Pokyny pro studenty Gymnázia Varnsdorf v době uzavření školy

 Ve Varnsdorfu, dne 17. 6. 2020

Milé studentky, studenti a absolventi a absolventky Gymnázia Varnsdorf,

dovolte, abych Vám sdělil několik informací, které souvisí s koncem školního roku:

1. Předání maturitního vysvědčení proběhne v aule Gymnázia Varnsdorf v pátek 19. 6. 2020 od 9.00 hodin. Prosím, aby přišli všichni studenti oktávy a mohli jsme předat informace k ukončení studia i těm, kteří v prvním termínu neuspěli,

2. Předání výročního vysvědčení za školní rok 2019/2020 proběhne ve čtvrtek 25. 6. 2020 od 9.00 hodin za účasti všech studentů třídy. Další informace budou předány cestou Vašich třídních učitelů,

3. Rád bych Vás touto cestou pozval na sportovní projektový den, který se bude konat ve středu 24. 6. 2020 v Jiřetíně pod Jedlovou. Akce je zcela dobrovolná a bližší informace se dozvíte cestou Vašich třídních učitelů a učitelů TV. 

Přeji Vám všem jenom vše dobré

Jiří Jakoubek, ředitel školy

 


Ve Varnsdorfu, dne 10. 6. 2020

Rozvrh třídnických hodin a konzultací v týdnu 15. 6. - 19. 6. 2020:

Tercie - pondělí

Sexta - pondělí

Prima - úterý

Kvarta A - středa

Kvarta B - středa

Septima A - středa

Prima - čtvrtek

Sekunda - čtvrtek

Kvinta - pátek

Septima B

Bližší informace poskytnou žákům třídní učitelé.

Jiří Jakoubek, ředitel školy

 


Ve Varnsdorfu, dne 30. 5. 2020

Ve Varnsdorfu, dne 8. 6. 2020

Informace pro studenty maturitního ročníku Gymnázia Varnsdorf.

Milé studentky a studenti oktávy Gymnázia Varnsdorf.

Výsledky didaktických testů z předmětů ČJL, M, AJ, NJ jsou k dispozici v sekretariátu ředitelství školy.

Jiří Jakoubek, ředitel školy

 


Ve Varnsdorfu, dne 30. 5. 2020

Informace pro studenty Gymnázia Varnsdorf, rodiče a zákonné zástupce.

Na základě možnosti společné účasti studentů nižších stupňů středních škol na třídnických hodinách a konzultacích od 8. 6. 2020 Vám sděluji následující:

1. Z důvodu konání jednotných přijímacích zkoušek a ústních maturitních zkoušek v týdnu 8. 6. - 12. 6. 2020 (9. 6. 2020 = JPZ, 10. 6. - 12. 6. 2020 = MZ) nebude škola organizovat žádnou z výše uvedených forem společného setkávání. Důvodem je účast značné části učitelského sboru na JPZ a MZ,

2. V týdnu 15. 6. - 19. 6. 2020 bude škola organizovat třídnické hodiny s možností konzultací po jednotlivých dnech a třídách tak, aby byla splněna požadovaná kritéria o ochraně zdraví a k prostorovým a organizačním možnostem školy. Nejpozději ve čtvrtek 11. 6. 2020 bude zpřístupněn rozvrh třídnických hodin a konzultací v týdnu 15. 6. - 19. 6. 2020,

3. Třídní učitelé jednotlivých tříd osloví své studenty nejpozději do 4. 6. 2020 do 10.00 hodin s dotazem o účasti studentů na těchto akcích. Informaci o účasti/neúčasti na těchto akcích prosím sdělte svým třídním učitelům nejpozději do 8. 6. 2020 do 10.00 hodin,

4. I přes možnosti uskutečnění třídnických hodin a konzultací zůstává prioritní formou vzdělávání její distanční způsob dle pokynů z minulého období,

5. V pátek 19. 6. 2020 do 14.00 hodin uzavření známek za 2. pololetí šk. r. 2020/2021,

6. V pondělí 22. 6. 2020 (úterý 23. 6. 2020) od 9.00 hodin závěrečná klasifikační a pedagogická rada za 2. pololetí šk. r. 2020/2021,

7. Ve čtvrtek 25. 6. 2020 ukončení školního roku 2020/2021 a předávání vysvědčení. Organizace předávání vysvědčení bude dodatečně upřesněna. Prioritní snahou bude osobní předání vysvědčení :).

