G8.A

G8A - Fil - 22.10. - 5.11. 2020 / Hedvík Jan Mgr.

Platón: Ústava

Vyber si jeden z uvedených textů. Pečlivě si ho přečti, promysli a napiš reflexi či
 ( inspirovanou) esej. Doporučuji "spravedlnost 2" nebo "Bůh - dobro a zlo." 

G8.A - Fy - 22. 10. / Zelinka Vlastimil

Zadán úkol na online hodině (22. 10.) - zadání je v Google učebně - termín odevzdání: neděle 25. 10. do 23:59 v Google učebně!

G8A - ZSV - 20.10. - 26.10. 2020 / Hedvík Jan Mgr.

Sociální nauka církve: samostudium přiloženého textu viz. Google Učebna

G8.A - Fy - 19. 10. - 23. 10. 2020 / Zelinka Vlastimil

Čtvrtek 22. 10.
Online výuka na Google Meet 12:50 – 13:35
Obvod střídavého proudu s cívkou a kondenzátorem (uč. str. 142-145)
- na konci online hodiny zadám úkol (úlohy ze sbírky str. 165-166)

Doporučené prezentace (Koukněte na ně!)
Obvod střídavého proudu s indukčností L
https://slideplayer.cz/slide/2877650/
Obvod střídavého proudu s kapacitou C
https://www.slideserve.com/lis/obvod-st-dav-ho-proudu-s-kondenz-torem

G8.A - Z - 19. 10. - 23. 10. 2020 / Zelinka Vlastimil

Čtvrtek 22. 10.
Online výuka na Google Meet 10:00 – 10:45
Na začátku krátké opakování - Rakousko (viz studijní materiály v Google učebně)
Střední Evropa - východní část

G8.A - Fy (seminář) - 19. 10. - 23. 10. 2020 / Zelinka Vlastimil

Pondělí 19. 10.
14:25 - 15:10 - online výuka na Google Meet
Obvod střídavého proudu s cívkou (indukčností L)
https://slideplayer.cz/slide/2877650/
Obvod střídavého proudu s kondenzátorem (kapacitou C)
https://www.slideserve.com/lis/obvod-st-dav-ho-proudu-s-kondenz-torem

Pondělí 19. 10.
15:15 – 16:00 - domácí samostudium
Obvod střídavého proudu s cívkou a kondenzátorem – řešení slovních úloh (viz příloha)
Úlohy 2, 3 a 5, 6, 7 odevzdejte v Google učebně (termín odevzdání 25.10. do 16:00

G8A - NJ (SUP) - Dú z 19.10. / Šup Jaroslav Mgr.

1) AB 16-17/4-8 - vyfotit a vložit do GU do Ne 25.10. (20:00)
2) Splnit na WocaBee balík Lekce 47 B (do Ne 25.10.)

Pozn.: 23.10. online hodina neproběhne z důvodu mé návštěvy u lékaře.

 

 

G8A - Ret - 19.10. - 25.10. 2020 / Hedvík Jan Mgr.

Sumarizace přiloženého textu: Michael Novak: Duch demokratického kapitalismu

G8A - BiS - 19. 10. - 23. 10. / Holeček Vladimír Mgr.

Milí maturanti,

tak tady máme další týden a s ním novou várku materiálů, které by Vám měly usnadnit přípravu k maturitě z biologie. Raději bych si s Vámi povídal "face to face", ale co se dá dělat... Podrobnosti k zadání naleznete v učebně (jako vždy) - a snad se nebudete zlobit, když se Vám další podklady pokusím poslat dříve, než po prázdninách wink(?). ...kdo chce, může se na ně mrknout až po nichsmiley...

Zatím se mějte poklidně a držte se!

Mgr. Vladimír Holečeksmiley

G8A - třídnická hodina / Jasa Marek Mgr.

Dobrý den,

zvu vás dnes do Google učebny G8A na třídnickou hodinu od 12:50.

 

 

G8A - Cj - 19. 10. - 23. 10. / Jirchářová Zuzana Mgr.

G8A - Cj - 19. 10. - 23. 10.

literatura

Téma: Obraz války a tematika holokaustu - Itálie, Anglie, Rusko

Téma: Existencialismus - J. P. Sartre

- na středu 21. 10. připravit pracovní list J. P. Sartre z přílohy

jazyk a komunikační výchova

Téma: Jazyk a řeč

G8A, 8B - SCj - 19. 10. - 23. 10. / Jirchářová Zuzana Mgr.

G8A - SCj - 19. 10. - 23. 10.

Napište slohovou práci, která bude splňovat zadání z minulé hodiny (oprava chybné vzorové práce): téma  Noc na starém hradě (vypravování navazující na výchozí text). Práci vložte do Google učebny do 25. 10. do 24:00.
 

