G5.B

G5B - M - 3. 5. - 7. 5. 2021 / Šup Jaroslav Mgr.

3.5. online výuka: Obecná kvadratická rovnice
5.5. online výuka: Procvičování vzorce pro výpočet kořenů kvadratické rovnice
6.5.+7.5. samostatná práce: Kvadratické rovnice - úlohy z učebnice
7.5. online výuka: Procvičování vzorce pro výpočet kořenů kvadratické rovnice

G5B - NJ (SUP) - 3. 5. - 7. 5. 2021 / Šup Jaroslav Mgr.

3.5. samostatná práce: 
     1) Dodělat si zápis DIES- dle online sešitu
     2) AB 6-7/1-5
     3) LB8/2 (napsat do sešitu krátký text o svém oblíbeném místě, použít tam zájmeno DIES-)
     4) Splnit na WocaBee balík Lekce 28 C 
5.5. online výuka: L28 - ukazovací zájmeno DIES-, Köln am Rhein
6.5. samostatná práce: AB 8/6-7, LB 9/4bc (do sešitu)
7.5. online výuka: L28 - Köln, Leseverstehen, Bildbeschreibung

G5AB - Aj (Hra) - 3. - 7. 5. 2021 / Hrabal Milan Mgr.

Online:

  • grammar revision from Unit 3
  • test Unit 3

Offline:

  • workbook 29

G5.B - Fy - 3. 5. - 7. 5. 2021 / Zelinka Vlastimil

Pondělí 3. 5. - Domácí samostudium
Zákon zachování mechanické energie
- zadání úkolu máte v GU

- úkol odevzdej v GU, termín odevzdání - středa 5. 5. do 20:00 hod.

Čtvrtek 6. 5. - Online hodina (11:00 - 11:45)
Gravitační pole - Newtonův gravitační zákon

G5B - Ch - 26. 04. - 30. 04. 2021 / Krejčí Václav Mgr.

Úterý 26. 04. 2021 - on-line hodina

Čtvrtek 29. 04. 2021 - off-line hodina

Chemické výpočty - výpočty z chemických rovnic - řešení příkladů

G5 - ČJL - 3. - 7. 5. 2021 / Janáková Martina Mgr.

Plán práce - 32. týden - mluvnice - jazyk (3. - 7. 5. 2021)

Téma: ÚVOD DO FONETIKY
1. MEET - výklad + práce s učebnicí (str. 17-20)
2. udělat si výpisky (učebnice 17-20)
3. MEET - procvičování v PS (str. 26-29)
DÚ: žádný

Následuje: literatura (BAROKO V ČESKÉ LITERATUŘE)

Předchozí zadání v příloze.

G5B - BIO - 3. - 7. 5. 2021 / Foberová Lenka Mgr.

Začněte pracovat na herbářové položce, jejíž zhotovení předchází i samotný sběr a určení rostliny, dále pečlivé lisování a vysušení rostliny.

Při zhotovení herbářové položky bude nutné dodržet určitá pravidla, formát a materiál. Veškeré podrobné pokyny máte v příloze. Čtěte pozorně!

Termín odevzdání bude: 30. 5. 2021.

G5.B - D - 03.05. - 07.05. 2021 / Petrová Jana Mgr.

Téma: Byzantská říše a Justinián I., ženy a eunuši

- poznávání osobnosti

- prezentace

- letopočty

Úkol v Google Učebně.

G5.B - IVT - 3. 5. - 7. 5. 2021 / Paulus František Mgr.

V tomto týdnu pokračujete na zadané práci - v programu Microsoft Excel (kalkulátor ceny). Zadání je v Google učebně. Termín odevzdání je do neděle 9. 5. 2021, 23:59.

G5B - ESV - 3. - 7. 5. 2021 / Foberová Lenka Mgr.

Práce na pololetní práci je jistě v plném proudu a cca po měsíci přicházím s dalším kontrolním bodem - tak jako minule mi do vytvořeného úkolu v učebně, odevzdáte postup na vaší práci. Tzn. vyfotíte výrobek ve fázi zhotovení spolu s komentářem: Jak probíhá práce, jestli nastaly nějaké komplikace apod. Odevzdejte do neděle 9. 5. Hodnoceno +/-. Už tam nějaké body/nebody z minulé kontroly máte, takže pro většinu z toho vyplnou známky.

