G3.

G3 - AJ(Hra) 22. - 26. 2. 2021 / Hrabal Milan Mgr.

Téma týdne:

  • test z lekce 3
  • character adjectives

Domácí práce:

  • vapsat nová slovíčka ze stran 46 - 51
  • workbook 35 

G3 - M - 22. 2. - 26. 2. 2021 / Paulusová Jana Mgr.

22. 2. 2021 ONLINE HODINA JIŽ v 8:00 - PS kapitola 5
23. 2. 2021 samostatná práce - PS kapitola 5: dokončení
24. 2. 2021 online výuka:  výklad - kapitola 6 - válec
25. 2. 2021 samostatná práce - PS kapitola 6 - do příkladu 10 včetně
26. 2. 2021 online výuka: Test - Pythagorova věta, PS kapitola 6 - pokračování, případný DÚ bude zadán v hodině

G3 - NJ - 22. - 26. 2. 2021 / Janáková Martina Mgr.

Plán práce - týden 22. - 26. 2. 2021

Lektion 20 (část 2.)
1. pondělí -  L20  - MEET - Thema: Typen (UČ 14 - 15)
2. středa - WB - nový balík (lekce 20/2)
3. čtvrtek - L 20 - MEET - Grammatik - předložka ohne (UČ str. 15)
HA: PS str. 15-17/6-12 

Příští týden: Ferien

Předchozí zadání.

G3/AJ/JAS - 22. 02. - 26. 02. 2021 / Jasa Marek Mgr.

1. Změna: Distanční offline hodina(nevyučováno online z rodinných důvodů vyučujícího: 1) New vocabulary "Natural disasters" (SB p. 36/ ex. 3,4) 2) Reading comprehension "Great European Disasters" (SB p. 36, 37/ ex. 5 -7)

2. Distanční offline hodina: DÚ - 1) Reading "A Biography - životopis" (SB p. 38/ ex. 1-3) - mít připraveno na p

3. Google Meet hodina: 1) Kontrola úkolů z offline hodin (SB p. 36 - 38)

G3 - OV - VES 21. 2. - 26. 2. 2021 / Veselá Jana PaeDr.

Milí studenti, úkol k tématu Orgány právní ochrany je zadán v Google učebně. Ve středu 24. 2. ve 12. 50 se koná dobrovolná on-line hodina. V plánu je diskuse o tématech: Právo a morálka, Neznalost zákona neomlouvá a další aktivity. Těším se na vás.

G3 - Cj - 22. 2. - 26. 2. / Jirchářová Zuzana Mgr.

G3 - Cj - 22. 2. - 26. 2.

český jazyk

- Tvarosloví: opakování mluvnických kategorií, slovesný vid

- jazykový rozbor odevzdat do učebny do 23. 2. 11:00 (zadání ve školním sešitě)

literatura

- realismus ve světové literatuře

- vypracovat na 24. 2. PS str. 24/H. de Balzac: Otec Goriot  (nevkládat do učebny)

sloh

- oprava cvičné slohové práce


 

G3 - Hv - 22. 2. - 26. 2. / Jirchářová Zuzana Mgr.

G3 - Hv - 22. 2. - 26. 2.

- naučte se zpaměti dvě sloky libovolné lidové  (např. zpěvníky Já, písnička), pořiďte videonahrávku vašeho zpěvu a vložte ji do Google učebny do neděle 28. 2. (složka Lidová píseň)

Tercie TV (D) 22. - 27. 2. / Holubářová Radka Mgr.

Online TV ve středu v 11 hod. Cvičíme s Anet. 
S běžkami už se loučíme. Velmi chválím skupinu běžkařek za jejich účast na pondělních běžeckých setkáních, byla to velmi příjemná odpoledne. Brzy vyměníme běžky za kola. 

