Pondělíčková Lenka Mgr.

Profil učitele

Dějepis, český jazyk a latina. „Když už člověk jednou je, tak má koukat, aby byl. A když už kouká, aby byl a je, tak má být to, co je a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech bývá.“ Jan Werich

Pondělíčková Lenka Mgr.

Kontakt: pondelickova@bgv.cz

Klasifikační týden - český jazyk (G1-G7)

G1

s sebou: ŽK, zápisový lístek, všechny kompletně doplněné sešity (mluvnice i literatura, staré i nové)

Literatura

- znát 1 libovolnou básničku a zarecitovat ji (stručně o autorovi), literární druhy a formy, druhy verše, funkce literatury, lidová slovesnost, pohádka

Mluvnice

-  slovní druhy, celá skladba (viz učebnice a sešit) - větné členy, VV, VH, ...

Sloh

- funkční styly, slohové postupy, základní útvary (viz sešit)

 

G4

s sebou: ŽK, zápisový lístek, všechny kompletně doplněné sešity (mluvnice i literatura, staré i nové)

Literatura

- orientace v literatuře od 19. a poč. 20. stol. - směry, autoři, díla, zařazení, literární termíny, vybrat jednoho autora z tohoto období a kompletně ho představit

Mluvnice

-  celá skladba - větné členy, VV, VH, tvarosloví, práce s textem, pravopis

Sloh

- funkční styly, slohové postupy, základní útvary (viz sešit)

G7

s sebou: SP, zápisový lístek, sešity, ukázku uměleckého a neuměleckého textu (vytištěné jako pracovní list)

Literatura

- vzít s sebou ukázku (maturitní četba) a pracovat s ukázkou

- literatura 19. a 20. století - orientace, historický kontext, směry, autoři, díla

Mluvnice

-  morfologie, syntax, rozbory, tvoření přímé řeči, pravopis, probraná látka za šk. rok 2017/2018

Sloh

- funkční styly, slohové postupy, útvary, páce s ukázkou

Klasifikační týden - dějepis (G1-G7)

G1

s sebou: ŽK, zápisový lístek, sešit

- starověk - staroorientální a antické země

- vybrat si 1 zemi a kompletně ji představit (v 2. polovině zkoušení vybere vyučující)

G4

s sebou: ŽK, zápisový lístek, sešit

- téma - 30. léta - rok 1989 ve světě i u nás

- průběh - představit 1 problém, osobnost, konflikt apod. (v 2. polovině zkoušení vybere téma vyučující)

G7

s sebou: SP, zápisový lístek, sešit

- dějiny 19. století a poč. 20. stol. (do konce 1. sv. války)

- 1 téma vybírá student, 1 téma vybírá vyučující

Klasifikační týden - latina (G7)

LA

s sebou: SP, zápisový lístek, sešit

- termíny, překlady, slovíčka včetně medicíny, písničky