Jiří Jakoubek, ředitel školy

 


Ve Varnsdorfu, dne 19. 5. 2020

Milé studentky a studenti, vážení rodiče a zákonní zástupci,

dovolte, abych Vás seznámil s informacemi na nejbližší období, ale i s informacemi souvisejícími s blížícím se koncem školního roku 2019/2020. Informace sděluji s ohledem na situaci, která je známa ke dni zveřejnění tohoto příspěvku. Děkuji za pochopení. 

1. V plné platnosti zůstávají níže zveřejněné pokyny ze dne 3. 5. a 7. 5. 2020,

2. Jenom připomínám, že všichni studenti školy mají povinnost zúčastnit se vyučovací hodiny pomocí videokonference v pondělí 25. 5. 2020 od 10.00 hodin,

3. V období od 1. 6. - 16. 6. 2020 bude celá řada učitelů účastna na přijímacích a maturitních zkouškách. Z tohoto důvodu nemusí být vždy plně k dispozici, tak jak jste do této chvíle zvyklí,

4. Maturanty prosím o sledování webových stránek školy a případné neprodlené reakce na obsah sdělení, tak i emaily směřující k upřesnění organizace MZ, 

5. Pondělí 1. 6. 2020 = MDD:), ke kterému Vám chceme poblahopřát tím, že tento den bude pro Vás volným dnem a tradiční pondělní zadání prací cestou nástěnky učitelů bude až v úterý 2. 6. 2020 i s ohledem kvantitu a možná i obsah zadaného učiva na tento týden :), 

7. Pondělí 8. 6.  2020 = poslední termín zadání nového učiva s termínem odevzdání 12. 6. 2020 (14. 6. 2020). Po tomto termínu pouze dokončení restů, zapsání průběžných známek do systému Bakaláři apod. Prosím, aby všichni studenti byli v tomto směru aktivní a splnili veškeré úkoly související s ukončením klasifikace, tak i ukončením školního roku. Moc děkujeme :),

8.  Závěrečná klasifikační a pedagogická rada pro školní rok 2019/2020 = pondělí 22. 6. 2020 od 9.00 hodin nebo dle plánu úterý 23. 6. od 9.00 hodin (podle toho, jestli budeme muset vyhlásit náhradní termín jednotných přijímacích zkoušek),

9. Zápis známek do systému Bakaláři = pátek 19. 6. 2020 do 12.00 hodin (nejpozdější termín splnění všech klasifikačních požadavků ze strany Vašich vyučujících),

10. Odevzdání a výdej nových učebnic, tak i dalších věcí = začátek školního roku 2020/2021. Pokud není jinak možné, tak v závěru školního roku řešit pouze neodkladné záležitosti (např. odchod studentů ze školy apod.)

11. Ukončení školního roku = čtvrtek 25. 6. 2020 dle schváleného ročního plánu pro školní rok 2019/2020,

12. Vydání vysvědčení dle aktuálních možností (bude následně upřesněno),

V závěru školního roku Vám přeji hodně sil a všedních radostí

Jiří Jakoubek, ředitel školy

 


Ve Varnsdorfu, dne 7. 5. 2020

Vážené maturantky a maturanti a vyučující maturitním předmětům,

přeji Vám hezký den, a pro maturanty ještě hezčí poslední období na Gymnáziu Varnsdorf. Informuji Vás touto cestou o některých termínech a úkolech, abychom vše zvládli dle vyhlášených podmínek časových, ale i organizačních v souvislosti s vyhláškou MŠMT:  Ochrana zdraví a provoz na SŠ pro období přípravy na MZ v období do konce školního roku 2019/2020 ze dne 30. 4. 2020 a případně dalších:

 1. Přípravné období na MZ od 11. 5. – 29. 5. 2020: viz informace na webových stránkách ze dne 3. 5. 2020. Před zahájení tohoto období je nutné předat do sekretariátu školy cestou třídního učitele „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“ (do 11. 5. 2020). Ke stažení ZDE.

