G6.

G6 - AJ(Hra) 22. - 26. 2. 2021 ​ / Hrabal Milan Mgr.

Téma týdne:

 • vztažné věty - test
 • tvorba skupinové prezentace
 • a film review

Domácí práce:

 • workbook 63
 • a film review (SB 93/7)

G6 - FJ - 22. 2. - 26. 2. / Škáchová Žaneta

1. On-line hodina (Lekce 9B - opakování gramatiky: Gérondif, vazba venir de + inf)

2. Samostatná práce (pracovní list)

3. On-line hodina (Un jour - popis obrázků, vypravování)

G6 - KFJ - 22. 2. - 26. 2. / Škáchová Žaneta

Les sports - popis svého oblíbeného sportu

G6 - KAJ - 22. 2. - 26. 2. / Škáchová Žaneta

My birthday - pozvánka

G6/AJ/JAS - 22. 02. - 26. 02. 2021 / Jasa Marek Mgr.

1. Meet lesson - 1) Developing vocabulary - practice: "Compound adjectives" (WB p. 59/ ex. 1-5) 2)

2. Distance/self study - Reading "Working in the UK" (WB p. 60/ ex. 1-4)

3. Meet lesson - 1) Kontrola úkolu Reading "Working in the UK" (WB p. 60/ ex. 1-4) 2) New grammar intro "Second conditional" (SB p. 90/ Grammar guide 1a, 1b)

G6 - M - 22. - 26. 2. 2021 / Krejčová Vladislava Mgr.

pondělí 22. 2. - samostatná práce - Goniometrické vzorce.
V učebnici na str. 94 najdete další goniometrické vzorce, pomocí kterých můžeme součet a rozdíl hodnot goniometrických funkcí upravit na tvar součinu.
Poznamenejte si je do sešitu. Prostudujte si z učebnice na str. 95 řešený příklad 3.
Užitím těchto vzorců řešte v učebnici příklady - 97/19a,c; 98/24d,e. Případné dotazy zodpovím v úterý na on-line hodině. 

úterý 23. 2. - on-line hodina - Sinová věta.

čtvrtek 25. 2. - on-line hodina - Kosinová věta

pátek 26. 2. - samostatná práce - bude zadaná ve čtvrtek po skončení on-line hodiny- Sinová a kosinová věta.
Procvičte si využití uvedených vět na příkladech z učebnice str. 109; 115. Do učebny k úkolu vložte řešení příkladů 109/1a,e; 115/5b;6a.
Dodržujte postup, který jsme uvedli v hodině (stručný zápis zadání, náčrtek, vzorec, vyjádření, dosazení, výsledek, odpověď).

 

G5A, 5B, 6 - Hv - 22. 2. - 26. 2. / Jirchářová Zuzana Mgr.

G5A, 5B, 6 - Hv - 22. 2. - 26. 2.

- po schválení tématu pololetní práce začněte s jejím zpracováním

- termín odevzdání pololetní práce do Google učebny je do 30. 5.

G6 NJ - 22. 2. - 26. 2. 2021 / Moňaková Kateřina

24.2. - online hodina (L36 předložka + welch-)

26.2. - online hodina

Wocabee

Sexta TV (D) 22. - 27. 2. / Holubářová Radka Mgr.

Ve středu v 10 hod se sejdeme zase s Kačkou. Budeme mít core trénink (cvičení na hluboký stabilizační systém). Přijďte včas a v plném počtu, prosím. R. H.

G6 - ČJL - 22.02. - 26.02. 2021 / Petrová Jana Mgr.

Literatura: májovci

Mluvnice: VJR souvětí, pravopis

Sloh: líčení a úvaha

Úkol v Google Učebně.

G6 - Fy - 22. 2. - 26. 2. 2021 / Zelinka Vlastimil

Pondělí 22. 2. - Online hodina (11:55 - 12:40)
Proudění tekutin - Bernoulliova rovnice (slovní úlohy)

Středa 10. 2. - Domácí samostudium
Proudění tekutin - Obtékání těles reálnou tekutinou
- Úkol máte zadaný v Google učebně.

G6- ESV- 22. 2. - 26. 2. 2021 / Hedvíková Milena Mgr.

Vytvořte drobné dílo inspirované jedním z poválečných světových výtvarných směrů. Podrobnosti v Google Učebně.

G6 - ZSV - 22.2. - 26.2. 2021 / Hedvík Jan Mgr.

Etika: obecné vymezení

G6 - ESV - 22.2. - 26.2. 2021 / Hedvík Jan Mgr.

Impresionismus: charakteristika

Součástí vyučování bude hodnocený úkol.

