Huml Michael Mgr.

Profil učitele

Němčina.

Huml Michael Mgr.

Kontakt: huml@bgv.cz

POŽADAVKY NA KLASIFIKAČNÍ TÝDEN (PRO VŠECHNY ROČNÍKY)

Tercie: učivo 10. - 13. lekce učebnice Beste Freunde, včetně slovní zásoby

Kvinta (konverzace): dialog s vyučujícím na jedno z těchto témat Meine Familie, Meine Freizeit, Meine Schule

Sexta A: veškeré učivo úrovně A2 tak, jak jsme se tím zabývali

Sexta A a Sexta B (Konverzace): dialog s vyučujícím na jedno z těchto témat: Deutschland, Tschechische Republik, Reisen, Lebenslauf

Septima (obecná němčina): učivo 5. a 6. lekce, včetně slovní zásoby

Septima (Konverzace): dialog s vyučujícím na jedno z těchto témat: Deutschland, Tschechische Republik, Meine Zukunftspläne, Lebenslauf

Oktáva: veškeré učivo učebnice Tangram B1/1, včetně slovní zásoby (okrajově) + struktura německé věty (Hauptsätze, Nebensätze)  

Projektové dny 2018-2019

Pozvánka na projektové dny „ŽITAVSKÉ HORY“ (Zittauer Gebirge) 2018-2019

TURISTICKY POJATÉ PROJEKTOVÉ DNY! S SEBOU JE NUTNÉ MÍT TURISTICKÉ OBLEČENÍ A PEVNÉ BOTY!!!

 

Vážení studenti,

Žitavské hory jsou rozlohou nejmenší německé pohoří. Jeho specifičnost však nespočívá pouze v jeho velikosti, ale též v jeho neopakovatelném kouzlu, daném krásnou přírodou, nesmírně čistým ovzduším, mnoha turistickým stezkami, specifickou architekturou i ohromující hradní zříceninou Oybinem.

Vzhledem k jeho bezprostřední blízkosti k Varnsdorfu vybízí tato oblast k uspořádání projektových dnů. V jejich rámci bychom měli projít takřka celé Žitavské hory a neopomenout se zastavit na turisticky přitažlivých místech. Projekt se zaměří na historické, geografické, přírodní i kulturní pozadí vývoje Žitavských hor prostřednictvím příspěvků jednotlivých účastníků

Naše putování Žitavskými horami začne v obci Waltersdorf, podél německo-české hranice budeme pokračovat do obce Jonsdorf. Při této cestě projdeme starou zemskou hranici a takzvané Jeptiščí skály, pozoruhodné pískovcové útvary. V Jonsdorfu pak navštívíme Motýlí dům, pyšnící se pozoruhodnou sbírkou motýlů a plazů. První projektový den pak zakončíme prohlídkou Žitavy.

V dalších dnech se zaměříme na prohlídku hradu Oybin či na okolí obce Lückendorf, ležící na hranici s Českou republikou. Neujde nám tak další hradní zřícenina Žitavských hor Karlsfried, hrad, který si pro sebe nechal vystavět panovník Karel IV. Zamíříme též k Olbersdorfskému jezeru či na nejrozsáhlejší vyhlídku Žitavských hor Töpfer, odkud je rozhled na celé Trojzemí.

Každý projektový den bude doplněn o krátké příspěvky účastníků k zajímavostem jednotlivých míst. Tyto příspěvky pak budou tvořit základ školní prezentace při posledním projektovém dni.

Upozornění: Budeme hodně chodit v přírodě. Na každém projektovém dni ujdeme cca 15 kilometrů.

ZMĚNA PROGRAMU JE VYHRAZENA V ZÁVISLOSTI NA ČASU, POČASÍ A ROZPOLOŽENÍ SKUPINY :)

(: CÍLEM TĚCHTO PROJEKTOVÝCH DNŮ JE POZNAT NÁDHERNOU PŘÍRODU ŽITAVSKÝCH HOR A DOBŘE SE U TOHO POBAVIT :)

TĚŠÍM SE NA VÁS! VĚŘTE, ŽE TO BUDE STÁT ZA TO :)