G7.

G7 - Dg - 3. 5. - 7. 5. 2021 / Paulusová Jana Mgr.

6. 5. online výuka:
1. sestrojení řezu jehlanu příkladu 200 ze sbírky strana 42 (zadání máme připravené), zbytek DÚ (skutečná velikost řezu)
2. jehlan s podstavou v obecné rovině - př. 191 ze sbírky strana 42 (zbytek DÚ)

G7 NJ/KNJ - 3.5. - 7.5. 2021 / Moňaková Kateřina

4.5. online Meet (L43 shrnutí lekce)

6.5. online (L44 uvod)

Wocabee

G7 - Aj (Hra) - 3. - 7.5. 2021 / Hrabal Milan Mgr.

Online:

  • future perfect continuous and simple
  • Fututre continuous tense
  • talking about photos

Offline:

  • workbook 27

G7 - Fy - 3. 5. - 7. 5. 2021 / Zelinka Vlastimil

Úterý 4. 5. - Domácí samostudium
Práce a výkon elektrického proudu
- zadání úkolu máte v GU

- úkol odevzdej v GU, termín odevzdání - úterý 4. 5. do 20:00 hod.

Středa 5. 5. - Online hodina (8:55 - 9:40)
Teplo předané elektrickým spotřebičem - Joulův zákon

G7 - Ch - 3. 5. - 7. 5. 2021 / Krejčová Vladislava Mgr.

pondělí 3. 5. on-line hodina - Procvičování probraného učiva.

středa 5. 5. - samostatná práce bude zadána v pondělí po skončení on-line hodiny - Opakování probraného učiva.
Podívejte se na video týkající se funkčních derivátů karboxylových kyselin - odkaz v příloze v učebně.
Vyřešte úlohy z přiloženého dokumentu v učebně. V pondělí na on-line hodině si zkontrolujeme řešení.

G7 - M - 3. 5. - 7. 5. 2021 / Krejčová Vladislava Mgr.

pondělí 3. 5. on-line hodina - Vzdálenost rovnoběžných přímek.

úterý 4. 5. - samostatná práce -  bude zadaná v pondělí po skončení on-line hodiny - Vzdálenost bodu od přímky - využití.
Z přiloženého souboru řešte příklady 75; 76d; 77; 80.

středa 5. 5. - on-line hodina - Procvičování probraného učiva.
PP - dvě přímky.

pátek 7. 5. - samostatná práce bude zadaná ve středu po skončení on-line hodiny - Procvičování probraného učiva.
Propočítejte si příklady ostatních skupin z poslední písemky. Řešení najdete v přiloženém Jamu. 
Vypočítejte příklady z přiloženého souboru.

G7 - D - 03.05. - 07.05. 2021 / Petrová Jana Mgr.

Téma: Válka S x J USA, Rusko - Romanovci

- prezentace

- opakování pojmů a letopočtů

- křížovka s tajenkou

Úkol v Google Učebně.

G7 - IVT - 5. 4. - 9. 4. 2021 / Paulus František Mgr.

V Google učebně máte zadání na toto období. Skupina, kde vyučuje F. Paulus - není zadána další práce. Skupina, kde vyučuje J. Jakoubek pokračování HTML (lekce 8 - sloučení buněk v tabulce).

G7 - BIO - 3. - 7. 5. 2021 / Foberová Lenka Mgr.

Jak jsem již naznačovala při online hodině. Vaším úkolem je a připomínám:

  • dopsat si informace ke stavbě nefronu (snímek 11)
  • namalovat nebo vytisknout řez ledvinou (včetně popisu)
  • velice stručně k snímku 14 (co je diuréza, hormon adiuretin a aldosteron)
  • samostatně: močovody, močový měchýř a močová trubice (snímek 16 - 20)

Zápis včetně obrázků mi nahrajte do 9. 5. do úkolu, který najdete v učebně, hodnoceno +/-.

Poruchy VS zvládneme spolu na online hodině.

G7 - KFJ - 3. 5. - 7. 5. / Škáchová Žaneta

Les fêtes et traditions

G7/AJ/JAS - 03. 05. - 07. 05. 2021 / Jasa Marek Mgr.

