Chemická olympiáda

Stejně jako v minulých letech i letos se naši žáci zúčastnili chemické olympiády. Ve školním kole kategorie D změřili své síly žáci kvarty Eliška Žáková, Václav Špička, Petr Kalivoda a tercie Marek Bartl a Ondřej Belo. Do okresního kola postoupili Vašek a Eliška a sklidili pochvalu poroty za zručnost při praktické části. Všichni řešitelé chemické olympiády totiž navštěvují na našem gymnáziu chemický kroužek, kde se s podobnými praktikami seznamují, a tím získávají náskok nad ostatními. Vašek prokázal i nejlepší znalosti v teoretické části, a tak se stal vítězem a postoupil do krajského kola. Tam se bohužel v teorii dopustil chyby a skončil na čtvrtém místě.

Na konci března proběhlo také školní kolo kategorie C, kterého se zúčastnili žáci sexty Kamila Mimrová, Ondřej Novotný a opět Václav Špička, který se rozhodl zkusit štěstí v kategorii středních škol. I v tomto případě Vašek prokázal nejlepší teoretické i praktické znalosti a postoupil rovnou do krajského kola. Tentokrát mu štěstí přálo a skončil na druhém místě. Jelikož je Vašek zatím žákem nižšího stupně gymnázia, budeme mu v dalších letech držet palce, třeba se dočkáme i postupu do kola celostátního.

Děkuji všem zúčastněným žákům za zájem a chuť věnovat se chemii, která ve škole určitě nepatří k jednoduchým předmětům.

                                                                                  Mgr. Vladislava Krejčová

Publikováno: 12.05.2017