Cesta knihy

Stojíš před dveřmi, možná z dubového dřeva, jsou zasazené za vchodovým obloukem, a ještě stále na nich visí klepadlo v tvaru lví hlavy. Když vejdeš a projdeš vstupní halou, kolem knihovníků, konečně se dostaneš mezi vysoké regály plné knih.

Z poliček na tebe hledí nespočet uspořádaných hřbetů, pečlivě srovnaných podle tobě skrytého způsobu. A každá z knih, co vidíš na svých stránkách ukrývá svůj vlastní příběh, ať už se jedná o text s dějovou linií, či souhrn informací. Avšak to není jediný příběh, který si knížky nesou, každá z nich nese svůj osobní příběh, příběh své cesty, o nějž se nemůže slovně podělit a u některých stěží dohlédnout na počátek této cesty.

Ačkoliv příběh jednotlivých knih nezačíná momentem, kdy přijdou do knihovny a mnohdy by mohly vyprávět mnohem zajímavější a napínavější historky z cest předtím, než se dostaly do knihovny, náš příběh se bude odvíjet právě od tohoto momentu. Od momentu kdy se na prahu knihovny objeví krabice plná knih, ať už objednaných, darovaných, či například vyměněných s jinou knihovnou.

Na práh knihovny právě dorazila krabice, nové knihy, které někam do již tak plné knihovny přibydou. Dřív, než se tak stane, je potřeba ze všeho nejdříve zkontrolovat co vlastně přišlo, co je ukryté pod papírovými stěnami a zda to souhlasí s objednávkou.

Teprve poté když není potřeba provádět reklamaci a všechny tituly sedí se může pustit do katalogizace. Každá jedna z knih dostane své osobní přírůstkové číslo a signaturu, která odhaluje kódově zadané místo kde bude kniha v knihovně umístěna. Kromě čísel, které knihy dostanou jsou i zapsány všechny příchozí knihy, každý rok tak vznikne další seznam knih, které knihovna získala. Tento seznam po jeden rok zaznamenává knihy, které knihovna obdržela a pokud se některé z knih něco nebohého stane, poznamená se to k jejímu záznamu v těchto seznamech.

Ačkoliv má knížka svůj kód a je zaznamenána, zbývá jí ještě zařadit do online katalogu, který většina větších knihoven již dnes má. Knížka získá takový svůj online záznam. A teprve když je možné knížku najít v katalogu a dohledat tam její základní informace, přichází čas kdy se kniha dostane buď do skladu knihoven a nebo získá privilegium, díky kterému pravděpodobně nahradí jinou knihu ve veřejných prostorech knihovny, a na místo ní bude svým hřbetem lákala kolemjdoucí čtenáře, kteří mohou znát pouze její psaný příběh a domnívat se pouze o tom čím si ta knížka na své cestě do knihovny prošla, třeba dokonce letěla letadle, pokud se jedná o nějakou zahraniční literaturu.

V tom majestátním tichu knihovny není nikdo, kdo by ti jejich příběh vyprávěl a ony sami ti jej nikdy doslovně nepovypráví, svůj cestovní příběh si každá z nich pečlivě střeží jako nejhlubší tajemství, a i toto je pouhým nepatrným úryvkem z jejich životů.

Magdalena Řebíčková

I takto krásně lze popsat letošní projektové dny…

Díky Majdě i ostatním účastníkům projektu Katalogizace RP 2015-2021

Mgr. Martina Janáková

Publikováno: 19.12.2021