G6.

ESV- G5 A,B; G6- 2. 11. - 6. 11. 2020 / Hedvíková Milena Mgr.

Sledujte a prostudujte materiály v Google Učebně k uměleckému stylu secese.

Vložte písemně svůj záměr ohledně ročníkové práce.

G6 - FJ - 19. 10. - 23. 10. / Škáchová Žaneta

1. On-line hodina (text Week-end idéal, gramatika - souslednost času v oznamovací větě)

2. Samostatná práce (pracovní list cvičení 1 - 5)

3. On-line hodina (souslednost časů v otázce a rozkazovacím způsobu)

G6 - ZSV - 21.10. - 3.11. 2020 / Hedvík Jan Mgr.

Prostudujte a promyslete přiložený text: Rodinné právo viz. Google Učebna

Připravte se na prověření znalostí: Základní právní pojmy, rodinné právo

G6 - ESV - 19.10. - 25.10. 2020 / Hedvík Jan Mgr.

Umění starověkého Egypta

Prostuduj přiložený text.
Můžeš své znalosti doplnit i z jiných zdrojů např. /umělecké směry - artmuseum/ atd.
Vyberte si jednu památku. Udělejte její nákres a napište krátkou zprávu. Pošlete foto obrázku a zprávu elektronicky. Práce bude hodnocena. 

G6 - KFJ - 19. 10. - 23. 10. / Škáchová Žaneta

Vypracujte prezentaci na téma La cuisine tchèque.

G5A, 5B, 6 - Hv - 19. 10. - 23. 10. / Jirchářová Zuzana Mgr.

G6 - Hv - 19. 10. - 23. 10.

Vyberte si během týdne jeden libovolný televizní pořad s hudebním tématem, napište jeho stručné hodnocení a vložte ho do Google učebny do 25. 10.

G6 - Fy - 19. 10. - 23. 10. 2020 / Zelinka Vlastimil

Pondělí 19. 10.
Rozkládání sil (str. 121-123)
Prostudujte kapitolu - do sešitu si udělejte výpisky (obrázky, vzorečky, řešený příklad str. 122)
Vyřešte úlohy 2 a 4 / str. 123 (odevzdejte spolu s výpisky do Google učebny) - termín odevzdání: čtvrtek 22. 10. do 18:00 hod.

Pátek 23. 10.
Online výuka na Google Meet 10:00 – 10:45
Společná kontrola úloh 2, 4 /str. 123 (tzn. úlohy butete mít vypracované a odevzdané v Google učebně)
Rozkládání sil (str. 123 / úloha 3)
Moment dvojice sil  - Dvojice sil a její otáčivý účinek na těleso (str.124-125)

G6 - M - 19. 10. - 23. 10. 2020 / Krejčová Vladislava Mgr.

pondělí 19. 10. - Ještě procvičujte počítání s mocninami s racionálními mocninami. Řešte z učebnice na str. 121/46, 47. V úterý o hodině zodpovím případné dotazy.

úterý 20. 10., čtvrtek 22. 10. - on-line hodiny - v úterý krátká písemka na funkce; Exponenciální funkce - graf, vlastnosti

pátek 23. 10. - práce bude zadana ve čtvrtek na konci on -line hodiny - Graf a vlastností exponenciální funkce.
Ústně si projděte z učebnice příklady na  str. 129/2, 3, 4, 5, 7. Písemně pak vypracujte příklady z učebnice na str. 129/8, 130/10a.
Vypracované řešení oskenujte a vložte do učebny k úkolu.

G6 NJ MON 19.10. - 23. 10. / Moňaková Kateřina

on-line výuka - 21.10. (11:00-11:45) google Meet 

on-line výuka - 23.10. (12:50-13:35) google Meet 

Z poslední online výuky odevzdat do 20.10. google učebna zadané úkoly (44/13a,b, 14, 16) společně zkontrolujeme online a budou zadány nové úkoly

Wocabee - balík L32/2

G6 - Z - 19.10.-23.10.2020 / Hocko Stanislav Mgr.

Litosféra

Info: stejné zadání i v google učebně Hocko - ZEMĚPIS

Litosféra III. poznávačka a geologie - odpověz na otázky č. 1-12 v dokumentu v příloze.