R. H.

G3 - Fy - 22. 2. - 26. 2. 2021 / Zelinka Vlastimil

Úterý 16. 2. - Domácí samostudium
1) Přečti si v učebnici kapitolu -Tání a tuhnutí (str. 76-80)
2) Do školního sešitu si opiš žlutý rámeček (str.78)
3) Do sešitu nakresli grafy str. 79 / obr. 1.45, 1.46
    a) Ke grafu 79 /obr.1.45 - vyhledej a zapiš přesné hodnoty teplot tání daných látek
    b) Ke grafu 79 /obr.1.46 - vyhledej a zapiš přesné hodnoty měrných skupenských tepel daných látek
Úkol odevzdej v Google učebně - termín odevzdání: čtvrtek 25. 2. do 20:00 hod.

Pátek 19. 2. - Online hodina (12:50 - 13:35)
Tání a tuhnutí (str. 76-80)

G3- Vv- 22. 2. - 26. 2. 2021 / Hedvíková Milena Mgr.

Trvá úkol- Humor v umění- Oživlý předmět wink

G3 - AJ - sk. HEN - 22. - 26. 2. 2021 / Hendrichová Nikola Mgr.

Po - online hodina (writing - a description /popis/; culture: The White House) 

Út - samostatná práce (revision U7) -> na čtvrtek 25. 2., zadání v Google učebně

Čt - online hodina (kontrola samostatné práce, opakování U2)

G3_CH_22. 2._ 26. 2. / Málková Kamila Ing.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 22. 2. až 26. 2. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně. 

POZOR: ZMĚNA ON-LINE VÝUKY Z PONDĚLÍ NA ÚTERÝ (6. VYUČ. HOD.)

 

23. 2. ON-LINE VÝUKA:

1. KONTROLA DÚ:

 A.  Určete prvek, jehož látkové množství 0.25 molu má hmotnost 8 g

 B. Jaká je koncentrace chloridu sodného, který má objem 2 dm3 a obsahuje 0,4 molu rozpuštěného chloridu sodného (NaCl)?

3. NOVÉ: VÝPOČTY Z CHEMICKÝCH VZORCŮ -  procvičování slovních úloh

 

26. 2. DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

DO CVIČNÉHO SEŠITU VYPOČÍTEJTE SLOVNÍ ÚLOHY:

 1. Vypočítejte molární hmotnost modré skalice (CuSO. 5 H20)

 2. Kolik molů odpovídá 250 g hydroxidu draselného?

 3. Vypočítejte koncentraci kyseliny bromovodíkové v 2 dm3 roztoku, který obsahuje 0,4 mol rozpuštěného bromovodíku.

G3 - NJ (SUP) - 22. 2. - 26. 2. 2021 / Šup Jaroslav Mgr.

22.2. online výuka: L13 - přídavné jméno NÄCHST-, předložka NACH + města/země
24.2. samostatná práce: AB 31-33/4-9, splnit na WocaBee balík Lekce 13 C
25.2. online výuka: L13 - poslech

G3 - Z - 22. 2. - 26. 2. 2021 / Bujárek Kamil Ing.

 

Máte úkol z vyznačení třech základních regionů USA dle pokynů z hodiny a v těchto regionech vyznačíte významná města a státy. Povinné.

Budeme dle prezentace pokračovat středem USA.

G3 - OV - VES - 15. 2. - 19. 2. 2021 / Veselá Jana PaeDr.

Milí studenti,

úkol na tento týden je zadán v Google učebně OV. 

G3 - OV - VES - 8. 2. - 12. 2. / Veselá Jana PaeDr.

Úkol s tématikou Občanská společnost je zadán v Google učebně.

G3 - TV (CH) - 22.2.-26.2.2021 / Hocko Stanislav Mgr.

Ahoj!
Online tělocvik na pokec a cvičení každou středu 11:00 - cca 11:30 až do odvolání nebo návratu k prezenční výuce ve škole.
Budu se těšit a zdar a sílu
S. Hocko

Odkaz na Meet Google učebna G3 - Tělesná výchova

 

G3 - OV - VES 1. 2. - 5. 2. / Veselá Jana PaeDr.

