Huml Michael Mgr.

Profil učitele

Němčina.

Huml Michael Mgr.

Kontakt: huml@bgv.cz

Důležité pro účastníky prvního projektového dne

Milí účastníci projektových dnů Žitavské hory,

ve středu 03. 10. 2018 se koná první projektový den. Vyrazíme na prohlídku města Zittau a první části Žitavských hor. Sraz bude v 7:15 na vlakové stanici Varnsdorf-Staré nádraží. Vlak odjíždí v 7:24. Přijďte tedy včas! S sebou si vezměte: cca 300 kč, 10-20 Euro, pevné turistické boty a oblečení do přírody! Návrat do Varnsdorfu vlakem v 15:00. V průběhu celého dne bude mít každý z vás KRÁTKÝ příspěvek na dané téma. Krátký znamená cca na 2 minuty.

 

DŮLEŽITÉ: JEDEME DO ZAHRANIČÍ. PROTO MUSÍTE MÍT VŠICHNI KARTIČKU ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY! NADSTAVBU V PODOBĚ ÚRAZOVÉHO POJIŠTĚNÍ VÁM UZAVŘU SÁM. POSLÉZE OD VÁS ZA TUTO SLUŽBU VYBERU POPLATEK (CCA 20 KČ), KTERÝ OD KAŽDÉHO BUDU VYBÍRAT NA ÚVOD PROJEKTOVÉHO DNE.

Témata a jejich rozdělení:

Žitavské nádraží: Bielovič

Žitavské lázně: Dubovecký

Klosterkirche (Klášterní kostel v Žitavě): Filip Pešek

Johanniskirche (kostel sv. Jana v Žitavě): Haufert

nejstarší dům v Žitavě, tzv. Dornspachhaus: Kalivoda

krátký příspěvek o Zittau jako města: Burkoň + Butal

Hain, část obce Oybin: Lupoměský

hrad Oybin: Sulo

Töpfer: Max Solloch

Salszhaus (solnice v Žitavě): Miloš Štefan

Bastei + Blumenuhr (zbytky žitavského opevnění + květinové hodiny): Dan Kolář

Žitavská pošta: Adam Pešek

Künstlerisches Stadtviertel Zittau (Umělecká čtvrť v Žitavě):Jan Beran

 

Budu se na vás těšit!

Michael Huml

Sdělení pro septimu (obecná němčina)

V úterý 25.09. a 02.10. se bude psát krátký test ze slovní zásoby 5. lekce učebnice Tangram A2/2 podle zadaných instrukcí. V úterý 02.10. bude první dvě vyučovací hodiny probíhat promítání filmu v kině. Přijďte proto urychleně z kina na aspoň část třetí hodiny, kdy němčina probíhá, abychom test mohli napsat. Huml

Nový kurz v Akademii příslibu: Příprava na jazykový certifikát z němčiny

Tento kurz je primárně určen pro studenty oktávy a septimy, konkrétně pro ty, kteří jsou v němčině výjimečně pokročilí. Kurz se zaměří na důkladné probrání látky na úrovni B1 a na důsledné procvičování modelových jazykových testů, respektive úloh, které se mohou ve finálním testu objevit. Jsou procvičovány dovednosti v oblasti čtení, poslechu, psaní a mluvení. Termíny testů organizuje pak jazyková škola pana Romana Kroutila v Rumburku dvakrát ročně, a to na podzim a na jaře. 

Nový kurz v Akademii příslibu: Přemýšlíme o literatuře

 

Tento kurz je určen pro ty z vás, kteří nechtějí literární díla pouze číst, ale také o nich přemýšlet. Na úvod tohoto kurzu si vybereme několik základních děl, která reprezentují kánon světové a české literatury od počátku k dnešku. Na každé setkání si stanovíme jedno dílo, které budeme analyzovat, a to jak po stránce formální, tak obsahové. Jednotlivá literární díla budou zastoupena rovnoměrně poezií, prózou a dramatem. Konkrétní výběr děl proběhne na prvním setkání na základě dohody mezi učitelem a zájmy žáků. Kurz se bude konat v rozsahu jedné vyučovací hodiny a jeho cílem je podnítit studenty k četbě a přemýšlení o literatuře.

Nový kurz v Akademii příslibu: Hrajeme si s němčinou

Milé studentky, milí studenti,

 

na tomto akademickém kurzu se budeme němčinou zabývat formou nejrůznějších her a hravých úloh. Hry budou rozličného charakteru: zaměří se na slovní zásobu, gramatiku, výslovnost němčiny, ale i na reálie německy mluvících zemí. Cílem této aktivity bude zábavnou a nenásilnou formou vytvořit vaše kvalitnější znalosti němčiny i lepší povědomí o německy mluvících zemích.