Odevzdání: v google učebně Hocko - ZEMĚPIS do neděle 25.10.2020

Kdo stihne vypracovat do středy 21.10. na hodinu Z získává jedničku za aktivitu a výhodu v přípravě na test z litosféry. V příloze prezentace ke studiu s odkazy na videa a animace (do str. 18, str. 18-24 pro zájemce). Ve středu na hodině Z nás čeká opakování deskové tektoniky a následovat bude test cca na 10 min.

SH

G6 - ESV sk. FOB - 19. 10. - 23. 10. 2020 / Foberová Lenka Mgr.

V rámci ESV je potřeba probrat i něco k teorii.
1. Úkol pro tento týden:

 • postudovat UMĚNÍ STAROVĚKÉHO EGYPTA
 • informace v prezentaci (nelekejte se množství snímků, jelikož většina je vyplněna obrázky)
 • do budoucna počítejte s testem na toto téma (buď ve škole nebo v rámci distanční výuky)
 • co je kurzívou nebude v testu

2. Dlouhodobá práce - pracujte na své ročníkové práci yes

G6 - AJ (Hra) - 19. - 23. 10. 2020 / Hrabal Milan Mgr.

domácí práce z minulého týdne k odevzdání tento týden:

 • SB 67/4a Write a letter of application, 15 - 200 words (známka má trojnásobně větší hodnotu než malý test
 • workbook str. 45

práce na tento týden

 • opakování lekce 5
 • velký test z lekce 5

G6 - BIO - 19. 10. - 23. 10. 2020 / Foberová Lenka Mgr.

1. Zadání práce:

Vypracovat otázky, na které se budu ptát v hodině dle prezentace (viz příloha)

 • a. Jaký typ nervové soustavy je vytvořen u člověka. Vysvětli pojem:
 • b. Základní jednotkou nervové soustavy je?
 • c. K čemu slouží tzv. Aristotelova lucerna?
 • d. Popiš fagocytózu:
 • e. Jaký je rozdíl mezi extreroreceptorem a interoreceptorem?
 • f. U jakých živočichů se vykytuje Jacobsonův orgán?
 • g. Definuj pojem: hermafrodit

2. Online hodina (ČT: 8:55 - 9:40)

 

G6 - AJ a KAj - sk. HEN - 19. - 23. 10. 2020 / Hendrichová Nikola Mgr.

Mon (KAj) - individual work (British schools - ready for Friday, see Google classroom)

Tue - online lesson (conditionals, writing)

Wed - individual work (will be prepared)

Fri - online lesson (speaking - British schools)

G6/AJ/JAS/ týden 19.- 23.10. 2020 / Jasa Marek Mgr.

1. Meet lesson -  Předvedení rozhovorů ve dvojicích "Negotiating - a free activity that you will do together"

2. Distance/ Self Study lesson - Writing "Description of a TV programme" (WB p. 45/ ex. 1-4 -vypracovat a mít ke kontrole na pátek, WB p. 45/ cv. 5 - vypracovat a nahrát ofocenou stránku s cv. 5 do úkolu v učebně do neděle 25. 10. 2020, nebo je možné nahrát slohovku zvlášť ve formátu dokument word nebo PDF)

3. Meet lesson - Kontrola, popř. hodnocení výsledků probraného učiva a zadaných úkolů (WB p. 45/1-4)

 

G6 - IVT - 19. 10. - 23. 10. 2020 / Paulus František Mgr.

V Google učebně je prezentace ve formátu Powerpoint a PDF. Nyní je prezentace kompletní (všechny tři části). Od minulé části bylo přidáno: barevný model RGB, barevný model CMYK a barevná (bitová) hloubka + "vztah" barevných modelů RBG a CMYK. Projděte si prezentaci a udělejte poznámky do sešitu. Na toto období není naplánován žádný test. Do učebny se neodevzdává žádná práce.

G6_CH_19. 10._ 23. 10. / Málková Kamila Ing.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 19. 10. až 23. 10. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

20. 10. ON-LINE VÝUKA:

1. Cvičení: anorganické názvosloví

2. Opakování: Kyslík a jeho vlastnosti + kontrola zpracování sloučenin kyslíku

3. Voda - výskyt, vlastnosti, druhy vod (pitná, destilovaná + tvrdost vody)

 

22. 10. DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

1. Užitková voda a odpadní vody: vlastnosti, výskyt, použití

2. Peroxid vodíku: strukturní vzorec, vlastnosti, použití

3. Peroxid sodný: molekulový vzorec, vlastnosti, reakce s vodou, použití

Pracujte s učebnicí a internetovými stránkami, vypište poznámky do sešitu.

