Vznik republiky v roce 1918

Základní škola Bratislavská pořádala ve středu 25. 10. 2017 projektový den a přizvala ke spolupráci i studenty našeho gymnázia. Vedení výše uvedené školičky nás poprosilo, zda by žáci gymnázia přiblížili tuto historickou událost malým dětem  ( 1.- 5. třída). Nápad se nám líbil a skupina historického kroužku se pustila do příprav. Bylo potřeba vymyslet dva plány – pro 1. a 2. třídu, další pro 3.,4. a 5. třídu. Napadlo nás sehrát divadelní představení, pro malé děti se školními loutkami, pro větší děti osobně v dobových kostýmech. Nechyběl Habsburk, válčící armáda, protestující lid a konečně prezident nové republiky T. G. Masaryk. Adam zatroubil několikrát státní hymnu, zazpívali jsme si ji, podívali se na krátkou prezentaci a konečně začalo vybarvování státní vlajky a obkreslování připravených šablon s tvarem tehdejší ČSR. Děti byly šikovné, vstřícné, hodně informací znaly, paní učitelky i zastupující paní ředitelka na nás učinily nejlepší dojem.

Celá akce byla zakončena ve městě U věžičky, kam se děti přemístily a kde zazpívaly dvě písničky a opět státní hymnu s doprovodem trumpety. Žáci gymnázia po cestě oslovovali občany města, pro které měli připravený jednoduchý dotazník ke vzniku ČSR v roce 1918.

Příští kalendářní rok oslavíme 100 let od vzniku Československa. Je jistě velmi dobře si toto důležité datum připomínat a začít u těch nejmenších, což se tentokrát jistě krásně vydařilo.

Děkuji všem zúčastněným gymnazistům za ochotu , nápady,  vstřícnost!!!

                                                                                           Mgr. Jana Petrová

Publikováno: 01.11.2017