Úsvit třetího dne…

Skončily přidušené velikonoční svátky. Napříč státnímu zákazu bloudící skupinky s tradičními pomlázkami připomněly, snad symbolicky, probuzení života. Většina spoluobčanů vstoupila do šedivého prostoru všední rutiny s nejistým výhledem „světla na konci tunelu“. Pachuť nejistoty spojené s nedůvěrou a pochopitelným existenčním strachem ochromila mnohé. Každý se s pandemickou „kulturou“ snaží vypořádat po svém-švejkování, ústraní, zlehčování, někdy agresivita. Mám rád Čechy (nejen). Možná by stálo za to se vrátit, pro mnohé občany, k nejpodivnějšímu státnímu svátku. Mám na mysli Velký pátek. Je pravdou, že tentokrát nešlo slavit tradičně-česky-ve velechrámech konzumu. Strpěné a pro někoho protrpěné zastavení se ztratilo v horizontu roční paralýzy. Navíc podivný svátek, kdy bezvládné mrtvé tělo visí na kříži. Smrt rabiho Jeshuy, před více než dvěma tisíci lety kdesi v zemi, kterou nazvali Římané Palestina, lze vnímat jako osobní tragédii, završení cesty, byť výjimečného muže. Jako ostentativní prohru a ztrátu veškerých nadějí těch, které vyvolil a jež ho doprovázeli. Nic víc, nic míň než jedna historická epizoda. Nebo můžeme na tajemnou událost Veliké noci hledět v kontextu proroctví izraelských proroků o trpícím Mesiáši-králi, který se obětuje za celé lidstvo. Za malost lidských srdcí uvězněných v sebestřednosti, zbarvené krví gulagů celého světa, oděných tupou nenávistí ke všemu, co se zove život. Jaký smysl má však utrpení? Ptáme se my, vzrostlí z étosu postmoderního hedonismu. To bychom se však také mohli ptát, jaký smysl má utrpení matky u nemocného dítěte, jaký smysl má utrpení odloučených lidských srdcí, jaký smysl má téměř nekonečné nasazení lékařů, nebo mužů a žen zajišťujících své rodiny… Smysl tohoto utrpení je jediný – láska. Dávám svůj život za (pro) druhé. Tajemství Velkého pátku spočívá ve veliké naději. Visícím tělem, zohaveným římskými důtkami k nepoznání člověku, zahaleným slunce zatměním v nepohnutém triumfu smrti, to nekončí. Hlavním poselstvím Velikonoc je úsvit třetího dne ohlašující pozvání každého lidského srdce k věčnému životu, do Neděle, nebo spíš jak říkají Rusové do Vzkříšení. Bůh ve svém Synu, obětovaném za každého z nás, říká, miluji… Velikonoční doba (liturgicky) stále trvá a říká nám všem, že Světlo je silnější než tma a láska je silnější než smrt.

Mgr. Jan Hedvík+jáhen

 

Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. Mt 11,28

Publikováno: 24.04.2021