G7.

G7 - ZSV - 23.10. - 6.11. 2020 / Hedvík Jan Mgr.

Pečlivě si přečtěte přiložený studijní text nastiňující hlavní myšlenky Konfucia. Promyslete jeho učení. Napište reflexi či krátkou (inspirovanou) esej.

G7 - FJ - 19. 10. - 23. 10. / Škáchová Žaneta

1. On-line hodina (gramatika - devoir = avoir qc à faire)

2. Samostatná práce (pracovní list)

3. On-line hodina (Mon emploi du temps idéal, mon prof indéal)

G7 - ZSV - 20.10. - 22.10. 2020 / Hedvík Jan Mgr.

Buddhismus; Jóga: Prostudujte (a promyslete) přiložené texty.viz Google Učebna

G7 - Fy - 19. 10. -23. 10. 2020 / Zelinka Vlastimil

Úterý 20. 10.
Kinematika harmonického kmitání
 - zadán úkol (14. 10.) - termín odevzdání: úterý 20.10. do 16:00 (v Google učebně)
Sbírka str. 94 / úlohy 7, 8
Sbírka str. 95 / úlohy 10, 11

Středa 21. 10.
Online výuka na Google Meet 11:55 – 12:40
Rovnice a graf harmonického kmitání
- řešení slovních (Sbírka str. 95-97)
  - Budu zkoušet znalost  základních pojmů (veličiny, vzorce)

 

G7 - KFJ - 19. 10. - 23. 10. / Škáchová Žaneta

Vypracujte prezentaci na téma La République tchèque.

G7 - Ret - 19.10. - 25.10. 2020 / Hedvík Jan Mgr.

Sumarizace přiloženého textu: Některé námitky; základní smysl/myšlenku(y). (viz. google učebna)

G7 - AJ (Hra) - 19. - 23. 10. 2020 / Hrabal Milan Mgr.

práce na tento týden:

  • test z present perfect simple vs. continuous
  • do vs. make (SB9)
  • managing study time (SB10)

domácí práce:

  • workbook str. 7

G7 - Ch - 19. 10. - 23. 10. 2020 / Krejčová Vladislava Mgr.

pondělí 19. 10. - on-line hodina - krátký test - úvod do organické chemie; Rozdělení uhlovodíků, názvosloví alkanů

středa 21. 10. - práce bude zadána na konci on-line hodiny - Přírodní zdroje organických sloučenin
Nejdříve si zopakujte učivo ze svých výpisků. Vypracujte odpovědi na otázky z učebnice str.59/10.2/1, 2. Práci oskenujte a vložte k úkolu. 

G7 - M - 19. 10. - 23. 10. 2020 / Krejčová Vladislava Mgr.

pondělí 19. 10. - on-line hodina - krátká písemka -zobrazování těles ve volném rovnoběžném promítání; vzájemná poloha rovin v prostoru

úterý 20. 10. - práce bude zadána v pondělí po on-line hodině - Procvičujte na příkladech vzájemnou polohu přímek v prostoru - PS/18/6, 7, 8. Na příkladech v  PS/19/9, 10, 11 si zopakujte možnosti určení roviny.

středa 21. 10. - on-line hodina - rovin v prostoru

pátek 23. 10. - práce bude zadána ve středu po on-line hodině - Procvičujte na příkladech možnosti určení rovin a jejich vzájemnou polohu v prostoru.
Řešte v PS na str. 20/13, 14; 22/18. Řešení oskenujte a vložte do učebny k úkolu.

G7 NJ MON 19.10 - 23.10. / Moňaková Kateřina

on-line výuka - 20.10. (11:00-11:45) google Meet

on-line výuka - 22.10. (11:55-12:40) google Meet

Nová gramatika v příloze (VV účelové) - bude probráno na Meetu, kde budou zadány i nové úkoly

Wocabee - balík L38/2

G7 - KAj - sk. HEN - 19. - 23. 10. 2020 / Hendrichová Nikola Mgr.

Mon - individual work (imitation work - see Google classroom)

G7 - BIO - 19. 10. - 23. 10. 2020 / Foberová Lenka Mgr.

1. Zadání samostatné práce

  • zápis dle přiložené prezentace
  • nastudovat (budu se ptát v průběhu online hodiny na +/-)
  • doplňující video: https://www.youtube.com/watch?v=SIlf10I6FBA

2. Online hodina (Pá - 10:00 - 10:45)
Poté bude otevřen test z buněčných cyklů (mitóza a meióza)
- test zabere pár minut, lze ho vyplnit jen jednou, přijde vám na školní email
- otevřen bude od 11:45 - 16:00 v pátek
- v případě potíží mi musíte dát vědět na email

G7 - Dg - 19. 10. - 23. 10. 2020 / Paulusová Jana Mgr.

1. On-line hodina: nová látka - zobrazení roviny, 1. část
2. Procvičení: sbírka strana 16 - 17
3. DÚ: dle dohody z online hodiny

G7 - ČJ - 19. - 23. 10. 2020 / Hendrichová Nikola Mgr.

