Lenka Foberová Mgr.

Profil učitele

Biologie a estetická výchova

Lenka Foberová Mgr.

Kontakt: foberova@bgv.cz

Projektový den 23.4.

Od 9.h do cca 10h exkurze v EKO servisu Varnsdorf (vhodné oblečení)

Návrat do školy

Výstupy z projektových dnů – úprava nástěnek příprava na prezentování

Prezentace témat

Projektový den 23.2.

Před devátou hodinou se odebereme na exurzi věnovanou separaci odpadu. Exkurze proběhne ve Varnsdorfu. Prosím vemte si sebou nepromokavou obuv (v areálu je prý bláto). Doba trvání exkurze bude přiblížně 1 hodina. Poté se odebereme do školy, Vemte si s sebou opět pomůcky na dodělání nástěnek - psací a hlavně kreslící potřeby. 
Pokud zbyde čas, pustíme si ještě dokument, 

Podmínky na klasifikační týden

Prima: 
1. Buňka
2. Mikroskop
3. Bakterie
4. Viry

Sekunda:
1. Ryby a paryby
2. Obojživelnící
3. Plazi 
4. Ptáci

Tercie 
1. Kosterní soustava
2. Etologie
3. Oběhová soustava
4. Svalová soustava

Kvinta:
1. Nebuněčné formy života (viry, priony)
2. Bakterie
3. Buňka

ESV: 
1. Pravěk 
2. Egypt
3. Vlastní téma
 

Tříděný odpad

TŘÍDENÝ ODPAD VYNÁŠÍME VŽDY V PÁTEK O VELKÉ PŘESTAVCE, PYTLE Z KOŠŮ PROSÍM NOSTE PANU ŠKOLNÍKOVI KE KOLÁRNĚ. 
(V případě, že je v pátek je volno, bude se odpad vynášet již ve čtvrtek v 10:45). Děkujeme

Projektový den 14.12.

Na projektový den 14.12. Donést 2 třídící nádoby (např. krabice), pomůcky (pastelky, fixy, tempery, štětce, kelímek na vodu, barevný papír, lepidlo, nůžky atd.). Již promyšlený návrh co bude na nástěnkách a to především formou komiksu. Vyhledat informace o recyklaci konkrétní suroviny. Máme 5 skupin, do kterých jsme se rozdělili minulý projektový den: plast, papír a tetra-pak, kovy a biodpad, sklo. 

smiley