Projekt „Kulturní mapa Prahy“

Cílem našeho projektu je vytvořit mapu, jež bude zachycovat vybraná místa v Praze spojená s naší kulturou a mohla by se využít např. při školních exkurzích. První projektový den začal prezentacemi o zajímavých místech našeho hlavního města, které jsme pak rozdělili do několika skupin, např. místa spojená s hudbou, s divadlem, s osobnostmi… Následně jsme si udělali skupiny a vybrali si některé témata, a ty jsme dále zpracovávali. Vybrali jsme si 10 míst a ke každému místu jsme vytvořili stručný popis. Druhý projektový den jsme pracovali s mapou Prahy. Do ní jsme naše místa zakreslili, naplánovali jsme trasy včetně délky, způsobu dopravy a dalších zastávek. Na konci dne nám zbylo trochu času, a tak jsme vytvořili malý dotazník, jak dobře znají spolužáci naše hlavní město, a obešli jsme naše kamarády z jiných projektů. Třetí projektový den strávíme v Praze a naše mapy si vyzkoušíme v terénu.

Tereza Palmeová, G4

Publikováno: 12.12.2021