Rekonstrukční novinky na BGV v době coronavirové

V době uzavření školy z důvodů coronavirové epidemie probíhaly na škole některé činnosti směřující ke zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu. Zásadní akcí byla výstavba venkovního zastřešeného prostoru (altánu) pro konzultace se studenty, schůzky a výcvik peermediátorů, pro využití přestávky mezi odpolední výukou, pro výuku menších skupin studentů, k výuce TV a VV, pro kroužky AP, … Tao akce byla financována zásadně z prostředků školného.  Druhá akce směřovala zásadně do tělovýchovné oblasti. Na základě požadavků učitelů tělocviku a poptávky studentů byla rozšířena lezecká stěna v malé tělocvičně. Je jisté, že tyto dvě akce budou přínosem pro všechny zúčastněné.
 
BGV

Publikováno: 12.05.2021