BGV - Dobrá volba

Vážení rodiče žáků pátých tříd, zájemců o studium na Gymnáziu Varnsdorf, v letošním školním roce se poprvé budou konat jednotné státní přijímací zkoušky na všechny střední školy včetně osmiletých gymnázií. Tedy i na naši školu.

Tyto zkoušky jsou poměrně náročné, připravuje je CERMAT a jsou vytvářeny na stejném principu jako maturitní didaktické testy. Máme tedy s typem zadání a zadávaní testů tohoto typu určité zkušenosti.

Nabízíme Vám, resp. Vašim dětem přípravný kurz k přijímacím zkouškám z českého jazyka a matematiky zaměřený na nový způsob testování.

Kurz povedou učitelé Gymnázia Varnsdorf a bude probíhat od listopadu 2016 do března 2017 na Gymnáziu Varnsdorf vždy ve čtvrtek od 16.30 do 17.30 hodin  - střídavě jeden týden český jazyk, jeden týden matematika.

Vaše dítě může docházet buď na všechny hodiny, nebo jen na jeden z předmětů, nebo výběrově podle času jen na některé lekce.

Kurz je bezplatný – je předmětem školního klubu Akademie příslibu Gymnázia Varnsdorf (informace najdete na webových stránkách školy www.bgv.cz v sekci Akademie příslibu, předmět BGV – dobrá volba).

Aby mohlo Vaše dítě být do kurzu přijato, je třeba ho přihlásit do Akademie příslibu Gymnázia Varnsdorf. Přihlášku získáte a odevzdáte v kanceláři BGV.

Autor: Tomáš Jakoubek | Dne: 07.10.2016