G4.

G3 - Hv - 14. 6. - 18. 6. / Jirchářová Zuzana Mgr.

G3 - Hv - 14. 6. - 18. 6.

Všechny neodevzdané práce doplňte a vložte do Google učebny do neděle 20. 6.

G3 - IVT - 14. 6. - 18. 6. 2021 / Paulus František Mgr.

Na následující období do konce školního roku nebudete mít zadánu žádnou další práci. Pokud máte nějaké resty, neodevzdané práce nebo špatné známky z nějakých úloh v 2. pololetí a chcete to napravit tak postupujte dle pokynů v Google učebně (stream učebny). Vzhledem ke změně termínu pedagogické rady musím upravit poslední možný termín odevzdání na pondělí 21. 6. 2021 do 14 hodin.

G3 - Cj - 14. 6. - 18. 6. / Jirchářová Zuzana Mgr.

G3 - Cj - 14. 6. - 18. 6.

český jazyk

- věta hlavní a vedlejší, druhy vedlejších vět

- DÚ: dokončit graf v sešitě na 15. 6.

literatura

- Světová literatura na přelomu 19. a 20. st.

- vypracovat PS str. 46 na 16. 6.

 

sloh

- mluvní cvičení

 

 


 

G3 - M - 14. 6. - 18. 6. 2021 / Paulusová Jana Mgr.

14. 6. online výuka: PS kapitola 4
15. 6. samostatná práce: PS kapitola 4 - dokončení
16. 6. online výuka: slovní úlohy využívající soustavy dvou rovnic o dvou neznámých - kapitola 5
17. 6. samostatná práce: PS kapitola 5 - bude zadáno v hodině
18. 6. online výuka: PS kapitola 5

G3- Vv- 14. 6. - 18. 6. 2021 / Hedvíková Milena Mgr.

Vlastní výtvarná tvorba- více informací v Google Učebně

Je možné vložit chybějící výtvarné práce k závěrečné klasifikaci.

G3_CH_14. 6._ 18. 6. / Málková Kamila Ing.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 14. 6. až 18. 6. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně. 

 

15. 6. ON-LINE VÝUKA:

A. OPAKOVÁNÍ ANORGANICKÉHO NÁZVOSLOVÍ

B. OPAKOVÁNÍ: OXIDAČNĚ REDUKČNÍ REAKCE - definice, pojmy oxidace, redukce

C. NOVÉ: REDOX - Redukční a oxidační činidlo + určování redoxního děje z chemické rovnice

 

18. 6. DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

 Zadané otázky z chemie  -  otázka č. 12 - 17 (opakovat)

G3 - OV - VES - 8. 6. - 11. 6 2021 / Veselá Jana PaeDr.

Milí studenti, pokyny k výuce v tomto týdnu naleznete jako vždy v učebně.

G3 - TV (CH) - 14.6.-18.6.2021 / Hocko Stanislav Mgr.

Ahoj!
Online tělocvik ve středu 16.6 - 11:00-11:40. 
Budu se těšit a zdar a sílu
S. Hocko

 

G3-NJ- 14.06.- 18.06. 2021 / Hanková Jana Bc.

Souhrnné opakování.