Vietnam – brána do Indočíny

V rámci výuky zeměpisu se žáci našeho gymnázia v úterý 10. října zúčastnili již pošesté vzdělávacího projektu „SVĚT KOLEM NÁS“ (zúčastňuje se vždy celá škola).  Výuková projekce probíhá v kině Panorama. Výuková rovina programu je přizpůsobena RVP pro gymnázia a střední školy. Objem sdělovaných informací je koncipován pro starší a pozornější studenty. Vyvážené spojení teoretické výukové roviny (ve které nechybí mapy, plánky, schémata ani animace) se zábavnými prvky, autentickými zvuky a hudbou vytváří z projekce jedinečný kulturní zážitek. Každý pořad je živě uváděn dvěma moderátory, což zajišťuje dynamický průběh projekce. Oba moderátoři se osobně účastní expedic a díky tomu získává projekce unikátní atmosféru.  Časová dotace jednotlivých programů projektu Svět kolem nás je 60 minut. Na projekci navazuje vždy beseda, která trvá zpravidla 10 -15 minut, žáci i pedagogové mají možnost pokládat doplňující dotazy. Projekt je ze strany našich žáku i pedagogů hodnocen velice kladně. Vyučující zeměpisu navíc dostanou od moderátorů vždy k programu „Výukové listy“ a „Pracovní listy“, které vydává pedagogické nakladatelství PRODOS, dále pak cca 5-10 barevných plakátů (A3) na nástěnku.

Pro připomenutí - programy, kterých jsme se již zúčastnili:

2012 - Nový Zéland  - země dlouhého bílého oblaku
2013 - Austrálie  - tajemství rudého kontinentu
2014 - Mexiko  - záhada starých Mayů
2015 - Indie - všechny barvy orientu
2016 - Peru - čtyři strany světa
2017 - Vietnam – brána do Indočíny

Na příští školní rok 2018/2019 se připravuje:

2018 - Kuba - dvě tváře svobody

Odkaz pro žáky:
www.svetkolemnas.com/ke-stazeni/pro-zaky/

                                                                                                           Vlastimil Zelinka

Publikováno: 11.10.2017