Informace Gymnázia Varnsdorf k uzavření školy

Ve Varnsdorfu, dne 8. 6. 2020

Aktuální informace k možnostem realizace nebo zrušení zájezdu studentů Gymnázia Varnsdorf pod názvem „Srdce Anglie“.

Dotaz ředitele školy ze dne 4. 6. 2020:

Dobrý den,

na základě množících se dotazů rodičů a zákonných zástupců na možnost zrušení plánované akce Srdce Anglie pro studenty GV v termínu 1. 11. - 6. 11. 2020, Vás žádám o sdělení především finančního vyrovnání, které by vyplývalo z této skutečnosti, vzhledem k současným právním úpravám. Děkuji za informaci J. Jakoubek

 

Stanovisko CK Royal ze dne 4. 6. 2020:

Vážený pane řediteli,

reaguji na Váš emailový dotaz ohledně Vašeho plánovaného a přesunutého zájezdu do Velké Británie. Posunutý termín je tedy dle dodatku ke smlouvě zatím na 1.11. - 6.11. 2020 – zájezd Srdce Anglie.

Minulý týden jsme byli u renomované advokátní kanceláře a jsme rádi, že nám tým specialistů, advokátů na cestovní právo, konečně situaci objasnil a dal návod, jak se zachovat a jak by se toto mělo řešit. Někomu by se mohlo zdát, že jít v této situaci k právníkovi na konci května je docela pozdě, ale sami nám potvrdili, že kdybychom přišli dříve, tak by nám asi nebyli schopni vůbec nějaké informace dát, protože to byla pro všechny taková "pecka" a zároveň nebyla k celosvětové pandemii dopracována žádná legislativa upravující vztah klienta a CK. To je potom těžké. A to jsme také předpokládali. Nicméně dozvěděli jsme se toto:

potvrdili nám, že co se podzimních zájezdů týče, tak jednak nespadají do té pomoci lex voucher, to je pouze do 31. 8. 2020 a samozřejmě vy jako škola můžete tento voucher odmítnout. K zájezdům po 31.8.2020 se přistupuje jako k běžným zájezdům, se kterými se počítá, že se odjedou (zda to bude možné nikdo samozřejmě neví, ale z právního hlediska se počítá zatím, že ano). Právě onen přelom srpna a září je pomyslná čára, kterou v podstatě bylo nutné stanovit, protože jinak by klienti mohli u CK rušit zájezdy, které se mají jet třeba i za rok a půl (je běžná praxe a mohu jí potvrdit, že i takhle velmi dopředu školy zájezdy objednávají i u nás).

Dali nám návod, jak by se měla dobrá CK zachovat a snažíme se podle něj chovat. Z právního hlediska CK má nárok na odstupné podle stornopodmínek, pokud zájezd zrušíte kompletně. V našem případě je to 30 procent z celkové ceny zájezdu – ve Vašem případě by to konkrétně činilo 2337,- Kč/osoba. Vaši situaci ale samozřejmě chápeme a nechceme toto uplatňovat, protože nám to nepřijde správné a lidské. Nicméně k domluvě je potřeba pochopení na obou stranách. Tuto situaci si nevymyslel ani klient, ani CK. Je potřeba si uvědomit, že CK měla s Vaším zájezdem již nějaké náklady, jako třeba záloha za hostitelské rodiny, ve Vašem případě i storno za trajekt, který jsme rušili několik dnů před odjetím a další věci, abychom Vám mohli zájezd zajistit. Praxe je taková, že na určitých zájezdech, v určitých hostitelských centrech, a především na trajektech je nutné hradit zálohy. Bez toho Vám CK daný zájezd nezajistí. A zálohy se platí hodně předem, protože poslední roky bylo spousta atrakcí, trajektů, a hlavně rodin obsazených dlouhé měsíce dopředu.

