Bartošová Lenka Mgr.

Profil učitele

Dějepis, český jazyk a latina. „Když už člověk jednou je, tak má koukat, aby byl. A když už kouká, aby byl a je, tak má být to, co je a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech bývá.“ Jan Werich

Bartošová Lenka Mgr.

Kontakt: bartosova@bgv.cz

Požadavky na KT - DĚ, ČJ, LA

Požadavky na klasifikační týden – leden 2019

Dějepis:

G1

 • s sebou: zápisový list, ŽK, kompletně dopsaný sešit včetně všech obrázků
 • zkouška je ze dvou témat – 1. téma vybírá žák (může mít s sebou obrázek a mluvit k němu), druhé téma vybírá učitel
 • témata: časová přímka, základní pojmy, úvod do dějepisu, datování, pravěk, starověk – Mezopotámie, Egypt, Palestina (pouze pokud stihneme dobrat do KT)

G2

 • s sebou: zápisový list, ŽK, kompletně dopsaný sešit včetně všech obrázků
 • zkouška je ze dvou témat – 1. téma vybírá žák (může mít s sebou obrázek a mluvit k němu), 2.  téma vybírá učitel
 • témata: časová přímka, základní pojmy, datování, středověk (s. 10 – 47)

G5

 • s sebou: zápisový list, SP, kompletně dopsaný sešit
 • zkouška je ze dvou témat – 1. téma vybírá žák, 2. téma vybírá učitel
 • témata: úvod do dějepisu, časová přímka, datování, pravěk, starověk (probraná látka), znalost pojmů, orientace na mapě

G8

 • s sebou: zápisový list, SP, kompletně dopsaný sešit
 • zkouška je ze dvou částí – 1. část – pojmy (všechny), 2. část - téma (probraná témata)
 • žák mluví sám a plynule

Český jazyk:

G2

 • s sebou: zápisový list, ŽK, kompletně dopsané sešity včetně všech obrázků
 • sloh (probrané útvary)
 • mluvnice – probraná látka, pravopis, rozbor věty jednoduché
 • literatura – probraná látka, lidová slovesnost, poezie, próza, drama, formy, druhy, žánry

G8

 • s sebou: zápisový list, SP, seznam knih k maturitě
 • 1. literatura 19. a 20. století (1 téma) – sami plynule mluví
 • 2. mluvnice – pravopis, rozbor věty a souvětí, odchylky, větné členy, slovní druhy, …
 • 3. sloh – styly, postupy, útvary
 • 4. Učitel vybere jednu knihu ze seznamu a žák ji sám představí

Latina G7

 • s sebou: zápisový list, SP
 • Vše probrané – termíny z biologie (medicíny), z herbáře, římské reálie, slovní zásoba
 • Překlady – předpokládá se znalost deklinací, konjugací, apod.

שָׁלוֹם aneb židovská kultura a tradice

שָׁלוֹם aneb židovská kultura a tradice

Mgr. Lenka Bartošová

šk. rok 2018/2019

Cíl projektu

• seznámení žáků s židovskou kulturou a zvyky

Projektový plán

1.   Projektový den

·       Úvod

•       odborná přednáška členky židovské obce na téma  - judaismus, zvyky a tradice, kultura, oblékání, pokrmy, základy hebrejštiny, synagoga, pronásledování, šoa, Křišťálová noc,…

•       základní terminologie

•       společná diskuze

2.   Projektový den

·       Návštěva děčínské synagogy – výklad – historie, využití, výstava

3.   Projektový den

·       Návštěva liberecké synagogy a židovského hřbitova – historie, využití, důraz na Křišťálovou noc v pohraničí

4.   Projektový den

·       Prezentace – plakátky, fotky, tradiční židovská rodina a její rituály, synagogy, …