Lenka Foberová Mgr.

Profil učitele

Biologie a estetická výchova

Lenka Foberová Mgr.

Kontakt: foberova@bgv.cz

Biologická olympiáda

Zájemci o biologickou olympiádu prima až kvarta.
Zápis do 22.ledna. Informace já a pan Holeček.
Školní kolo musí proběhnout do 9.2.2018 (konkrétní termín se dohodne).
Okresní kolo Bio C proběhne 23.4.2018 na Gymnáziu v Děčíně, krajské kolo pak 17.5.
Okresní kolo Bio D proběhne 12.4. na ZŠ a Gymnáziu v České Kamenici, krajské kolo pak 25.5.
https://biologickaolympiada.czu.cz/cs/ 

Podmínky na klasifikační týden

Prima: 
1. Buňka
2. Mikroskop
3. Bakterie
4. Viry

Sekunda:
1. Ryby a paryby
2. Obojživelnící
3. Plazi 
4. Ptáci

Tercie 
1. Kosterní soustava
2. Etologie
3. Oběhová soustava
4. Svalová soustava

Kvinta:
1. Nebuněčné formy života (viry, priony)
2. Bakterie
3. Buňka

ESV: 
1. Pravěk 
2. Egypt
3. Vlastní téma
 

Tříděný odpad

TŘÍDENÝ ODPAD VYNÁŠÍME VŽDY V PÁTEK O VELKÉ PŘESTAVCE, PYTLE Z KOŠŮ PROSÍM NOSTE PANU ŠKOLNÍKOVI KE KOLÁRNĚ. 
(V případě, že je v pátek je volno, bude se odpad vynášet již ve čtvrtek v 10:45). Děkujeme

Projektový den 14.12.

Na projektový den 14.12. Donést 2 třídící nádoby (např. krabice), pomůcky (pastelky, fixy, tempery, štětce, kelímek na vodu, barevný papír, lepidlo, nůžky atd.). Již promyšlený návrh co bude na nástěnkách a to především formou komiksu. Vyhledat informace o recyklaci konkrétní suroviny. Máme 5 skupin, do kterých jsme se rozdělili minulý projektový den: plast, papír a tetra-pak, kovy a biodpad, sklo. 

smiley