Po - online hodina (mluvnice - interpunkce + DÚ)

St - online hodina (literatura - poezie 20. stol.)

Čt - samostatná práce (literatura - literární moderna /test/)

- samostatná práce (nejspíš sloh - bude upřesněno)

 

G7/AJ/JAS/ týden 19.- 23.10. 2020 / Jasa Marek Mgr.

1. Meet lesson - Vysvětlení nové látky "Grammar: Modal verbs of speculation and deduction - present and past" (p. 113 - celé)

2. Distance/ Self Study lesson - Revision Unit 10: Vocabulary and Grammar (SB p. 133 - celé)

3. Meet lesson - Rivison Units 9-10 (WB p. 90 - celé) + kontola Revision Unit 10: Vocabulary and Grammar (SB p. 133 - celé)

G7 - IVT - 19. 10. - 23. 10. 2020 / Paulus František Mgr.

V Google učebně máte zadání na toto období. Skupina, kde vyučuje F. Paulus - budeme se zabývat databázemi. Skupina, kde vyučuje J. Jakoubek se bude zabývat HTML. Vždy si z Google učebny vezměte správné zadání (dle svojí skupiny). Na toto období není naplánován žádný test. Do učebny se neodevzdává žádná práce.

TV (D) 19. - 23. 10. / Holubářová Radka Mgr.

Děvčata, bod číslo jedna a dva platí v případě, že se z nějakých důvodů nemůžete zúčastnit online TV. Uvidíme se spolu ve čtvrtek čtvrtou hodinu od 11 hodin na Meetu. Omlouvat se mi nemusíte, kdo nebude na hodinách, tak zasílá DÚ dle pokynů. 

Úkoly a doporučení:

1. Stále platí zasílání fotek či videí pohybových aktivit, které vám vyhovují. Na YouTube je spousta možností a námětů.

2. Zasílejte náměty na TV, které vás zaujmou a mohou se použít při našich hodinách. Budeme aplikovat v dalším období.

3. Zasílejte zajímavosti z oblasti sportu a zajímavé výzvy.

4. Každodenní limit pro udržení tělesné kondice je přibližně  6 000 kroků, chodit může opravdu každá z vás.

5. Indiánský běh -  ideální varianta 1:1 -  1 minuta běh a 1 minuta svižná chůze. Další vyrianty 3 minuty běh a 1 minuta chůze, 2 minuty běh a 3 minuty chůze, vyzkoušejte a najděte si to, co vám bude nejlépe vyhovovat.

6. Mimimálně 3 krát 30 minut za týden doporučuji aktivitu při vyšší tepové frekvenci - 220 mínus váš věk - v této tepové frekvenci by tato aktivita měla probíhat :-)

7. Minimálně každodenní protažení celého těla by se mělo stát pravidelnou rutinou a nejen v době distanční výuky.

G7 - D - 19. 10. - 23. 10. 2020 / Petrová Jana Mgr.

Zvu vás na online hodinu dle platného rozvrhu.

Probíraná témata : Rusko za Kateřiny II. a Trojí dělení Polska ( str. 34 - 36) + opakování minulé látky

Soustavné opakování starších pojmů a letopočtů.

Domácí úkol v Google Učebně ( 28. 10. 1918 -. referát) - do neděle 25. 10. 2020

G7 - KFJ - 12. 10. - 16. 10. / Škáchová Žaneta

Vypracujte prezentaci na téma La République tchèque (cca 10 slidů, viz kopie z hodiny) a pošlete.

G7 - FJ - 12. 10. - 16. 10. / Škáchová Žaneta

1. On-line hodina (práce s textem - čtení, překlad, diskuse)

2. Samostatná práce (pracovní list, cvičení 2, opakování Subjunktivu)

3. On-line hodina (výrazy On en a assez de..., Empêcher q de..., On n'arrive pas à...)

G7 - Ret - 12.10. - 18.10. 2020 / Hedvík Jan Mgr.

Sumarizace přiloženého textu. Základní smysl/myšlenku(y). (viz. google učebna)

G7 - Zeměpis - 17.10. - 23.10. resp. 6. 11. / Bujárek Kamil Ing.

Vždy budu zadávat úkoly na neonline hodinu po online hodině, ve které pokyny nastíním. Další online hodina 6. 11. 2020 11:00 hod.

Doberte dle pokynů závěr jižní Asie s přípravou na avizovaný test.

starší:

Dalším úkolem je si osvojiti východní Asii s důrazem na Japonsko a Čínu a prostudovat k připomínkování k online hodině Asii jihovýchodní dle podrobného zadání v google učebně.

 

G7 NJ/ KNJ MON 12.10. - 16.10. / Moňaková Kateřina

13.10. google Meet (11:00 - 11:45)

15.10  google Meet (11:55 - 12:40)

KB L38 - str 12/1a,b - odevzdat do 16.10 google učebna

AB L38 - str 15-16 /1 - 3 - odevzdat do 16.10 google učebna

Wocabee - balík + písemka (hlídat prosím termíny splnění)

KNJ - Schule - odevzdat do 18.10. google učebna

G7 - KAJ - 12. 10. - 16. 10. / Škáchová Žaneta

Dokončete úkol zadaný minulý týden a pošlete.