V podstatě nám bylo řečeno, že pokud nechcete opravdu jet, tak bychom měli najít nějaké společné řešení finančního vypořádání. Toto řešení by mělo být jasné co nejdříve po dni splatnosti doplatku, což je ve Vašem případě do 30. 9. 2020. Pokud ale víte nebo vidíte, že nepojedete, tak v tom případě myslím, že není na co čekat a vyřešit to hned.

Pokud zájezd zrušíte jako škola pro všechny a my Vám naúčtujeme pouze storno ve výši vzniklých nákladů (toť naše nabídka – nebudeme účtovat 30 procent z celkové ceny zájezdu dle stornopodmínek), což činí 950,- Kč / osoba). Pokud byste se rozhodli pro tuto možnost, nemám důvod Vám držet peníze a můžu je škole poslat oproti dobropisu velmi brzy. Od advokátní kanceláře máme i vzorový dokument se všemi právními náležitostmi právě na finanční vypořádání školy a CK.

Vzhledem k tomu, že máte jet až za 5 měsíců, tak je těžké odhadovat, jak se to bude dál vyvíjet. Já se osobně domnívám, že to všechno již na podzim pustí, protože si myslím, že vyhraje ekonomické hledisko. Když to přenesu do minulosti, tak kdo by na konci března řekl, že v půlce června už půjde normálně cestovat do Itálie. Poměrně podrobně sledujeme situaci v Evropě. Zrovna Británie neeviduje počty vyléčených, ale u denních nárůstů je patrný pokles.

Ono totiž postupem času vyvstane ještě jeden problém, a to je ten, že jakmile se termín zájezdu přiblíží, budeme platit další platby dodavatelům (doplatky). Tím bude růst i stornopoplatek dle všeobecných podmínek viz níže:

„7. Stornovací podmínky

7.1. Není-li důvodem odstoupení zákazníka porušení povinností CK stanovených SoZ nebo těmito podmínkami nebo odstoupí-li CK od SoZ před zahájením zájezdu z důvodu porušení povinností zákazníkem, je zákazník povinen zaplatit CK odstupné ve výši účelně vynaložených nákladů CK (způsobených odstoupením) a to až do skutečné výše těchto nákladů, nejméně vsak a) skutečně vzniklé náklady, nejméně však

a) 30% ceny zájezdu, pokud dojde ke zrušení účasti dříve než 30 dnů před uskutečněním zájezdu

b) skutečně vzniklé náklady, nejméně však 50% ceny zájezdu, pokud dojde ke zrušení účasti mezi 29.-20. dnem před uskutečněním zájezdu

c) skutečně vzniklé náklady, nejméně však 70% ceny zájezdu, pokud dojde ke zrušení účasti mezi 19.-11. dnem před uskutečněním zájezdu

d) skutečně vzniklé náklady, nejméně však 90% ceny zájezdu, pokud dojde ke zrušení účasti mezi 10.-5. dnem před uskutečněním zájezdu

e) 100% ceny zájezdu, pokud dojde ke zrušení účasti v posledních 4 dnech před uskutečněním zájezdu. CK je povinna vrátit zákazníkovi částku, kterou od něho obdržela na úhradu ceny zájezdu podle zrušené SoZ, sníženou o výše uvedené odstupné“.

Státy se budou řídit tzv. semaforem, to už víte - z červeně označených států bude potřeba absolvovat testy na covid. Tam zatím spadá i Británie. Nicméně, když to napíšu popravdě, tak tohle pro nás jako pro CK není omezení zájezd uspořádat. Samozřejmě bychom v tomto případě zkusili termín posunout (pokud byste se ho tedy rozhodli odjet), protože poplatek za testy by šel na vrub klienta. Speciálně jsme se na toto ptali. Další věc je ta, že semafor se má aktualizovat každých 14 dní a předpokládá se, že Británie se přepne do pozitivních barev. Máme zprávy z hostitelských center a jiných britských dodavatelů, že kompletní rozvolnění se zatím upírá k termínu 1. 7. 2020.

