Informace k zahájení školního roku 2022/2023

Informace k zahájení školního roku 2022/2023

PRIMA

Čtvrtek 1. září 2022 od 9.00 hodin společné zahájení v aule školy za přítomnosti GENERÁLNÍHO VIKÁŘE Mons. ICLic. Mgr. Martina Davídka. Při zahájení budou rodičům a žákům představeni jednotliví vyučující. Po skončení společného zahájení budou žáci pokračovat v programu ve své třídě - uč. č. 38 1NP, třídní učitelka paní Mgr. Klára Mágrová. Rodiče mají možnost besedy s ředitelstvím školy. Předpokládaný čas ukončení je kolem 11.00 hodin.

Pátek 2. září 2022

  • 8.00 – 11.45 hodin – třídnické hodiny.
  • Od 11.55 hodin vyučování dle rozvrhu.

Další Informace:

1. Společný pobytový kurz primy se bude konat v termínu 5. – 7. září 2022 - Rekreační areál U Jasanu, Krásné Pole čp. 22, 407 44 Chřibská, odjezd 5. 9. 2022 v odpoledních hodinách, více informací o organizaci pobytu a platbě

2. Obědy školní jídelna Varnsdorf (412 372 112). Rodiče prosíme o přihlášení svých dětí ke konci prázdnin v kanceláři vedoucího jídelny.

3. Předpokládaný seznam pomůcek pro primu v PDF

4. Přehled plateb zákonných zástupců žáků školy

 

SEKUNDA – OKTÁVA

Čtvrtek 1. září 2022 od 8.00 hodin zahájení v kmenových třídách.

Pátek 2. září 2022

  • 8.00 – 11.45 hodin – třídnické hodiny.
  • Od 11.55 hodin vyučování dle rozvrhu bez odpoledního vyučování.

Přehled plateb zákonných zástupců žáků školy

Nově příchozí studenti a studentky budoucí KVINTY Gymnázia Varnsdorf (z devátých ročníků ZŠ) přijdou prosím ve čtvrtek 1. 9. 2022 v 7.45 hodin do ředitelny školy.