Otázky k tématu Občanská společnost, na které máte odpovědět do konce týdne jsou zadané v Google učebně. Dobrovolná on-line hodina ( výuka, povídání, hry) se uskuteční ve středu 3. 2. od 12. 50 do 13. 35.

G3-NJ-22.02.-.26.02. 2021 / Hanková Jana Bc.

Wocabee, Lekce 14 - předložky se 3. a 4.p., opakování 14. lekce

G3 - Bi - 22.2. - 26.2.2021 / Dlouhá Štěpánka RNDr.

Milí studenti,

  1. v Učebně máte zadaný hodnocený úkol "Průtok krve srdcem". Prosím, úkol řešte on-line přímo do přiloženého souboru.
  2. Do čtvrtka 25. 2. si vytiskněte pracovní list přiložený ve streamu Učebny, budeme ho společně vyplňovat na on-line hodině (v případě, že nemáte možnost tisku, dejte mi neprodleně vědět na e-mail).
  3. Nezapomeňte na naši on-line hodinu ve čtvrtek 25. 2. 2021 v 11:00 - 11:45. V případě problémů s připojením apod. mi dejte vědět e-mailem nebo telefonicky.
  4. Ti, kterým chybí některé úkoly z tohoto pololetí, zůstanou připojeni i na následující vyučovací hodinu 12:00 - 12:45 a práci si během této hodiny s mou pomocí doplní.

Téma hodiny: oběhová soustava - srdce, cévy, krevní oběh
Pomůcky: PRACOVNÍ LIST, sešit, učebnice, psací potřeby
S Arnoštem se na vás těšíme!

Materiály z hodin, včetně těch starších, jsou vám k dispozici v Google Učebně G3.

G3_dějepis_1. 3. až 5. 3. 2021 / Mágrová Klára Mgr.

Přehled učiva po dobu distanční výuky:

 

1. 3. až 5. 3. 2021 - jarní prázdniny

29) čtvrtek 25. 2. 2021, samostatná práce: Revoluce roku 1848 v habsburské monarchii. Zhlédnout videa. Přečíst text v učeb. s. 61-62, vypracovat cvičení v prac. sešitě s. 36. Termín: odevzdat do Google Učebny do 26. 2. 2021

28) úterý 23. 2. 2021, on-line hodina, název: Revoluce roku 1848 ve Francii, Itálii a Prusku. Práce s prezentací v Google Učebně. Ta obsahuje i zápis, který je k dispozici i po skončení hodiny. Mít připravenou učebnici a pracovní sešit

27) čtvrtek 18. 2. 2021, samostatná práce, a) název: TOP 10 muzea. Zadání: Jsi ředitelem muzea. Po skončení epidemie Covid-19 otevíráš na jaře 2021 novou muzejní expozici. Tvým úkolem je vybrat 10 předmětů z historie českých zemí (do roku 2000), které zde vystavíš. Napiš co nejpřesnější popis. Doplň 2-3 fotografie. Podrobné zadání je v Google Učebně. Termín: vložit do 19. 2. 2021 do Google Učebny. b) On-line test - opakování utváření novodobého českého národa, průmyslová revoluce. Test je přístupný v Google Učebně kdykoli ve Čt 18. 2. od 8.00 do 20.00 hod.

26) úterý 16. 2. 2021, on-line hodina, název: Habsburská monarchie do roku 1848. Práce s prezentací v Google Učebně. Ta obsahuje i zápis, který je k dispozici i po skončení hodiny. Mít připravenou učebnici a pracovní sešit

25) čtvrtek 11. 2. 2021, samostatná práce, a) název: Kultura na přelomu 18. a 19. století. Přečíst v učeb.s. 49 a 50. V pracovním sešitě vypracovat úkoly na s. 27, 28 / růžový text, cv. 1, 2. 3. b) Porovnat 6 objevů, jeden vynechat, zbylé seřadit podle důležitosti, vypsat argumenty pro pořadí. Objevy - objev písma, knihtisk, zpracování kovů, morseova abeceda, parní stroj, očkování. Termín: vložit a+b najednou do 12. 2. 2021 do Google Učebny.

