Hanková Jana Bc.

Profil učitele

Německý jazyk

Hanková Jana Bc.

Kontakt: hankova@bgv.cz

G4-NJ- 19.10.-23.10.2020 / G4.

Přípravný test ze 16. lekce v učebně, slovní zásoba ze 17. lekce na Wocabee, nová gramatika-perfekt silných a nepravidelných sloves

G3-NJ- 19.10.-23.10.2020 / G3.

Přípravný test z 10. lekce v učebně, slovní zásoba z 11. lekce na Wocabee, osobní zájmena v dativu

G2-NJ- 19.10.-23.10.2020 / G2.

Přípravný tes z 5. lekce naskenovaný v učebně. slovní zásoba 6. lekce na Wocabee, modální sloveso müssen

G1-NJ- 19.10.-23.10.2020 / G1.

Časování slovesa sein, heißen. Slovíčka na Wocabee-2.lekce, rozhovory-online

G5-NJ-19.10.-23.10.2020 / G5.B

Práce s textem -učebnice str. 28, stupňování -komparativ a superlativ, Wocabee- perfekt silných a nepravidelných sloves

G7-NJ-19.10.-23.10.2020 / G7.

Infinitivní konstrukce s částicí zu s podstatným jménem a po slovesech, Wocabee-perfekt silných a nepravidelných sloves

G6-NJ-19.10.-23.10.2020 / G6.

Souvětí podřadná,slabé skloňování, Wocabee-perfekt silných a nepravidelných sloves