Navrhovaný čas: dohodou

Nový kurz v Akademii příslibu: Němčina a čeština srozumitelněji

Ahoj,

 

je ti něco na hodinách němčiny nebo češtiny nejasné? Nechce se ti přitom ptát svého vyučujícího? Přijď za mnou! Vím to také a velmi rád ti s čímkoliv, co se týká němčiny a češtiny, pomohu. :)

Tento kurz je otevřen všem žákům a studentům, kterým je v rámci běžných hodin němčiny či češtiny cokoliv nejasné, a budou se tedy na to chtít zeptat. Kurz bude probíhat jednou týdně v délce jedné vyučovací hodiny.

 

Navrhovaný čas: čtvrtek: 7:15 - 7:55

 

MATURITNÍ SEMINÁŘ Z NĚMČINY (URČENO PRO OKTÁVU A PRO DALŠÍ ZÁJEMCE O MATURITNÍ ZKOUŠKU Z NĚMČINY)

Vážení maturanti a zájemci o maturitu z němčiny,
 
zvu vás na jakýsi maturitní seminář, přípravu na maturitu z němčiny.
Cílem tohoto akademického kurzu bude takové učivo, aby studenti-zájemci o maturitu z němčiny dosáhli jazykové úrovně B 1 potřebné ke složení maturitní zkoušky z německého jazyka. Po absolvování tohoto kurzu budou studenti na požadované úrovni B1, ba ji v mnoha případech budou přesahovat. Na jednotlivých hodinách se budeme zabývat jednak učivem a dovednostmi, na které v rámci běžných hodin němčiny čas není, a které jsou ke složení maturitní zkoušky nutné, jednak didaktickými testy potřebnými ke složení státní úrovně maturitní zkoušky. Bude se tedy probírat nová látka, ale i opakovat na základě nejrůznějších učebních materiálů. Hodinová dotace tohoto zájmového kurzu by měla být 1 x 45 minut. Kurz je určen hlavně studentům letošní oktávy, ale mohou na něj docházet i studenti septimy.
Navrhovaný čas: pátek: 7:15 - 7:55

Projektové dny 2018-2019

Pozvánka na projektové dny „ŽITAVSKÉ HORY“ (Zittauer Gebirge) 2018-2019

TURISTICKY POJATÉ PROJEKTOVÉ DNY! S SEBOU JE NUTNÉ MÍT TURISTICKÉ OBLEČENÍ A PEVNÉ BOTY!!!

 

Vážení studenti,

Žitavské hory jsou rozlohou nejmenší německé pohoří. Jeho specifičnost však nespočívá pouze v jeho velikosti, ale též v jeho neopakovatelném kouzlu, daném krásnou přírodou, nesmírně čistým ovzduším, mnoha turistickým stezkami, specifickou architekturou i ohromující hradní zříceninou Oybinem.

Vzhledem k jeho bezprostřední blízkosti k Varnsdorfu vybízí tato oblast k uspořádání projektových dnů. V jejich rámci bychom měli projít takřka celé Žitavské hory a neopomenout se zastavit na turisticky přitažlivých místech. Projekt se zaměří na historické, geografické, přírodní i kulturní pozadí vývoje Žitavských hor prostřednictvím příspěvků jednotlivých účastníků

Naše putování Žitavskými horami začne v obci Waltersdorf, podél německo-české hranice budeme pokračovat do obce Jonsdorf. Při této cestě projdeme starou zemskou hranici a takzvané Jeptiščí skály, pozoruhodné pískovcové útvary. V Jonsdorfu pak navštívíme Motýlí dům, pyšnící se pozoruhodnou sbírkou motýlů a plazů. První projektový den pak zakončíme prohlídkou Žitavy.

V dalších dnech se zaměříme na prohlídku hradu Oybin či na okolí obce Lückendorf, ležící na hranici s Českou republikou. Neujde nám tak další hradní zřícenina Žitavských hor Karlsfried, hrad, který si pro sebe nechal vystavět panovník Karel IV. Zamíříme též k Olbersdorfskému jezeru či na nejrozsáhlejší vyhlídku Žitavských hor Töpfer, odkud je rozhled na celé Trojzemí.

Každý projektový den bude doplněn o krátké příspěvky účastníků k zajímavostem jednotlivých míst. Tyto příspěvky pak budou tvořit základ školní prezentace při posledním projektovém dni.

Upozornění: Budeme hodně chodit v přírodě. Na každém projektovém dni ujdeme cca 15 kilometrů.

ZMĚNA PROGRAMU JE VYHRAZENA V ZÁVISLOSTI NA ČASU, POČASÍ A ROZPOLOŽENÍ SKUPINY :)

(: CÍLEM TĚCHTO PROJEKTOVÝCH DNŮ JE POZNAT NÁDHERNOU PŘÍRODU ŽITAVSKÝCH HOR A DOBŘE SE U TOHO POBAVIT :)

TĚŠÍM SE NA VÁS! VĚŘTE, ŽE TO BUDE STÁT ZA TO :)