Informace k výsledkům doplnění prvního ročníku vyššího stupně gymnázia – KVINTA

Gymnázium Varnsdorf

Počet získaných bodů a umístění uchazečů na základě kritérií:

Pořadí Osobní číslo Studijní průměr 8. ročníku
(2. pol.) - počet bodů
Studijní průměr 9. ročníku
(1. pol.) - počet bodů
Splnění kritérií Celkem bodů
1. K02 100 100 ANO 200
2. K01 100 94 ANO 194
3. K03 93 93 ANO 186

Zveřejněno 9. 3. 2019 ve 20.00 hodin.

Předpokládaný počet přijatých žáků k 9. 3. 2019 je 5.

Seznam přijatých uchazečů s ohledem na kapacitní možnosti třídy a počet odevzdaných přihlášek ke studiu do vyššího ročníku vzdělávání ve střední škole podle § 63 školského zákona bude zveřejněn 25. března 2019 na www.bgv.cz a v prostorách školy. Identifikace uchazeče proběhne podle identifikačního kódu, který byl uchazeči přidělen. Lhůta pro odevzdání zápisového lístku je 10 pracovních dní od zveřejnění výsledku přijímacího řízení (tedy nejpozději 8. 4. 2019). V případě dotazů nás prosím kontaktujte na tel. čísle: 412 371 423 nebo 723 522 977.

Děkujeme za pochopení.

BGV