SVĚT KOLEM NÁS

V rámci výuky zeměpisu se žáci našeho gymnázia v letošním školním roce zúčastnili již popáté vzdělávacího projektu „SVĚT KOLEM NÁS“ (zúčastňuje se vždy celá škola).  Výuková projekce probíhá v kině Panorama. Výuková rovina programu je přizpůsobena RVP pro gymnázia a střední školy. Objem sdělovaných informací je koncipován pro starší a pozornější studenty. Vyvážené spojení teoretické výukové roviny (ve které nechybí mapy, plánky, schémata ani animace) se zábavnými prvky, autentickými zvuky a hudbou vytváří z projekce jedinečný kulturní zážitek. Každý pořad je živě uváděn dvěma moderátory, což zajišťuje dynamický průběh projekce. Oba moderátoři se osobně účastní expedic a díky tomu získává projekce unikátní atmosféru.  Časová dotace jednotlivých programů projektu Svět kolem nás je 60 minut. Na projekci navazuje vždy beseda, která trvá zpravidla 10 -15 minut, žáci i pedagogové mají možnost pokládat doplňující dotazy. Projekt je ze strany našich žáku i pedagogů hodnocen velice kladně. Vyučující zeměpisu navíc dostanou od moderátorů vždy k programu „Výukové listy“ a „Pracovní listy“, které vydává pedagogické nakladatelství PRODOS, dále pak cca 10 barevných plakátů (A3) na nástěnku.

Pro připomenutí - programy, kterých jsme se již zúčastnili:

2012 - Nový Zéland  - země dlouhého bílého oblaku
2013 - Austrálie  - tajemství rudého kontinentu
2014 - Mexiko  - záhada starých Mayů
2015 - Indie - všechny barvy orientu
2016 - Peru - čtyři strany světa

Na příští školní rok 2017/2018 jsme již přihlášení na program:
2017 - Vietnam - brána do Indočíny (10. října 2017, 8:00, kino Panorama)

… a dopředu můžu prozradit, že se připravuje:
2018 - Kuba - dvě tváře svobody

Zdroj obrázků:
www.svetkolemnas.com/ke-stazeni/pro-zaky/

Vlastimil Zelinka

Publikováno: 27.02.2017