G5.B

G5.B - Fy - 21. 6. 2021 / Zelinka Vlastimil

Pondělí 21. 6. - domácí samostudium
1. Sluneční soustava - Nastuduj si kapitolu v učebnici (str. 106-109)
2. MFCh tabulky (str. 177-184) - Projdi si tabulky, co vše v nich můžeš zjistit o Sluneční soustavě a vesmíru.

G5B - Ch - 14. 06. - 18. 06. 2021 / Krejčí Václav Mgr.

Úterý 15. 06. 2021 - on-line hodina

Čtvrtek 17. 06. 2021 - off-line hodina

Opakování - samozhodnocení - řešení příkladu

G5B - Z - závěr roku - hodnocení / Bujárek Kamil Ing.

Ahoj, jelikož mi není dobře a jsem ve stavu nemocných, tak vám do bakalářů vložím návrh vaší známky. Komu se nebude líbit, objektivně zhodnotí svoji práci v průběhu roku a poté mi napíše do emailu zdůvodnění, proč si myslí, že by měl mít známku lepší - třeba s odkazem na neopravenou dobrovolnou či povinnou práci. Díky za slušnost při mailování i za pochopení. KB

G5.B - IVT - 14. 6. - 18. 6. 2021 / Paulus František Mgr.

Na následující období do konce školního roku nebudete mít zadánu žádnou další práci. Pokud máte nějaké resty, neodevzdané práce nebo špatné známky z nějakých úloh v 2. pololetí a chcete to napravit tak postupujte dle pokynů v Google učebně (stream učebny). Vzhledem ke změně termínu pedagogické rady musím upravit poslední možný termín odevzdání na pondělí 21. 6. 2021 do 14 hodin.

G5B - M - 14. 6. - 18. 6. 2021 / Šup Jaroslav Mgr.

14.6. online výuka: Rovnice s neznámou pod odmocninou
16.6. online výuka: Nerovnice s neznámou pod odmocninou
17.6.+18.6. samostatná práce: Rovnice a nerovnice s neznámou pod odmocninou - úlohy z učebnice 168/
18.6. online výuka: Rovnice a nerovnice s neznámou pod odmocninou - procvičování

G5AB - AJ(Hra) - 14. - 18. 6. 2021 / Hrabal Milan Mgr.

Online:

  • present perfect
  • past simple

Offline:

  • příprava na test z lekce 4
  • zdokonalování čtecích dovedností (Read theory)

G5.B - Fy - 14. 6. - 18. 6. 2021 / Zelinka Vlastimil

Pondělí 14. 6. - Domácí samostudium
Centrální gravitační pole Země, Kruhová rychlost
1. Do sešitu vyřešte úlohy z učebnice str. 104/ 1-5
2. Do sešitu vyřešte úlohy ze sbírky str. 49/ 246, 249, 250, 251
Úkol vložte do GU, termín odevzdání: středa 16. 6. do 20:00 hod

Čtvrtek 17. 6. - Online hodina (11:00 - 11:45)
Gravitační pole Slunce, Keplerovy zákony - slovní úlohy

G5 - ČJL - 14. - 18. 6. 2021 / Janáková Martina Mgr.

Plán práce - 38. týden - literatura (14. - 18. 6. 2021) - distanční výuka

Téma: KLASICISMUS, OSVÍCENSTVÍ, PREROMANTISMUS
1. práce s texty (PS)
2. souhrnné opakování literatury 
4. pololetní práce - dokončení a odevzdání 

Následuje: závěrečné shrnutí učiva ČJL

Předchozí zadání v příloze.

G5 A/B - 14. 06. - 18. 06. 2021 / Jasa Marek Mgr.

1. Monday - 1) Video comprehension to Life skills - learning how to evaluate sources on the internet "Get the best from the web" (SB p. 62)
2. Offline self study - 1)  Vocabulary "Lifelong learning" + mind map - viz úkol KAJv  (SB p. 58/ ex. 1, 5)
3. Wednesday - Meet lesson -1)  Kontrola úkolu: Creating mind map; 2) Vocabulary listening and speaking (SB p. 58/ ex. 3, 6a,b)
 

G5A-B/KAJv/JAS/ týden 14.06. - 18.06. 2021 / Jasa Marek Mgr.

