G7.

G7 - Z - závěr roku - hodnocení / Bujárek Kamil Ing.

Ahoj, jelikož mi není dobře a jsem ve stavu nemocných, tak vám do bakalářů vložím návrh vaší známky. Komu se nebude líbit, objektivně zhodnotí svoji práci v průběhu roku a poté mi napíše do emailu zdůvodnění, proč si myslí, že by měl mít známku lepší - třeba s odkazem na neopravenou dobrovolnou či povinnou práci. Díky za slušnost při mailování i za pochopení. KB

G7 - IVT - 14. 6. - 18. 6. 2021 / Paulus František Mgr.

Na následující období do konce školního roku nebudete mít zadánu žádnou další práci. Případné resty řešte individuálně s vyučujícími.

G7 - Dg - 14. 6. - 18. 6. 2021 / Paulusová Jana Mgr.

17. 6. online výuka: zásek a průsek trojúhelníků

G7 - AJ(Hra) - 14. - 18. 6. 2021 / Hrabal Milan Mgr.

Online:

  • personal adjectives
  • The inceredible rise of dynamo (reading)

Offline:

  • slovní zásoba 4 lekce
  • zdokonalení čtecích dovedností (Read theory)

G7 NJ/KNJ - 14.6. - 18.6.2021 / Moňaková Kateřina

15.6. Meet

17.6. Meet

Reálie Feste und Bräuche

Opakování učiva (präteritum, Indirekte Frage, Nullartikel + Adjektiv)

G7 - M - 14. - 18. 6. 2021 / Krejčová Vladislava Mgr.

pondělí 14. 6. - on-line hodina - Parabola.

úterý 15. 6. - samostatná práce  - Parabola
Nejdříve si zopakujte učivo o parabole probrané na on- line hodině - 1. video. Pak si pusťte druhé video - jedná se už o parabolu posunutou. Udělejte si do sešitu poznámky z videa nebo z učebnice - str. 173 - 176. Řešte příklady z učebnice - str.180/41, 42. Odkazy na videa najdete v příloze v učebně.
Nezapomeňte dopočítat vysvětlené příklady ze samostatné práce z pátku a odevzdat je k úkolu.

středa 16. 6. - on-line hodina - Parabola a přímka

pátek 18. 6. - samostatná práce bude zadaná ve středu po skončení on-line hodiny - Parabola a přímka.
Podívejte se na přiložená videa, týkající se rovnice tečny k parabole v daném bodě. Učivo o tečně najdete také v učebnici na str. 177 - 180 - projděte si ho.
Řešte v učebnici příklady - 180/43; 181/45, 46.

 

G7 - Fy - 14. 6. - 18. 6. 2021 / Zelinka Vlastimil

Úterý 15. 6. - Domácí samostudium
Elektrický proud v kapalinách a plynech
- Přečtěte si znovu celou kapitolu v učebnici (str. 99-112), projděte si zápisy v sešitě
a připravte se na souhrnné opakování (zkoušení na online hodině)

Středa 16. 6. - Online hodina (8:55 - 9:40)
Elektrický proud v kapalinách a plynech
- Souhrnné opakování kapitoly str. 112-113 / úlohy 1-25 (zkoušení)

G7 - Ch - 14. - 18. 6. 2021 / Krejčová Vladislava Mgr.

pondělí 14 6. - on -line hodina - Amino kyseliny.

středa 16. 6. - samostatná práce bude zadána po skončení on-line hodiny- Aminokyseliny.
Zopakujte si probrané učivo ještě z učebnice str. 49. Vypracujte Otázky a úkoly (28).
Vyhledejte si na internetu informace o aspartamu, glutasolu a framykoinu. Zjištěné informace si poznamenejte do sešitu.

G7/AJ/JAS - 14. 06. - 18. 06. 2021 / Jasa Marek Mgr.

1. Tuesday -  Meet lesson - 1) Listening + speaking "Radio programme about drones" (SB p. 38/ ex. 1-5)
2. Offline self study lesson - Read an article or watch a video about a genious/talented young person of your choice (we will share feedback in the following Meet lesson)
3. Thursday - Meet lesson - 1) Kontrola úkolu "A genious/talented young person" - sharing feedback 2) Grammar intro "Comparative and superlative of adverbs and adjectives"

G7 - ZSV - 14.6. - 18.6. 2021 / Hedvík Jan Mgr.

Tomáš Akvinský: člověk, stát

Součástí výuky je hodnocený úkol.

G7 - RET - 14.6. - 18.6. 2021 / Hedvík Jan Mgr.

Králova řeč: projekce filmu

G7 - D 14. 06. - 18.06.2021 / Petrová Jana Mgr.

Téma: Češi v letech 1. sv. války, rozpad R-U, vznik ČSR

- prezentace

- opakování, historické okénko

Úkol v Google Učebně.

G7 - D - 07. 06. - 11. 06. 2021 / Petrová Jana Mgr.

Téma: první světová válka

- prezentace

- historické okénko, opakování

- něco o MZ

Úkol v Google Učebně.

G7 - ZSV - 7.6. - 11.6. 2021 / Hedvík Jan Mgr.

Tomáš Akvinský: Důkazy Boží existence

G7 - Ret - 7.6. - 11.6. 2021 / Hedvík Jan Mgr.

Projekce filmu: Králova řeč

G7 - TV (CH) - 14.6.-18.6.2021 / Hocko Stanislav Mgr.

TV 7.6.-11.6.2021

Online TV v týdnu 14.6.-18.6.2021 není. Plňte pohybové aktivity v rámci individuálních možností.

Zdar a sílu SH

G7 - ČJ - 8. - 11. 6. 2021 / Hendrichová Nikola Mgr.

St - online hodina (mluvnice, literatura)

Čt - samostatná práce (literatura - česká próza 1. pol. 20. stol.) -> zadání v Google učebně

 - online hodina (slohová práce: fejeton) -> zadání v Google učebně

Septima TV (D) 17. - 21. 5. / Holubářová Radka Mgr.

Děvčátka, sejdeme se v náš čas v 11 hodin ve čtvrtek. Dáme si ten slibovaný aerobik - jen jednoduchou sestavičku a trošku posilka na střed těla. Na závěr protažení.
R. H.

Septima TV (D) 26. - 30. 4. / Holubářová Radka Mgr.

Děvčata, příští hodinu si dáme směs dle vašich přání. Trošku aerobiku s činkami, trošku core posilka a jóga na protažení. Takže připravit podložku, činky, trošku prostoru a dobré kamery.

R. H.

G7 - Z - 10. 5. - 14. 5. 2021 / Bujárek Kamil Ing.

 

Pokračujeme průmyslem světa a vy si projděte samostatně prezentaci - nebudu to probírat, tak si to ukazujte na mapě a představujte si, jaká by to byla dovolená, resp. bude:-):

G7-NJ- 14.06.- 18.06.2021 / Hanková Jana Bc.

Souhrnné opakování.

G7 - AJ - 17. 5. - 21. 5. 2021 / Pohludková Jana

1. hodina - online (Google Meet) - SB 40/1-4 - Speaking - Talking about photos - Similarities and differences
2. hodina - online (Google Meet) - SB 41/1-5 - Writing - A story

3. hodina - samostatná práce (úkol bude zadán při online hodině) - WB exercise - Developing speaking...

KONVERZACE: Dialogue - Talking about photos - similarities and differences (SB 40/5)