Dějepisná exkurze na Mostecko

Dne 12. května se konala dějepisná exkurze, které se zúčastnilo 49 žáků, z čehož převážná většina byla ze třídy sekundy. Žáky čekal nabitý program, neboť cílů bylo tolik, že se na první pohled zdálo, že se všechny nedají stihnout během jediného dne. Prvním cílem byl slavný přesunutý děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie, který díky tomu, že představuje unikátní stavbu v pozdně gotickém slohu, je jediným objektem, který zůstal po těžbě uhlí v oblasti starého města Most.

Dalším cílem byl hrad Hněvín, který poskytl potěchu oka nejen zájemcům o dějepis, ale i všem, co se rádi nechají okouzlit dalekými výhledy. Za dobré viditelnosti, při níž žáci tento novogoticky přestavěný hrad vypínající se nad městem Most navštívili, šlo spatřit vrcholy Českého středohoří s jejich nejvyšší horou Milešovkou, povrchové lomy Mostecké pánve i Krušné hory, na jejichž úbočí se těsně před propastí lomu Československé armády vypíná zámek Jezeří, další cíl „dějepisného putování“. 

Tento zámek ležící v katastru obce Horní Jiřetín sice nepatří mezi dokonale opravené zámky jako Dobříš či Konopiště, naopak se nachází ve velmi neutěšeném stavu, což ale paradoxně ještě umocňuje genius loci tohoto barokního skvostu uprostřed krajiny požírané těžebními rypadly. Když všichni účastníci exkurze po návštěvě zámku usedali do autobusu ke zpáteční cestě, byli tímto místem okouzleni, a jelikož se návrat do Varnsdorfu uskutečnil až kolem 18. hodiny, zbylo všem ještě dost času na to dnešní den zreflektovat a utřídit si všechny nově získané dojmy a poznatky.

Pavel Beneš, 15. 5. 2017

(Mgr. Lenka Pondělíčková a Mgr. Jana Petrová)

Publikováno: 17.05.2017