Experimentujeme po domácku

V letošním školním roce 2016/2017 proběhl, mimo jiných projektů, i projekt s názvem: „Experimentujeme po domácku“. Pod vedením paní učitelky Málkové si žáci našli, připravili a odprezentovali řadu různých fyzikálních, chemických a biologických pokusů, které i přes svou obdivuhodnost, bylo možné provést za běžných domácích podmínek a s běžně dostupnými surovinami. Jeden z projektových dnů jsme strávili v IQ Landii, kde nám byly předvedeny složitější pokusy, do jejichž provádění jsme se moli zapojit.

Na projektu se sešla spousta rozdílných žáků, od nejmladších po nejstarší ročníky, a vytvořili skvělou partu. Na závěrečný projektový den si každý zvolil jeden svůj nejpovedenější pokus, který následně odprezentoval návštěvníkům. O velkém úspěchu tohoto projektu svědčí ne jen fakt, že veškeří zúčastnění se skvěle bavili a z projektu si odnesli cenné informace, ale i to, že při závěrečném projektovém dni byl tento projekt hojně navštěvován.

                                  L. Hájková (vedoucí projektu K. Málková)

Publikováno: 12.05.2017