1. Tuesday - Meet lesson - 1) Vocabulary practice "Travel and transport" (WB p. 22/ ex. 1-3); 2) Kontrola úkolu: 
Life skills - Reading comprehension "Food Miles" (p. 36/1-3)
2. Offline self study lesson - Developing vocabulary "Prefixes" (SB p. 35/ 1-3a)
3. Thursday - Meet lesson - Vocabulary online test "Travel and transport"(SB p. 34-35/ ex. 2-6) 2) Grammar practice "Future forms" (WB p. 24/ vybraná cvičení)

G7 - KAJ - 3. 5. - 7. 5. / Škáchová Žaneta

Holidays and traditions

G7 - FJ - 3. 5. - 7. 5. / Škáchová Žaneta

1. On-line hodina (Révision - Au quotidien - chanson: rozdíly mezi spisovnou a hovorovou francouzštinou)

2. Samostatná práce (pracovní list)

G7 - ZSV - 3.5. - 7.5. 2021 / Hedvík Jan Mgr.

Křesťanská filosofie a teologie: patristika

G7 - Ret - 3.5. - 7.5. 2021 / Hedvík Jan Mgr.

Logika v argumentaci

Studentský projev

Součástí vyučování bude hodnocený úkol.

G5A - M - 26. 4. - 30. 4. 2021 / Paulusová Jana Mgr.

29. 4. 2021 Online: Konstrukce jehlanu s podstavou v rovině kolmé k průmětně, sbírka strana 41, příklad 189 - odevzdáte.
DÚ: sbírka strana 42, př. 200 - sestrojte pouze nárys a půdorys jehlanu - odevzdáte také, i když řez provedeme až 6. 5. 2021.

G7 - D - 26.04. - 30.04. 2021 / Petrová Jana Mgr.

Téma: občanská válka v USA - Sx J

- prezentace

- opakování formou křížovky

Úkol v Google Učebně.

Septima TV (D) 26. - 30. 4. / Holubářová Radka Mgr.

Děvčata, příští hodinu si dáme směs dle vašich přání. Trošku aerobiku s činkami, trošku core posilka a jóga na protažení. Takže připravit podložku, činky, trošku prostoru a dobré kamery.

R. H.

G7 - TV (CH) - 3.5.-7.5.2021 / Hocko Stanislav Mgr.

TV - 3.-7.5. a 10.-14.5.2021
1) 3.-7.5. - Vzhledem k přijímačkám do primy a projektovému dni "Pojď ven II" online TV není. Zapojte se do soutěže "Pojď ven I" a nebo si udělejte vlastní trénink. 
2) Úterý 11.5. - Povinný školní projektový den "Pojď ven II"  turisticko-orientační pochod (bližší info v GU). Nahrazuje běžný rozvrh. Online TV není.


V případě dotazů jsem k dispozici.
Zdar a sílu SH

G7 - Z - 3. 5. - 7. 5. 2021 / Bujárek Kamil Ing.

Měli jste za úkol si dojet samostatně hlavní migrační proudy do Evropy a uvědomit si rostoucí počty muslimů v Evropě s příklady států.

Pro potřeby testu budoucího si vyhledejte a poznamenejte největší evropské producenty strategických zemědělských plodin (které to asi jsou? - asi ne ředkvičky:-))

a podobně i největší evropské producenty strategických nerostných surovin (které to asi jsou? - asi ne molybden:-))

 

G7-NJ- 10.05.- 14.05.2021 / Hanková Jana Bc.

Wocabee, L42- skloňování přídavných jmen bez členu, dokončení lekce.

G7 - AJ - 10. 5. - 14. 5. 2021 / Pohludková Jana

1. hodina - online (Google Meet) - SB 38+39/2-4 - Grammar - Future Cont., Future Perfect Simple and Cont.
2. hodina - (Google Meet) - SB 40/1-4 - Speaking - Talking about photos

3. hodina - samostatná práce (úkol bude zadán při online hodině) - SB 39/5a - Predictions about yourself in 2040

KONVERZACE: Dialogue - Talking about photos - similarities and differences (SB 40/5)