G6 - BIO - 22.2. - 26.2. 2021 / Foberová Lenka Mgr.

Online hodina v pátek od 8:55 - 9:40

 • nové téma: měkkýši
 • součástí hodiny test z hmyzu

Samostatná práce (do online hodiny):

 • shlédněte rozhovor s biologem " O vymírání hmyzu"
  https://video.aktualne.cz/dvtv/zastaveni-vymirani-pulka-planety-pro-zvirata-pulka-pro-lidi/r~c117bf7c352f11e9b6a9ac1f6b220ee8/r~5c5f188e369011e9b38a0cc47ab5f122/?redirected=1552508333
 • zpracujte do online hodiny následující otázky, na které se budu ptát
 • 1. Jak se jmenuje biolog ve videu a na jaké škole působí?
 • 2. Jakou souvislost má vymírání hmyzu s "osudem" lidstva?
 • 3. Jaké faktory jsou nejvíce zodpovědně za vymírání hmyzu?
 • 4. Co je potřeba udělat, aby se situace zlepšila?
 • 5. Kolik oficiálně uznaných studií se zabývalo tématem "vymírání hmyzu"?

G6 - ESV - 22.2. - 26.2. 2021 / Foberová Lenka Mgr.

Nadále se věnujte konceptu pololetní práce s termínem odevzdání do konce týdne, komu by nestačil termín, tak nepozději do 7.3. (podrobnosti již znáte).
Pro inspiraci doporučuji tento web: https://www.upcycling.cz/co-je-to-upcyklace/
Buďte kreativní :-).

G6 - ESV - 22.2. - 26.2. 2021 / Foberová Lenka Mgr.

G6 - AJ a KAj - sk. HEN - 22. - 26. 2. 2021 / Hendrichová Nikola Mgr.

Po - samostatná práce (phrasal verbs - opakování, procvičování) -> na úterý 23. 2., zadání v Google učebně

Út - online hodina (kontrola samostatné práce, procvičování, vocabulary - phrasal verbs connected with sport)

St - KAj - samostatná práce (comparing pictures) -> zadání v Google učebně

 - online hodina (phrasal verbs connected with sport; comparing pictures)

G6_CH_22. 2._ 26. 2. / Málková Kamila Ing.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 22. 2. až 26. 2. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

 

23. 2.  ON-LINE VÝUKA:

 1.   OPAKOVÁNÍ: Koroze, ochrana před korozí     

 2 . NOVÉ - Elektrochemická řada (napětí) kovů - Beketovova řada kovů

a) Ušlechtilé kovy

b) Neušlechtilé neušlechtilé

c) Redukční účinky kovů

d) Reaktivita kovů

 

25. 2. DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

Vyhledejte informace a zapište:

KOVY I.A  SKUPINY = ALKALICKÉ KOVY

Zapište chemické prvky dle rostoucího protonového čísla

Zapište elektronovou kofiguraci Lithia - L I

Zapište elektronovou kofiguracI Sodíku - Na

Zapište elektronovou kofiguraci Draslíku - K

 

G6 - ČJL - 15.02. - 19.02. 2021 / Petrová Jana Mgr.

Literatura: májovci - Jan Neruda (poezie, básnické sbírky), průběžná četba knihy do čtenářského deníku

Mluvnice: rozbor souvětí, pravopis, mluvnické kategorie ohebných slovních druhů

Sloh: popis

Úkol v Google Učebně.

 

 


 

G6 - ZSV - 15.2. - 19.2. 2021 / Hedvík Jan Mgr.

Etika: obecný úvod

G6 - ESV - 15.2. - 19.2. 2021 / Hedvík Jan Mgr.

Realismus: charakteristika

Kresba inspirovaná jedním z představitelů realismu

G6 - ČJL - 08.02. - 12.02. 2021 / Petrová Jana Mgr.

Literatura: Májovci - úvod

Mluvnice: Číslovky, pravopis, interpunkce, přímá řeč

Sloh: líčení, dopis

Úkol v Google Učebně

G6 - TV (CH) - 22.2.-26.2.2021 / Hocko Stanislav Mgr.

Ahoj!
Online tělocvik na pokec a cvičení každou středu 10:00 - cca 10:30 až do odvolání nebo návratu k prezenční výuce ve škole.
Budu se těšit a zdar a sílu
S. Hocko

Odkaz na Meet Google učebna G6 - Tělesná výchova

G6 - Z - 22.2.-26.2.2021 / Hocko Stanislav Mgr.

