Studenti Sexty a Septimy na Technické univerzitě v Libereci

„Příběh uranu“ -  Ing. Dana Drábová, PhD.

V pondělí 3. dubna se studenti sexty a septimy BGV zúčastnili na Technické univerzitě v Liberci přednášky „Příběh jaderného paliva - příběh uranu“. Přednášející byla paní Ing. Dana Drábová, Ph.D., předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Po skončení přednášky v rámci diskuse měli studenti možnost paní Drábové pokládat dotazy z oblasti jaderné energetiky a bezpečnosti.

Přednášku organizoval spolu s Technickou univerzitou ČEZ, který nám také zajistil zdarma dopravu autobusem od školy do Liberce a zpět. Zástupce ČEZu po přednášce studentům představil možnosti uplatnění se v různých oborech souvisejících s výrobou a distribucí elektrické energie, například po absolvování studia právě na TUL.

Univerzitou nás provázel pan Ing. Miloš Hernych, proděkan pro vnější vztahy a studium v anglickém jazyce Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií. Pro studenty byl dopoledne zároveň připraven pestrý program – prohlídka laboratoří Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace s odborným výkladem (viz foto)

PODÍVEJTE SE:

Online zpravodaj Technické univerzity v Liberci

Video a prezentace
 

                                                                                                                    Vlastimil Zelinka

Publikováno: 11.04.2017