TV (D) 19. - 23. 10. / Holubářová Radka Mgr.

Děvčata, bod číslo jedna a dva platí v případě, že se z nějakých důvodů nemůžete zúčastnit online TV. Uvidíme se spolu ve středu třetí hodinu v 10 hodin na Meetu. Omlouvat se mi nemusíte, kdo nebude na hodinách, tak zasílá DÚ dle pokynů. 

Úkoly a doporučení:

1. Stále platí zasílání fotek či videí pohybových aktivit, které vám vyhovují. Na YouTube je spousta možností a námětů.

2. Zasílejte náměty na TV, které vás zaujmou a mohou se použít při našich hodinách. Budeme aplikovat v dalším období.

3. Zasílejte zajímavosti z oblasti sportu a zajímavé výzvy.

4. Každodenní limit pro udržení tělesné kondice je přibližně  6 000 kroků, chodit může opravdu každá z vás.

5. Indiánský běh -  ideální varianta 1:1 -  1 minuta běh a 1 minuta svižná chůze. Další vyrianty 3 minuty běh a 1 minuta chůze, 2 minuty běh a 3 minuty chůze, vyzkoušejte a najděte si to, co vám bude nejlépe vyhovovat.

6. Mimimálně 3 krát 30 minut za týden doporučuji aktivitu při vyšší tepové frekvenci - 220 mínus váš věk - v této tepové frekvenci by tato aktivita měla probíhat :-)

7. Minimálně každodenní protažení celého těla by se mělo stát pravidelnou rutinou a nejen v době distanční výuky.

G6 - ČJL - 19. 10. - 23. 10. 2020 / Petrová Jana Mgr.

Zvu vás na online vyučování dle platného rozvrhu.

Probíraná témata:

Literatura - Druhá etapa ČNO - J. Jungmann, Fr.Palacký ( život a dílo), str. 12 -14 . Nezapomínejte číst četbu!

Mluvnice - Nauka o slovní zásobě ( lexikologie), str. 5-7

Sloh - Funkční styly ( tabulka v učebnici str. 3 )

Kdo nestihl zápis v průběhu online hodiny, musí si doplnit sám.

D.CV. zadáno v Google Učebně ( otázky ze 2. etapy ČNO a otázky z mluvnice) - vypracovat do nedělě 25. 10. (nenechávat až na neděli, pracujte v týdnu).

ESV- G5 A,B; G6- 19. 10. - 23. 10. 2020 / Hedvíková Milena Mgr.

Přehled učiva:

Vyplnit kvíz v Google Učebně- Impresionismus a postimpresionismus

Seznámení s novým materiálem k samostudiu v Učebně- Umění secese- obrázky a text

Práce na formulaci vlastního záměru ročníkové práce-1/2 A4 do Učebny

ESV- G5 A,B; G6- 12. 10. - 16. 10. 2020 / Hedvíková Milena Mgr.

Plán učiva na tento týden- opakování impresionismu a postimpresionismu, rozvaha k ročníkoví práci. V Učebně najdete přiloženou prezentaci a zadání úkolu v podobě formulace výtvarného záměru ročníkové práce.

G6 NJ/KNJ MON 12.10. - 16.10. / Moňaková Kateřina

AB L32 - str 45 - 46 / 17 - 21 (odevzdat do 16.10. google učebna)

Wocabee - balík + písemka (hlídat si prosím termíny splnění)

KNJ - Ferien (odevzdat do 16.10. google učebna)

G6 - KAJ - 12. 10. - 16. 10. / Škáchová Žaneta

Dokončete úkol zadaný minulý týden a pošlete.

G6 - ČJL - 12. 10. - 16. 10. 2020 / Petrová Jana Mgr.

Zvu vás na online hodinu podle zadaného rozvrhu.

Téma učiva - literatura: ČNO ( 1. etapa)

                 - gramatika a sloh :  Opakování základních pojmů ( str. 2,3 ), procvičování pravopisu, VJR

Další domácí úkol v Google učebně ( J. Dobrovský - bude otevřeno v pondělí 12. 10. v 8:00hodin).

