Aktuální informace z provozu školy

Milé studentky a studenti,
dovolte, abych Vám nejdříve do nového roku popřál jenom vše dobré a zároveň předal několik informací k zahájení vyučování dne 3. 1. 2022. 
V pondělí 3. 1. 2022 a následně až do 16. 1. 2022 se testují 2x týdně (PO a ČT) Ag testem všichni studenti (očkovaní + neočkovaní).
Aktuální informace:
1. Studenti, kteří odjíždějí na LVVZ se řídí pokyny vedoucího LVVZ. Studenti budou v tu dobu testováni PCR testem a již se nebudou testovat Ag testy ve škole před odjezdem. 
2. Všichni ostatní studenti se budou testovat Ag testy od 7.45 hodin v učebnách = viz rozpis níže. 
3. Pro testovací dny (PO + ČT) upravuji čas zahájení vyučování pro studenty od 7.45 hodin (tímto na uvedené dny upravuji školní řád pro studenty školy a pracovní řád pro zaměstnance). 
4. Informace k testování studentů BGV na C-19 dne 3. 1. 2022:
Testovat budou učitelé prvních vyučovacích hodin, případně zastupující učitelé dle aktuálního zastupování. V případě dělených skupin (G1AB + G3 + G7) testují učitelé vyučující v daných skupinách. 
Přehled učeben:
G1.A učebna U_37,
G1.B učebna U_24 + J. Syrový z G2,
G2. učebna U_23 (kromě pondělí 3. 1. 2022),
G3. učebna U_53,
G4. učebna BIO,
G5. Učebna U_35,
G6.A učebna U_41,
G6.B učebna U_27,
G7. učebna U_38,
G8. učebna CHEM.
Termíny testování: 3. 1., 10. 1., 17. 1., 24. 1., 31. 1., 7. 2., 14. 2., 21. 2. 2022 + 6. 1. 2022 (bude nový rozpis učeben pro čtvrtky).
5. Informace o způsobu testování na období KT (10. 1. - 14. 1. 2022) budou zveřejněny nejpozději do 7. 1. 2022.
 
Hezký zbytek vánočních svátků Vám přeje JJ

Ve Varnsdorfu, dne 15. 12. 2021
Milé studentky a studenti, vážení rodiče a zákonní zástupci.

Dovolte, abych Vám tímto předal několik aktuálních informací ohledně vyučování ke konci kalendářního roku 2022:

1. do pátku 17. 12. 2022 se vyučuje dle rozvrhu,

2. pondělí 20. 12. 2022,

a) 8.45 hodin Ag testování studentů v kmenových učebnách pod vedením TU,

b) od 9.00 hodin zapojení netestovaných studentů do třídních kolektivů,

c) 9.00 - 10.00 hodin „Zpívání na schodech“,

d) 10.00 - 12.00 hodin třídní setkání na konci kalendářního roku.

3. Vánoční prázdniny 

Dovolte, abych Vám tímto popřál do Nového roku 2022 hodně zdraví a jenom vše dobré.

Jiří Jakoubek, ředitel školy


Ve Varnsdorfu, dne 3. 12. 2021
Milé studentky a studenti, vážení rodiče a zákonní zástupci.
Dovolte, abych Vám tímto předal několik aktuálních informací:

1. Poslední vyučovacím dnem kalendářního roku 2021 studentů Gymnázia Varnsdorf je pondělí 20. 12. 2021. Dle schváleného ročního plánu zřizovatelem na školní rok 2021/2022 na dny 21. - 22. 12. 2021 připadá ředitelské volno.

2. Předpokládáme, že ve čtvrtek 9. 12. 2021 by mohl proběhnou zápis na klasifikační týden. Zápis by proběhl v netradičních podmínkách venkovního prostředí. Prosím, aby Vaše děti byly na tuto variantu připraveny po stránce oblečení a obutí (v přilehlém zápisovém parku může být blátivo).
Termín zápisu na KT bude včas potvrzen s ohledem na počasí a maximální počet studentů a učitelů ve škole z důvodu karanténních opatření.
Klasifikační týden je plánován na období v týdnu 10. - 14. 1. 2022 (zkoušky 10. - 13. 1. 2022 a pátek 14. 1. 2022 je ředitelské volno).

3. Pro sekundu BGV stále platí plánovaný termín LVVZ na dny 3. - 8. 1. 2022.

4. Informace k testování studentů BGV na C-19:
Z důvodu centrálního nedodávání testů pro očkované studenty a pro ty, kteří prodělali nemoc v posledních 180 dnech, bude testování v termínech určených MŠMT probíhat následovně:
Testování neočkovaných studentů bude probíhat ve stanovených termínech vždy v pondělí od 7.45 hodin (termíny viz níže). Testovat budou učitelé prvních vyučovacích hodin, případně zastupující učitelé dle aktuálního zastupování. Přehled učeben:
G1.A učebna U_37,
G1.B učebna U_24,
G2 učebna U_23,
G3. učebna U_53,
G4. učebna BIO,
G5. Učebna U_35,
G6.A učebna U_41,
G6.B učebna U_27,
G7. učebna U_38,
G8. učebna CHEM.
Očkovaní studenti a ti, kteří prodělali nemoc v posledních 180 dnech přicházejí do školy dle pravidel stanovených školním řádem a do třídních kolektivů se zapojuji až po skončení testování v dané třídě/skupině.
Termíny testování: 6. 12., 13. 12., 20. 12. 2021 a 3. 1., 10. 1., 17. 1., 24. 1., 31. 1., 7. 2., 14. 2., 21. 2. 2022.

5. Možná trochu příznivá zpráva - před časem jsem apeloval na pana starostu města Varnsdorf o zásadním nedostatku absence testovacího místa na C-19 ve Varnsdorfu jako střediskové obce a obtížích, které z toho vyplývají. Dne 2. 12. 2021 jsem dostal informaci, že by snad toto místo mělo být zprovozněno do 14 dní.

6. A na závěr se na Vás obracím s prosbou, abyste požádali své děti o nepoškozování záhonů na náměstí (autobusové nádraží), kdy mi byla doručena stížnost MÚ VDF, že naši studenti si zkracují cestu přes osázené záhony cestou do školní jídelny.

Jiří Jakoubek, ředitel školy


INFORMACE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

Ve Varnsdorfu, dne 23. 8. 2021 

Milé studentky a studenti, vážení rodiče a zákonní zástupci.

Protože do konce prázdnin zbývá již jen pár dní, které jsou ohraničeny velice relativní veličinou, a to časem zbývajícím do prvního zvonění, a který je spravedlivý k nám všem, tak dovolte abych Vám předal pár informací související se vstupem do školy dne 1. (2.) září 2021. Tento den se bude trochu lišit od zavedených zvyklostí minulých let.

Zároveň Vás prosím o respektování nastavených pravidel bez zbytečných emocí a komplikací.

Přeji nám všem v nadcházejícím školním roce jenom vše dobré JJ.

Informace pro studenty G2 – G8 na středu 1. září 2021:

 • Příchod do školy dle stanoveného časového rozpisu (viz níže) bočním vchodem (před vchodem budou ve stanovený čas přítomni TU)
 • Kmenové učebny = testování + třídnické hodiny dle rozpisu povinné časové přítomnost studentů ve škole pod vedením TU:
 1. G2: 8.00 – 9.30 hodin
 2. G3: 8.05 – 9.35 hodin
 3. G4: 8.10 – 9.40 hodin
 4. G5: 8.15 – 9.45 hodin 
 5. G6A: 8.20 – 9.50 hodin
 6. G6B: 8.25 – 9.55 hodin
 7. G7: 8.30 – 10.00 hodin
 8. G8: 8.35 – 10.05 hodin

(třídnické hodiny: třídní seznamy, opatření ze souboru doporučení MŠMT s C19, podklady pro aktualizaci kontaktů, základní všeobecné informace související s chodem školy, rozvrhy, …).

Prosím všechny studenty, kteří nemají být testováni na C19, aby při příchodu do školy měli s sebou potřebná potvrzení („Testování nepodstupují studenti, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování = 14 dnů po plně dokončeném očkování nebo prodělaném onemocnění C19 = po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na C19 nebo student, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě“).

Informace pro studenty G1 – G8 na čtvrtek 2. září 2021:

8.00 – 11.45 hodin – třídnické hodiny.

Od 11.55 hodin vyučování dle rozvrhu bez odpoledního vyučování.

Jiří Jakoubek, ředitel školy


Ve Varnsdorfu, dne 17. 6. 2021 (NETÝKÁ SE G8A/B)

Vážení rodiče a zákonní zástupci studentů Gymnázia Varnsdorf.

V období od 21. 6. do 25. 6. 2021 se prezenční výuky na BGV budou účastnit všechny třídy (třída KVINTA B až od úterý 22. 6. 2021, v pondělí má KVINTA B výuku dle distančního rozvrhu). Účast na prezenčním vzdělávání je možná pouze při splnění podmínek (viz příloha) mimořádného opatření MZ. 

Je nutné mít ochranu úst a nosu o přestávkách a ve společných prostorech. Při výuce ochranu úst a nosu žáci mít nemusí.

Testování bude probíhat v pondělí 21. 6. 2021 ve velké tělocvičně nebo na hřišti (dle počasí), vstup do školy bude pouze z ulice Bjarnata Krawce přes školní hřiště (bránou na hřiště dle časového rozpisu níže). Na hřišti dbejte pokynů pracovníků školy. Vstup na hřiště a na následný test pouze s ochranou úst a nosu.

Informace ohledně testování, které je prosím NUTNÉ BEZPODMÍNEČNĚ DODRŽOVAT.

Na základě konzultace s KHS bude naší snahou Vás otestovat co nejbezpečněji, a to následujícím způsobem:

1.     Při příchodu ke školnímu hřišti ve stanovený čas dodržujte bezpečné hygienické rozestupy mezi jednotlivci,

2.     Vstup na testovací místo (tělocvična/školní hřiště) pouze s ochranou úst a nosu,

3.     Při dodržení bezpečných odstupů při samotném testování by při případném pozitivním výsledku Ag testu KHS řešila pouze jednotlivce, a ne celý kolektiv třídy, 

4.     Po provedeném testu bude žákům umožněn přístup do školy zadním vchodem (plechové dveře) přes šatny, žáci se přezují a převléknou.

Časový harmonogram testování v pondělí 21. 6. 2021 pro jednotlivé třídy:

PRIMA 8:45, prosíme o dochvilnost. Žáky si přebírá HRA. Po provedení testu probíhá výuka dle rozvrhu v učebně U_23.

SEKUNDA 7:30, prosíme o dochvilnost. Žáky si přebírá PLS. Po provedení testu probíhá výuka dle rozvrhu v učebně U_53.

TERCIE 7:45, prosíme o dochvilnost. Žáky si přebírá JIR. Po provedení testu probíhá výuka dle rozvrhu v učebně U_36.

KVARTA 7:15, prosíme o dochvilnost. Žáky si přebírá MAL. Po provedení testu probíhá výuka dle rozvrhu v učebně U_35.

KVINTA A 8:00, prosíme o dochvilnost. Žáky si přebírá HED. Po provedení testu probíhá výuka dle rozvrhu v učebně U_41.