G8A NJ MON 19.10. - 23.10. / Moňaková Kateřina

on-line výuka 19.10. (8:00-8:45) google Meet

on-line výuka 23.10. (11:00-11:45) google Meet

Nová gramatika (VV časové als - wenn) v příloze + výukové video

Wocabee - balík 48/2

G8A - SCh - 19. 10. - 23. 10. 2020 / Krejčová Vladislava Mgr.

středa 21.10. - on-line hodina (10.00- 10.45) - výpočty koncentrace

čtvrtek 22.10. - práce bude zadána na konci on-line hodiny ve středu - Procvičujte výpočty s hmotnostním zlomkem. Napočítejte si příkladů kolik chcete, když budete mít s něčím problém napište, poradím. Do učebny k úkolu odevzdejte řešení příkladů: 14, 15, 16, 17, 28. Soubour se zadáním je přiložen v učebně.

G8A - M - 19. 10. - 23. 10. 2020 / Krejčová Vladislava Mgr.

úterý 20. 10. - on-line hodina - kráktý test na křivky ; počítání s faktoriálem

středa 21. 10. - práce bude zadána v úterý po skončení on-line hodiny - Základní kombinatorická pravidla
Přečtěte si ještě v učebnici to, co jsme probírali včera na hodině (str. 8 - 9). Do sešitu si poznamenejte znění obou pravidel ze str. 9 v učebnici.
Řešte z učebnice na str.11/1, 2, 3, 5.

čtvrtek 22. 10. - práce bude zadána v úterý po on-line hodině - Procvičte si počítání s faktoriálem. 
Z přiloženého souboru (v google učebně) řešte příklady 5c,b, 6b, 7d. Součástí souboru jsou i výsledky. Ze souboru rovnice řešte příklady13a,b.
U každého řešení budou uvedené i postupy ne jen výsledky.Oskenované řešení vložte do učebny k úkolu. 

pátek 23. 10. - on -line hodina - Kombinatorické pravidlo součinu

G8AB - AJ (Hra) - 19. - 23. 10. 2020 / Hrabal Milan Mgr.

domácí práce z minulého týdne k odevzdání tento týden:

  • SB 67/4a Write a letter of application, 15 - 200 words (známka má trojnásobně větší hodnotu než malý test
  • workbook str. 45

práce na tento týden

  • opakování lekce 5
  • velký test z lekce 5

G8A - BIO - 19. 10. - 23. 10. 2020 / Foberová Lenka Mgr.

Online hodina (ČT - 11:55 - 12:40)

- nové téma: Úvod do genetiky

 

G8A-B/AJ/JAS/ týden 19.- 23.10. 2020 / Jasa Marek Mgr.

1. Meet lesson -  Revision Unit 3-4 (WB p. 36 - 37)

2. Distance/ Self Study lesson - individuální příprava na kontrolní test Unit 4

3. Meet lesson - Unit Test 4 

G8.A - IVT - 19. 10. - 23. 10. 2020 / Paulus František Mgr.

V Google učebně máte zadání na toto období - 3. část samostatné práce, která je rozdělena na skupiny HTML a databáze (děláte pouze ten úkol, který přísluší vaší skupině). Na toto období není naplánován žádný test. Do učebny se neodevzdává žádná práce.

G8A - Ms - 19. 10. - 23. 10. 2020 / Paulusová Jana Mgr.

1.  V online hodině si společně projdeme vyřešené příklady: Maturita v pohodě, rovnice a nerovnice (kapitola tři).
2. Fotokopie mi pošlete - kouknu na to.
3. DÚ na další týden: test č. 1 - nastavte si čas 2 hodiny, kolik z toho a jak dobře spočítáte, společně v online hodině projdeme vaše postřehy a výsledky.

G8A_CH_19. 10._ 23. 10. / Málková Kamila Ing.

21. 10. ON-LINE VÝUKA:

1. Opakování makromolekulárních látek a alkaloidů

2. Lipidy: charakteristika, jednoduché a složené lipidy - prezentace

G8A - D seminář - 19. 10. - 23. 10. 2020 / Petrová Jana Mgr.

Zadala jsem pět opakovacích otázek do Google Učebny - objeví se v pondělí ráno a termín vypracování je do neděle 25. 10. 2020.

G8A - Fil - 14.10. - 20.10. 2020 / Hedvík Jan Mgr.

Samostudium

Předsókratovská filosofie

Sofisté; Sókratés

G8A - ZSV - 13.10. - 18.10. 2020 / Hedvík Jan Mgr.

Konzervatismus - samostudium (viz. google učebna)

Liberalismus x konzervatismus - písemná reflexe. (viz. google učebna)

G8A - Ret -12.10. - 18.10. 2020 / Hedvík Jan Mgr.

Sumarizace přiloženého textu. Pouze R. Scruton: Konzervatismus. (viz. google učebna)

G8A - BiS - 12. 10. - 16. - 10. / Holeček Vladimír Mgr.

Milí seminaristé,

tak se po týdnu zase ozývám, tentokrát jenom stručně - v učebně najdete 1. část ke studiu 4. maturitního tématu "Dýchací soustava". Vzhledem k okolnostem se ozvu určitě před stanoveným
termínem (pondělí 19. 10. 2020) znovu, abych Vám dodal vysvětlení k dotazům a "cvičné materiály". Občas proto (spíše v druhé polovině týdne) jukněte znovu na naše komunikační kanály...

