G6.

G6 NJ/KNJ - 3.5. - 7.5. 2021 / Moňaková Kateřina

5.5. online Meet (L39 zájmenná příslovce)

7.5. online Meet

Wocabee

G6 - Aj (Hra) - 3. - 7.5. 2021 / Hrabal Milan Mgr.

Online:

  • describing a pasrt event
  • an announcement

Offline:

  • workbook 70

G6 - Fy - 3. 5. - 7. 5. 2021 / Zelinka Vlastimil

Pondělí 3. 5. - online hodina (11:55 - 12:40)
Molekulová fyzika a termika - Hmotnost částic a látkové množství (online test)
Molekulová fyzika a termika - Vnitřní energie, Měření tepla

Středa 5. 5. - domácí samostudium
Molekulová fyzika a termika -Vnitřní energie, Měření tepla
- úkol zadám na online hodině

G6 - M - 3. 5. - 7. 5. 2021 / Krejčová Vladislava Mgr.

pondělí 3. 5. samostatná práce - Mnohoúhelníky.
Projděte si učivo v učebnici na str. 41 - 44. Do sešitu si udělejte výpisky.
Na str. 44/dolní otazník - narýsujte do sešitu dle zadání - každý útvar zvlášť.
PS/72/1,2.

úterý 4 . 5. - on-line hodina - Obvod a obsah trojúhelníku.

čtvrtek 6. 5. - on-line hodina - Mnohoúhelníky.

pátek 7. 5. - samostatná práce bude zadaná ve čtvrtek po skončení on-line hodiny - Pravidelné mnohoúhelníky.
Do dané kružnice vepište pravidelný pětiúhelník, sedmiúhelník a desetiúhelník (každý do zvlášť). Postup pro sestrojení stran příslušných mnohoúhelníků najdete v učebnici na str. 45. nebo ve videu (odkaz v příloze). Řešte v PS na str.75/1; 76/3.
Nezapomeňte, že v pondělí 10. 5. od 10 hodin bude on-line hodina místo v úterý.

G6 - BIO - 3. - 7. 5. 2021 / Foberová Lenka Mgr.

Abychom měli kompletní poznávání živočichů, tak si ještě dáme poznávačku obratlovců. V příloze máte zazipovaný soubor, který obsahuje fotografie a seznam živočichů k učení. Máte to tudíž ulehčené... Ovšem do poznávacího testu vám vložím jiné fototografie a budete časově více limitováni. Termín poznávacího testu vám ještě upřesním.

  • Zápis: samostatně si zpravujte snímek v prezentaci "Ryby" č. 12 až 20. (je v učebně)
  • Přečtěte si článek o rozmnožování ryb: https://www.ceskyrybar.cz/cz/rubriky/zajimavosti/biologie-ryb-rozmnozovani
  • Podívejte se na video: https://www.youtube.com/watch?v=4uSZYA3UxWE&t=60s - rozmnožování skalár a vývoj plůdku

G6 - ČJL - 03.05. - 07.05. 2021 / Petrová Jana Mgr.

Téma: Anglický realismus

ML: verba, VJR - věta jednoduchá, souvětí

SL: administrativní styl - příklady

Úkol v Google Učebně.

G6 - IVT - 3. 5. - 7. 5. 2021 / Paulus František Mgr.

V tomto týdnu pracujete na samostatné práci na nástroj štětec v programu Affinity Photo. Pokyny včetně instruktážních videí jsou v Google učebně. Termín odevzdání je do neděle 16. 5. 2021, 23:59.

G6 - ESV - 3. - 7. 5. 2021 / Foberová Lenka Mgr.

Práce na pololetní práci je jistě v plném proudu a cca po měsíci přicházím s dalším kontrolním bodem - tak jako minule mi do vytvořeného úkolu v učebně, odevzdáte postup na vaší práci. Tzn. vyfotíte výrobek ve fázi zhotovení spolu s komentářem: Jak probíhá práce, jestli nastaly nějaké komplikace apod. Odevzdejte do neděle 9. 5. Hodnoceno +/-. Už tam nějaké body/nebody z minulé kontroly máte, takže pro většinu z toho vyplnou známky.

G6 - KFJ - 3. 5. - 7. 5. / Škáchová Žaneta

Les fêtes et traditions

G6/AJ/JAS - 03. 05. - 07. 05. 2021 / Jasa Marek Mgr.

1. Tuesday - Meet lesson - 1) Kontrola úkolu: Grammar practice "Gerunds and infinitives" (WB p. 69/ celé) 2) Developing speaking "Reporting past event - a party" (WB p. 70/ celé)
2. Distance/self study - Audio úkol "What type of person are you?" (SB p. 103/ ex. 7, 8)
3. Friday - Meet lesson - 1) Developing writing "A personal description" (SB p. 105/ celé)

G6- ESV- 3. 5. - 7. 5. 2021 / Hedvíková Milena Mgr.

Nová figurace v Čechách- Adriena Šimotová a Olbram Zoubek (srovnání)- viz. Google Učebna

Vkládejte podklady k ročníkové práci!!!

G6 - KAJ - 3. 5. - 7. 5. / Škáchová Žaneta

Holidays and traditions

G6 - FJ - 3. 5. - 7. 5. / Škáchová Žaneta

1. On-line hodina (Révision 4 - La culture et la science)

2. Samostatná práce (pracovní list)

3. On-line hodina (Révision 4 - La littérature, les beaux arts, la musique)

G6 - ZSV - 3.5. - 7.5. 2021 / Hedvík Jan Mgr.

