Terezín

Ve čtvrtek 14. února jsme se vydali na dvoudenní vzdělávací seminář do Terezína. Po příjezdu jsme se ubytovali, naobědvali a poté nám začal nabitý program. Jako první jsme měli úvodní přednášku, kde jsme se dozvěděli spoustu nových informací. Během odpoledne jsme společně s naším průvodcem prošli celý Terezín a dozvěděli se mnoho informací o jeho historii. Také jsme se podívali do Muzea ghetta a do krematoria. Poté následoval workshop, který byl zaměřen na roli přihlížejících, a všechny nás moc zaujal. Den jsme zakončili prohlídkou podzemních chodeb. Po klasické prohlídce jsme dostali možnost projít si část chodeb po tmě a bez průvodce, což využila pouze část z nás. Další den ráno jsme se byli podívat v Malé pevnosti, kterou jsme si celou prošli a opět jsme se dozvěděli mnoho nových informací. Nejzajímavější a zároveň poslední částí programu byla beseda s pamětnicí paní Doris Grozdanovičovou, na kterou jsme se moc těšili. Povídání s pamětnicí bylo velmi zajímavé, a hlavně jsme měli možnost se na určité události podívat z jejího pohledu a dozvědět se tím něco nového. Celý seminář se nám moc líbil a poskytl nám spoustu nových informací, a především uvědomění toho, jak moc se v dnešní době máme dobře.

Nela Petružálková

Publikováno: 15.03.2019