, 38, 39 a 40 - první sloupeček
6. 5. 2021 samostatná práce: PS procvičovací úlohy strana 8: př. 37, 38, 39 a 40 - druhý sloupeček
7. 5. 2021 Projektový den

G3 - Aj (Hra) - 3. - 7. 5. 2021 / Hrabal Milan Mgr.

Online:

  • comparatives and superlatives
  • pocket money (article)

Offline:

  • workbook 45, 46

G3 - Fy - 3. 5. - 7. 5. 2021 / Zelinka Vlastimil

Úterý 4. 5. - Domácí samostudium
Elektrické jevy (Elektrický náboj, Elektrické pole)
- Co už víme o elektrických vlastnostech látek?
- Přečti si kapitolu (str.98-101)
- Projdi si otázky a úlohy (str. 102) a připrav si odpovědi (budu se ptát na online hodině)

- Zopakuj si látku také ze sešitu z primy

Pátek 7. 5. 
DOBROVOLNÁ HODINA FYZIKY V PÁTEK NEBUDE = MÁTE PROJEKTOVÝ TURISTICKÝ DEN - "Pojď ven II"

G3 - NJ - 3. - 7. 5. 2021 / Janáková Martina Mgr.

Plán práce - týden 3. - 7. 5. 2021

LEKTION 22 (úvod)
1. pondělí - MEET - Téma: Fabio (UČ str. 25)
2. středa - WB nový balík (Lektion 22/1)
3. čtvrtek - MEET - Video - Modul 7 mit Aufgaben
HA: keine Aufgabe

Příští týden: Lektion 22 (1. část)

Předchozí zadání v příloze.

G4 - OV - VES 3. 5. - 7. 5. 2021 / Veselá Jana PaeDr.

Milí studenti, úkoly k tématu Bankovní sosustava naleznete v učebně. Nezapomeňte také do pátku poslat opakovací test.

G3 - OV - VES - 3. 5. - 7. 5. 2021 / Veselá Jana PaeDr.

Milí studenti, úkoly k tématu Manželství nalezenet v učebně.

Tercie TV (D) 3. - 7. 5. / Holubářová Radka Mgr.

Děvčátka, ve středu jsem u přijímaček, takže hodina odpadá, jako náhradu máte páteční projektový den. Prosím určitě se v 11 hod připojte do učebny, protože vám pan Hocko podá podrobné  informace k pátku. 

R. H.

G3 - IVT - 3. 5. - 7. 5. 2021 / Paulus František Mgr.

V tomto týdnu pokračujeme v algoritmizaci a programování - programovací jazyk KAREL - stavba domu. V Google učebně je instruktážní video a pokyny. Termín odevzdání do neděle 30. 5. 2021, 23:59.

G3/AJ/JAS - 03. 05. - 07. 05. 2021 / Jasa Marek Mgr.

1. Monday - Meet lesson - 1) Vocabulary practice "Movement verbs" (WB p. 38/celé) 2) Reading comprehension "April fool!" (SB p. 52/ ex. 4,5)
2. Distanční offline hodina: 1) Video comprehension "BBC's April fool days"(videa naleznete v materiálech v učebně)
3. Thursday - Google Meet hodina: 1) Grammar introduction "Past simple and continuous" (SB p. 53/celé)

G3 - Cj - 3. 5. - 7. 5. / Jirchářová Zuzana Mgr.

G3 - Cj - 3. 5. - 7. 5.

český jazyk

- 4. 5. hodina offline, zadanou práci odevzdejte vyfocenou do Google učebny 4. 5. do 20:00: PS str. 28/cv.1a, 2, 3, 4, 5 (všechna cvičení pouze doplňte bez zdůvodnění), str. 29/cv. 7

- Předpony s-, z-, vz- a předložky s/se, z/ze

literatura

- realismus v české literatuře (J. Arbes)

- na 5. 5. vypracujte PS str. 32 (J. Arbes)

 

 

 

G3 - Hv - 3. 5. - 7. 5. / Jirchářová Zuzana Mgr.