Michael Sandel: Morální stránka vraždy /off-line/

Součástí vyučování bude hodnocený úkol.

G6 - ESV - 3.5. - 7.5. 2021 / Hedvík Jan Mgr.

Informel - Art Brut -

Součástí vyučování bude hodnocený úkol.

G5A, 5B, 6 - Hv - 3. 5. - 7. 5. / Jirchářová Zuzana Mgr.

G5A, 5B, 6 - Hv - 3. 5. - 7. 5.

- po schválení tématu pololetní práce začněte s jejím zpracováním

- termín odevzdání pololetní práce do Google učebny je do 30. 5.

G6_CH_3. 5._ 7. 5. / Málková Kamila Ing.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 3. 5. až 7. 5. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

 

4. 5.  ON-LINE VÝUKA:

A. Kontrola DÚ:

PRVKY . III. A SKUPINY PSP 

- Zástupci, obecná elektronová konfigurace, oxidační čísla

-  Bór: elektronová konfigurace, oxidační číslo, vaznost, vlastnosti, využití

- Hliník:  elektronová konfigurace, oxidační číslo, vaznost, vlastnosti, využití

 

B: NOVÉ: SLOUČENINY PRVKŮ (B + Al) III.A skupiny PSP - prezentace

 

6. 5. DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

Opakování zadaných otázek č.10 - 27

 

Kontrola domácí přípravy - 11. 5. v online hodině

G6 - ČJL - 26.04. - 30.04. 2021 / Petrová Jana Mgr.

Téma: realismus v Anglii

ML: plurál majestatikus

Sloh: úřední dopis

 Úkol v Google Učebně.

G6 - Z - 3.5.-7.5.2021 / Hocko Stanislav Mgr.

Samostudium a příprava na test a slepou mapu ve středu 5.5. + zkoušení
a) Kanada ve zkratce - viz. sdílený dokument
b) prezentace Kanada - viz. příloha
c) základní místopis (povrch, členitost pobřeží, vodstvo, provincie a teritoria, města) - 
www.holubec.cz - Holubec_města – S. Amerika_střední škola_Kanada, USA; povrch a členitost pobřeží 
https://online.seterra.com/cs/vgp/3452 - Severní Amerika: fyzické vlastnosti, Kanada: provincie a teritoria, Kanada: města

Termín: hodina Z 5.5.2021 (v případě nepřítomnosti domluvit náhradní termín testu nebo zkoušení)
Poznámka: nic se neodevzdává
Zadání úkolu na hodinu Z 12.5. při online výuce 5.5.
Stejné zadání i v GU s termínem splnění 5.5.2021.
SH

G6_dějepis_10. 5. až 14. 5. 2021 / Mágrová Klára Mgr.

Plán práce po dobu distanční výuky:

50) čtvrtek 13. 5. 2021, čas na dokončení chybějících prací, Termín: do 14. 5. 2021 vložit do Google Učebny

Dobrovolný úkol: Regionální památka. Seznam se z vybranou památkou. Použij vlastní slova, uznána nebude práce zkopírovaná z netu. Uveď zdroje foto. Vyber si formu zpracování. 1) vytvoř audio nahrávku/podcast (proč ji navštívit, stručná historie, současnost), NEBO 2) Vytvoř falešný příspěvek na Instagram (foto, hastagy, stručné info, proč stojí za návštěvu), NEBO zpracuj komiks o 3 oknech (stručná historie / 1 příběh), využij https://www.storyboardthat.com/nikam se neregistruješ. Termín: do 14. 5. 2021 vložit do Google Učebny

49) pondělí 10. 5. 2021, on-line hodina, téma: Reformace - dokončení. Měj připravenou učebnici

 

Termíny - on-line hodina v pondělí od 12.50, samostatná práce ve čtvrtek

Kontakt: magrova@bgv.cz

G6 - ESV - 22.2. - 26.2. 2021 / Foberová Lenka Mgr.

G6 - TV (CH) - 3.5.-7.5.2021 / Hocko Stanislav Mgr.

TV - 3.-7.5. a 10.-14.5.2021
1) 3.-7.5. - Vzhledem k přijímačkám do primy a projektovému dni "Pojď ven II" online TV není. Zapojte se do soutěže "Pojď ven I" a nebo si udělejte vlastní trénink. 
2) Úterý 11.5. - Povinný školní projektový den "Pojď ven II"  turisticko-orientační pochod (bližší info v GU a na hodině Z). Nahrazuje běžný rozvrh. Online TV není.


V případě dotazů jsem k dispozici.
Zdar a sílu SH

G6-NJ- 10.05.- 14.05.2021 / Hanková Jana Bc.

Wocabee, Lekce 37- infinitiv s zu, rozhovory- spojka während+genetiv

G6 - AJ konv. - 10. 5. - 14. 5. 2021 / Pohludková Jana

The assignment will be found in our Google Classroom - please proceed as per the instructions.

Talk about one chosen topic (SB 99/a)

G6 (Fy) - domácí studium a práce na týden 23.3. - 27.3. / Zelinka Vlastimil

Vše vypracuj do sešitu, naskenuj (vyfoť) a pošli na zelinka@bgv.cz nejpozději do 30. 3.

technická poznámka : Naskenuj /vyfoť to tak, abych to neměl v mailu otočené o 90 ° !

Částicová stavba látek
Hmotnost částic a látkové množství

Zadání práce (viz příloha)