Informace k zahájení školního roku 2021/2022

Informace k zahájení školního roku 2021/2022

PRIMA A + B

Středa 1. 9. 2021

  • 9.00 hodin příchod studentů, rodičů a zákonných zástupců hlavním vchodem do budovy školy, přesun do kmenových učeben (organizují určení zaměstnanci školy),
  • 9.00 – 9.20 hodin testování studentů G1A/B v kmenových třídách (Mgr. Hedvíková, Mgr. Hendrichová) – rodiče a zákonní zástupci po dobu testování před učebnami. Studenti po otestování s negativním výsledkem ve třídách bez roušek. 
    Rodiče a zákonní zástupci, kteří se zúčastní zahájení školního roku se svými studenty prosíme, aby po celou dobu přítomnosti ve škole měli ochranu úst a nosu. Děkujeme za pochopení.
  • 9. 20 – 9.30 hodin zahájení školního roku třídy G1A uč. č. 37 2NP - Mons. Mgr. Jan Baxant, biskup litoměřický), 
  • 9. 30 – 9.40 hodin zahájení školního roku třídy GBA G1.B uč. č 24 2NP - (Mons. Mgr. Jan Baxant, biskup litoměřický), 
  • 9.40 – 11.00 hodin TU + zástupce TU = třídnické hodiny

Informace pro studenty G1 – G8 na čtvrtek 2. září 2021:

  • 8.00 – 11.45 hodin – třídnické hodiny.
  • Od 11.55 hodin vyučování dle rozvrhu bez odpoledního vyučování.

Další Informace:

1. Plánovaný společný pobytový kurz G1.A se bude konat v termínu 6. – 8. 9. 2021, více informací o organizaci pobytu a platbě třídy G1.A a G1.B se bude konat v termínu 8. – 10. 9. 2021- Rekreační areál Pod Jedlovou, osada Jedlová 14, Jiřetín pod Jedlovou, více informací o organizaci pobytu a platbě třídy G1.B.

2. Obědy – školní jídelna Varnsdorf (412 372 112). Rodiče prosíme o přihlášení svých dětí ke konci prázdnin v kanceláři školní jídelny.

3. Jmenné seznamy s rozdělením do tříd ve fromátu PDF: G1.A (PRIMA A), G1.B (PRIMA B). Případné připomínky k rozdělení žáků do tříd adresujte na krausova@bgv.cz.

4. Předpokládaný seznam pomůcek pro primy v PDF

5. Přehled plateb zákonných zástupců žáků školy

SEKUNDA – OKTÁVA

Středa 1. září 2021 od 8.00 hodin zahájení v kmenových třídách. Od čtvrtka 2. 9. 2021 se vyučuje dle rozvrhu.

Přehled plateb zákonných zástupců žáků školy