DÉJÀ VU (O BIOLOGICKÉ OLYMPIÁDĚ)

Doba školního vyučování opět pomalu končí, blíží se (většinou z nás vytoužené) prázdniny, nastal čas úvah… jaký byl vlastně ten uplynulý rok? Co vybrat ze všech zážitků, které nás v jeho průběhu potkaly? Je toho mnoho, o čem by stálo za to se zmínit… ale já jsem se rozhodl pro krátkou zmínku o naší účasti v biologické olympiádě! Proč? Protože kdysi jsme v této soutěži opravdu vynikali – dodnes mám v archivu dvě krabice materiálů, včetně výsledkových listin – důkazů našich výborných umístění! Pak ale nastala změna – soustředili jsme se na přípravy k maturitám, projekty… bylo toho hodně – a biologická olympiáda šla na mnoho let stranou… Změna nastala až v letošním školním roce: díky příchodu Mgr. Lenky Foberové se podařilo získat zájem zatím alespoň „prvostupňáčků“, zorganizovali jsme společné školní kolo se skromnou účastí 11 žáčků – ale důležité bylo, že měl kdo postoupit do okresních kol: v kategorii „D“ to byly Amálka Hottmarová a Kristýnka Křížová, v kategorii „C“ Vašek Špička a Marek Bartl. „Déčko“ se konalo v České Kamenici, Kristýnka skončila na hezkém 6. místě, úspěchem je i 14. místo Amálky (z 24 soutěžících). „Céčko“ organizovalo Gymnázium v Děčíně: mezi 24 soutěžícími se Marek umístil na velmi dobrém 8. místě – a Vašek si umístěním na 2. pozici vydobyl postup do krajského kola – to se konalo 17. května 2017 v teplickém gymnáziu – a Václav se umístil na skvělém 6. místě (z 27 soutěžících, se ztrátou pouhých 2,5 bodu na druhou příčku). Není snad ani potřeba dodávat, že nejenom těm nejúspěšnějším, ale všem, kteří našli odvahu „pokusit se“, patří náš dík, a věříme, že se nám společně podaří obnovenou tradici biologické olympiády udržet – a případně posunout do vyšších kategorií. A protože v životě nic nepřichází samo od sebe, předkládáme vám alespoň pár momentek ze školního kola biologické olympiády a z přípravy na kola vyšší…

                                                                                                  Mgr. Vladimír Holeček

Publikováno: 14.06.2017