Gymnázium Varnsdorf má další držitele certifikátu FCE

V podzimním termínu se ve spolupráci s AP ELEC, což je Evropské centrum jazykových zkoušek zastoupené v našem regionu ředitelkou jazykové školy Lingua Rumburk Mgr. Markétou Peroutkovou, podařilo pěti našim žákům složit poměrně náročné mezinárodně uznávané jazykové zkoušky FCE. Úspěšnými držiteli těchto ocenění se stali: Adéla Pondělíčková a Tomáš Hampl z oktávy společně se Sárou Haidlovou, Františkem Čapkem a Michalem Podroužkem ze septimy.

Co je FCE? FCE neboli  First Certificate in English je 3. stupněm zkoušek Cambridge ESOL. Jedná se o nejrozšířenější z celé řady zkoušek. Tato zkouška je mezinárodně uznávána a odpovídá úrovni B2 evropského rámce. V podstatě lze říci, že držitelé tohoto certifikátu výkonnostně přesahují současnou úroveň státní maturity (B1 podle evropského rámce), což je obdivuhodné, neboť někteří z nich ještě nejsou ani v maturitním ročníku. Dvě výše jmenovaná děvčata dokonce uspěla v testu s výsledkem odpovídajícím úrovni C1, tedy o dvě úrovně výše než je v současné době nastavena státní maturita. Tento certifikát otvírá dveře ve většině firem a to nejen v České republice, čímž skýtá jeho držitelům uplatnit se konkurenceschopně na trhu práce. Nelze tedy než gratulovat našim žákům, že především vlastní pílí a snahou zvýšili své šance v budoucí m životě.

Nicméně závěrem musím poděkovat také učitelům angličtiny na našem gymnáziu, v tomto případě zejména Mgr. Kateřině Dlaskové, kteří nemalou měrou přispěli a přispívají k úspěchům jako je tento.

Mgr. Marek Jasa

 

Publikováno: 30.01.2017