SEXTA 8:15, prosíme o dochvilnost. Žáky si přebírá HOC. Po provedení testu probíhá výuka dle rozvrhu v učebnách U_38 (skupina JAS), J_NJ (skupina HRA), U_23 (skupina HEN).

SEPTIMA 8:30, prosíme o dochvilnost. Žáky si přebírá KRE. Po provedení testu probíhá výuka dle rozvrhu v učebně U_24.

Čas testování v úterý 22. 6. 2021 pro KVINTU B je v 7:35, místo a podmínky - viz pondělní testování ostatních tříd, prosíme o dochvilnost. Žáky si přebírá HLB. Po provedení testu probíhá výuka dle rozvrhu v učebně CHEM.

V případě pozitivního testu bude telefonicky kontaktován zákonný zástupce žáka.

Pozdní příchody do školy mimo testovací časy: žák zvoní u hlavního vchodu nejdříve v 9:00 hodin na zvonek Gymnázium Varnsdorf a vyčká na příchod pracovníka školy.

Testování není třeba provádět u osob, které splní platné podmínky mimořádného opatření MZ - viz body a), b) a d) přílohy. Žádáme zákonné zástupce, aby v případě, že žák nepodstoupí preventivní antigenní test ve škole, o této skutečnosti informovali třídního učitele a žák v pondělí 21. 6. 2021 ve stanoveném čase testování předložil příslušné potvrzení o tom, že není třeba test provádět (pokud takto již učinil dříve tak stačí, aby se žák dostavil na příslušnou vyučovací hodinu dle rozpisu své třídy).

Prezenční výuka probíhá dle rozvrhu, verze od 8. 2. 2021 (viz https://www.bgv.cz/rozvrh-hodin.html).

Jiří Jakoubek, ředitel školy


Ve Varnsdorfu, dne 15. 6. 2021

Vážení rodiče a zákonní zástupci studentů Gymnázia Varnsdorf.

Dovolte, abych Vás touto cestou informoval o ukončení školního roku 2020/2021 ke dni 25. 6. 2021 z důvodu problematické coronavirové situace na škole. Po příchodu studentů do školy po ukončení karantenních opatření již dále nechceme riskovat případné další možné šíření nákazy a tím zkomplikování začátku prázdnin včetně rodinných plánovaných akcí.

Další informace spojené zejména s uzavřením klasifikace studenti dostanou cestou třídních učitelů a jednotlivých vyučujících daných předmětů.

Celá záležitost byla konzultována a odsouhlasena zřizovatelem školy Biskupstvím litoměřickým. 

Děkuji Vám tímto jménem otce biskupa a jménem všech zaměstnanců školy za právě uplynulý školní rok, který byl v mnoha ohledech netradiční.

Jiří Jakoubek, ředitel školy


Ve Varnsdorfu, dne 7. 6. 2021

Milé studentky a studenti, vážení rodiče a zákonní zástupci.

Dovolte, abych Vás informoval o souvislostech vyplývajících z uzavření Gymnázia Varnsdorf dne 7. 6. 2021.

Tímto předávám sdělení KHS Ústí nad Labem pracoviště Děčín:

„Vzhledem k objevení se pozitivního případu na covid 19 ve školním kolektivu Gymnázia Varnsdorf, bude tato škola uzavřena vystavením rozhodnutí o karanténě Krajskou hygienickou stanicí do dne 18. 6. 2021. Všechny rizikové kontakty budou obvolány v rámci chytré karantény, bude jim sdělena 14 denní karanténa od posledního kontaktu s pozitivním (počítá se s datem 2. 6., 3. 6., 4. 6.), bude vystavena žádanka na PCR test. Test je nutné podstoupit 5. - 7. den, nejpozději 10. den od rizikového kontaktu“. 

Dále informace GV:

Karanténa se nemusí týkat studentů, kteří např. v uvedené dny nebyly v kontaktu s pozitivními studenty nebo učiteli (např. absence ve škole).

K dnešnímu dni, tedy pondělí 7. 6. 2021 16.00 hodin do karantény nejsou zahrnuti studenti tříd G4 a G5B. Tyto třídy nebyly v kontaktu s osobami, které jsou předmět karanténních opatření k dnešnímu dni. Zde se však čeká na výsledek PCR testů příznakových spolužáků (asi v úterý 8. 6. 2021) a s největší pravděpodobností se jich následně karanténa bude také týkat. Pokud ANO budou se jich týkat karanténní opatření. Pokud NE, tak studenti nejsou v karanténě, opatření se jich netýkají a pouze se zúčastňují distanční formy vyučování dle zavedených pravidel.

Karanténní opatření se netýkají osob očkovaných (22 dní od 1. očkování) a osob s termínem 180 dní od prodělání C19 bez příznaků.

Prosím všechny studenty, rodiče a zákonné zástupce, abyste příliš nepospíchali na řešení situace. Zástupci KHS Vás budou postupně obvolávat s informacemi pro další období. Je možné také řešit PCR test cestou praktického lékaře.

Po dobu uzavření školy se studenti vyučují dle distančního rozvrhu hodin: https://bgv.cz/rozvrh-hodin.html

Maturanti Gymnázia Varnsdorf: s lítostí Vám musím sdělit, že karantenní opatření se týkají v podstatě všech Vás. Informace o vydání maturitního vysvědčení budeme řešit pomocí emailu.

Jiří Jakoubek, ředitel školy


Ve Varnsdorfu, dne 5. 6. 2021 (NETÝKÁ SE G8A/B)

Milé studentky a studenti, vážení rodiče a zákonní zástupci.

Dovolte, abych Vás informoval o organizaci vyučování v nadcházejícím týdnu. (Pro přehled informuji o základních principech způsobů a forem vyučování v případě karantenních opatření u tříd a učitelů na BGV). 
Dbejte prosím pokynů jednotlivých třídních učitelů a vyučujících!!!
 
Princip je následující: všichni vyučující s výjimkou třídy G6 (G8A/B) vyučují dle prezenčního rozvrhu ze dne 8. 2. 2021 (https://bgv.cz/ckfinder/userfiles/files/TRIDY_8_2_2021_prezencni.pdf), a to formou prezenčního vyučování ve škole nebo formou distančního vyučování z domova (učitelé v karanténě). Třída G6 se vyučuje pouze distančně, a to podle rozvrhu ze dne 8. 2. 2021 (https://bgv.cz/ckfinder/userfiles/files/rozvrh_trid_8_2_2021_distancni.pdf).
 
Instrukce, které budou vyžadovat precizní koordinaci a přípravu na jednotlivé vyučované hodiny: 

Jiří Jakoubek, ředitel školy


Ve Varnsdorfu, dne 4. 6. 2021

Milé studentky a studenti, vážení rodiče a zákonní zástupci.

Dovoluji si Vám poslat informace týkající se výuky na GV od 7. června 2021

Nejdůležitější bude o víkendu sledovat pokyny pro zastupování ve výuce (z organiazčních a stále se měnících podkladů nejsme schopni zabezpečit dříve). Z důvodu karanténních opatření u studentů a učitelů školy se v příštím týdnu bude střídat prezenční a distanční forma vyučování. Je to ta nejhorší situace, která mohla nastat. Proto Vás všechny prosím o trpělivost a shovívavost, než se celý systém vyzkouší a zaběhne. Díky.
 
V období od 7. 6. do 11. 6. 2021 se prezenční/distanční výuky na BGV budou účastnit všechny třídy kromě oktáv. Účast na prezenčním vzdělávání je možná pouze při splnění podmínek (viz příloha) mimořádného opatření MZ. Je nutné mít ochranu úst a nosu – chirurgickou roušku, respirátor nebo nanoroušku.

Příchod studentů na provedení preventivního antigenního testu bude v pondělí 7. 6. 2021 dle následujícího harmonogramu pro jednotlivé třídy:

PRIMA (skupina praktika z biologie)

Příchod bočním vchodem (dveře na čip) v 7:00, prosíme o dochvilnost. Studenty si přebírá DLO, po přezutí jdou studenti na test do učebny BIO pod dohledem DLO. Po provedení testu probíhá výuka dle rozvrhu v učebně BIO.

PRIMA (skupina, která nemá praktika z biologie)

Příchod bočním vchodem (dveře na čip) v 8:40, prosíme o dochvilnost. Studenty si přebírá S. Kasanová, po přezutí jdou studenti na test do učebny ZEM pod dohledem S. Kasanové. Po provedení testu probíhá výuka dle rozvrhu v učebně U_23.

SEKUNDA

Příchod bočním vchodem (dveře na čip) v 7:45, prosíme o dochvilnost. Studenty si přebírá TU, po přezutí jdou studenti na test do učebny U_53 pod dohledem TU. Po provedení testu probíhá výuka dle rozvrhu v učebně U_53.

TERCIE

Příchod bočním vchodem (dveře na čip) v 7:50, prosíme o dochvilnost. Studenty si přebírá TU, po přezutí jdou studenti na test do učebny U_36 pod dohledem TU. Po provedení testu probíhá výuka dle rozvrhu v učebně U_36.

KVARTA

Příchod bočním vchodem (dveře na čip) v 7:55, prosíme o dochvilnost. Studenty si přebírá TU, po přezutí jdou studenti na test do učebny U_35 pod dohledem TU. Po provedení testu probíhá výuka dle rozvrhu v učebně U_35.

KVINTA A

Příchod bočním vchodem (dveře na čip) v 7:40, prosíme o dochvilnost. Studenty si přebírá JAN, po přezutí jdou studenti na test do učebny U_41 pod dohledem JAN. Po provedení testu probíhá výuka dle rozvrhu v učebně U_41.

KVINTA B

Příchod bočním vchodem (dveře na čip) v 7:35, prosíme o dochvilnost. Studenty si přebírá TU, po přezutí jdou studenti na test do učebny U_27 pod dohledem TU. Po provedení testu probíhá výuka dle rozvrhu v učebně U_27.

SEPTIMA

Příchod bočním vchodem (dveře na čip) v 7:30, prosíme o dochvilnost. Studenty si přebírá TU, po přezutí jdou studenti na test do učebny U_24 pod dohledem TU. Po provedení testu probíhá výuka dle rozvrhu v učebně U_24.

V případě pozitivního testu bude telefonicky kontaktován zákonný zástupce studenta.

Pozdní příchody do školy mimo testovací časy: student zvoní u hlavního vchodu nejdříve v 8:10 hodin na zvonek Gymnázium Varnsdorf a vyčká na příchod pracovníka školy.

Testování není třeba provádět u osob, které splní platné podmínky mimořádného opatření MZ - viz body a), b) a d) přílohy. Žádáme zákonné zástupce, aby v případě, že student nepodstoupí preventivní antigenní test ve škole, o této skutečnosti informovali třídního učitele a žák v pondělí 7. 6. 2021 ve stanoveném čase testování předložil příslušné potvrzení o tom, že není třeba test provádět.

Prezenční výuka probíhá dle rozvrhu, verze od 8. 2. 2021 (viz https://www.bgv.cz/rozvrh-hodin.html).

Příloha - Podmínky pro účast na vzdělávání

Jiří Jakoubek, ředitel školy

Ve Varnsdorfu, dne 20. 5. 2021

Milé studentky a studenti, vážení rodiče a zákonní zástupci.

