G7.

G7 - AJ(Hra) 22. - 26. 2. 2021 ​ / Hrabal Milan Mgr.

Téma týdne:

  • opakování lekce 2
  • test z lekce 2

Domácí práce:

  • Workbook 19, 20

G7 - Dg - 22. 2. - 26. 2. 2021 / Paulusová Jana Mgr.

25. 2. 2021: online hodina - zobrazení hranolu s podstavou v průmětně

G7 - FJ - 22. 2. - 26. 2. / Škáchová Žaneta

1. On-line hodina (Lekce 3B - opakování probrané gramatiky)

2. Samostatná práce (pracovní list)

3. On-line hodina (Lekce 3B - vyprávění)

G7 - KFJ - 22. 2. - 26. 2. / Škáchová Žaneta

Les sports - popis svého oblíbeného sportu

G7 - KAJ - 22. 2. - 26. 2. / Škáchová Žaneta

My birthday - pozvánka

G7 - Ch - 22. - 26. 2. 2021 / Krejčová Vladislava Mgr.

pondělí  22. 2. - on-line hodina - Karbonylové sloučeniny - charakteristika skupiny, názvosloví, vlastnosti, reakce, příprava.

středa 24. 2. - samostatná práce - bude zadaná v pondělí po skončení on-line hodiny- Karbonylové sloučeniny.
Do sešitu si k poslední hodině doplňte reakce redukce aldehydu (např. propanalu) a ketonu (např. propanonu) na alkohol.
Podívejte se na video tykající se důkazů aldehydů a ketonů (odkaz v příloze). Poznamenejte si názvy a složení jednotlivých činidel.
Vypracujte do sešitu otázky a úkoly (17).
Pomocí učebnice nebo internetu si vyhledejte a poznamenejte vlastnosti a využití nejvýznamnějších zástupců této skupiny - methanal,  benzaldehyd, aceton, cyklohexanon. U každé ze sloučenin bude uvedený triviální i systematický název a vzorec racionální.
Výpisky vložte do učebny k úkolu.

G7 - M - 22. - 26. 2. 2021 / Krejčová Vladislava Mgr.

pondělí 22. 2. - on-line hodina - Vektory.

úterý 23. 2. - samostatná práce - bude zadaná v pondělí po skončení on-line hodiny- Vektory.
Naučte se všechny pojmy a definice z pondělní on-line hodiny. Řešte příklady z učebnice na str.29/1a; 2b; 4a; 5c; 6b; 7a.
V učebnici na str. 28 si prostudujte řešený Příklad 3. Řešte v učebnici na str. 29/3; 8. Případné dotazy zodpovím ve středu na on - line hodině.

středa 24. 2. - on-line hodina - Operace s vektory - součet, rozdíl, součin vektroru a čísla.

pátek 26. 2. - samostatná práce - bude zadaná ve středu po skončení on-line hodiny - Operace s vektory.
Probrané učivo procvičte na příkladech v učebnici na str. 33. Pro řešení některých úloh máte návod na str. 32/Příklad 1.
Ze strany 37 v učebnici si poznamenejte do sešitu šedý rámeček a prostudujte řešený Příklad 2 (obdobný jsme řešili ve středu na konci hodiny). 
Příklady na procvičení najdete v učebnici na str. 38/15,16.
Do učebny k úkolu vložte řešení příkladů 33/9d; 10; 38/15d; 16a.

G7/AJ/JAS - 22. 02. - 26. 02. 2021 / Jasa Marek Mgr.

1. Meet lesson - 1) New grammar classroom video "Past habits" (SB p. 21/ ex. 5 - 8) 2) Developing vocabulary "Phrasal verbs conected with work" (SB p. 21/ex 1-3)

2. Distance/self study - POKRAČUJÍCÍ ÚKOL z minulého týdne: Life skills Project - audio HW: Choose a job you are interested in and search info about it, write a fact file about your job and record an audio file (SB p. 23/ yellow box Life Task/ ex. 1-3)

3. Meet lesson - Listening comprehension: "People talking about their gap year experience" (SB p. 24/ 1, 2, 3)

G7 NJ - 22. 2. - 26. 2. 2021 / Moňaková Kateřina

23.2. - online výuka (L41 - vztažná zájmena ve větě - Akkusativ)

25. 2 - online výuka

Wocabee 

Septima TV (D) 22. - 27. 2. / Holubářová Radka Mgr.

