Zahájení školního roku

Školní rok 2021/2022 byl na Biskupském gymnáziu Varnsdorf zahájen již tradičně za účasti nejvyšších představitelů Litoměřické diecéze, a to Biskupa litoměřického Mons. Jana Baxanta, generálního vikáře Mgr. Martina Davídka, starosty města Varnsdorf pana Mgr. Rolanda Sollocha a ředitelky Schrödingerova institutu paní Bc. Gabrieli Doušové.  V příjemném prostředí a atmosféře byli přivítání studenti obou prvních ročníků spolu s jejich rodiči a zákonnými zástupci.

Biskup litoměřický Mons. Jan Baxant požehnal studentům, rodičům a zaměstnancům školy pokojný školní rok, a to jak v osobním, ale i profesním životě. Vyjádřil víru a naději v úspěšný průběh a zakončení studia na Biskupském Gymnáziu Varnsdorf. 

Pro zaměstnance školy a Schrödingerova institutu bylo za přítomnosti hostů připraveno společné přivítání nového školního roku obou diecézních institucí Šluknovkého výběžku v zahradě kláštera sv. Karla Boromejského v Jiříkově.

Z oficiálních promluv všech zúčastněných bylo vysloveno přání, aby obě vzdělávací instituce i nadále poskytovaly službu na co nejvyšší úrovni vzhledem k tradicím církevních škol.

BGV

Publikováno: 08.09.2021