Prosím o přesnost a dochvilnost plnění jednotlivých pokynů.
Nyní pokyny k zahájení prezenčního vyučování a DT všech třídy Gymnázia Varnsdorf od 24. 5. 2021:
 
OKTÁVA A/B: 
 
V období od 24. 5. do 26. 5. 2021: didaktické testy - viz pokyny z emailu ŘŠ ze dne 14. 5. 2021. Účast na didaktických testech je možná pouze při splnění podmínek (viz příloha) mimořádného opatření MZ. Je nutné mít ochranu úst a nosu – chirurgickou roušku, respirátor nebo nanoroušku.
 
PRIMA - SEPTIMA:
 
V období od 24. 5. do 28. 5. 2021 se prezenční výuky na BGV budou účastnit všechny třídy kromě oktáv.
 
Účast na prezenčním vzdělávání je možná pouze při splnění podmínek (viz příloha) mimořádného opatření MZ. Je nutné mít ochranu úst a nosu – chirurgickou roušku, respirátor nebo nanoroušku.
 
Příchod žáků na provedení preventivního antigenního testu bude v pondělí 24. 5. 2021 dle následujícího harmonogramu pro jednotlivé třídy:

PRIMA

Příchod bočním vchodem (dveře na čip) v 7:25, prosíme o dochvilnost. Žáky si přebírá TU, po přezutí jdou žáci na test do učebny U_23 (prima) pod dohledem TU.

SEKUNDA

Příchod bočním vchodem (dveře na čip) v 7:30, prosíme o dochvilnost. Žáky si přebírá TU, po přezutí jdou žáci na test do učebny ZEM pod dohledem TU.

TERCIE

Příchod bočním vchodem (dveře na čip) v 7:35, prosíme o dochvilnost. Žáky si přebírá TU, po přezutí jdou žáci na test do učebny U_36 pod dohledem TU.

KVARTA

Příchod bočním vchodem (dveře na čip) v 7:40, prosíme o dochvilnost. Žáky si přebírá TU, po přezutí jdou žáci na test do učebny U_35 pod dohledem TU.

KVINTA A

Vstup do školy a následně do tělocvičny bude v 8:00 z ulice Bjarnata Krawce přes školní hřiště (bude otevřená brána na hřiště). Prosíme o dochvilnost. Testování bude probíhat ve velké tělocvičně. Na hřišti a u vstupu do tělocvičny dbejte pokynů pracovníků školy. Po provedeném testu bude žákům umožněn přístup do školy zadním vchodem (plechové dveře) přes šatny, žáci se přezují a převléknou. První vyučovací hodina bude třídnická hodina.

KVINTA B

Vstup do školy a následně do tělocvičny bude v 8:20 z ulice Bjarnata Krawce přes školní hřiště (bude otevřená brána na hřiště). Prosíme o dochvilnost. Testování bude probíhat ve velké tělocvičně. Na hřišti a u vstupu do tělocvičny dbejte pokynů pracovníků školy. Po provedeném testu bude žákům umožněn přístup do školy zadním vchodem (plechové dveře) přes šatny, žáci se přezují a převléknou. První vyučovací hodina bude třídnická hodina.

SEXTA

Vstup do školy a následně do tělocvičny bude v 7:40 z ulice Bjarnata Krawce přes školní hřiště (bude otevřená brána na hřiště). Prosíme o dochvilnost. Testování bude probíhat ve velké tělocvičně. Na hřišti a u vstupu do tělocvičny dbejte pokynů pracovníků školy. Po provedeném testu bude žákům umožněn přístup do školy zadním vchodem (plechové dveře) přes šatny, žáci se přezují a převléknou.

SEPTIMA

Vstup do školy a následně do tělocvičny bude v 7:20 z ulice Bjarnata Krawce přes školní hřiště (bude otevřená brána na hřiště). Prosíme o dochvilnost. Testování bude probíhat ve velké tělocvičně. Na hřišti a u vstupu do tělocvičny dbejte pokynů pracovníků školy. Po provedeném testu bude žákům umožněn přístup do školy zadním vchodem (plechové dveře) přes šatny, žáci se přezují a převléknou.

V případě pozitivního testu bude telefonicky kontaktován zákonný zástupce žáka.

 

Pozdní příchody do školy mimo testovací časy: žák zvoní u hlavního vchodu nejdříve v 8:40 hodin na zvonek Gymnázium Varnsdorf a vyčká na příchod pracovníka školy.

Testování není třeba provádět u osob, které splní platné podmínky mimořádného opatření MZ - viz body a), b) a d) přílohy. Žádáme zákonné zástupce, aby v případě, že žák nepodstoupí preventivní antigenní test ve škole, o této skutečnosti informovali třídního učitele a žák v pondělí 24. 5. 2021 ve stanoveném čase testování předložil příslušné potvrzení o tom, že není třeba test provádět.

V pondělí 24. 5. 2021 celý den a v úterý 25. 5. 2021 první tři hodiny nebude probíhat výuka v 2. patře budovy školy. V tuto dobu žáci nechodí do 2. patra (probíhají maturitní zkoušky). Sekunda bude mít kmenovou třídu v učebně ZEM, Kvinta A v učebně FYZ. Ostatní třídy budou ve svých kmenových učebnách. Až na výjimky nebudou dělené hodiny – podrobnosti na zastupování.

Prezenční výuka probíhá dle rozvrhu, verze od 8. 2. 2021 (viz https://www.bgv.cz/rozvrh-hodin.html).

Příloha - Podmínky pro účast na vzdělávání

Jiří Jakoubek, ředitel školy

 


Ve Varnsdorfu, dne 14. 5. 2021

Milé studentky a studenti, vážení rodiče a zákonní zástupci.
Dovoluji si Vám poslat informace týkající se výuky na GV od 17. května 2021.
V období od 17. 5. do 21. 5. 2021 se prezenční výuky na BGV budou účastnit třídy TERCIE a KVARTA. Účast na prezenčním vzdělávání je možná pouze při splnění podmínek (viz příloha) mimořádného opatření MZ. Je nutné mít ochranu úst a nosu – chirurgickou roušku, respirátor nebo nanoroušku.
Příchod studentů k provedení preventivního antigenního testu bude v pondělí 17. 5. 2021 v 7:15 pro třídu KVARTA a v 7:40 pro třídu TERCIE. Testování bude probíhat ve velké tělocvičně. Vstup do školy a následně do tělocvičny bude z ulice Bjarnata Krawce přes školní hřiště (bude otevřená brána na hřiště). Na hřišti a u vstupu do tělocvičny dbejte pokynů pracovníků školy. Po provedeném testu bude studentům umožněn přístup do školy opět přes hřiště kolem budovy k zadnímu vchodu (plechové dveře) k šatnám, kde se studenti přezují a převléknou.
V případě pozitivního testu bude telefonicky kontaktován zákonný zástupce žáka.
Pozdní příchody do školy mimo testovací časy: student zvoní u hlavního vchodu nejdříve v 8 hodin na zvonek Gymnázium Varnsdorf a vyčká na příchod pracovníka školy.
Testování není třeba provádět u osob, které splní platné podmínky mimořádného opatření MZ - viz body a), b) a d) přílohy. Žádáme zákonné zástupce, aby v případě, že student nepodstoupí preventivní antigenní test ve škole, o této skutečnosti informovali třídního učitele a student v pondělí 17. 5. 2021 ve stanoveném čase testování předložil příslušné potvrzení o tom, že není třeba test provádět.
Prezenční výuka probíhá dle rozvrhu, verze od 8. 2. 2021 (viz https://bgv.cz/rozvrh-hodin.html).
 
Jiří Jakoubek, ředitel školy
 

Ve Varnsdorfu, dne 6. 5. 2021
Mile studentky a studenti, vážení rodiče a zákonní zástupci.
Dovoluji si Vám poslat informace týkající se výuky na GV v nadcházejícím období.
Kromě studentů PRIMY a SEKUNDY výuka v týdnu 10. 5. - 14. 5. 2021 probíhá zavedeným distančním způsobem.
Informace pro G1 a G2:  (obdobná informace jako pro primu a sekundu bude příští týden zveřejněna i pro tercii a kvartu)
V období od 10. 5. do 14. 5. 2021 se prezenční výuky na GV budou účastnit třídy PRIMA a SEKUNDA. Účast na prezenčním vzdělávání je možná pouze při splnění podmínek mimořádného opatření MZ. Je nutné mít ochranu úst a nosu – chirurgickou roušku, respirátor nebo nanoroušku.
Příchod studentů k provedení preventivního antigenního testu bude v pondělí 10. 5. 2021 v 7:15 pro třídu SEKUNDA a v 7:40 pro třídu PRIMA. Testování bude probíhat ve velké tělocvičně. Vstup do školy a následně do tělocvičny bude z ulice Bjarnata Krawce přes školní hřiště (bude otevřená brána na hřiště). Na hřišti a u vstupu do tělocvičny dbejte pokynů pracovníků školy. Po provedeném testu bude studentům umožněn přístup do školy opět přes hřiště kolem budovy k zadnímu vchodu (plechové dveře) k šatnám, kde se studenti přezují a převléknou.
V případě pozitivního testu bude telefonicky kontaktován zákonný zástupce žáka.
Pozdní příchody do školy mimo testovací časy: student zvoní u hlavního vchodu nejdříve v 8 hodin na zvonek Gymnázium Varnsdorf a vyčká na příchod pracovníka školy.
Testování není třeba provádět u osob, které splní platné podmínky mimořádného opatření MZ - viz body a), b) a d) přílohy. Žádáme zákonné zástupce, aby v případě, že student nepodstoupí preventivní antigenní test ve škole, o této skutečnosti informovali třídního učitele a student v pondělí 10. 5. 2021 ve stanoveném čase testování předložil příslušné potvrzení o tom, že není třeba test provádět.
Prezenční výuka probíhá dle rozvrhu, verze od 8. 2. 2021 (viz https://bgv.cz/rozvrh-hodin.html).
 
Příloha - Podmínky pro účast na vzdělávání
Jiří Jakoubek, ředitel školy

Ve Varnsdorfu, dne 4. 5. 2021

Informace o průběhu zpracování a odevzdání RP v G7:
·      termín odevzdání: 17. 5. 2021 do 10.00 hodin, 
·      obhajoby RP: do 12. 6. 2021 (ročníkové práce = odevzdat do 17. 5. 2021 max. do 10.00 hod. v el. podobě ve formátu *.docx a *.pdf Mgr. Paulusovi na email: paulus@bgv.cz a v kopii vedoucímu RP. V tomto emailu bude i informace o případném tisku s vazbou ve škole (např. „Žádám o jeden výtisk s vazbou ve škole“). Jeden výtisk s vazbou zůstává vždy ve škole! Tiskne se vždy odevzdaná verze ve formátu *.pdf,
·      pokud studenti nebudou chtít tisk ani vazbu ve škole, tak přinesou vytištěnou a svázanou RP 17. 5. 2021 do 10 hodin do sekretariátu ředitelství školy. 
·      pokud budou chtít studenti ve škole RP pouze svázat, přinesou svůj výtisk(y) RP 17. 5. 2021 do 9 hodin do sekretariátu ředitelství školy.

Obhajoby: možné od 18. 5. – 18. 6. 2021 (dvoučlenná komise + protokol o obhajobě RP = vše po sítí). Vedoucí RP si musí od zpracovatelů vyžádat RP v termínu, aby mohli provést svoji kontrolu s vydáním souhlasu k odevzdání RP).