G7 - D - 12. 10. - 16. 10. 2020 / Petrová Jana Mgr.

Zvu vás na další online hodinu podle platného rozvrhu.

Téma: Prusko a  habsburská monarchie ( panovníci Fridrich II., Marie Terezie, Josef II. a Leopold II.).

Vypracujte úkol zadaný v Google učebně.

G7-NJ-19.10.-23.10.2020 / Hanková Jana Bc.

Infinitivní konstrukce s částicí zu s podstatným jménem a po slovesech, Wocabee-perfekt silných a nepravidelných sloves

G7 - AJ - 19. 10. - 23. 10. 2020 / Pohludková Jana

1. hodina - online (Google Meet)
2. hodina - online (Google Meet)
3. hodina - samostatná práce (úkol bude zadán při online hodině a odevzdáte ho v Google Classroom)

G7 - KAJ - 5. 10. - 9. 10. / Škáchová Žaneta

Vypracujte prezentaci na téma Moje město (My town). Prezentace bude zahrnovat historii města, památky nebo památná místa, historické osobnosti spojené s městem, současnost, popř. další informace a zajímavosti. Poslední 2 – 3 slidy věnujte ulici, ve které bydlíte, s vlastními fotografiemi. Rozsah prezentace min 10 slidů. Každý slide doplňte obrázkem, fotografií, mapkou atd. Informace pište heslovitě, ne celé věty. Více obrázků, méně textu. Prezentaci vypracujte v angličtině a pošlete. Na práci máte dva týdny.

G7 - TV (CH) - 19.10.-23.10.2020 / Hocko Stanislav Mgr.

TĚLESNÁ VÝCHOVA

Info: stále stejné úkoly a kontrola po návratu do školy, stejné zadání i v google učebně TV

Okruhy a doporučení:

1. Doporučuji  každý den min. 5-6 tis. kroků nebo intenzivnější pohybovou aktivitu v min. délce 3x60 min. za týden.  

2. Míčové hry - dle individuálních možností

3. Pohybové hry a další aktivity - dle individuálních možností

Doporučení:

Co nejvíce pohybu na čerstvém vzduchu (mimo místa s pohybem většího množství osob), fyzická práce...

Výstup:

Vedení pohybového deníku (písemně nebo elektronicky). Minimální rozsah 90 min. za týden (může být rozloženo do více "tréninkových" jednotek). Kontrola po návratu do školy. Samozřejmě můžete vkládat do učebny. Rád uvidím nějaké fotky či videa.

Zdar a sílu

S. Hocko

G7 - D - 5.10. - 9.10. 2020 / Petrová Jana Mgr.

Výuka online pomocí Google Meet v úterý 6.10. 2020 v 11:55 hod.

Samostatná práce přes Google Classroom - dokončí ti, kteří nemají ( starší cvičné zadání).

G6 - BI, AUTORSKÉ ŘEŠENÍ - 8. 6. - 12. 6. 2020 / Holeček Vladimír Mgr.

Milí sextánismiley,

tak se Vám všem takto najednou ozývám zřejmě naposledy - alespoň pokud jde o zadávání nových úkolůyes... V příloze tohoto vyprávění naleznete tentokrát již jenom autorské řešeníenlightened poslední "ptačí" úlohy - a tím pro nás - de facto - skončí to neobvyklé období, jehož průběh mi zůstane na památku koncentrován v obsahu flešky nazvané winkSEXTA - COVID 19. Nabízí se mi ještě taková paralela, jak, až jednou budete vzpomínat na svá školní léta, budete v některých souvislostech třeba říkat "Jo - to bylo tenkrát, jak byl ten koronavirus..."  laugh...já ještě dnes občas vzpomínám "jak byly ty uhelné prázdniny", "jak byla ta žloutenka"... a život půjde dál...laugh V každém případě Vám chci všem poděkovat heartza hezkou spolupráci v této zvláštní době, pochválit Vás za velmi solidní jednáníyes (...omluvy, včasnost) - a ze všeho nejvíce za radost, kterou mi komunikace s Vámi přinášela... ...je vždy hezké, má-li člověk možnost dospět k poznání, že se v někom nemýlilangel - a tak Vám rád sděluji, že barvy, ve kterých Vás vídám, mají velmi příjemné odstínyyes... Nicméně - dost již mých vyprávěnek - milí sextáni, přeji Vám, ať se Vám v dalším životě vše daří tak, jak jen si přejete, dávejte na sebe pozor, užijte si příjemné prázdniny - a někdy na viděnoulaugh!

S přáním jenom správných rozhodnutílaugh Vladimír Holeček

G6- NJ- (MON) 8. 6. - 12. 6. / Moňaková Kateřina

viz příloha