BGV - Dobrá volba

BGV – DOBRÁ VOLBA, příprava žáků 5. tříd k přijímacím zkouškám.

Vážení rodiče žáků pátých tříd, zájemců o studium na Gymnáziu Varnsdorf,

na základě dobrých zkušeností z loňského školního roku Vám nabízíme, resp. Vašim dětem přípravný kurz k přijímacím zkouškám z českého jazyka a matematiky zaměřený na nový způsob testování (jednotná státní přijímací zkouška).

Kurz povedou učitelé Gymnázia Varnsdorf a bude probíhat od 2. listopadu 2017 do března 2018 na Gymnáziu Varnsdorf vždy ve čtvrtek od 16.00 do 17.00 hodin  - střídavě jeden týden český jazyk, jeden týden matematika.

Kurz je bezplatný. Přípravný kurz je předmětem školního klubu Akademie příslibu Gymnázia Varnsdorf (bližší informace získáte na paulus@bgv.cz).

Aby mohlo Vaše dítě být do kurzu přijato, je třeba ho přihlásit do Akademie příslibu Gymnázia Varnsdorf (přihlášku lze získat na příslušné základní škole nebo v kanceláři Gymnázia Varnsdorf, případně ji lze stáhnout ve formátu PDF - při tisku je třeba vytisknout dvě stránky na jednu A4, aby byla výsledná přihláška ve formátu A5 a vyplnit stačí pouze jednu přihlášku ve formátu A5), a to nejpozději do 20. 10. 2017. Přihlášku odevzdejte přímo v kanceláři BGV.

Vážení rodiče žáků 5. tříd,

těší nás Váš zájem o přípravný kurz k přijímacím zkouškám BGV – DOBRÁ VOLBA

Kurz bude zahájen ve čtvrtek 2. listopadu 2017 a bude probíhat v budově Gymnázia Varnsdorf, Střelecká 1800, v místnostech 24 a 27 v prvním patře vždy od 16 do 17 hodin. Pro vstup bude od 15.45 otevřen hlavní vchod do budovy. 

Na první hodinu je třeba, aby s žákem přišel dospělý, který bude na jeho přípravě k přijímacím zkouškám spolupracovat, aby vyslechl pokyny k organizaci kurzu a doporučení k domácí práci.

Vzhledem k vysokému počtu přihlášených bude kurz probíhat ve dvou paralelních skupinách. V první hodině proběhne 30 minut úvodu do ČJ a 30 minut úvodu do M – vyučující se ve třídách vystřídají. Od následující lekce se žákům budou předměty střídat, vždy jeden týden ČJ a následující M nebo naopak podle zařazení do skupin.

Pořiďte prosím žákům pro domácí přípravu i na hodiny kurzu tyto publikace nakladatelství DIDAKTIS:

TESTY 2018 z českého jazyka pro žáky 5. a 7. tříd ZŠ

TESTY 2018 z matematiky pro žáky 5. a 7. tříd ZŠ

Dále budou žáci potřebovat psací potřeby a rýsovací potřeby (ořezané tužky, kružítko, 2 pravítka, z toho 1 s ryskou) a desky formátu A4 na ukládání pracovních listů.

V příloze najdete předpokládané termíny jednotlivých lekcí:

BGV

Publikováno: 07.10.2016