 Tisk a vazba ve škole - poplatek:

·      tisk: 100 Kč, 

·      vazba: 100 Kč

Známka z RP = známka z předmětu IVT + předmět, který je obsahově nejbližší vyučovanému předmětu v daném ročníku (student byl seznámen).

Hodnocení bude respektováno v rozsahu až jednoho klasifikačního stupně z daných předmětů.

Rozsah RP: min.15 stran bez příloh, počet výtisku s vazbou: min. 1x.

Pokud vedoucí RP plánuje obhajobu hned 18. 5. 2021, tak tuto informaci sdělí R. Dvořákové z důvodu přednostního tisku a vazby RP.

Od 19. 5. 2021 budou v sekretariátu připraveny (vytištěné a svázané RP) všechny odevzdané RP k obhajobě/vyzvednutí vedoucím RP.

Informace ze školního řádu školy týkající se odevzdání/neodevzdání a hodnocení RP:

„Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita práce a studijní výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období, a přihlíží se k výsledkům klasifikačního a distančního týdne a k systematičnosti práce žáka po klasifikační období. V sedmém ročníku (septima) se přihlíží k hodnocení z ročníkové práce viz část VI, článek 2, odst. 11.“

„Podmínkou uzavření klasifikace žáků sedmého ročníku (septimy) z jednotlivých předmětů ve druhém pololetí daného školního roku (hodnocení z předmětu IVT a předmětu, který odpovídá zadání ročníkové práce) je odevzdání ročníkové práce dle podmínek zadání (viz „Metodika pro zpracování ročníkové práce“ a „Podmínky pro odevzdání ročníkové práce“ na webových stránkách školy“.

Více: https://bgv.cz/2-p-rocnikove-prace.html.

V případě nemožnosti splnění podmínek pro odevzdání ročníkové práce na základě vzniklých objektivních důvodů, může žák požádat ředitele školy o náhradní termín odevzdání. Není-li možné žáka na základě povoleného náhradního termínu odevzdání ročníkové práce hodnotit do uzavření klasifikace za druhé pololetí daného školního roku, bude žák hodnocen v souladu s § 69, odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb.“

Jiří Jakoubek, ředitel školy


Ve Varnsdorfu, dne 19. 3. 2021

Milé studentky a studenti, vážení rodiče a zákonní zástupci,

zdravím Vás po delší době a dovoluji si poslat několik pokynů souvisejících s pedagogickou radou za 3/4 čtvrtletí a obdobím kolem velikonočních prázdnin:

1. Rozhodl jsem se posunout termín pedagogické rady původně plánované na 30. 3. 2021. Nový termín PR je čtvrtek 8. 4. 2021. Důvodem je vidina možnosti prezenční formy PR. Pokud by „C-19“ situace tuto variantu neumožnila, tak by PR proběhla on-line.

2. Termíny související s realizací PR a výukou v období velikonočních prázdnin:

a) ukončení vyučování před velikonočními prázdninami = středa 31. 3. 2021 (středa se normálně vyučuje dle rozvrhu). Na období velikonočních prázdnin jsem požádal vyučující, aby nebyly zadávány žádné úkoly (výjimky budou řešeny pouze individuálně).

b) zahájení vyučování po velikonočních prázdninách = úterý 6. 4. 2021.

c) klasifikace za ¾ čtvrtletí bude ukončena v systému „Bakaláři“ ve středu 7. 4. 2021 do 14.00 hodin.

d) PR za ¾ čtvrtletí = čtvrtek 8. 4. 2021 od 9.00 hodin (ve čtvrtek 8. 4. 2021 nebude probíhat on-line vyučování dle platného rozvrhu, ale na tento den Vám bude zadaná práce off-line).

e) Třídní schůzky = individuální on-line setkání s rodiči a zákonnými zástupci po skončení PR (termín upřesní třídní učitelé, ideálně nejpozději do 16. 4. 2021).

Jiří Jakoubek, ředitel školy


Ve Varnsdorfu, dne 7. 3. 2021

Milé studentky a studenti, vážení rodiče a zákonní zástupci.

Zdravím Vás na sklonku jarních prázdnin školního roku 2020/2021. 

Chci věřit tomu, že jste všichni v pořádku, tak jako Vaši nejbližší. 

Jak asi předpokládáte, tak pro Vás nemám jinou zprávu než tu, že od 8. 3. 2021 pokračujeme v zavedených formách vyučování jako před odchodem na prázdniny (on-line vyučování dle rozvrhu: https://bgv.cz/rozvrh-hodin.html + www nástěnka + Google učebna + Wocabee).

Informace týkající se ukončení studia našich maturantů jsou očekávány příští týden. 

Přeji nám Všem pro další období hodně zdraví, nalezení tolik potřebného elánu v moři stereotypů distančního vyučování, které nás dle mého soudu bude provázet v podstatě do konce školního roku.

Děkuji tímto Vám Všem a rodičům za dosavadní spolupráci. Držte se.

Jiří Jakoubek, ředitel školy


Ve Varnsdorfu, dne 8. 2. 2021

Informace pro žáky G8.A a G8.B ohledně úpravy maturitních zkoušek, vzdělávání ve 2. pololetí školního roku 2020/2021 a ukončování posledního ročníku vzdělávání

MŠMT představilo detaily k maturitám a závěrečným zkouškám. Kromě mediálně zveřejněných změn u MZ jsou pro vás důležité i následující informace:

1. K maturitní zkoušce v jarním zkušebním období bude připuštěn každý žák, který podal přihlášku k maturitní zkoušce do 1. prosince 2020 řediteli školy a který prospěl v 1. pololetí školního roku 2020/2021.
Těm žákům, kteří nebyli z některého předmětu v 1. pololetí školního roku 2020/2021 hodnoceni nebo byli hodnoceni nedostatečně, bude umožněno vykonat zkoušku k dokončení klasifikace nebo opravnou komisionální zkoušku do konce března 2021 (tak, aby se v případě jejího úspěšného vykonání mohli účastnit písemných a praktických zkoušek, které mohou být konány v období od 1. dubna 2021). Pokud žák opravné zkoušky či zkoušky v náhradním termínu nevykoná úspěšně, i nadále pokračuje ve výuce ve 2. pololetí. Žákem školy je takový žák do 30. června 2021.

2. Celkové hodnocení na vysvědčení za 2. pololetí pak bude vytvořeno pouze z hodnocení předmětů, které budou v tomto pololetí vyučovány. (Nebude platit námi avizované "překlopení" známek z 1. pololetí.)

František Paulus, zástupce ředitele


Ve Varnsdorfu, dne 3. 2. 2021

Milé studentky a studenti, vážení rodiče a zákonní zástupci. 
 
V pondělí 8. 2. 2021 dochází na Gymnáziu Varnsdorf k zásadní změně rozvrhu vyučování.
Aktuální rozvrh pro distanční formu vyučování, který je platný pro všechny studenty GV je zveřejněn na webových stránkách školy: https://www.bgv.cz/rozvrh-hodin.html.
Změněný rozvrh pro prezenční formu vyučování, který je rovněž platný od pondělí 8. 2. 2021 zatím není na webových stránkách viditelný, aby náhodou nedošlo k záměně rozvrhů. Jakmile nastane okamžik prezenční výuky, tak bude neprodleně k dispozici.
 
Informace pro třídu G7 a G8:
 
A) Ročníkové práce G7 
Termín odevzdánído 17. 5. 2021 do 10.00 hodin
Obhajoba: do 18. 6. 2021
 
B) Vyučování a rozvrhy G8 
Podstatou výuky pro 2. pololetí je zachování výuky M+ČJL+CJ+maturitní semináře. 
Pro „utlumené předměty“ nebudeme vyžadovat žádné alternativní práce. Známky na vysvědčení z těchto předmětů budou kopií známek za 1. pololetí. Pouze ti, co si budou chtít známky opravit oproti 1. pololetí, tak se individuálně domluví s jednotlivými vyučujícími. (POZOR: Vaší povinností je však odevzdat samostatnou práci z M Mgr. Krejčové s původním termínem odevzdání 28. 1. 2021. Tento termín byl posunut na středu 3. 2. 2021 z důvodu mimořádného ředitelského volna).
Rozvrh pro distanční vyučování je v podstatě Vaším rozvrhem pro prezenční vyučování po Vašem návratu do školy.
Všechny hodiny z distančního rozvrhu se vyučují online. 
Cílem je posílení výuky předmětů, ze kterých studenti maturují.
Semináře (D, ZSV, BI, Ch, Fy, M, CJL) - navštěvují všichni zapsaní studenti na příslušný seminář (povinný i nepovinný), navíc je seminář ze Z, který navštěvují maturanti ze Z, seminář z IVT po individuální dohodě.
Jiří Jakoubek, ředitel školy

Ve Varnsdorfu, dne 27. 1. 2021

Milé studentky, studenti, vážení rodiče a zákonní zástupci.

1. Hodnocení studentů BGV za 1. pololetí školního roku 2020/2021 je zveřejněno v elektronické podobě v systému Bakaláři na adrese: bgv.bakalari.cz pod Vašim přiděleným jménem a heslem,

2. Výpisy vysvědčení za 1. pololetí jsou v tištěné podobě uloženy v sekretariátu ředitelství školy. V případě potřeby je možné po domluvě tento výpis vyzvednout. Výpisy vysvědčení v tištěné podobě budou studentům předány v nejbližším možném termínu.

Jiří Jakoubek, ředitel školy


Ve Varnsdorfu, dne 24. 1. 2021

 

Milé studentky, studenti, vážení rodiče a zákonní zástupci.

Dovolte, abych Vám touto cestou sdělil informace týkající se příštího týdne.

Na středu a čtvrtek (27. - 28. 1. 2021) jsem se rozhodl udělit mimořádné ředitelské volno + 29. 1. 2021 = pololetní prázdniny. (Je však třeba počítat, že konec školního roku možná nebude odpovídat stávajícímu ročnímu plánu školy).

 

Výuka ve dnech 25. - 26. 1. 2021 = pouze on-line vyučování!!! dle rozvrhu s ohledem na informace Vašich učitelů v souvislosti s termínem a časem pedagogické rady v úterý 26. 1. 2021 od 13.00 hodin. 

Na celý příští týden Vám nebudou zadávány žádné úkoly vyplývající z on-line vyučování (25. - 26. 1. 2021) s termínem splnění úkolů do konce příštího týdne. V pondělí 25. 1. 2021 Vám nebudou zadávány také nové úkoly vyplývající z off-line výuky. 

Prostě se to vše o týden posune.

 

Výše uvedené informace však neplatí pro úkoly, které ještě zítra = pondělí 25. 1. 2021 mohou ovlivnit Vaše pololetní hodnocení (individuální domluva s vyučujícími).

 

Předání vysvědčení = pouze elektronicky v systému Bakaláři a známkami platnými ke dni 28. 1. 2021. 

Rodiče a zákonní zástupci mají do systému Bakaláři přístup na základě individuálních přístupových hesel (bgv.bakalari.cz) = získání podkladů hodnocení za 1. pololetí. 

V případě ztráty přístupových hesel musíte kontaktovat své třídní učitele.

Výpisy z vysvědčení za 1. pololetí budou vytištěny a budou k dispozici v sekretariátu školy, případně u Vašich třídních učitelů.

Fyzicky budou výpisy předány „NĚKDY“.