Step 1) Read an article on how to create mind maps in the materials posted in your Google classroom Step 2) Create a mind map on the topic "Lifelong learning/ education"

G5B - ESV - 14.6. - 18.6. 2021 / Hedvík Jan Mgr.

Navštěva galerie: současní umělci - Kokolia, Skála, Kintera

G5B - ZSV - 14.6. - 18.6. 2021 / Hedvík Jan Mgr.

Sociologická paradigmata

G5B- ESV- 14. 6. - 18. 6. 2021 / Hedvíková Milena Mgr.

Ročníková práce- vložte do Učebny výslednou fotodokumentaci dle svých individuálních zadání k 15. 6., jak jsme se dohodli ve škole (kdo ještě neodevzdal). 

Je možné doplnit chybějící práce- kvízy, reflexe.... též k 15. 6. 

G5.B - D 14. 06. - 18.06.2021 / Petrová Jana Mgr.

Téma: Počátky přemyslovského stá tu a románské umění

- prezentace

- opakování minulé látky, výklad nové látky

- shrnutí učiva

Úkol v Google Učebně.

G5.B - D - 07. 06. - 11. 06. 2021 / Petrová Jana Mgr.

Téma: Velká Morava - Slované, Sámo, panovníci

- prezentace

- něco o MZ

- historické okénko, opakování

Úkol v Google Učebně.

G5B - NJ (SUP) - 14. 6. - 18. 6. 2021 / Šup Jaroslav Mgr.

14.6. samostatná práce: LB 15/10,11, Tschechien - Bevölkerung, Landschaft (napsat dva odstavce do sešitu s pomocí slovíček z hodiny)
16.6. online výuka: L29 - Rozkaz vykání
17.6. samostatná práce: AB 18-19/14-20
18.6. online výuka: L29 - opakování

G5B - ESV - 7.6. - 11.6. 2021 / Hedvík Jan Mgr.

 Otto Placht-  malíř džungle (Google Učebna)

 

Součástí výuky je úkol.

G5B - ZSV - 7.6. - 11.6. 2021 / Hedvík Jan Mgr.

Socializace, instituce, organizace, rituály.

Sociologická paradigmata

Součástí výuky je hodnocený úkol.

G5.B - TV (CH) - 14.6.-18.6.2021 / Hocko Stanislav Mgr.

TV  ve čtvrtek 17.6.

Online tělocvik ve čtvrtek 12:00 - cca 12:40.
Hlavní trenéři: Ondra a Matouš
Budu se těšit a zdar a sílu
S. Hocko

G5 - AJ a KAj - sk. HEN - 8. - 11. 6. 2021 / Hendrichová Nikola Mgr.

Út - KAj - samostatná práce (...)

St - online hodina (present perfect - irregular verbs, speaking)

Čt - samostatná práce (...) -> zadání v Google učebně

Kvinta B TV (D) 17. - 21. 5. / Holubářová Radka Mgr.

Děvčátka, sejdeme se v náš čas ve 12 hodin ve čtvrtek. Dáme si ten slibovaný aerobik - jen jednoduchou sestavičku a trošku posilka na střed těla. Na závěr protažení.

R. H.

G5B - Z - 17. 5. - 21. 5. 2021 / Bujárek Kamil Ing.

Začneme politický zeměpis. Dolaďte tento týden, co máte, ať to nehoníte při normální výuce.

G5-NJ- 14.06.- 18.06.2021 / Hanková Jana Bc.

Souhrnné opakování.

G5B - AJ - 17. 5. - 21. 5. 2021 / Pohludková Jana

1. hodina - online (Google Meet)  - SB 53/1-5 - Writing - Replying to informal invitations
2. hodina - online (Google Meet) - SB 55/1-3+1-3 - Grammar and vocabulary revision Unit 4
3. hodina - samostatná práce  - SB 53/6ab - Writig - Reply to an email invitation, WB exercises

KONVERZACE: Dialogue - Negotiating and justifying opinions (SB 52/5)