G3 - Hv - 3. 5. - 7. 5.

- vyberte si libovolný hudební pořad (v televizi, rozhlase, na internetu) a napište jeho krátké hodnocení, práci vložte do Google učebny do 13. 6.

G3- Vv- 3. 5. - 7. 5. 2021 / Hedvíková Milena Mgr.

Inspirace uměním přírodních národů- maska- podrobnosti v Google Učebně

G3_CH_3. 5._ 7. 5. / Málková Kamila Ing.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 3. 5. až 7. 5. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně. 

 

4. 5. ON-LINE VÝUKA:

A. OPAKOVÁNÍ ANORGANICKÉHO NÁZVOSLOVÍ

B. OPAKOVÁNÍ: Postup (osnova) při výpočtu z chemických rovnic + KONTROLA DÚ

C. VÝPOČTY Z CHEMICKÝCH ROVNIC - procvičování typových úloh (PŘÍPRAVA NA TEST) 

 

7. 5. DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

 Zadané otázky z chemie  -  otázka č. 6 - 16 (opakovat)

G3 - OV - VES - 26. 4. - 30. 4. 2021 / Veselá Jana PaeDr.

Milí studenti - úkol k zamyšlení nad tématem Pracovní poměr naleznte v učebně.

G3_dějepis_10. 5. až 14. 5. 2021 / Mágrová Klára Mgr.

Přehled učiva po dobu distanční výuky:

48) úterý 11. 5. 2021, on-line hodina, název: Habsburská monarchie v 19. stol. Měj připravenou učebnici a pracovní sešit

47) pondělí 10. 5. 2021 samostatná prácenázev: Emancipace žen. Seznam se s osudy prvních lékařek nebo Elišky Krásnohorské a gymnáziem Minerva. Vytvoř komiks se 3 okny v  https://www.storyboardthat.com/Nikam se neregistruješ. Termín: odevzdat do Google Učebny do 14. 5. 2021 

Termíny dějepisu - v pondělí samostatná práce. V úterý on-line hodina od 8.55 do 9.40 hod. v Google Učebně

Kontakt: magrova@bgv.cz 

G3 - Z - 3. 5. - 7. 5. 2021 / Bujárek Kamil Ing.

Ve středu se připravte na jednoduché pracovní listy, které doplníte a tím ověříme znalosti ze střední Ameriky. Poté dostanete na delší časový úsek nějaké mapy Jižní Ameriky s orientací a regionalizací.

G3 - TV (CH) - 3.5.-7.5.2021 / Hocko Stanislav Mgr.

TV 
1) Online tělocvik ve středu 11:00 - cca 11:10 - vzhledem k přijímačkám do primy pouze informativní schůzka k projektovému dni.
2) Pátek 7.5. - Povinný školní projektový den "Pojď ven II"  turisticko-orientační pochod (bližší info v GU a na hodině TV a Z). Nahrazuje běžný rozvrh. 
V případě dotazů jsem k dispozici...

SH

 

G3-NJ- 10.05.- 14.05. 2021 / Hanková Jana Bc.

Wocabee,  L16- předložka in 3.+4.p.

G3 - Bi - 3.5. - 7.5.2021 / Dlouhá Štěpánka RNDr.

Milí studenti,

  1. v sekci práce kurzu v Učebně máte zadaný úkol - Testy paměti.
  2. Nezapomeňte na naši on-line hodinu ve čtvrtek 6. 5. 2021 v 11:00 - 11:45. Vrátíme se k vašim domácím úkolům z minulého týdne - připravte si krátké shrnutí informací, které jste o drogách zjistili. 

Téma hodiny: nebezpečné závislosti, nervová soustava - úvod
Pomůcky: učebnice, sešit, pomůcky na psaní
S Arnoštem se na vás těšíme!

Materiály z hodin, včetně těch starších, jsou vám k dispozici v Google Učebně G3.