Sociální geografie II. -  vypracovat referát na vybrané téma

Stejné zadání i v google učebně HOCKO - ZEMĚPIS

Zpracovatel: 1-3 studenti / studentky si vyberou libovolné společné téma z jedenácti zadaných (viz. příloha) a zpracují

Oznámení tématu a ev. skupin: 

Datum odevzdání: neděle 28.2.2021

Náplň práce: obsah, historie oboru či odvětví dle tématu, základní charakteristiky dle tématu, zajímavosti, osobnosti v oboru, videa, odkazy, zdroje ...

Minimální rozsah práce: odpovídá minimálně třem běžným vyučovacím hodinám každého studenta (zadání na 3 týdny)

Zpracování: formát DOC, PDF, PowerPoint ...

Výstup: individuální či skupinová online prezentace a diskuse s učitelem na dané téma v předem domluveném termínu (cca 11.-26.3.2021), následné sdílení se spolužáky

Hodnocení: teoretická část a zpracování + online prezentace a diskuse na dané téma = souhrnná známka

Informace: bližší informace a podrobnosti na hodině Z 

S pozdravem SH

G6-NJ-22.02.-26.02.2021 / Hanková Jana Bc.

Wocabee, Lekce 35- opakování+ úvod do 36. lekce.

G6 - AJ konv. - 8. 3. - 19. 3. 2021 / Pohludková Jana

The assignment will be found in our Google Classroom - please proceed as per the instructions.

 

 

G6_dějepis_1. 3. až 5. 3. 2021 / Mágrová Klára Mgr.

Plán práce po dobu distanční výuky:

1. 3. až 5. 3. 2021 - jarní prázdniny

32) čtvrtek 25. 2. 2021, samostatná práce, téma: Zrod habsburské monarchie.Práce s texty. Termín: do 26. 2. 2021 vložit do Google Učebny

31) pondělí 22. 2. 2021, on-line hodina, téma: Období vlády Jagellonců. Prezentace se zápisem zůstává v Google Učebně

30) čtvrtek 18. 2. 2021, samostatná práce, a) téma: 1453 dobytí Byzance - důsledky. Práce s učebnicí a videem. Termín: do 19. 2. 2021 vložit do Google Učebny. b) On-line test - opakování husitské revoluce. Test je přístupný v Google Učebně kdykoli ve Čt 18. 2. od 8.00 do 20.00 hod.

29) pondělí 15. 2. 2021, on-line hodina, téma: Vláda Jiřího z Poděbrad

28) čtvrtek 11. 2. 2021, samostatná práce, téma: Husitská revoluce - zhodnocení. a) Vybrat si z Alfaboxu minimálně 10 pojmů a rozepsat je do rozvinutých vět. Alfabox se vytvoří při on-line hodině dne 8. 2. b) Zpracovat Vennův diagram - porovnat osobnosti českého krále Václava IV. a Zikmunda Lucemburského. Vše (a+b) vložit ke kontrole do Google Učebny. Termín: do 12. 2. 2021

27) pondělí 8. 2. 2021, on-line hodina, téma: Husitská revoluce - vojenská taktika, důsledky pro české země

26) čtvrtek 4. 2. 2021, samostatná práce, téma: Husitská revoluce - Jan Žižka, křížové výpravy. Vložit ke kontrole do Google Učebny. Termín: do 5. 2. 2021

25) pondělí 2. 2. 2021, on-line hodina, téma: Husitská revoluce - české reformní hnutí, učení Jana Husa

Zpětná vazba k dějepisu. Termín: do 1. 2. 2021. Zadána formou samostatné otázky v Google Učebně.

25. 1. až 28. 1. 2021, na základě pokynu vedení školy nebude na tento týden zadána samostatná práce

24) pondělí 25. 1. 2021, on-line hodina, téma: Lucemburkové - vláda Václava IV. Prezentace - Kosmas a tzv. Dalimil (O. Heinrichová, M. Horesh), Fridrich II. Štaufský a Zlatá bula sicilská (A. Pešek, J. Burkoň)

23) čtvrtek 21. 1. 2021, samostatná práce, téma: Vláda Karla IV. - dokončení. Vložit ke kontrole do Google Učebny. Termín: do 22. 1. 2021

22) pondělí 18. 1. 2021, on-line hodina, téma: Lucemburkové - vláda Karla IV. Prezentace - Katedrála v Notre Dame v Paříži (M. Prušák, J. Roller), Mešita v Cordobě (D. Kolka a M. Kolář), 3) Strava ve středověku (L. Hudecová, K. Šanderová)

21) čtvrtek 14. 1. 2021, samostatná práce, téma: Stoletá válka. Vložit ke kontrole do Google Učebny. Termín: do 18. 1. 2021

20) pondělí 12. 1. 2021, on-line hodina, téma: 14. století - doba evropské krize. Prezentace - Juditin a Kamenný most v Praze

