Aklimatizační pobyt primy

Seznamovací kurz je ideální prostor jak se navzájem poznat a začít pracovat na vytvoření nového, dobrého a zdravého kolektivu. Během kurzu žáci prožijí společně a intenzívně určitý čas, což jim pomůže nastartovat pozitivní vazby a spolupráci celé třídy.

Žákům přinese seznámení se spolužáky, podporu při nalezení místa ve skupině, možnost nalezení nových kamarádů, zvýšení zdravého sebevědomí a samostatnosti.

Třídní učitelce kurz umožní hlubší poznání každého žáka a dostane možnost pracovat na vytvoření pozitivních vazeb se žáky.

Na kurzu také děti dostanou mnoho informací o dění ve škole.

Je tedy velmi žádoucí, aby se kurzu zúčastnili pokud možno všichni žáci.

Kompletní informace ve formátu PDF

Publikováno: 31.08.2017