24) úterý 9. 2. 2021, on-line hodina, název: Průmyslová revoluce v českých zemích. Práce s prezentací v Google Učebně. Ta obsahuje i zápis, který je k dispozici i po skončení hodiny. Mít připravenou učebnici a pracovní sešit

23) čtvrtek 4. 2. 2021, samostatná práce, název: Tadeáš Haenke - cestovatel a přírodovědec. Podle výběru zpracovat výukový plakát nebo prezentaci v Powerpointu. Termín: do 7. 2. 2021 do Google Učebny  

22) úterý 2. 2. 2021, on-line hodina, název: Počátky průmyslové revoluce. Práce s prezentací v Google Učebně. Ta obsahuje i zápis, který je k dispozici i po skončení hodiny. Mít připravenou učebnici a pracovní sešit

Zpětná vazba k děkepisu. Termín: do 1. 2. 2021. Zadána formou samostatné otázky v Google Učebně  

25. 1. až 28. 1. 2021, na základě pokynu vedení školy nebude na tento týden zadána samostatná práce 

21) úterý 26. 1. 2021, on-line hodina, název: Národní obrození - dokončení. Práce s prezentací v Google Učebně. Ta obsahuje i zápis, který je k dispozici i po skončení hodiny. Mít připravenou učebnici a pracovní sešit

20) čtvrtek 11. 1. 2021, a) samostatná práce, název: Národní obrození - zakládaní muzeí, školy. Přečíst v učebnici s. 44-45. V pracovním sešitě vypracovat úkoly ze s. 24 a 25 (vše). Termín: do 22. 1. 2021 do Google Učebny. b) On-line test: Francouzská revoluce a napoleonské války. Test se vyplňuje v Google Učebně ve Čt 21. 1. 2021 od 8.00 do 20.00 hod.   

19) úterý 19. 1. 2021, on-line hodina, název: Počátky národního obrození. Práce s prezentací v Google Učebně. Ta obsahuje i zápis, který je k dispozici i po skončení hodiny. Mít připravenou učebnici a pracovní sešit

18) čtvrtek 14. 1. 2021, samostatná práce, název: Společnost na přelomu 18. a 19. století. Přečíst v učebnici na s. 46-48. V pracovním sešitě vypracovat úkoly ze s. 26 - cv. 1, 2, 3. Termín: do 15. 1. 2021 do Google Učebny. 

17) úterý 12. 1. 2021, on-line hodina, název: Evropa po Vídeňském kongresu. Práce s prezentací v Google Učebně. Ta obsahuje i zápis, který je k dispozici i po skončení hodiny. Mít připravenou učebnici a pracovní sešit

16) čtvrtek 7. 1. 2021, samostatná práce, název: Napoleon Bonaparte - cesta hrdiny. Zadáno bude dne 5. 1. Termín: do 8. 1. 2021 do Google Učebny. 

15) úterý 5. 1. 2021, on-line hodina, název: Evropa Napoleona Bonaparte. Práce s prezentací v Google Učebně. Ta obsahuje i zápis, který je k dispozici i po skončení hodiny. Mít připravenou učebnici a pracovní sešit

14) čtvrtek 17. 12. 2020, a) samostatná práce, název: Dokončení pověsti o Josefu II. Termín: do 18. 12. 2020 v Google Učebně. b) on-line test, opakování: Konstituční monarchie (Anglie), absolutistická monarchie (Francie), válka Habsburků s Turky, osvícenství, vláda a reformy Marie Terezie a Josefa II.) Test se vyplňuje v Google Učebně ve Čt 17. 12. 2020 od 8.00 do 20.00 hod.   

13) úterý 15. 12. 2020, on-line hodina, název: Francouzská revoluce - vznik republiky. Práce s prezentací v Google Učebně. Ta obsahuje i zápis, který je k dispozici i po skončení hodiny. Mít připravenou učebnici a pracovní sešit 

V týdnu od 7. 12. do 11. 12. 2020 probíhá výuka prezenčně ve škole. Doneste si: 1) 84 Kč za pracovní sešit z dějepisu, 2) samostatné práce, které jste vytvářeli během distanční výuky.