Pokyny pro vyučování od 1. 2. 2021 budou předány emailem v příštím týdnu a budou zveřejněny na webových stránkách školy.

Jiří Jakoubek, ředitel školy

 

Ve Varnsdorfu, dne 7. 1. 2021

Do nového roku Vám a Vašim nejbližším přeji hodně zdraví a pohody. 

Dovolte, abych Vám tímto sdělil několik informací:

1. S velkou pravděpodobností 1. pololetí dokončíme distančním způsobem vyučování (možná s malou výjimkou našich maturantů???),

2. Informace o způsobu vyučování budou i nadále zveřejňovány na další týden na webových stránkách školy: https://bgv.cz/rozvrh-hodin.html,

3. Změny termínů a další informace k ukončení 1. pololetní š. r. 2020/2021 (změny proti ročnímu plánu školy):

a) učitelé uzavřou známky v systému „Bakaláři“ v pondělí 25. ledna 2021 do 14.00 hodin (výsledné hodnocení však podléhá projednání na pedagogické radě = možné úpravy na základě navrhovaných a schválených změn včetně pochval, kázeňských opatření i navrhovaných snížených známek z chování),

b) pedagogická rada a klasifikační porada: úterý 26. 1. 2021 od 13.00 hodin,

c) upozornění na možné nedostatečné hodnocení, neklasifikaci studentů a zásadní kázeňská opatření budou vyučující řešit s předstihem se zákonnými zástupci a rodiči (emailem, telefonicky, …),

d) všem studentům a studentkám bych chtěl připomenout, že snížená známka z chování "NENÍ KÁZEŇSKÝM OPATŘENÍM“.  Tato známka by měla přirozeně odrážet situaci v chování a jednání studentů a studentek Gymnázia Varnsdorf v souladu či nesouladu se školním řádem školy, 

e) včas prosím splňte veškerá zadání Vašich učitelů, které jsou nutnou podmínkou pro uzavření klasifikace, čí vhodnou známku z daného předmětu. Především bych apeloval na naše MATURANTY. 

f) v souladu s aktuální situací PES je možné s Vašimi učiteli domluvit osobní konzultaci, 

g) osobně bych si přál, abychom v rámci třídy mohli pololetní výpisy vysvědčení předat osobně (čtvrtek 28. 1. 2021). Snad se svými třídními učiteli najdete nějakou odpovídající formu předání i v souladu s aktuální situací PES. 

Naprosté většině z Vás bych chtěl poděkovat za přístup k vyučování a k našemu vzájemnému „rodinnému vztahu“. 

Jiří Jakoubek, ředitel školy

 

Ve Varnsdorfu, dne 10. 12. 2020

 

Milé studentky a studenti BGV, vážení zákonní zástupci a rodiče,

 

posílám Vám aktuální informace k výuce pro následující období:

 

Týden 14. 12. - 18. 12. 2020:

 

1. Prezenční forma vyučování: G1 + G2 + G5A + G5B + G8A + G8B.

 

2. Distanční forma vyučování: G3 + G4 + G6 + G7.

 

Od 21. 12. 2020 - 3. 1. 2021: ředitelské volno a vánoční prázdniny.

 

Týden 4. 1. 2021 - 8. 1. 2021 (pokud budou platit pravidla pro vyučování před odchodem na vánoční prázdniny): 

 

1. Prezenční forma vyučování: G3 + G4 + G6 + G7 + G8A + G8B,

 

2. Distanční forma vyučování: G1 + G2 + G5A + G5B,

 

Pro prezenční formu vyučování platí rozvrh od 1. 9. 2020 (https://bgv.cz/rozvrh-hodin.html).

Při prezenční formě prosím o dodržování nošení roušek, dodržování rozestupů a pravidelné mytí rukou + intenzivní větrání učeben v průběhu vyučování. Dodržování homogenity skupin se bude řídit podle aktuálních informací PES. 

 

Pro distanční on-line formu vyučování platí rozvrh platný od 30. 11. 2020 s označením covid4 (https://bgv.cz/rozvrh-hodin.html) + off-line forma vyučování dle zavedených zvyklostí a pokynů na webové nástěnce, Google classroom a Wocabee.

 

Webovou stránku s umístěním rozvrhů prosím pravidelně sledujte. V případě aktuálních změn budete cestou ředitelství školy pravidelně informováni. 

 

Lyžařský výcvik třídy G2 se v dříve plánovaném termínu 4. 1. 2021 - 9. 1. 2021 NEKONÁ.

 

Jiří Jakoubek, ředitel školy

Ve Varnsdorfu, dne 1. 12. 2020

 

Milé studentky a studenti BGV, vážení zákonní zástupci a rodiče,

posílám Vám pro upřesnění aktuální informace k výuce, které budou platit od pondělí 7. 12. 2020. Změna oproti pokynům z minulého e-mailu:

 

1. Prezenční forma vyučování v týdnu 7. 12. 2020 - 11. 12. 2020: G3 + G4 + G6 + G7 + G8A + G8B,

 

2. Distanční forma vyučování v týdnu 7. 12. - 11. 12. 2020: G1 + G2 + G5A + G5B,

 

Pro prezenční formu vyučování platí rozvrh od 1. 9. 2020 (https://bgv.cz/rozvrh-hodin.html).

Při prezenční formě prosím o dodržování nošení roušek, dodržování rozestupů a pravidelné mytí rukou + intenzivní větrání učeben v průběhu vyučování. Dodržování homogenity skupin se bude řídit podle aktuálních informací PES (v týdnu 7. 12. - 11. 12. 2020 lze spojovat třídy).

 

Pro distanční on-line formu vyučování platí rozvrh platný od 30. 11. 2020 s označením covid4 (https://bgv.cz/rozvrh-hodin.html) + off-line forma vyučování dle zavedených zvyklostí a pokynů na webové nástěnce, Google classroom a Wocabee.

 

Webovou stránku s umístěním rozvrhů prosím pravidelně sledujte. V případě aktuálních změn budete cestou ředitelství školy pravidelně informováni. JJ

Jiří Jakoubek, ředitel školy

 

Ve Varnsdorfu, dne 27. 11. 2020

Milé studentky a studenti BGV, vážení zákonní zástupci a rodiče,

posílám Vám pro upřesnění aktuální informace k výuce, které budou platit od pondělí 30. 11. 2020.

 

1. Prezenční forma vyučování v týdnu 30. 11. 2020 - 4. 14. 2020: G1 + G2 (rotačně po týdnu s třídami G3 + G4) + G8A + G8B,

 

2. Distanční forma vyučování v týdnu 30. 11. - 4. 12. 2020: G3 + G4 (rotačně po týdnu s třídami G1 + G2) + G5 + G6 + G7,

 

Pro prezenční formu vyučování platí rozvrh od 1. 9. 2020 (https://bgv.cz/rozvrh-hodin.html).

Při prezenční formě prosím o dodržování nošení roušek, dodržování rozestupů a pravidelné mytí rukou + intenzivní větrání učeben v průběhu vyučování. Dodržování homogenity skupin se bude řídit podle aktuálních informací PES.

 

Pro distanční on-line formu vyučování platí rozvrh platný od 30. 11. 2020 s označením covid4 (https://bgv.cz/rozvrh-hodin.html) + off-line forma vyučování dle zavedených zvyklostí a pokynů na webové nástěnce, Google classroom a Wocabee.

 

Webovou stránku s umístěním rozvrhů prosím pravidelně sledujte. V případě aktuálních změn budete cestou ředitelství školy pravidelně informováni.

 

Zároveň s lítostí oznamuji informaci o tušeném a to, že se letos tradiční vánoční Jarmark BGV nebude konat, tak i klasifikační týden, kterého nekonání je Vám určitě líto.

 

Přeji Vám všem jenom pohodové dny a nastávající pokojný advent.

Jiří Jakoubek, ředitel školy

Ve Varnsdorfu, dne 24. 11. 2020

Milé studentky a studenti, vážení zákonní zástupci a rodiče,

na základě změn ve výuce od 25. 11. 2020 a 30. 11. 2020 sděluji pár aktuálních informací:

1. Výuka bude následně poměrně náročná na organizaci (střídání prezenční a distanční formy vyučování, a to ještě on-line a off-line), 

2. Průběžná klasifikace studentů bude za 2/4 zapisovaná Vašimi učiteli do systému Bakaláři,

3. Studenti G8 obdrží nejpozději ve středu 25. 11. 2020 anotace k maturitním tématům ústní profilové maturitní zkoušky, 

4. Organizace vyučování:

a) 23. - 24. 11. 2020 = distanční forma vyučování všech ročníků G,

b) 25. - 27. 11. 2020

G1 - G7 = distanční forma vyučování,

G8 = prezenční forma vyučování dle rozvrhu platného od 1. 9. 2020 (https://bgv.cz/ckfinder/userfiles/files/prehtrid_20-21.pdf) při povinnosti zachovat homogenitu skupin. Z důvodu naplnění tohoto opatření bude AJ rozdělena následovně G8A = 2 skupiny a 2 vyučující, G8B = 1 skupina a 1 vyučující (vyučující JPOH, MHRA, MJAS se domluví, kdo bude vyučovat v jaké skupině).

Semináře se budou vyučovat tak, že G8A a G8B budou tvořit samostatné skupiny a bude se vyučovat po jedné hodině vždy jedna skupina. ST 25. 11., ČT 26. 11. a PO 30. 11. bude první vyučovací hodina pro G8A a druhá pro G8B a od ST 2. 12, ČT 3. 12. bude první vyučovací hodina pro G8B a druhá pro G8A. Od pondělí 7. 12. 2020 předpokládáme přechod do PES = 3 = možnost spojovat třídy,

c) 30. 11. - 4. 12. 2020:

G8 = prezenční forma vyučování při zachování výše popsaného opatření zachování homogenity skupin,

G5 - G7 = distanční forma vyučování,

G1 - G4 = prezenční „rotační“ forma vyučování. Skupiny pro rotaci tvoří G1 + G2 a G3 + G4 (v tomto týdnu bude prezenční vyučování pro třídy G1 + G2 a G3 + G4 distanční forma vyučování, následující týden obráceně),

d) obecné úkoly pro výše uvedené pokyny a další období (bude záležet na PES, případně dalších pokynech MŠMT):

I. Pro "rotační" výuku bude stanoven rozpis pro všechny třídy nižšího stupně gymnázia, pro jaký týden probíhá prezenční a pro jaký distanční výuka (pokud se později přidají kvinty, sexta a septima,  tak bude obdobný rozpis pro všechny třídy),

II. Pro prezenční výuku jakékoliv třídy bude platit rozvrh platný od 1. 9. 2020 (https://bgv.cz/ckfinder/userfiles/files/prehtrid_20-21.pdf),

III. Pro distanční výuku jakékoliv ze tříd G1 - G7 bude platit rozvrh verze covid4 (bude zveřejněn na webových stránkách školy),

IV. Při týdenní rotaci tříd počítáme s následujícím schématem (pokud to bude dovolovat "PES"):
nižší stupeň: G1 + G2 ve škole prezenčně, G3 + G4 doma distančně (po týdnu obráceně),

vyšší stupeň: G5A + G5B ve škole prezenčně, G6 +G7 doma distančně (po týdnu obráceně),