Nyní několik organizačních poznámek:

 • Vchod do budovy pomocí čipů bočním vchodem s rouškou (nebo alternativa), v šatně dezinfekce rukou, odemknutí budovy ráno organizuje školník MROU a odpoledne poslední vyučující daného dne (viz rozvrh),
 • Nevytvářet prosím před budovou školy a ani v budově ve společných prostorech skupiny, 
 • V učebně dezinfekce, jednorázové ubrousky, rozsazení dle pokynů vyučujícího, bez roušek, intenzivní větrání,
 • WC k dispozici v 1. patře u sborovny. Jinde prosím „necourejte :)“, ať nemusíme dezinfikovat každou Vaši stopu,
 • Ve společných prostorech prosím s rouškou,
 • Vyučující odpovídají za evidenci docházky (viz rozvrh), kterou evidují v každé učebně (FYZ/ZEM) v improvizovaných TK (připraví RDVO). Při individuálních konzultacích vede evidenci účasti každý vyučující individuálně,
 • Po každé konzultační hodině vyučující organizuje dezinfekci (kliky, lavice, případně pomůcky, …),
 • Úklid, dezinfekci učeben a společných prostor po každém vyučovacím dnu organizují uklízečky školy.
 1.  Harmonogram maturitních zkoušek (časoprostorové uspořádání bude upřesněno dodatečně):

Společná část: 

 • 1. 6. 2020 – didaktický test z M a AJ,
 • 2. 6. 2020 – didaktický test z ČJL a NJ,

Ústní část MZ – profilová část a společná část:

 • 10. 6. – 12. 6. 2020 a 15. 6. – 16. 6. 2020.

Na základě zkušeností z minulých let je předpoklad vydání vysvědčení do konce týdne, tedy do 19. 5. 2020.

Po zpracování všech organizačních dokumentů budou tyto zveřejněny na webových stránkách školy v sekci „Gymnázium“ – „Maturitní zkoušky“ (rozpis zkoušek, komise, zadavatelé, …).

Přehledné schéma průběhu maturitní zkoušky naleznete ZDE

Jiří Jakoubek, ředitel školy


 

Ve Varnsdorfu, dne 6. 5. 2020

Vážené studentky, studenti třídy G4AB (příprava na příjímací zkoušky na jiný typ SŠ), vážení rodiče a zákonní zástupci.

Touto cestou se Vám omlouvám za uvedení v omyl. Ve svém sdělení na webových stránkách školy dne 3. 5. 2020 bod 3 jsem Vám chtěl umožnit pod vedením Vašich učitelů přípravu na přijímací zkoušky. Věřil jsem, že sdělení MŠMT o možnosti přípravy žáků devátých ročníků se týká i Vás, kdy sice na střední škole, ale přesto plníte povinnou školní docházku. 

Možnost poskytnutí této služby by bylo i v souladu s posláním školy, tím spíše školy církevní. 

Na základě sdělení MŠMT je nám tato služba zakázána, neboť se nevejdete do tabulky vyhlášených parametrů.

Tímto se Vám, Vašim rodičům i učitelům omlouvám za způsobení zmatku. Další příprava na přijímací zkoušky bude tedy i ve Vašem případě probíhat distančním způsobem za podpory Vašich učitelů.

Děkuji za pochopení. Případné dotazy na telefonním čísle 723 522 977.

Jiří Jakoubek, ředitel školy


Ve Varnsdorfu, dne 3. 5. 2020

Milé studentky a studenti, vážení rodiče a zákonní zástupci.

Dovolte, abych Vás touto cestou pozdravil a informoval o některých plánovaných akcích souvisejících s distančním způsobem vyučování, které byly projednány dne 29. 4. 2020 na pedagogické radě, která byla prioritně zaměřena na závěrečné hodnocení oktávy. 

Nejdříve k tomu nejpříjemnějšímu. Jak vyplynulo z hodnocení klasifikace a kázně studentů G8 ve čtvrtém čtvrtletí, tak je možné konstatovat, že všichni byli klasifikováni. Skvělá zpráva :). Všem vyznamenaným jménem celého pedagogického sboru moc gratuluji. Vám všem držíme palce pro další maturitní období. Děkujeme Vám za to, že jsme s Vámi mohli strávit krásných osm let a věříme, že rozloučení s Vámi po úspěšné maturitní zkoušce bude alespoň trochu možné. Všechny organizační věci budeme řešit průběžně, tak jak nám bude umožněno. Budeme Vás pravidelně a včas informovat na webových stránkách školy, emailem, ale klidně telefonujte. Kontakty máte na webových stránkách školy.

