Biologické návštěvy

V pondělí 25. 2. nás navštívila studentka doktorandského studia (Univerzita Karlova – fakulta životního prostředí) Mgr. Kamila Šrédlová. Obsahem téměř hodinové přednášky bylo seznámit studenty s aktuálními environmentálními problémy.  Jako příklad uvedu: znečištění vodních zdrojů, vliv používání insekticidů a pesticidů, princip globálního oteplování a vznik ozonové díry, využití houbových organismů k sanaci kontaminovaných půd a samozřejmě malá pozvánka ke studiu na univerzitě. V případě, že některý ze studentů by měl v budoucnu zájem o studium na fakultě životního prostředí, je slečna Šrédlová ochotná odpovědět na jakýkoliv dotaz prostřednictvím e-mailu, který zájemcům rádi poskytneme.

V ten samý únorový týden jsme měli ještě jednu návštěvu z  prostředí vysoké školy.  Studentka Barbora Škarková nás požádala o rozhovor se studenty, týkající se projektové výuky. Všem dobrovolníkům bych ještě jednou moc poděkovala, že ve stanovený čas dorazili a odpověděli na všechny otázky, na které byli dotázáni.

                                                                          Mgr. Vladimír Holeček a Mgr. Lenka Foberová

Publikováno: 12.04.2019