Přednáška o Sýrii na Gymnáziu Varnsdorf

Málokterá  část současného světa odkazuje víc na to, že máme-li na mysli vývoj, můžeme ho chápat pouze na rovině technologické. Záběry odkazující na naprostý propad racionality a lidskosti z oblasti současné Sýrie jsou doprovázeny  absolutním infomačním zmatkem, a že ne nechtěným, nemusím ani dodávat. Vzájemné obviňování mocností i všech zainteresovaných stran, jejichž postoje jsou stejně pevné a čitelné, jako pohnutky současných evropských elit, k  tomu mnohá jednání o jednáních na půdě OSN, partikulárních, kuloárních mezi stranami, z nichž málokterá chce s někým vůbec jednat – až na téma peněz a zbraní. A tak se  mezi nekonečnými prohlášeními, nótami, ubezpečováními, klišé o lidských právech, téměř všechny strany dopouštějí  válečných zločinů. Z nebe padají bomby pod tou či onou vlaječkou, inteligentní či neinteligentní,  rozsévající muka, utrpení a smrt. Sedíce u torz těl vašich nejbližších je vám to asi jedno. Proto naše gymnázium přijalo nabídku pana poslance PS PČR Radima Holečka, který Sýrii v současné době navštívil. Nenabízel vlastní pohledy jako závazné, nesnažil se manipulovat, což se o mnohých současných mediálních tlacích říci nedá. Jako zkušený vysokoškolský pedagog se snažil odkrýt pro posluchače problematiku historického vývoje dané oblasti v uplynulém století až po současnost a  poodkrýt možné zájmy různých aktérů v oblasti. Hodnocení se zdálo být vyvážené a reálné. Pokud má pravdu, že válka v Sýrii – peklo na Zemi -vyhovuje vlastně všem - jde o jasný důkaz, že zlo ze světa nemizí, leč neustále se transformuje a vždycky bude spjato se lží. Což by nás nejen mohlo, ale i mělo vést k základní reflexi smyslu lidské existence a fungování společenství s jeho nejen politickými cíli.

                                                                                                                       Mgr. Jan Hedvík +jáhen

P.S. Odkazuji na rozhovor s egyptským jezuitou  Henri Bouladem 

Publikováno: 12.05.2017