A poslední věc, kterou bych asi neměl opomenout. Samozřejmě existuje paragraf 2535, podle kterého můžete zájezd zrušit, pokud v dané oblasti nastanou mimořádné a nevyhnutelné události, které mají významný dopad na poskytnutí zájezdu atd. V tomto případě má klient nárok na kompletní vrácení peněz. Ano, ale uplatnění tohoto paragrafu má svá pravidla. Nechali jsme si je kompletně vysvětlit. Neexistuje žádná zákonem stanovené lhůta, kdy může klient zájezd zrušit, aby mu byl tento paragraf uznaný. V obecné rovině se ale považuje tato doba za 2-3 týdny před uskutečněním zájezdu a za předpokladu, že bude dodržena smlouva o zájezdu a uhrazené veškeré doplatky. Tím se pro Vás nabízí ještě další varianta, respektive upřesnění varianty, pokud byste se rozhodli na zájezd opravdu jet. Doplatit komplet zájezd do 30. 9. 2020 a počkat do cca půlky nebo první třetiny října, jak se situace vyvine. Zároveň v té době 2-3 týdny před uskutečněním zájezdu musí být zřejmé, že zájezd nepůjde uskutečnit. Ta doba dvou až třech týdnů má samozřejmě své opodstatnění, protože v době několika měsíců před zájezdem není možné odhadnout, zda zájezd budeme moci odjet nebo ne. 

S pozdravem, CK Royal.

 

Jiří Jakoubek, ředitel školy


Ve Varnsdorfu, dne 12. 3. 2020

Termín akce „Srdce Anglie“ studentů Gymnázia Varnsdorf

přeložení akce je na termín: 1. 11. - 6. 11. 2020

Dne 12. 3. 2020 v 16.00 hodin

Jiří Jakoubek, ředitel školy


Ve Varnsdorfu, dne 11. 3. 2020

Informace Gymnázia Varnsdorf k odložení a zrušení školních akcí

Na základě nařízení vlády ČR ze dne 10. 3. 2020 a následného rozhodnutí MŠMT ze dne 10. 3. 2020 č. j. MŠMT-11705/2020-1 jsem:

1. rozhodl o přeložení plánované akce „Srdce Anglie“ studentů Gymnázia Varnsdorf v termínu 21. 3. - 26. 3. 2020 na termín, který zákonným zástupcům bude následně upřesněn.

Na základě emailového sdělení CK Royal ze dne 10. 3. 2020 (viz webové stránky školy) a dnešního telefonického rozhovoru jsem požádal o navrácení doplatku na zájezd ve výši 215 550,- Kč na účet školy formou dobropisu nejpozději do 17. 3. 2020.

Záloha ve výši 135 000,- Kč bude použita na rezervaci zájezdu „Srdce Anglie“ v termínu od listopadu 2020 nejpozději do konce školního roku 2020/2021 a storno poplatků za trajekt do Anglie.

Tento postup byl zvolen z důvodu eliminace storno poplatků ve výši 70% z celkové ceny zájezdu.

2. rozhodl o zrušení LVK třídy G2 Gymnázia Varnsdorf ve dnech 16. 3. – 21. 3. 2020. Zaplacená záloha za realizaci LVK ve výši 45 000,- Kč bude poskytovatelem ubytování a stravování vrácena na účet školy bez jakýchkoliv sankcí.  Zákonní zástupci třídy G2 budou SMS zprávou od třídní učitelky informováni o zrušení akce s dotazem na finanční vypořádání buď vrácením celé částky zákonným zástupcům nebo ponecháním těchto záloh na účtu školy pro realizaci náhradního kurzu ve školním roce 2020/2021 v termínu 14. 3. – 19. 3. 2021. Na základě rozhodnutí většiny bude s platbami za LVK naloženo.

Děkuji za pochopení.

Dne 11. 3. 2020 ve 12.00 hodin

Jiří Jakoubek, ředitel školy


Ve Varnsdorfu, dne 10. 3. 2020

Aktuální informace k akci Cesta do Anglie

Ředitelství školy doporučuje (dle sdělení CK níže) variantu přeložení akce na některý termín v první polovině školního roku 2020/2021. Při této variantě budou vráceny na účet školy platby z účtu CK Royal při garanci odloženého zájezdu. Po připsání finanční částky na účet školy budou zálohy po odečtení sankcí vráceny účastníkům nebo mohou zůstat na účtu školy k realizaci odložené akce. Zákonní zástupci budou neprodleně osloveni k realizaci jednotlivých variant včetně formy vrácení či nevrácení záloh.

