Zeměpisná olympiáda 2016/2017

V lednu 2017 proběhlo na gymnáziu školní kola zeměpisné olympiády. Zorganizoval jsem kola pro kategorii B, která se týká sekundy a kategorii C, která je sloučená pro tercii a kvartu. P. učitel Zelinka zorganizoval kategorie A a D. K vytvoření otázek kategorií B aC jsem vybral z minulých kol okresních olympiád takové, které dle mého názoru svojí vyšší obtížností nejlépe odpovídají profilu úspěšného řešitele okresního kola;

Databáze je k nahlédnutí na: http://www.zemepisnaolympiada.cz/testy.phtml

Kola byla uspořádána na principu dobrovolnosti s přihlédnutím ke studijním výsledkům. Postupový klíč je v kategoriích A, B, C nekompromisní; postupují jen nejúspěšnější řešitelé (v kategorii D čtyři nejlepší) … Zejména pro studenty tercie je společné kolo s kvartány velmi obtížné; obdobně i pro studenty kvinty, sexty a septimy, kteří soutěží s oktavány. Časový rozsah byl cca 40 minut. Touha žáků uspět byla evidentní. Snad to můžu přičíst i snaze učitelů zeměpisu zdůrazňovat rostoucí význam tohoto komplexního vědního oboru v komplikovaném světě současnosti.

K výsledkům: 

Kategorie A: (max. možný zisk 43 bodů)

Kategorie B: (max. možný zisk 38 bodů) 

Kategorie C (max. možný zisk 48 bodů)

Kategorie D (max. možný zisk 70 bodů)

I ostatním účastníkům děkuji za účast a prokázané nadstandardní znalosti, vědomosti a dovednosti. Školní kolo je tedy za rok 2016/17 za námi. Držme společně pěsti reprezentantům naší školy v okresním kole v Děčíně a tešme se na příští ročník 2017/18.

Ing. Kamil Bujárek a Vlastimil Zelinka 

 

Publikováno: 19.02.2017