12) čtvrtek 3. 12. 2020, samostatná práce, název: Osvícenství - věda a umění. Rusko - vláda Kateřiny Veliké. Zadání je v příloze. Termín: do 6. 12. 2020 vložit nafocené/naskenované do Google Učebny 

11) úterý 1. 12. 2020, on-line hodina, název: Reformy Josefa II. Osvícenství, vláda Fridricha II. Práce s prezentací v Google Učebně. Ta obsahuje i zápis, který je k dispozici i po skončení hodiny. Mít připravenou učebnici 

10) čtvrtek 1. 12. 2020, samostatná práce, název: Lapbook "James Cook, Velikonoční ostrov", zpracovat "knihu do klína", podklady jsou v Google Učebně. Uschovat, ukážete ve škole. Termín: do 29. 11. 2020 do Google Učebny

9) úterý 24. 11. 2020, on-line hodina, název: Vláda Marie Terezie. Práce s prezentací v Google Učebně. Ta obsahuje i zápis, který je k dispozici i po skončení hodiny. Mít připravou učebnici. 

8) čtvrtek 19. 11. 2020, samostatná práce, název: Habsburkové a války s tureckou říší. Termín: do 20. 11. 2020 do Google Učebny

úterý 17. 11. 2020, státní svátek

Do 13. 11. 2020 se odevzdává skupinová práce: Barokní památky Šluknovska (zadáno 3. 11. 2020)

7) čtvrtek 12. 11. 2020, samostatná práce, název: Od popravy krále k parlamentní monarchii. Termín: do 13. 11. 2020 do Google Učebny

6) úterý 10. 11. 2020, on-line hodina, název: Francie za vlády Ludvíka XIV. "krále Slunce"

Od 4. 11. 2020 bude odkaz na Meet v Google Učebně zpřístupněn vždy PŘED zahájením on-line hodiny.

5) čtvrtek 5. 11. 2020, samostatná práce, název: Barokní památky Šluknovska, výstup: prezentace v Powerpointu / výstavní plakát. Skupinová práce. Zadání a rozdělení do skupin dne 3. 11. Termín odevzdání: do 13. 11. 2020, nafotit / naskenovat a vložit do Google Učebny (pokyny jsou v Google Učebně i zde v příloze) 

4) úterý 3. 11. 2020, on-line hodina, název: Barokní společnost, práce s pracovním listem a učebnicí

26. 10. až 30. 10. 2020, podzimní prázdiny

3) čtvrtek 22. 10. 2020, samostatná práce, a) název: Podnikání a vznik manufaktur, práce s pracovním listem v Google Učebně a zápis do sešitu. b) On-line test - opakování Stavovské povstání a třicetiletá válka (Pojmy - stavovské povstání (příčiny), defenestrace, Zimní král, bitva na Bílé hoře, exil, Vestfálský mír, důsledky třicetileté války. Osobnost - Albrecht z Valdštejna, J. A. Komenský. Letopočty -  23. 5. 1618, 8. 11. 1620, 21. 6. 1621, 1648). Test bude možné vyplnit v Google Učebně kdykoli v rozmezí Čt 22. 10. od 8.00 hod. do Pá 23. 10. do 20.00 hod. 

2) úterý 20. 10. 2020, on-line hodina, název: Baroko v Čechách, práce s pracovním listem v Google Učebně 

1) čtvrtek 15. 10. 2020, samostatná práce, název: Heslo do barokního slovníku, známkuje se, zadáno několik úrovní zpracování podle schopností žáka. Termín odevzdání: do 19. 10. 2020 

Termíny dějepisu - ve čtvrtek samostatná práce, v úterý on-line hodina od 8.55 do 9.40 hod. v Google Učebně

Kontakt: magrova@bgv.cz