Role Peer mediátorů na Gymnáziu ve Varnsdorfu

Počtem čtrnácti aktivních studentů tvoříme partu, jež dobrovolně věnuje čas ku pomoci nalezení společného řešení nepříjemné situace vzniklé mezi dvěma stranami. Také s chutí harmonizujeme prostředí třídních kolektivů a dbáme na zdravé vztahy se vzájemným respektem mezi žáky a kantory. Mezi naše přednosti patří empatie, aktivní naslouchání a případná nestrannost v podobě nesoudící třetí strany ve smluvených mediacích. Víme, že impulzivní emoční reakce mnohdy zastírají pravou podstatu neshody. Emoční výlevy odvádí pozornost obou stran od fokusu řešené situace a zapříčiňují ještě vetší vzájemná nedorozumění. Naším velkým úkolem je proto emoce filtrovat a zneutralizované zrcadlit protější straně mediační kauzy. Společně se posouváme znatelně dopředu. Bouráme bariéry přílišného komfortu a rozvíjíme svůj osobnostní potenciál. Skrze získané zkušenosti posouváme své komunikační schopnosti, které se stávají užitečné i v našich soukromých životech. Pomoc našim spolužákům, studentům varnsdorfského gymnázia, je pro nás příjemnou saturací.

Karolína Křížová

 

Publikováno: 29.06.2020