Sdělení CK Royal k zájezdu do Anglie:

Reakce AČCKY na situaci ohledně uzavření škol zde v České republice:

Vyjádření prezidia zní tak, že pokud Váš zájezd směřuje do oblasti, která není zasažena karanténním opatřením a je možné ho realizovat beze změn hlavních náležitostí a dle ujednané Smlouvy (viz § OZ), pak není nutné ho rušit.

Pokud by odstupovali sami klienti (např. z důvodu obav), pak ale musí počítat s úhradou storno poplatků.

Zatím není z MŠMT nařízeno žádné prohlášení, že školy musí zrušit své objednané zájezdy (pokud se stále bavíme o bezproblémové oblasti).

Možné varianty:

Volali jsme si s hostitelským centrem a vyjednali pro Vás, že nebudete u rodin za změnu termínu platit žádný poplatek. Normálně se nám tak ještě nestalo, ale přihlédli k naší nelehké situaci a svolili k tomu, že Vás posunou na listopad.

  1. Varianta úplného zrušení je 70 procent z celkové ceny zájezdu.
  1. Varianta přesunutí by byla pouze v ceně storna trajektu, což je cca 10 tisíc Kč, to by bylo vyčísleno přesně podle faktury. Tady by bylo potřeba pak vymyslet, jakým způsobem by se toto uhradilo. Navrhujeme: je to cca 300 GBP, rozpočítat to pak dětem do vstupů a vybrat o to více. Bude to nejméně bolestivá situace.

Dne 10. 3. 2020 v 18.30 hodin

Jiří Jakoubek, ředitel školy


Ve Varnsdorfu, dne 10. 3. 2020

Informace Gymnázia Varnsdorf k uzavření školy

Na základě nařízení vlády ČR ze dne 10. 3. 2020 bude ode dne 11. 3. 2020 Gymnázium Varnsdorf pro studenty uzavřeno až do odvolání (týká se školní i mimoškolní činnosti). Zároveň je uzavřena tímto dnem i školní jídelna a cestou školy byly obědy všem studentům odhlášeny.

Ve středu 11. 3. 2020 v odpoledních hodinách budou na webových stránkách - elektronická nástěnka učitelů školy zveřejněny informace k samostudiu z jednotlivých předmětů v rozsahu do 20. 3. 2020. Vyučujícími může být požadováno splnění samostatných úkolů ke klasifikaci (formou zaslání vypracovaných písemných prací). Další rozsah bude upřesněn vzhledem k vývoji situace. Na této nástěnce bude jednotlivými vyučujícími upřesněna informace o případných konzultacích (emailem, telefonicky).

Společné pořádání akcí Gymnáziem Varnsdorf – domníváme se, že vzhledem k uzavření škol se automaticky ruší i společné akce, které škola organizuje v rámci naplňování školního vzdělávacího programu. Jedná se o tyto nejbližší akce:

  1. Lyžařský výcvikový kurz ve dnech 16. 3. – 21. 3. 2020,
  2. Cesta do Anglie ve dnech 21. 3. – 26. 3. 2020.

V této chvíli komunikují vedoucí jednotlivých akcí s pořadateli a poskytovateli služeb ve věci možnosti navrácení finančních záloh zaplacených na realizaci těchto akcí.

Děkujeme za pochopení a v případě jakýchkoliv nových informací Vás budeme cestou webových stránek průběžně informovat.

Odkaz na mimořádné opatření MZDR ČR

Informace MŠMT k mimořádnému opatření ministerstva zdravotnictví k uzavření škol

Dne 10. 3. 2020 ve 12.30 hodin

Jiří Jakoubek, ředitel školy