Svět, kde si sousedé pomáhají

Naše škola se v minulém roce dohodla na spolupráci v projektu SVĚT, KDE SI SOUSEDÉ POMÁHAJÍ, který propojuje sousedy z různých generací na obou stranách česko-německé hranice. Mezi plánované aktivity projektu patří vytvoření platformy spolupráce mezi obcemi či organizacemi pro přeshraniční spolupráci, natáčení příběhů našich sousedů, vytvoření společné přeshraniční aplikace, propojení práce s veřejností, organizování mezigeneračních setkávání a pomoc při organizaci místních akcí na obou stranách hranice.

A právě do aktivity spojené s natáčením příběhů našich sousedů se zapojilo naše gymnázium. Vedoucí pedagogové se svými žáky v rámci tří skupin žáků vytipují vhodného pamětníka z určitého období na téma zkušenost s proměnami hranice v regionu Šluknovského výběžku (a na druhé straně Horní Lužice). Poté se žáci naučí v rámci workshopu metody dotazování a vypracují vhodné otázky pro svého pamětníka. Následuje workshop na práci s kamerou a potom samotné natáčení s pamětníkem. Po workshopu na střih videa vznikne finální film a bude slavnostně uveden (předpokládáme červen 2022) jako výstup z této části projektu.

Koordinátorkou projektu na škole je Mgr. Klára Mágrová. Dalšími vedoucími pedagogy v projektu jsou Mgr. Martina Janáková, Mgr. Zuzana Jirchářová a Mgr. Jana Petrová.

Projekt je podpořený Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj z Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020. Město Varnsdorf je leadpartnerem projektu. Nezisková orzanizace Valtenbergwichtel ze Saského městačka Neukirch je hlavním partnerem projektu na Německé straně. Více na: sousede-nachbarn.org/

František Paulus

Publikováno: 16.01.2022


Projekt: Svět, kde si sousedé pomáhají
Projekt: Svět, kde si sousedé pomáhají
Projekt: Svět, kde si sousedé pomáhají
Projekt: Svět, kde si sousedé pomáhají
Projekt: Svět, kde si sousedé pomáhají
Projekt: Svět, kde si sousedé pomáhají
Projekt: Svět, kde si sousedé pomáhají