Nyní některé informace – pro oktávu, ale i ostatní: 

 1. Organizace maturitních zkoušek – ministr školství přislíbil, že v nejbližším období vyjde vyhláška k MZ (ve sbírce zákonů má být zveřejněna nejpozději 10. 5. 2020). Podle instrukcí této vyhlášky budeme připravovat a organizovat průběh MZ tak, aby zkoušky proběhly bez jakýkoliv dalších komplikací ze strany školy (celá řada věcí je již zpracována a připravena). Výroční vysvědčení bude koncem týdne připraveno v sekretariátu školy,
 2. Od pondělí 11. 5. 2020 (až do termínu konání MZ) bude probíhat pravidelná příprava studentů maturitního ročníku na MZ (především profilová část MZ) dle následujícího rozvrhu (max. 15 účastníků za dodržení všech hygienických podmínek). Účast je dobrovolná, ale Vaši učitelé Vám budou vždy v tento den a hodinu k dispozici.  Vhodná by byla i vzájemná domluva (potvrzení účasti apod.). Další individuální konzultace jsou možné dle osobní domluvy s Vašimi vyučujícími, ale pouze ve vyhrazených prostorech školy. Rozvrh platný od 11. 5. 2020:
 • ÚT – PET – D - 9.00 – 10.00 hodin – uč. ZEM
 • ÚT – PET – ČJL – 10.15 – 11.15 hodin uč. ZEM
 • ÚT – MAL – CH – 11.30 – 12.30 hodin uč. ZEM
 • ÚT – HOL – BIO – 14.00 – 15.00 hodin uč. ZEM
 • ST – HED – ZSV – 10.15 – 11.15 hodin uč. ZEM/ ST – HDV - VV – 10.15 – 11.15 hodin uč. FYZ
 • ST – POH – AJ – 9.00 – 10.00 hodin uč. ZEM/ ST – HRA – AJ – 9.00 – 10.00 hodin uč. FYZ/ ST – JAS – AJ – 15.30 – 16.30 hodin uč. FYZ
 • ST – HO – BIO – 14.15 – 15.15 hodin uč. FYZ
 • ČT – JIR – HV – 9.00 – 10.00 hodin uč. ZEM
 • ČT – PLS – M – 10.00 – 11.00 hodin uč. FYZ
 • ČT – JAK/PAU – IVT – 10.00 – 11.00 hodin uč. ZEM
 1. Od pondělí 11. 5. 2020 bude probíhat příprava studentů G4 výhradně pro účely přípravy na přijímací zkoušky na SŠ (max. 15 účastníků za dodržení hygienických podmínek viz příloha). Organizace = TU G4/Mgr. Janáková/Ing. Málková/Mgr. Šup – uč. - FYZ/Z???.  Rozpis přípravy = nejpozději ČT 7. 5. 2020 na www stránkách školy, tak i emailem,
 2. Od pondělí 11. 5. 2020 je možné zahájit činnost AP - SVČ (max. 15 účastníků za dodržení všech hygienických podmínek). Zájemci se mohou hlásit u svých vedoucích k možnému naplánování činností,
 3. Třídnické hodiny: pomocí aplikace (videokonference) GOOGLE MEET v týdnu 4. 5. – 7. 5. a v týdnu 18. 5. – 22. 5. 2020 (účast studentů je povinná) a pomocí aplikace (videokonference) ZOOM v týdnu 1. 6. – 5. 6. a v týdnu 15. 6. – 19. 6. 2020 (účast studentů je povinná – druhý termín už asi bez G8). Konkrétní termín třídnické hodiny upřesní jednotliví TU. Vyhodnocení o vhodnosti obou aplikací bude provedeno za závěrečné PR za školní rok 2019/2020 dne 23. 6. 2020,
 4. Pondělí 25. 5. 2020 od 10.00 hodin realizace vyučovací hodiny dle platného rozvrhu GV od 10.00 – 10.45 hodin pomocí videokonference GOOGLE MEET (účast studentů je povinná),
 5. Nástěnka učitelů – jednotná podoba hlavičky předmětu a její příklad: G6 – M – 4. 5. – 8. 5. (7. 5.) – rozsah zadání samostatných prací je plánován na pracovní část týdne, ale s možností odevzdávání prací studentů do konce týdne (neděle). Informaci zašlou TU svým studentům. Zadávání práce s rozsahem přesahující jeden pracovní týden = vždy na daný aktuální týden zadání zopakovat. Všechny další informace budou sdělovány zásadně mimo hlavičku nástěnky. Každý předmět bude v aktuálním týdnu zastoupen pouze 1x,
 6. Projektové dny – výstupy z PD prosím zpracovat z dostupných materiálů dle pokynů Vašich vedoucích. 

