Pondělíčková Lenka Mgr.

Profil učitele

Dějepis, český jazyk a latina. „Když už člověk jednou je, tak má koukat, aby byl. A když už kouká, aby byl a je, tak má být to, co je a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech bývá.“ Jan Werich

Pondělíčková Lenka Mgr.

Kontakt: pondelickova@bgv.cz

Požadavky na klasifikační týden - leden 2018

Požadavky na klasifikační týden – LEDEN 2018

Mgr. Lenka Pondělíčková

DĚJEPIS

Prima

 • Časová přímka
 • Určování dat – desetiletí, století, tisíciletí
 • Základní historické pojmy
 • Pravěk
 • S sebou – ŽK, dopsaný sešit, obrázek vztahující se k pravěku
 • Průběh zkoušky – 5 minut mluvit k vlastnímu obrázku (probraná látka), 5 minut mluvit k tématu, které zadá vyučující
 • Zkouška je bez přípravy

 

Kvarta

 • Časová přímka
 • Určování dat – desetiletí, století, tisíciletí
 • Základní historické pojmy
 • Dějiny 20. století v souvislostech
 • S sebou – ŽK, dopsaný sešit
 • Průběh zkoušky – 5 minut mluvit k vlastnímu tématu (probrané), 5 minut mluvit k tématu, které zadá vyučující
 • Zkouška je bez přípravy

 

Septima

 • Časová přímka
 • Určování dat – desetiletí, století, tisíciletí
 • Základní historické pojmy
 • Dějiny 18. a 19. století (probraná látka)
 • S sebou – SP, dopsaný sešit
 • Průběh zkoušky – 5 minut mluvit k vlastnímu tématu, 5 minut mluvit k tématu, které zadá vyučující
 • Zkouška je bez přípravy

 

Oktáva

 • Znalost všech pojmů!
 • Dějiny 20. století do 2. sv. války vč. osobností
 • Zkouška je bez přípravy

LATINA

 • Termíny
 • Překlady
 • Souvislosti
 • Slovíčka
 • Latinská mluvnice
 • Zkouška je bez přípravy

 

ČESKÝ JAZYK

Prima

 • S sebou – ŽK, dopsané sešity
 • Průběh zkoušky – 5 minut mluvit k vlastní knize (jiná kniha než na referát, ale může být ze čtenářského deníku, lze mít s sebou)
 • Zkouším z pravopisu, z mluvnice, ze slohu a z literatury – vše probráno o hodinách českého jazyka (viz sešity a učebnice)
 • Zkouška je bez přípravy

 

 

Kvarta

 • S sebou – ŽK, dopsané sešity
 • Průběh zkoušky – Vybrat si autora z romantismu, realismu nebo z generace Ruchovců a Lumírovců a o něm 5 minut hovořit + jeho tvorba (lze mít obrázek, ale není to nutné)
 • Ve zbytku času zkouším z probraných témat – mluvnice + pravopis, sloh, literatura
 • Zkouška je bez přípravy

 

 

Septima

 • S sebou – SP, dopsané sešity
 • Průběh zkoušky – vybrat knihu, kterou budete mít u maturity a 5 minut o ní hovořit dle struktury
 • Ve zbytku – zkoušení z literatury, mluvnice, slohu, pravopisu, práce s textem
 • Zkouška je bez přípravy

 

 

3. projektový den - Nejlepší sport - kafe a dort

Nejlepší sport - kafe a dort

V 3. projektovém dnu nás čeká:

1. dodělání referátů

2. malování kávou

3. výroba fimo zrnka

4. degustace v kavárně - co se hodnotí na kávě, porovnání

5. diskuze: Je káva zdravá?

S sebou: peníze na kávu, štětce, kávu na malování, výrobek z kávových zrn (DÚ), dotazník (5 otázek z referátu)

Nezapomeňte, že jste mi měli poslat hotové prezentace z referátu a odevzdat degustační knihy.

Navíc úkol: Adam - prezentace, Hanka - plakát, Kryštof - plakát

Budu se těšit.

L. P.