Lenka Foberová Mgr.

Profil učitele

Biologie a estetická výchova

Lenka Foberová Mgr.

Kontakt: foberova@bgv.cz

Klasifikační týden

1. Prima

- mikroskop

- buňka

- viry a bakterie

- prvoci

 

2. Sekunda

- paryby

- ryby

- obojživelníci

- plazi

 

3. Tercie

- kosterní soustava

- cévní a oběhová soustava

- svalová soustava

 

4. Sexta
- etologie živočichů

- prvoci

- fylogeneze orgánových soustav

- environmentální problematika (samostudium)

 

VV a ESV

- umění Egypta

- Pop Art (Andy Warhol)

- Frida Kahlo

Schůzka: projektový den

v 9:50 o velké přestávce 1.patro (gauč) schůzka k PD

První projektový den

Na první projektový den (3.října) si sebou doneste psací potřeby a blog. V plánu je diskuze s hostem, přednáška a promítání krátkého videa na téma: finanční gramotnost.

Projekt

Projekt zaměřený na základní problematiku finanční gramotnosti. Např. co vše obnáší založení živnosti. Co se týče, kreativní stránky projektu, ve skupinkách si zkusíme založit svoje vlastní firmy, podnikaní. Nastavíme si role, funkce. Jaký produkt či službu budeme nabízet. Zkusíme vytvořit nějakou kampaň, propagační materiál: prezentace, video, prodejní materiály, samotný produkt, logo v PS jak je libo :-). Takže... prostor bude i pro kreativce.
Součástí projektu bude povídání člověka z reálné z firmy včetně diskuze. Můžeme taktéž navšívit nějakou firmu v okolí naší školy.
Projekt se bude vyvíjet na základě věkové skladby přihlášených žáků. Doporučuju pro žáky od 9. třídy a vejš. (minimálně, ale tercie) :-)

Nový kroužek v akademii

V rámci akademie příslibu jsem zařadila nový kroužek, který se týká biologie, bude zaměřen pro studenty vyššího stupně gymnázia. Kroužek bude probíhat cca ob týden a to ve středu od 14:15. Konec bude prřibližně v 15:45 dle sil a energie. Svůj případný zájem se mnou prosím konzultujte :-)
Začínáme 10. říijna

Fimo hrátky

Začínáme 3. řijna ve 14:15. Těšíme se

Tříděný odpad

TŘÍDENÝ ODPAD VYNÁŠÍME VŽDY V PÁTEK O VELKÉ PŘESTAVCE, PYTLE Z KOŠŮ PROSÍM NOSTE PANU ŠKOLNÍKOVI KE KOLÁRNĚ. 
(V případě, že je v pátek je volno, bude se odpad vynášet již ve čtvrtek v 9:40). Děkujeme