Přeji jenom krásné a pohodové dny.

Jiří Jakoubek, ředitel školy

 


Ve Varnsdorfu, dne 28. 4. 2020

Milé studentky a studenti, vážení rodiče a zákonní záastpci.

Co nejsrdečněnji Vás pozdravuji, přeji hodně sil a zdraví. Je mou povinností Vás informovat o tom, že MŠMT ČR dne 27. 4. 2020 vydalo vyhlášku o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhem pololetí školního roku 2019/2020. Zde je specifikováno, jak mají ZŠ a SŠ postupovat při klasifikaci druhého pololetí.

Platné znění vyhlášky číslo 211/2020 naleznete ZDE.

Jiří Jakoubek, ředitel školy

 


Ve Varnsdorfu, dne 3. 4. 2020

Milé studentky a studenti, vážení rodiče.

Tímto bych Vás chtěl bych Vás pozdravit a povzbudit v období dočasně uzavřené školy, ale také do období poslední etapy školního roku 2019/2020, po ukončení 3. čtvrtletí.

Všem moc děkuji za práci, kterou v tomto nelehkém období vykonáváte. Děkuji Vám všem, kteří si vzorně plníte své povinnosti. Jsem však smutný a s obavami hledím k těm, kteří si k tomuto datu nenašli prostor a čas ke komunikaci se svými učiteli. Vážnou obavu mám z nečinnosti některých našich maturantů.

Informace, které budou následovat by měly zoptimalizovat a zefektivnit naší společnou páci tak, abychom nebyli tímto systémem pohlceni a vyčerpání,

Děkuje za slova chvály, ale i připomínky, které se snažíme řešit vzhledem k možnostem a spokojenosti většiny.

Informace a opatření pedagogické rady Gymnázia Varnsdorf ze dne 2. 4. 2020:

1. Komunikace mezi učiteli a studenty bude probíhat zásadně pomocí školních emailů (jmeno.prijmeni@bgv.cz). Seznam emailů mají Vaší třídní učitelé. Do úterý 7. 4. 2020 máte povinnost tento email aktivovat a ve středu 8. 4. 2020 bude Vašimi třídními učiteli zaslán testovací email na Vaše adresy, na který prosím krátce odpovězte (např. „OK“). Při další komunikaci prosím vždy vyplňujte „předmět“ zprávy. Pokud email obsahuje přílohy, tak je vždy podepište svým jménem, příjmením a uvedením třídy (G1 – G8),

2. Zadání nových samostatných prací učiteli bude zveřejňováno nově vždy v pondělí do 9.00 hodin počínaje týdnem velikonočního pondělí (prázdniny = úterý 14. 4. 2020 9.00 hodin),

3. Zadání prací bude zásadně probíhat cestou „nástěnek učitelů“ v podobě sjednocené formy zadání (třída – název předmětu – časové období – níže sdělení),

Vzdělávání bude probíhat následující formou:

 • Zadání, vypracování, hodnocení dle pokynů vyučujících (stávající způsob),
 • Pomocí Google učebny – při vhodnosti tohoto učebního nástroje bude dnem 14. 4. 2020 tato učebna zásadně využívána pro další vzdělávání (informace u vašich vyučujících),
 • Pro výuku cizích jazyků bude využíván vzdělávací systém WOCABEE.

Poznámka: pro výuku nebude využívána jiná metoda a ani vzdělávací systém.

4. Studenti G8 – dnem 2. 4. 2020 Vám nebude zadávána další nová látka pro výuku. Od tohoto data máte čas a prostor na přípravu na maturitní zkoušku. Informace MŠMT ČR k maturitním zkouškám ZDE.

5. Pokud má někdo problémy s počítačovým vybavením pro potřeby výuky, tak prosím cestou třídních učitelů požádejte o možnost zapůjčení. Máme k dispozici omezené množství notebooků.

6. Pro ulehčení studia využívejte více pomoci spolužáků, případně mediátorů. Nechte prosím své rodiče odpočinout, vždyť mnozí musí opětovně absolvovat školu :).