V. Pro všechny zúčastněné je důležité pracovat s oběma verzemi rozvrhu, např. v daný týden budou dle rozpisu prezenčně třídy G8.A, G8.B, G1., G2, G5.A a G5.B a distančně G3., G4., G6. a G7., tak pro vyučujícího platí rozvrh od 1. 9. 2020 pro "prezenční třídy" a zároveň rozvrh covid4 pro "distanční třídy“,

VI. Distanční rozvrh covid 4 je odlišný od předchozího covid3 umístěním některých hodin a odebráním online hodin pro G8. 

Jiří Jakoubek, ředitel školy 

Ve Varnsdorfu, dne 28. 10. 2020 

Milé studentky, studenti, vážení rodiče a zákonní zástupci, 

přeji Vám příjemné prožití státního svátku a zároveň si Vám dovoluji předat aktuální informace k dnešnímu dni: 

 1. Uzavření známek za 1. čtvrtletí v pondělí 9. 11. 2020 do 14.00 hodin,
 2. Pedagogická rada za 1. čtvrtletí v úterý 10. 11. 2020,
 3. Přehled hodnocení pro studenty a zákonné zástupce za 1. čtvrtletí bude v elektronickém systému „Bakaláří“ k dispozici od 9. 11. 2020 od 14.00 hodin: bgv.bakalari.cz - vstup do systému je možný na základě přihlašovacích údajů každého studenta BGV (hodnocení však bude projednáno na klasifikační poradě pedagogického sboru, která je součástí pedagogické rady, v jednotlivých případech může dojít ke korekci s ohledem na zveřejněný přehled včetně projednání kázeňských opatření, které podléhají schválení na PR),
 4. Studentům, kterým bylo přiznáno na 1. pololetí školního roku 2020/2021 pobídkové či sociální stipendium, tak si domluví vyzvednutí tohoto stipendia individuálně na základě telefonické domluvy s paní Romanou Dvořákovou (412 371 423). Stipendium bude po dobu 1. pololetí připraveno v jednotlivých měsících vždy po 20. dni daného měsíce,
 5. Přehled plateb ve školním roce 2020/2021: školné 1000,- Kč/rok do konce měsíce října 2020 (hradí se na účet školy), příspěvek na pitný režim/příspěvek na kopírování/příspěvek do rady rodičů/rok = 50,- Kč/50,- Kč/300,- Kč/rok. Finanční částka 400,- Kč bude vybírána do konce kalendářního roku jednotlivými třídními učiteli (příspěvky budou případně upraveny v závislosti na další formě vyučování ve školním roce),
 6. Třídní schůzky rodičů plánované na 12. 11. 2020 proběhnou distanční formou. Za tímto účelem, ale i dalších možností elektronické komunikace prosíme všechny rodiče a zákonné zástupce o předání kontaktní e-mailové adresy jednotlivým třídním učitelům (ve většině případů jsou tyto adresy již k dispozici). 
  Dnem 12. 11. 2020 se mohou rodiče nebo zákonní zástupci informovat u jednotlivých třídních učitelů, ale i dalších vyučujících o prospěchu a kázni pomocí e-mailů, případně telefonicky po souhlasném předání vzájemných telefonních kontaktů,
 7. Informace pro maturitní ročníky (viz e-mail 22. 10. 2020):
 • Předání přihlášky k maturitní zkoušce třídním učitelům do 13. 11. 2020 (1. 12. 2020),
 • Vypracování anotací učiteli GV k jednotlivým maturitním tématům do 13. 11. 2020.
 1. Z důvodu pokračující distanční formy vzdělávání i po 2. 11. 2020 platí i nadále všechna pravidla a pokyny na úrovni školy. K případným dílčím korekcím by mohlo dojít po pedagogické radě a o nich Vás budeme včas informovat.
  Od pondělí 2. 11. 2020 dojde k dílčí úpravě rozvrhu, který se týká distanční formy vyučování. Změny se týkají pouze TERCIE (aktuální rozvrhy BGV).

Jiří Jakoubek, ředitel školy

Ve Varnsdorfu, dne 13. 10. 2020 

Milé studentky, studenti, vážení rodiče a zákonní zástupci, 

informace ze dne 11. 10. 2020 jsou již minulostí a proto bych předal pár aktuálních upřesňujících sdělení:

1. Rozhodnutím vlády ČR ze dne 12. 10. 2020 je naše škola kompletně uzavřena dnem 14. 10. 2020,,

2. Všichni studenti Gymnázia Varnsdorf se v období 14. - 23. 10. 2020 vyučují distančním způsobem (webová nástěnka třídy/učitelé, Google Classroom, Google Meet, Wocabee). On-line vyučování probíhá podle upraveného rozvrhu a pomocí aplikace Google Meet = videokonfrence a podle pravidel, se kterými jste byli seznámeni prostřednictvím třídních učitelů. Neúčast na on-line vyučování musí být omluvena v souladu se školním řádem.

Rozvrh on-line vyučování:

G1 - G4: https://bgv.cz/ckfinder/userfiles/files/g1-g4_covid.pdf

G5 - G8: https://bgv.cz/ckfinder/userfiles/files/rozvrh_covid_vyssi_stupen.pdf

3. V období od 26. 10. - 30. 10. 2020 byly rozhodntím Ministra školství ČR vyhlášeny prodloužené podzimní prázdniny, které se týkají všech studentů GV. Na toto období nebude studentům Gymnázia Varnsdorf zadávána žádná práce spojená s distanční formou vyučování. V období.podzimních prázdnin prosím sledujte sdělovací prostředky, ze kterých se nejdříve dozvíme, jaká nás čeká forma vyučování od pondělí 2. 11. 2020. Pevně věřím, že všichni studenti budou pokračovat prezenční formou vyučování. Je však ale možné, že škola našeho typu bude i nadále uzavřena, nebo se bude vyučovat podle modelu, který nám bude v tomto období upřesněn. Informace ředitelství školy o další formě vyučování budou zveřejněny na tomto místě. 

4. Informace pro studenty maturitních ročníků. 

V následujícím období Vám bude doručena elektronickou cestou přihlášky k MZ. Zároveň i vzor pro vyplnění. Tuto přihlášku prosím vyplňte, vytiskněte a následně předejte svému třídnímu učiteli. Termín odevzdání Vám bude upřesněn. Nejzašší termín odevzdání je do 1. 12. 2020, ale je potřeba zohlednit i čas na administraci do systému CERMAT. Vybírejte prosím maturitní předměty v souladu s Vašimi semináři, ale i navazujícím sudiem na VŠ.

Informace k provedení maturitních zkoušek na GV jsou zveřejněny na tomto místě: https://bgv.cz/1-p-maturitni-zkousky.html.

Přeji Vám a Vašim nejbližším hodně zdraví a pevné nervy.

Jiří Jakoubek, ředitel školy

Ve Varnsdorfu, dne 11. 10. 2020 

Milé studentky, studenti, vážení rodiče a zákonní zástupci, 

z důvodu opatření vlády ČR, které se týkají i provozu Gymnázia Varnsdorf dovolte, abychom Vás na tomto místě pravidelně informovali o provozu školy v období jednotlivých opatření.

1. Nižší ročníky GV, tedy třídy prima, sekunda, tercie a kvarta se v období 12. - 23. 10. 2020 vyučují prezenčním způsobem podle standardního rozvrhu (https://bgv.cz/ckfinder/userfiles/files/prehtrid_20-21.pdf).

2. Vyšší ročníky GV, tedy třídy kvinta, sexta, septima a oktáva se v období 12. - 23. 10 2020 vyučují distančním způsobem podle upraveného rozvrhu zohledňující výuku prostřednictvím videokonferencí (https://bgv.cz/ckfinder/userfiles/files/rozvrh_covid_vyssi_stupen.pdf).

Studenti, kteří mají nařízenou distanční výuku mohou odebírat obědy ve školní jídelně a to v době od 13:45 do 14:15 hodin za zvýšených hygienických podmínek vzhledem k současné epidemiologické situaci. Studenti v distanční výuce, kteří obědy odebírat nebudou, si musí obědy sami odlásit (v aplikaci, na terminálu nebo telefonicky).

3. V období od 26. 10. - 30. 10. 2020 byly rozhodntím Ministra školství ČR vyhlášeny prodloužené podzimní prázdniny, které se týkají všech studentů GV. Na toto období nebude zdávána žádná práce pro studenty, kterří v daném okamžiku podléhají různým režimům studia (prezenční, distanční).

Jiří Jakoubek, ředitel školy

Ve Varnsdorfu, dne 17. 6. 2020

Milé studentky, studenti a absolventi a absolventky Gymnázia Varnsdorf,

dovolte, abych Vám sdělil několik informací, které souvisí s koncem školního roku:

1. Předání maturitního vysvědčení proběhne v aule Gymnázia Varnsdorf v pátek 19. 6. 2020 od 9.00 hodin. Prosím, aby přišli všichni studenti oktávy a mohli jsme předat informace k ukončení studia i těm, kteří v prvním termínu neuspěli,

2. Předání výročního vysvědčení za školní rok 2019/2020 proběhne ve čtvrtek 25. 6. 2020 od 9.00 hodin za účasti všech studentů třídy. Další informace budou předány cestou Vašich třídních učitelů,

3. Rád bych Vás touto cestou pozval na sportovní projektový den, který se bude konat ve středu 24. 6. 2020 v Jiřetíně pod Jedlovou. Akce je zcela dobrovolná a bližší informace se dozvíte cestou Vašich třídních učitelů a učitelů TV. 

Přeji Vám všem jenom vše dobré

Jiří Jakoubek, ředitel školy

Ve Varnsdorfu, dne 10. 6. 2020

Rozvrh třídnických hodin a konzultací v týdnu 15. 6. - 19. 6. 2020:

Tercie - pondělí

Sexta - pondělí

Prima - úterý

Kvarta A - středa

Kvarta B - středa

Septima A - středa

Prima - čtvrtek

Sekunda - čtvrtek

Kvinta - pátek

Septima B

Bližší informace poskytnou žákům třídní učitelé.

Jiří Jakoubek, ředitel školy

Ve Varnsdorfu, dne 8. 6. 2020

Informace pro studenty maturitního ročníku Gymnázia Varnsdorf.

Milé studentky a studenti oktávy Gymnázia Varnsdorf.

Výsledky didaktických testů z předmětů ČJL, M, AJ, NJ jsou k dispozici v sekretariátu ředitelství školy.

Jiří Jakoubek, ředitel školy

Ve Varnsdorfu, dne 30. 5. 2020

Informace pro studenty Gymnázia Varnsdorf, rodiče a zákonné zástupce.