G6-NJ-19.10.-23.10.2020 / Hanková Jana Bc.

Souvětí podřadná,slabé skloňování, Wocabee-perfekt silných a nepravidelných sloves

G6 NJ MON 5.10.-9.10. / Moňaková Kateřina

V příloze je výklad nové gramatiky + výukové video (shlédnout + výpisky) - ofotit a odevzdat v google učebně

Wocabee - balík + písemka L32/1 - hlídat prosím termíny splnění

G6 - AJ konv. - 19. 10. - 23. 10. 2020 / Pohludková Jana

Describing a picture (you will find the details in the Google Classroom).

ESV- G5 A,B; G6- 5. 10. - 9. 10. 2020 / Hedvíková Milena Mgr.

Úkol na tento týden spočívá v opakování ímpresionismu a postimpresionismu, které stojí u zrodu moderního umění. Materiály jsou vloženy v Google Učebně. Přihlašte se, prosím, všichni.

G6 - KAJ - 5. 10. - 9. 10. / Škáchová Žaneta

Vypracujte prezentaci na téma Moje město (My town). Prezentace bude zahrnovat historii města, památky nebo památná místa, historické osobnosti spojené s městem, současnost, popř. další informace a zajímavosti. Poslední 2 – 3 slidy věnujte ulici, ve které bydlíte, s vlastními fotografiemi. Rozsah prezentace min 10 slidů. Každý slide doplňte obrázkem, fotografií, mapkou atd. Informace pište heslovitě, ne celé věty. Více obrázků, méně textu. Prezentaci vypracujte v angličtině a pošlete. Na práci máte dva týdny.

G6 - TV (CH) - 19.10.-23.10.2020 / Hocko Stanislav Mgr.

TĚLESNÁ VÝCHOVA

Info: stále stejné úkoly a kontrola po návratu do školy, stejné zadání i v google učebně TV

Okruhy a doporučení:

1. Doporučuji  každý den min. 5-6 tis. kroků nebo intenzivnější pohybovou aktivitu v min. délce 3x60 min. za týden.  

2. Míčové hry - dle individuálních možností

3. Pohybové hry a další aktivity - dle individuálních možností

Doporučení:

Co nejvíce pohybu na čerstvém vzduchu (mimo místa s pohybem většího množství osob), fyzická práce...

Výstup:

Vedení pohybového deníku (písemně nebo elektronicky). Minimální rozsah 90 min. za týden (může být rozloženo do více "tréninkových" jednotek). Kontrola po návratu do školy. Samozřejmě můžete vkládat do učebny. Rád uvidím nějaké fotky či videa.

Zdar a sílu

S. Hocko

G6 - CJL - 5.10. - 9.10. 2020 / Petrová Jana Mgr.

Připomínám online výuku pomocí Google Meet dne 5.10. od 11:00 hod.

Kdo nemá dokončenu zadanou práci pře Google Classroom, musí dokončit ( týká se povinné četby).

G6_dějepis_26. 10. až 30. 10. 2020 / Mágrová Klára Mgr.

Plán práce po dobu distanční výuky

26. 10. až 30. 10. 2020, podzimní prázdniny

6)  čtvrtek 22. 10. 2020, samostatně, téma: Velká Morava - dokončení, práce s pracovním listem v Google Učebně

5)  pondělí 19. 10. 2020, Meet - Google Classroom, téma - Slované, tzv. Sámova říše, Velká Morava (počátek), práce s pracovním listem v Google Učebně

4)  čtvrtek 15. 10. 2020, samostatně, a) téma: Románské umění, práce s pracovním listem. b) On-line test, přístupný je v Google Učebně kdykoli ve Čt 15. 10. od 8.00 do 16.00 hod., opakování základních pojmů a dat (Byzantská říše, Franská říše, Arabská říše, Normané a vikingové, Kyjevská Rus, vznik Polska a Uher) 

3)  pondělí 12. 10. 2020, Meet - Google Classroom, téma - Kyjevská Rus, počátky polského a uherského státu

2) čtvrtek 8. 10. 2020, samostatně, téma - Svatá říše římská a boj o investituru 

1) pondělí 5. 10. 2020, Meet - Google Classroom, téma - středověká Anglie a středověká Francie
 

G5- NJ- (MON) 8. 6. - 12. 6. / Moňaková Kateřina

viz příloha