Maturanti v cílové rovině

Každý cíl má svůj start a trasa do cíle nebývá vždy jednoduchá. Vzpomeňte na rok 2013. První usednutí do lavic při přijímačkách na naši školu, slavnostní přivítání v aule a seznámení s pedagogickým sborem, sedm let získávání informací. Nešlo ale jen o sedm let studia. Prošli jste obdobím, kdy jste se účastnili a spolupodíleli na mnoha akcích školy. Určitě nelze nevzpomenout na aklimatizační pobyt, vřazování primánů, pořádání vánočního jarmarku, maratonu ve stolním tenise, účast na olympiádách na různých úrovních a v různých kategoriích. Vzpomeňte též na adopci na dálku, na klasifikační týdny, na ročníkové práce… Cílová páska je už na obzoru. Pololetní vysvědčení, posledních pár týdnů s výukou, písemné maturitní práce, poslední zvonění, pak nástup na svatý týden a následně prezentování se před maturitní komisí. A maturitní vysvědčení je na světě. Jak asi prožívali školní gymnaziální léta naši předkové? Ani v roce 1885 se gymnazisté nevyhli písemných maturitních prací. Určitě zajímavé nahlédnout a přečíst si témata (viz příloha).

Přeji všem maturantům hodně úspěchů při jarních maturitních zkouškách a ať se Vám splní v budoucím životě vše, co je reálné.

Ing. Kamila Málková

Publikováno: 24.01.2021