Na základě možnosti společné účasti studentů nižších stupňů středních škol na třídnických hodinách a konzultacích od 8. 6. 2020 Vám sděluji následující:

1. Z důvodu konání jednotných přijímacích zkoušek a ústních maturitních zkoušek v týdnu 8. 6. - 12. 6. 2020 (9. 6. 2020 = JPZ, 10. 6. - 12. 6. 2020 = MZ) nebude škola organizovat žádnou z výše uvedených forem společného setkávání. Důvodem je účast značné části učitelského sboru na JPZ a MZ,

2. V týdnu 15. 6. - 19. 6. 2020 bude škola organizovat třídnické hodiny s možností konzultací po jednotlivých dnech a třídách tak, aby byla splněna požadovaná kritéria o ochraně zdraví a k prostorovým a organizačním možnostem školy. Nejpozději ve čtvrtek 11. 6. 2020 bude zpřístupněn rozvrh třídnických hodin a konzultací v týdnu 15. 6. - 19. 6. 2020,

3. Třídní učitelé jednotlivých tříd osloví své studenty nejpozději do 4. 6. 2020 do 10.00 hodin s dotazem o účasti studentů na těchto akcích. Informaci o účasti/neúčasti na těchto akcích prosím sdělte svým třídním učitelům nejpozději do 8. 6. 2020 do 10.00 hodin,

4. I přes možnosti uskutečnění třídnických hodin a konzultací zůstává prioritní formou vzdělávání její distanční způsob dle pokynů z minulého období,

5. V pátek 19. 6. 2020 do 14.00 hodin uzavření známek za 2. pololetí šk. r. 2020/2021,

6. V pondělí 22. 6. 2020 (úterý 23. 6. 2020) od 9.00 hodin závěrečná klasifikační a pedagogická rada za 2. pololetí šk. r. 2020/2021,

7. Ve čtvrtek 25. 6. 2020 ukončení školního roku 2020/2021 a předávání vysvědčení. Organizace předávání vysvědčení bude dodatečně upřesněna. Prioritní snahou bude osobní předání vysvědčení :).

Jiří Jakoubek, ředitel školy

Ve Varnsdorfu, dne 19. 5. 2020

Milé studentky a studenti, vážení rodiče a zákonní zástupci,

dovolte, abych Vás seznámil s informacemi na nejbližší období, ale i s informacemi souvisejícími s blížícím se koncem školního roku 2019/2020. Informace sděluji s ohledem na situaci, která je známa ke dni zveřejnění tohoto příspěvku. Děkuji za pochopení. 

1. V plné platnosti zůstávají níže zveřejněné pokyny ze dne 3. 5. a 7. 5. 2020,

2. Jenom připomínám, že všichni studenti školy mají povinnost zúčastnit se vyučovací hodiny pomocí videokonference v pondělí 25. 5. 2020 od 10.00 hodin,

3. V období od 1. 6. - 16. 6. 2020 bude celá řada učitelů účastna na přijímacích a maturitních zkouškách. Z tohoto důvodu nemusí být vždy plně k dispozici, tak jak jste do této chvíle zvyklí,

4. Maturanty prosím o sledování webových stránek školy a případné neprodlené reakce na obsah sdělení, tak i emaily směřující k upřesnění organizace MZ, 

5. Pondělí 1. 6. 2020 = MDD:), ke kterému Vám chceme poblahopřát tím, že tento den bude pro Vás volným dnem a tradiční pondělní zadání prací cestou nástěnky učitelů bude až v úterý 2. 6. 2020 i s ohledem kvantitu a možná i obsah zadaného učiva na tento týden :), 

7. Pondělí 8. 6.  2020 = poslední termín zadání nového učiva s termínem odevzdání 12. 6. 2020 (14. 6. 2020). Po tomto termínu pouze dokončení restů, zapsání průběžných známek do systému Bakaláři apod. Prosím, aby všichni studenti byli v tomto směru aktivní a splnili veškeré úkoly související s ukončením klasifikace, tak i ukončením školního roku. Moc děkujeme :),

8.  Závěrečná klasifikační a pedagogická rada pro školní rok 2019/2020 = pondělí 22. 6. 2020 od 9.00 hodin nebo dle plánu úterý 23. 6. od 9.00 hodin (podle toho, jestli budeme muset vyhlásit náhradní termín jednotných přijímacích zkoušek),

9. Zápis známek do systému Bakaláři = pátek 19. 6. 2020 do 12.00 hodin (nejpozdější termín splnění všech klasifikačních požadavků ze strany Vašich vyučujících),

10. Odevzdání a výdej nových učebnic, tak i dalších věcí = začátek školního roku 2020/2021. Pokud není jinak možné, tak v závěru školního roku řešit pouze neodkladné záležitosti (např. odchod studentů ze školy apod.)

11. Ukončení školního roku = čtvrtek 25. 6. 2020 dle schváleného ročního plánu pro školní rok 2019/2020,

12. Vydání vysvědčení dle aktuálních možností (bude následně upřesněno),

V závěru školního roku Vám přeji hodně sil a všedních radostí

Jiří Jakoubek, ředitel školy

Ve Varnsdorfu, dne 7. 5. 2020

Vážené maturantky a maturanti a vyučující maturitním předmětům,

přeji Vám hezký den, a pro maturanty ještě hezčí poslední období na Gymnáziu Varnsdorf. Informuji Vás touto cestou o některých termínech a úkolech, abychom vše zvládli dle vyhlášených podmínek časových, ale i organizačních v souvislosti s vyhláškou MŠMT:  Ochrana zdraví a provoz na SŠ pro období přípravy na MZ v období do konce školního roku 2019/2020 ze dne 30. 4. 2020 a případně dalších:

 1. Přípravné období na MZ od 11. 5. – 29. 5. 2020: viz informace na webových stránkách ze dne 3. 5. 2020. Před zahájení tohoto období je nutné předat do sekretariátu školy cestou třídního učitele „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“ (do 11. 5. 2020). Ke stažení ZDE.

Nyní několik organizačních poznámek:

 • Vchod do budovy pomocí čipů bočním vchodem s rouškou (nebo alternativa), v šatně dezinfekce rukou, odemknutí budovy ráno organizuje školník MROU a odpoledne poslední vyučující daného dne (viz rozvrh),
 • Nevytvářet prosím před budovou školy a ani v budově ve společných prostorech skupiny, 
 • V učebně dezinfekce, jednorázové ubrousky, rozsazení dle pokynů vyučujícího, bez roušek, intenzivní větrání,
 • WC k dispozici v 1. patře u sborovny. Jinde prosím „necourejte :)“, ať nemusíme dezinfikovat každou Vaši stopu,
 • Ve společných prostorech prosím s rouškou,
 • Vyučující odpovídají za evidenci docházky (viz rozvrh), kterou evidují v každé učebně (FYZ/ZEM) v improvizovaných TK (připraví RDVO). Při individuálních konzultacích vede evidenci účasti každý vyučující individuálně,
 • Po každé konzultační hodině vyučující organizuje dezinfekci (kliky, lavice, případně pomůcky, …),
 • Úklid, dezinfekci učeben a společných prostor po každém vyučovacím dnu organizují uklízečky školy.
 1.  Harmonogram maturitních zkoušek (časoprostorové uspořádání bude upřesněno dodatečně):

Společná část: 

 • 1. 6. 2020 – didaktický test z M a AJ,
 • 2. 6. 2020 – didaktický test z ČJL a NJ,

Ústní část MZ – profilová část a společná část:

 • 10. 6. – 12. 6. 2020 a 15. 6. – 16. 6. 2020.

Na základě zkušeností z minulých let je předpoklad vydání vysvědčení do konce týdne, tedy do 19. 5. 2020.

Po zpracování všech organizačních dokumentů budou tyto zveřejněny na webových stránkách školy v sekci „Gymnázium“ – „Maturitní zkoušky“ (rozpis zkoušek, komise, zadavatelé, …).

Přehledné schéma průběhu maturitní zkoušky naleznete ZDE

Jiří Jakoubek, ředitel školy

Ve Varnsdorfu, dne 6. 5. 2020

Vážené studentky, studenti třídy G4AB (příprava na příjímací zkoušky na jiný typ SŠ), vážení rodiče a zákonní zástupci.

Touto cestou se Vám omlouvám za uvedení v omyl. Ve svém sdělení na webových stránkách školy dne 3. 5. 2020 bod 3 jsem Vám chtěl umožnit pod vedením Vašich učitelů přípravu na přijímací zkoušky. Věřil jsem, že sdělení MŠMT o možnosti přípravy žáků devátých ročníků se týká i Vás, kdy sice na střední škole, ale přesto plníte povinnou školní docházku. 

Možnost poskytnutí této služby by bylo i v souladu s posláním školy, tím spíše školy církevní. 

Na základě sdělení MŠMT je nám tato služba zakázána, neboť se nevejdete do tabulky vyhlášených parametrů.

Tímto se Vám, Vašim rodičům i učitelům omlouvám za způsobení zmatku. Další příprava na přijímací zkoušky bude tedy i ve Vašem případě probíhat distančním způsobem za podpory Vašich učitelů.

Děkuji za pochopení. Případné dotazy na telefonním čísle 723 522 977.

Jiří Jakoubek, ředitel školy

Ve Varnsdorfu, dne 3. 5. 2020

Milé studentky a studenti, vážení rodiče a zákonní zástupci.

Dovolte, abych Vás touto cestou pozdravil a informoval o některých plánovaných akcích souvisejících s distančním způsobem vyučování, které byly projednány dne 29. 4. 2020 na pedagogické radě, která byla prioritně zaměřena na závěrečné hodnocení oktávy. 

Nejdříve k tomu nejpříjemnějšímu. Jak vyplynulo z hodnocení klasifikace a kázně studentů G8 ve čtvrtém čtvrtletí, tak je možné konstatovat, že všichni byli klasifikováni. Skvělá zpráva :). Všem vyznamenaným jménem celého pedagogického sboru moc gratuluji. Vám všem držíme palce pro další maturitní období. Děkujeme Vám za to, že jsme s Vámi mohli strávit krásných osm let a věříme, že rozloučení s Vámi po úspěšné maturitní zkoušce bude alespoň trochu možné. Všechny organizační věci budeme řešit průběžně, tak jak nám bude umožněno. Budeme Vás pravidelně a včas informovat na webových stránkách školy, emailem, ale klidně telefonujte. Kontakty máte na webových stránkách školy.

