Hanková Jana Bc.

Profil učitele

Německý jazyk

Hanková Jana Bc.

Kontakt: hankova@bgv.cz

G4-NJ-19.04.-23.04.2021 / G4.

Wocabee, Lekce 20- souhrnné opakování.

G3-NJ-19.04.-23.04. 2021 / G3.

Wocabee, Lekce 15- test, L16- práce s textem.

G2-NJ- 19..04.-23.04.2021 / G2.

Wocabee,  L8-  souhrnné opakování, příprava na test.

G1-NJ- 19.04.-23.04.2021 / G1.

Wocabee, L4 -   test.

G5-NJ-19.04.-23.04.2021 / G5.B

Wocabee,  L27 - VV s dass, Imperativ.  

G7-NJ- 19.04..- 23.04.2021 / G7.

Wocabee, L42- úvod - nepřímá otázka s "ob".

G6-NJ-19.04.-23.04.2021 / G6.

Wocabee, Lekce 37- infinitiv s zu.