19) čtvrtek 7. 1. 2021, samostatná práce, téma: Gotické umění - dokončení. Vzdělanost ve středověku. Vložit ke kontrole do Google Učebny. Termín: do 8. 1. 2021

18) pondělí 4. 1. 2021, on-line hodina, téma: Gotické umění. Práce s prezentací a cvičeními v Google Učebně. Obsahuje i zápis, zůstává nadále k dispozici 

17) čtvrtek 17. 12. 2020, a) samostatná práce, téma: Osobnost sv. Anežky České, zpracuj jako myšlenkovou mapu. Termín odevzdání do Google Učebny: do 18. 12. 2020. b) on-line test: Opakování počátků českého státu (tzv. Sámova říše, Velká Morava, první česká knížata, osobnost sv. Václava, Boleslava Ukrutného, první čeští králové, křížové výpravy - příčiny a důsledky). Test bude přístupný v Google učebně ve Čt 17. 12. 2020 od 8.00 do 20.00 hod. 

16) pondělí 14. 12. 2020, on-line hodina, České země za posledních Přemyslovců - dokončení. Aktuálně k on-line hodině - došlo k výpadku Googlu. Podklady byly zveřejněny v Google Učebně. 

V týdnu od 7. 12. do 11. 12. 2020 probíhá výuka prezenčně ve škole. Představíte referáry. Zadání je ve složce REFERÁT v Google Učebně.   


15) čtvrtek 3. 12. 2020, samostatná práce, název: Křížové výpravy - důsledky, rytířské řády. Byzantská říše ve vrcholném středověku. V příloze. Vložit ke kontrole do Google Učebny. Termín: do 6. 12. 2020

14) pondělí 30. 11. 2020, on-line hodina, název: Křížové výpravy. Práce s prezentací a cvičeními v Google Učebně. Obsahuje i zápis, zůstává nadále k dispozici. 

V Po 30. 11. bude při on-line hodině referát na téma Osudy anglického krále Richarda Lví Srdce, Křižácký hrad des Chevaliers a Boží hrob v Jeruzalémě. Přehled jmen a témat je v příloze. 

13) čtvrtek 26. 11. 2020, samostatná práce, název: Vrcholný středověk - život ve městě. Zadání v příloze. Vložit ke kontrole do Google Učebny. Termín: do 27. 11. 2020

12) pondělí 23. 11. 2020, on-line hodina, název: Středověká města. Práce s prezentací a cvičeními v Google Učebně. Obsahuje i zápis, zůstává nadále k dispozici.  

11) čtvrtek 19. 11. 2020, samostatná práce, název: Biblické rčení. Vložit ke kontrole do Google Učebny. Termín: do 20. 11. 2020 

úterý 17. 11. 2020, státní svátek

10) čtvrtek 12. 11. 2020, samostatná práce, název: Film s tematikou středověku. Vložit ke kontrole do Google Učebny. Termín: do 20. 11. 2020 

9) pondělí 9. 11. 2020, on-line hodina, název: Úvod do vrcholného středověku

Od 4. 11. 2020 bude odkaz na Meet v Google Učebně zpřístupněn vždy PŘED zahájením on-line hodiny.

8) čtvrtek 5. 11. 2020, samostatná práce, název: Svět kláštera. Organizace církve. Zadání v příloze. Vložit ke kontrole do Google Učebny. Termín: do 6. 11. 2020 

7) pondělí 2. 11. 2020, on-line hodina, název: Počátky přemyslovského státu, práce s pracovním listem

26. 10. až 30. 10. 2020, podzimní prázdniny

6)  čtvrtek 22. 10. 2020, samostatně, téma: Velká Morava - dokončení, práce s pracovním listem v Google Učebně

5)  pondělí 19. 10. 2020, Meet - Google Classroom, téma - Slované, tzv. Sámova říše, Velká Morava (počátek), práce s pracovním listem v Google Učebně

4)  čtvrtek 15. 10. 2020, samostatně, a) téma: Románské umění, práce s pracovním listem. b) On-line test, přístupný je v Google Učebně kdykoli ve Čt 15. 10. od 8.00 do 16.00 hod., opakování základních pojmů a dat (Byzantská říše, Franská říše, Arabská říše, Normané a vikingové, Kyjevská Rus, vznik Polska a Uher) 

3)  pondělí 12. 10. 2020, Meet - Google Classroom, téma - Kyjevská Rus, počátky polského a uherského státu

2) čtvrtek 8. 10. 2020, samostatně, téma - Svatá říše římská a boj o investituru 

1) pondělí 5. 10. 2020, Meet - Google Classroom, téma - středověká Anglie a středověká Francie