Nyní některé informace – pro oktávu, ale i ostatní: 

 1. Organizace maturitních zkoušek – ministr školství přislíbil, že v nejbližším období vyjde vyhláška k MZ (ve sbírce zákonů má být zveřejněna nejpozději 10. 5. 2020). Podle instrukcí této vyhlášky budeme připravovat a organizovat průběh MZ tak, aby zkoušky proběhly bez jakýkoliv dalších komplikací ze strany školy (celá řada věcí je již zpracována a připravena). Výroční vysvědčení bude koncem týdne připraveno v sekretariátu školy,
 2. Od pondělí 11. 5. 2020 (až do termínu konání MZ) bude probíhat pravidelná příprava studentů maturitního ročníku na MZ (především profilová část MZ) dle následujícího rozvrhu (max. 15 účastníků za dodržení všech hygienických podmínek). Účast je dobrovolná, ale Vaši učitelé Vám budou vždy v tento den a hodinu k dispozici.  Vhodná by byla i vzájemná domluva (potvrzení účasti apod.). Další individuální konzultace jsou možné dle osobní domluvy s Vašimi vyučujícími, ale pouze ve vyhrazených prostorech školy. Rozvrh platný od 11. 5. 2020:
 • ÚT – PET – D - 9.00 – 10.00 hodin – uč. ZEM
 • ÚT – PET – ČJL – 10.15 – 11.15 hodin uč. ZEM
 • ÚT – MAL – CH – 11.30 – 12.30 hodin uč. ZEM
 • ÚT – HOL – BIO – 14.00 – 15.00 hodin uč. ZEM
 • ST – HED – ZSV – 10.15 – 11.15 hodin uč. ZEM/ ST – HDV - VV – 10.15 – 11.15 hodin uč. FYZ
 • ST – POH – AJ – 9.00 – 10.00 hodin uč. ZEM/ ST – HRA – AJ – 9.00 – 10.00 hodin uč. FYZ/ ST – JAS – AJ – 15.30 – 16.30 hodin uč. FYZ
 • ST – HO – BIO – 14.15 – 15.15 hodin uč. FYZ
 • ČT – JIR – HV – 9.00 – 10.00 hodin uč. ZEM
 • ČT – PLS – M – 10.00 – 11.00 hodin uč. FYZ
 • ČT – JAK/PAU – IVT – 10.00 – 11.00 hodin uč. ZEM
 1. Od pondělí 11. 5. 2020 bude probíhat příprava studentů G4 výhradně pro účely přípravy na přijímací zkoušky na SŠ (max. 15 účastníků za dodržení hygienických podmínek viz příloha). Organizace = TU G4/Mgr. Janáková/Ing. Málková/Mgr. Šup – uč. - FYZ/Z???.  Rozpis přípravy = nejpozději ČT 7. 5. 2020 na www stránkách školy, tak i emailem,
 2. Od pondělí 11. 5. 2020 je možné zahájit činnost AP - SVČ (max. 15 účastníků za dodržení všech hygienických podmínek). Zájemci se mohou hlásit u svých vedoucích k možnému naplánování činností,
 3. Třídnické hodiny: pomocí aplikace (videokonference) GOOGLE MEET v týdnu 4. 5. – 7. 5. a v týdnu 18. 5. – 22. 5. 2020 (účast studentů je povinná) a pomocí aplikace (videokonference) ZOOM v týdnu 1. 6. – 5. 6. a v týdnu 15. 6. – 19. 6. 2020 (účast studentů je povinná – druhý termín už asi bez G8). Konkrétní termín třídnické hodiny upřesní jednotliví TU. Vyhodnocení o vhodnosti obou aplikací bude provedeno za závěrečné PR za školní rok 2019/2020 dne 23. 6. 2020,
 4. Pondělí 25. 5. 2020 od 10.00 hodin realizace vyučovací hodiny dle platného rozvrhu GV od 10.00 – 10.45 hodin pomocí videokonference GOOGLE MEET (účast studentů je povinná),
 5. Nástěnka učitelů – jednotná podoba hlavičky předmětu a její příklad: G6 – M – 4. 5. – 8. 5. (7. 5.) – rozsah zadání samostatných prací je plánován na pracovní část týdne, ale s možností odevzdávání prací studentů do konce týdne (neděle). Informaci zašlou TU svým studentům. Zadávání práce s rozsahem přesahující jeden pracovní týden = vždy na daný aktuální týden zadání zopakovat. Všechny další informace budou sdělovány zásadně mimo hlavičku nástěnky. Každý předmět bude v aktuálním týdnu zastoupen pouze 1x,
 6. Projektové dny – výstupy z PD prosím zpracovat z dostupných materiálů dle pokynů Vašich vedoucích. 

Přeji jenom krásné a pohodové dny.

Jiří Jakoubek, ředitel školy

Ve Varnsdorfu, dne 28. 4. 2020

Milé studentky a studenti, vážení rodiče a zákonní záastpci.

Co nejsrdečněnji Vás pozdravuji, přeji hodně sil a zdraví. Je mou povinností Vás informovat o tom, že MŠMT ČR dne 27. 4. 2020 vydalo vyhlášku o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhem pololetí školního roku 2019/2020. Zde je specifikováno, jak mají ZŠ a SŠ postupovat při klasifikaci druhého pololetí.

Platné znění vyhlášky číslo 211/2020 naleznete ZDE.

Jiří Jakoubek, ředitel školy

Ve Varnsdorfu, dne 3. 4. 2020

Milé studentky a studenti, vážení rodiče.

Tímto bych Vás chtěl bych Vás pozdravit a povzbudit v období dočasně uzavřené školy, ale také do období poslední etapy školního roku 2019/2020, po ukončení 3. čtvrtletí.

Všem moc děkuji za práci, kterou v tomto nelehkém období vykonáváte. Děkuji Vám všem, kteří si vzorně plníte své povinnosti. Jsem však smutný a s obavami hledím k těm, kteří si k tomuto datu nenašli prostor a čas ke komunikaci se svými učiteli. Vážnou obavu mám z nečinnosti některých našich maturantů.

Informace, které budou následovat by měly zoptimalizovat a zefektivnit naší společnou páci tak, abychom nebyli tímto systémem pohlceni a vyčerpání,

Děkuje za slova chvály, ale i připomínky, které se snažíme řešit vzhledem k možnostem a spokojenosti většiny.

Informace a opatření pedagogické rady Gymnázia Varnsdorf ze dne 2. 4. 2020:

1. Komunikace mezi učiteli a studenty bude probíhat zásadně pomocí školních emailů (jmeno.prijmeni@bgv.cz). Seznam emailů mají Vaší třídní učitelé. Do úterý 7. 4. 2020 máte povinnost tento email aktivovat a ve středu 8. 4. 2020 bude Vašimi třídními učiteli zaslán testovací email na Vaše adresy, na který prosím krátce odpovězte (např. „OK“). Při další komunikaci prosím vždy vyplňujte „předmět“ zprávy. Pokud email obsahuje přílohy, tak je vždy podepište svým jménem, příjmením a uvedením třídy (G1 – G8),

2. Zadání nových samostatných prací učiteli bude zveřejňováno nově vždy v pondělí do 9.00 hodin počínaje týdnem velikonočního pondělí (prázdniny = úterý 14. 4. 2020 9.00 hodin),

3. Zadání prací bude zásadně probíhat cestou „nástěnek učitelů“ v podobě sjednocené formy zadání (třída – název předmětu – časové období – níže sdělení),

Vzdělávání bude probíhat následující formou:

 • Zadání, vypracování, hodnocení dle pokynů vyučujících (stávající způsob),
 • Pomocí Google učebny – při vhodnosti tohoto učebního nástroje bude dnem 14. 4. 2020 tato učebna zásadně využívána pro další vzdělávání (informace u vašich vyučujících),
 • Pro výuku cizích jazyků bude využíván vzdělávací systém WOCABEE.

Poznámka: pro výuku nebude využívána jiná metoda a ani vzdělávací systém.

4. Studenti G8 – dnem 2. 4. 2020 Vám nebude zadávána další nová látka pro výuku. Od tohoto data máte čas a prostor na přípravu na maturitní zkoušku. Informace MŠMT ČR k maturitním zkouškám ZDE.

5. Pokud má někdo problémy s počítačovým vybavením pro potřeby výuky, tak prosím cestou třídních učitelů požádejte o možnost zapůjčení. Máme k dispozici omezené množství notebooků.

6. Pro ulehčení studia využívejte více pomoci spolužáků, případně mediátorů. Nechte prosím své rodiče odpočinout, vždyť mnozí musí opětovně absolvovat školu :).

7. Zrušení nebo přesunutí plánovaných školních akcí: třídní schůzky - 7. 4. (zrušeno), prezentační projektový den 14. 4. = výměna za sportovní projektový den dne 25. 6., vodácký kurz 1. – 5. 6. (zrušeno), klasifikační týden 8. – 12. 6. (zrušeno) + zrušení akcí, které plánovali jednotliví vyučující nebo PPK mimo zveřejněný roční plán. 

8. Ročníkové práce G7 – termín odevzdání nejpozději 30. 4. 2020 dle pokynů vedoucích těchto prací (neodevzdání RP = neklasifikace z předmětu IVT a předmětu, který je tomuto předmětu obsahově nejbližší).

9. Na období velikonočních prázdnin nebude zadávána žádná nová látka (poslední zadání 1. 4. 2020, další 14. 4. 2020).

10. Neodevzdaná práce ve stanoveném termínu bez řádného omluvení = hodnocení „NEDOSTATEČNÝ (viz školní řád Gymnázia Varnsdorf, část VI., článek 3, odstavec 10 a 11.

11. Kázeňská opatření přijatá na pedagogické radě dne 2. 4. 2020: 1 x důtka ředitele školy, 1 x podmínečné vyloučení ze školy se zkušební lhůtou jeden rok. Další kázeňská opatření budou řešena v kompetenci třídních učitelů.

Všem Vám přeji hodně klidu a pohody a těším se na brzké shledání.

Jiří Jakoubek, ředitel školy

Ve Varnsdorfu, dne 26. 3. 2020

Milé studentky a studenti, vážení rodiče.

Zdravím Vás z dočasně opuštěného gymnázia a přejí Vám všem pevné nervy, zdraví a psychickou pohodu v tomto náročném období. Chtěl bych Vás ubezpečit, že pro mne a pro všechny učitele školy je primárně nejdůležitější Vaše zdraví, zdraví Vašich blízkých a nás všech. Vše ostatní je „okrajová“ záležitost.

Prvně bych se Vám všem chtěl omluvit za počáteční těžkosti s netradiční formou distančního vzdělávání. Věřte, že celou záležitost pečlivě konzultujeme, analyzujeme a určitě v následujícím období najdeme takou optimální formu, aby byla vhodná jak pro studenty, učitele, ale i rodiče. Je to zkouška pro nás pro všechny, ve které určitě obstojíme se ctí.

Nyní k některým studijním záležitostem:

 • K datu 2. 4. 2020, tedy termínu hodnocení za 3. čtvrtletí musí studenti odevzdat svým vyučujícím zadané práce dle jejich pokynů,
 • ​Cestou třídních učitelů dostanete přístupové kódy do systému, kde bude zveřejněno Vaše hodnocení za 3. čtvrtletí (včetně hodnocení jednotlivých prací od uzavření školy),
 • Od pondělí 30. 3. 2020 budou mít studenti k dispozici osobní e-mail pro služební komunikaci učitel x student ve formátu jmeno.prijmeni@bgv.cz,
 • Od některých vyučujících dostávám informaci o nekomunikaci studentů s vyučujícími. Chtěl bych Vás všechny upozornit, že bylo nařízeno uzavřít školy a zamezit vstupu studentů do těchto objektů, ale nikdo nezakázal jinou formu vzdělávání včetně hodnocení Vaší práce. Nebudou-li zadané úkoly bezdůvodně splněny, budeme zásadně postupovat dle platného školního a klasifikačního řádu školy. Distanční způsob vzdělávání vyžaduje od nás všech disciplínu, řád a píli. Zároveň Vás chci ubezpečit, že při klasifikaci se budeme snažit být maximálně citliví a shovívaví, při splnění zadaných úloh,
 • Na pedagogické radě 2. 4. 2020, která bude odpovídat současnému období, budeme s vyučujícími diskutovat stávající zkušenosti s touto formou vzdělávání. Budeme se určitě snažit pro její maximální optimalizaci a sjednocení
 • Pro studenty G7AB – ročníkové práce budou odevzdány dle dříve plánovaného termínu, tedy k 30. 4. 2020. Více se dozvíte u vedoucích RP
 • Studentům G8 přeji, aby jejich závěr studia byl spojen s co možná nejmenším počtem komplikací. Po ukončení klasifikace za třetí čtvrtletí jsem požádal Vaše vyučující, aby toto období již bylo výhradně věnované přípravě na MZ (kromě restů ).

 

S přáním pevného zdraví a brzkého shledání vaše BGV.