Ve čtvrtek v 11 hod se sejdeme zase s Kačkou. Budeme mít hiitcardio trénink. Přijďte včas a v plném počtu, prosím. Připravit pití a ručníky :-)

R. H.

G7 - D - 22.02. - 26.02. 2021 / Petrová Jana Mgr.

Probírané téma: Porevoluční Evropa - Anglie

- prezentace

- letopočty a pojmy

Úkol v Google Učebně.

G7 - Fy - 22. 2. - 26. 2. 2021 / Zelinka Vlastimil

Úterý 23. 2. - Domácí samostudium
 Elektrický proud v kovových vodičích - d
o sešitu vyřeš úlohy:
 - Učebnice str. 70 /3, 4, 5
 
- Sbírka str. 119 /61, 62
Úkol odevzdej v Google učebně - termín odevzdání: úterý 23. 2. do 20:00 hod

Středa 24. 2. - Online hodina (8:55 - 9:40)
Jednoduchý elektrický obvod (str.71-73)

G7 - 22.2. - 26.2. 2021 / Hedvík Jan Mgr.

Epikureismus

Filosofická skepse

G7 - Ret - 22.2. - 26.2. 2021 / Hedvík Jan Mgr.

Základní fundament pro komunikaci 

Studentský projev

Součástí vyučování bude hodnocený úkol.

G7 - BIO - 22.2. - 26.2. 2021 / Foberová Lenka Mgr.

Online hodina v pátek od 11:55 - 12:40

  • na téma: dýchání a onemocnění DS

Samostatná práce (do online hodiny):

  • zápis dle prezentace (viz příloha), ať se někam posuneme (snímek 3 až 7)
  • přečtěte si kapitolku dýchací soustava v učebnici str. 67 až 71
  • doporučuji si namalovat či vytisknout obrázek dýchací soustavy

G7 - ČJ - 22. - 26. 2. 2021 / Hendrichová Nikola Mgr.

Po - online hodina (publicistický styl - útvary)

St - online hodina (světová literatura 1. a 2. sv. v. - anglicky mluvící země)

Čt - samostatná práce (světové literatury mezi válkami - Rusko) -> zadání v Google učebně

 - online hodina (bude upřesněno) -> zadání v Google učebně

G7 - KAj - sk. HEN - 22. - 26. 2. 2021 / Hendrichová Nikola Mgr.

Samostatná práce - (talking about dream jobs) -> zadání v Google učebně, odevzdání 28. 2.

G7 - Z - 22. 2. - 26. 2. 2021 / Bujárek Kamil Ing.

Jdeme na Evropičku:-)

Sledujte stream, bude test, asi v pátek rovnou online.

G7 - D - 15.02. - 19.02. 2021 / Petrová Jana Mgr.

Probírané téma: Politické proudy 19. století ( str. 99- 101)

- prezentace ( domluveno)

- opakování starších pojmů a letopočtů

Úkol v Google Učebně.

G7 - ZSV - 15.2. - 19.2. 2021 / Hedvík Jan Mgr.

Stoicismus

Epikureismus

G7 - Ret - 15.2. - 19.2. 2021 / Hedvík Jan Mgr.

Osobnost rétora: predispozice - nutnost všeobecného vzdělávání; studentský projev

C. S. Lewis: Základní ctnosti; sumarizace textu

G7 - D - 08.02. - 12.02. 2021 / Petrová Jana Mgr.

Probíraná látka: Revoluční rok 1848 v Praze

- prezentace (domluveno)

- opakování letopočtů a pojmů

Úkol v Google Učebně

G7 - TV (CH) - 22.2.-26.2.2021 / Hocko Stanislav Mgr.

Ahoj!
Online tělocvik na pokec a cvičení každý čtvrtek 11:00 - cca 11:30 až do odvolání nebo návratu k prezenční výuce ve škole.
Budu se těšit a zdar a sílu
S. Hocko

Odkaz na Meet Google učebna G7 - Tělesná výchova

G7-NJ-22.02.-26.02.2021 / Hanková Jana Bc.

Wocabee,Lekce 41- předložka wegen + genetiv. Práce s poslechovým cvičením.

G7 - AJ - 8. 3. - 12. 3. 2021 / Pohludková Jana

1. hodina - online (Google Meet) - SB 22/1-4 - The world of work: Evaluating jobs
2. hodina - online (Google Meet) - SB 24/1-3 - Listening - Gap year
3. hodina - samostatná práce (úkol bude zadán při online hodině) - SB 23/5+6 (video)