Informace k výsledkům doplnění prvního ročníku vyššího stupně gymnázia – KVINTA

Gymnázium Varnsdorf

Počet získaných bodů a umístění uchazečů na základě kritérií:

Pořadí Osobní číslo Studijní průměr 8. ročníku
(2. pol.) - počet bodů
Studijní průměr 9. ročníku
(1. pol.) - počet bodů
Splnění kritérií Celkem bodů
1. - 3. K01 100 100 ANO 200
1. - 3. K06 100 100 ANO 200
1. - 3. K07 100 100 ANO 200
4. K03 100 94 ANO 194
5. K02 81 86 ANO 167
6. K08 73 60 ANO 133
7. K04 40 35 ANO 75
8. K09 42 31 ANO 73
9. K05 25 40 ANO 65

Zveřejněno 10. 3. 2017 v 13.00 hodin.

Předpokládaný maximální počet přijatých žáků k 10. 3. 2017 je 9.

Seznam přijatých uchazečů s ohledem na kapacitní možnosti třídy bude zveřejněn 24. dubna 2017 na www.bgv.cz a v prostorách školy. Identifikace uchazeče proběhne podle identifikačního kódu, který byl uchazeči přidělen. Lhůta pro odevzdání zápisového lístku je 10 pracovních dní od zveřejnění výsledku přijímacího řízení (tedy nejpozději 10. 5. 2017).

BGV