7. Zrušení nebo přesunutí plánovaných školních akcí: třídní schůzky - 7. 4. (zrušeno), prezentační projektový den 14. 4. = výměna za sportovní projektový den dne 25. 6., vodácký kurz 1. – 5. 6. (zrušeno), klasifikační týden 8. – 12. 6. (zrušeno) + zrušení akcí, které plánovali jednotliví vyučující nebo PPK mimo zveřejněný roční plán. 

8. Ročníkové práce G7 – termín odevzdání nejpozději 30. 4. 2020 dle pokynů vedoucích těchto prací (neodevzdání RP = neklasifikace z předmětu IVT a předmětu, který je tomuto předmětu obsahově nejbližší).

9. Na období velikonočních prázdnin nebude zadávána žádná nová látka (poslední zadání 1. 4. 2020, další 14. 4. 2020).

10. Neodevzdaná práce ve stanoveném termínu bez řádného omluvení = hodnocení „NEDOSTATEČNÝ (viz školní řád Gymnázia Varnsdorf, část VI., článek 3, odstavec 10 a 11.

11. Kázeňská opatření přijatá na pedagogické radě dne 2. 4. 2020: 1 x důtka ředitele školy, 1 x podmínečné vyloučení ze školy se zkušební lhůtou jeden rok. Další kázeňská opatření budou řešena v kompetenci třídních učitelů.

 

Všem Vám přeji hodně klidu a pohody a těším se na brzké shledání.

Jiří Jakoubek, ředitel školy

 


Ve Varnsdorfu, dne 26. 3. 2020

Milé studentky a studenti, vážení rodiče.

Zdravím Vás z dočasně opuštěného gymnázia a přejí Vám všem pevné nervy, zdraví a psychickou pohodu v tomto náročném období. Chtěl bych Vás ubezpečit, že pro mne a pro všechny učitele školy je primárně nejdůležitější Vaše zdraví, zdraví Vašich blízkých a nás všech. Vše ostatní je „okrajová“ záležitost.

Prvně bych se Vám všem chtěl omluvit za počáteční těžkosti s netradiční formou distančního vzdělávání. Věřte, že celou záležitost pečlivě konzultujeme, analyzujeme a určitě v následujícím období najdeme takou optimální formu, aby byla vhodná jak pro studenty, učitele, ale i rodiče. Je to zkouška pro nás pro všechny, ve které určitě obstojíme se ctí.

Nyní k některým studijním záležitostem:

 • K datu 2. 4. 2020, tedy termínu hodnocení za 3. čtvrtletí musí studenti odevzdat svým vyučujícím zadané práce dle jejich pokynů,
   
 • ​Cestou třídních učitelů dostanete přístupové kódy do systému, kde bude zveřejněno Vaše hodnocení za 3. čtvrtletí (včetně hodnocení jednotlivých prací od uzavření školy),
   
 • Od pondělí 30. 3. 2020 budou mít studenti k dispozici osobní e-mail pro služební komunikaci učitel x student ve formátu jmeno.prijmeni@bgv.cz,
   
 • Od některých vyučujících dostávám informaci o nekomunikaci studentů s vyučujícími. Chtěl bych Vás všechny upozornit, že bylo nařízeno uzavřít školy a zamezit vstupu studentů do těchto objektů, ale nikdo nezakázal jinou formu vzdělávání včetně hodnocení Vaší práce. Nebudou-li zadané úkoly bezdůvodně splněny, budeme zásadně postupovat dle platného školního a klasifikačního řádu školy. Distanční způsob vzdělávání vyžaduje od nás všech disciplínu, řád a píli. Zároveň Vás chci ubezpečit, že při klasifikaci se budeme snažit být maximálně citliví a shovívaví, při splnění zadaných úloh,
   
 • Na pedagogické radě 2. 4. 2020, která bude odpovídat současnému období, budeme s vyučujícími diskutovat stávající zkušenosti s touto formou vzdělávání. Budeme se určitě snažit pro její maximální optimalizaci a sjednocení
   
 • Pro studenty G7AB – ročníkové práce budou odevzdány dle dříve plánovaného termínu, tedy k 30. 4. 2020. Více se dozvíte u vedoucích RP
   
 • Studentům G8 přeji, aby jejich závěr studia byl spojen s co možná nejmenším počtem komplikací. Po ukončení klasifikace za třetí čtvrtletí jsem požádal Vaše vyučující, aby toto období již bylo výhradně věnované přípravě na MZ (kromě restů ).

 

S přáním pevného zdraví a brzkého shledání vaše BGV.