Ukázka první pomoci

Podle zákona je neposkytnutí první pomoci trestné. Co nejhoršího můžete udělat v případě první pomoci? Neudělat nic.  A právě tento snímek z páteční prezentace a přednášky mi utkvěl v paměti. Vrátím se o několik týdnů zpět. Ještě předtím, než jsme mohli vyslechnout zajímavou přednášku paní Hozákové a pana Jelínka o první pomoci, bylo zapotřebí vybrat obvazový materiál, který nám posloužil k praktické ukázce masivního krvácení.  Žáci po dobu dvou týdnu nosili prošlé obvazy, trojcípé šátky a jiné zdravotnické pomůcky. Tímto chci všem studentům, kteří se aktivně podíleli na zajištění obvazového materiálu, poděkovat.  Pokud někoho první pomoc zaujala a chtěl by se o ní dozvědět mnohem více, může navštívit tuto webovou stránku www.pomoc4all.cz

Děkujeme

Mgr. Lenka Foberová

Publikováno: 27.02.2019