G5B - KFJ - 3. 5. - 7. 5. / Škáchová Žaneta

Les fêtes et traditions

G5 B- ESV- 3. 5. - 7. 5. 2021 / Hedvíková Milena Mgr.

Nová figurace v Čechách- Adriena Šimotová a Olbram Zoubek (srovnání)- viz. Google Učebna

Vkládejte podklady k ročníkové práci!!!

G5AB/AJ/JAS - 03. 05. - 07. 05. 2021 / Jasa Marek Mgr.

1. Monday - Meet lesson - 1) Developing speaking  "Negotiating" (SB p. 52/ ex. 1-3b)  ; 2) New grammar presentation "Future tenses" (SB p. 46/ex. 1-3)
2. Offline self study - 1) Replying to informal invitations (SB p. 53/ ex. 1-4) - mít připraveno na pondělí 10.05.
3. Wednesday - Meet lesson -1) Developing vocabulary "Prefixes over-, pre-, re-, under-"(SB p. 47/1-4b)

G5B - KAJ - 3. 5. - 7. 5. / Škáchová Žaneta

Holidays and traditions

G5A-B/KAJv/JAS/ týden 03.05. - 07.05. 2021 / Jasa Marek Mgr.

Developing speaking  "Negotiating" (SB p. 52/ ex. 4-5)

G5B - ZSV - 3.5. - 7.5. 2021 / Hedvík Jan Mgr.

Moderní společnost: Svět nadějí a obav

G5B - FJ - 3. 5. - 7. 5. / Škáchová Žaneta

1. On-line hodina (Révision 2 - opakování ce que/qui, shoda příčestí minulého)

2. Samostatná práce (pracovní list)

3. On-line hodina (Révision 2 - opakování slovní zásoby: počasí, volnočasové aktivity)

G5B - ESV - 3.5. - 7.5. 2021 / Hedvík Jan Mgr.

Informel - Art Brut -

Součástí vyučování bude hodnocený úkol.

G5A, 5B, 6 - Hv - 3. 5. - 7. 5. / Jirchářová Zuzana Mgr.

G5A, 5B, 6 - Hv - 3. 5. - 7. 5.

- po schválení tématu pololetní práce začněte s jejím zpracováním

- termín odevzdání pololetní práce do Google učebny je do 30. 5.

G5.B - D - 26.04. - 30.04. 2021 / Petrová Jana Mgr.

Téma: Justinián I.

- prezentace

- opakování

G5.B - TV (CH) - 3.5.-7.5.2021 / Hocko Stanislav Mgr.

TV - 3.-7.5. a 10.-14.5.2021
1) 3.-7.5. - Vzhledem k přijímačkám do primy a projektovému dni "Pojď ven II" online TV není. Zapojte se do soutěže "Pojď ven I" a nebo si udělejte vlastní trénink. 
2) Pondělí 10.5. - Povinný školní projektový den "Pojď ven II"  turisticko-orientační pochod (bližší info v GU). Nahrazuje běžný rozvrh. Online TV v týdnu 10.-14.5.2021 není.


V případě dotazů jsem k dispozici.
Zdar a sílu SH

G5B - Z - 3. 5. - 7. 5. 2021 / Bujárek Kamil Ing.

Pokračujeme ve výkladu a ve čtvrtek oprava testu ve stejném termínu.

G5-NJ- 10.05.- 14.05.2021 / Hanková Jana Bc.

Wocabee,  L28 - práce s textem, dies- v 1.p.

G5B - AJ - 10. 5. - 14. 5. 2021 / Pohludková Jana

1. hodina - online (Google Meet)  - SB 52/1-4 - Speaking - Negotiating
2. hodina - online (Google Meet) - SB 53/1-5 - Writing - Replying to informal invitation
3. hodina - samostatná práce  - SB 53/6 - Reply to an email invitation

KONVERZACE: Dialogue - Negotiating and justifying opinions (SB 52/5)