Přeji vám hodně štěstí!

Mgr. Vladimír Holeček

G8A NJ MON 12.10 - 16.10. / Moňaková Kateřina

12.10. - google Meet (8:00 - 8:45)

16.10: - google Meet (11:00 - 11:45)

AB L48 - str24-27 (1 - 12) - vypracovat cvičení a odevzdat v google učebně

Wocabee - balík + písemka ( hlídat prosím termíny splnění)

Oktáva A TV (D) 12. 10. - 16. 10. / Holubářová Radka Mgr.

Děvčata, bod číslo jedna a dva platí v případě, že se z nějakých důvodů nemůžete zúčastnit online TV. Uvidíme se spolu v pondělí pátou hodinu ve 12 hodin na Meetu. Omlouvat se mi nemusíte, kdo nebude na hodinách, tak zasílá DÚ dle pokynů. 

Úkoly a doporučení:

1. Stále platí zasílání fotek či videí pohybových aktivit, které vám vyhovují. Na YouTube je spousta možností a námětů.

2. Zasílejte náměty na TV, které vás zaujmou a mohou se použít při našich hodinách. Budeme aplikovat v dalším období.

3. Zasílejte zajímavosti z oblasti sportu a zajímavé výzvy.

4. Každodenní limit pro udržení tělesné kondice je přibližně  6 000 kroků, chodit může opravdu každá z vás.

5. Indiánský běh -  ideální varianta 1:1 -  1 minuta běh a 1 minuta svižná chůze. Další vyrianty 3 minuty běh a 1 minuta chůze, 2 minuty běh a 3 minuty chůze, vyzkoušejte a najděte si to, co vám bude nejlépe vyhovovat.

6. Mimimálně 3 krát 30 minut za týden doporučuji aktivitu při vyšší tepové frekvenci - 220 mínus váš věk - v této tepové frekvenci by tato aktivita měla probíhat :-)

7. Minimálně každodenní protažení celého těla by se mělo stát pravidelnou rutinou a nejen v době distanční výuky.

G8A - D seminář - 12.10. - 16. 10. 2020 / Petrová Jana Mgr.

Dobrý den, zdravím účastníky dějepisného semináře!

Máte vypracované otázky 1,2 a 25 - procvičujte je. Pracujte na otázce č.3  Starověký Řím - Spartakovo povstání, r. 753 př. n. l.

Mějte se hezky! J.P.

G8A NJ MON 5.10-9.10 / Moňaková Kateřina

V příloze výklad nové gramatiky - superlativ. (zpracovat do školního sešitu) + pustit výkladové video.

Pracovní sešit str 26/9 - vyplnit, ofotit a vložit do google učebny

Wocabee - balík + písemka 48/1 (hlídat prosím termíny)

G8A - AJ - 19. 10. - 23. 10. 2020 / Pohludková Jana

1. hodina - online (Google Meet)
2. hodina - samostatná práce (úkol bude zadán při online hodině a odevzdáte ho v Google Classroom)
3. hodina - online (Google Meet)

G8A - BiS - 5. 10. - 9. 10. / Holeček Vladimír Mgr.

Milí seminaristé,

dovolte mi, abych Vám sdělil, že v učebně, do které jsem Vás dnes pozval, máte první pokus o distanční komunikaci. Vše, co s tím souvisí, jsem se pokusil sepsat do metodiky k otázce, tedy k maturitnímu tématu č. 3, kterého se zmíněný pokus týká. Předem Vám děkuji za schovívavé odezvy (každý Váš nápad se může hodit) a přeji nám, abychom co nejdříve mohli opět komunikovat tak, jak jsme si začali zvykat...smiley

Zatím se mějte hezky - a ozvěte se...

Mgr. Vladimír Holeček

G8A - D seminář - 5.10. - 9.10.2020 / Petrová Jana Mgr.

Pracujte na otázce č. 2

G8A - IVT - 5. 10. - 9. 10. 2020 / G8 skupina JAK. / Jakoubek Jiří Ing. Bc.

Stdijní materiály jsou zaslány panem Mgr. Františkem Paulusem prostřednictvím aplikace Google Classroom.

G8A_dějepis_26. 10. až 30. 10. 2020 / Mágrová Klára Mgr.

Plán práce po dobu distanční výuky

26. 10. až 30. 10. 2020, podzimní prázdniny

3) pondělí 19. 10. 2020, Meet - Google Classroom, téma: Národy ČSR, práce s pracovním listem 

2) pondělí 12. 10. 2020, Meet - Google Classroom, téma: Vznik Československa v 1918, práce s pracovním listem

1) pondělí 5. 10. 2020, Meet - Google Classroom, téma: J. V. Stalin a stalinismus v SSSR, práce s pracovním listem

 

Zadání samostatné práce Moje vzpomínky na velkou budovu ve Střelecké ul. (Orální historie) v příloze. Termín odevzdání: do 1. 1. 2020

G7A- NJ- (MON) 8. 6. - 12. 6. / Moňaková Kateřina

viz příloha

Oktáva - pro maturanty / Pohludková Jana