Janáková Martina Mgr.

Profil učitele

Český jazyk a němčina, AP – dramaťák, nábožko, doučko, atd. „Vím, že nic nevím.“

Janáková Martina Mgr.

Kontakt: janakova@bgv.cz

VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ

KONZULTAČNÍ ČASY (školní rok 2020/21)

1. PRO ŽÁKY

ČTVRTEK - obě velké přestávky (9.40 a 10.45)

2. PRO RODIČE

ÚTERÝ - 8.00 - 9.45

Po předchozí domluvě i v jiných termínech - kontakt: janakova@bgv.cz

PODMÍNKY KLASIFIKACE 2020/21

PODMÍNKY KLASIFIKACE V PŘEDMĚTECH ČESKÝ JAZYK A NĚMECKÝ JAZYK

ŠKOLNÍ ROK 2020/21

V přílohách najdete podmínky klasifikace pro žáky tříd a skupin, které učím český jazyk a literaturu nebo německý jazyk a konverzaci v německém jazyce.

Pokud žák podmínky nesplní, nebude za dané pololetí z předmětu klasifikován a dostane náhradní termín splnění požadavků.

O výjimkách ze závažných důvodů je možno komunikovat.

Platí ovšem, že všechny potíže je třeba řešit VČAS.

M. Janáková

ČJL - KVINTA - PODKLADY - 2020/21

ZDE NAJDETE PODKLADY A NÁVODY PRO SAMOSTATNOU DOMÁCÍ PRÁCI A PŘÍPRAVU.

 

ČJL - KVARTA - ČETBA - 2019/20

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – POVINNÁ ČETBA – KVARTA 2019/20

Žák povinně PŘEČTE pět knih ze seznamu doporučené literatury (seznam v příloze). Dobří čtenáři můžou za jedničku navíc přečíst a zpracovat víc knih.

Mezi knihami bude minimálně jednou zastoupena poezie a jednou drama.

Na začátku září, listopadu, ledna, března a května předloží každý žák v určené hodině literatury zvolenou knihu a připravený záznam o četbě (vytištěná tabulka z přílohy).

Do poloviny října, prosince, února, dubna, června knihu přečte a do konce příslušného měsíce vypracuje zápis o knize (nový způsob – návod i vzory v přílohách), vytiskne a založený v deskách odevzdá ke kontrole.

POZNÁVACÍ EXKURZE- NĚMECKO

MEZIPŘEDMĚTOVÉ POZNÁVACÍ EXKURZE DO SRN PRO ŽÁKY VYŠŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA

VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/21 SE VZHLEDEM K NEJISTÉ SITUACI KOLEM OPATŘENÍ SOUVISEJÍCÍCH S COVID 19 EXKURZE NEUSKUTEČNÍ

- jsou součástí výuky na základě Školního vzdělávacího programu "IN PRINCIPIO ERAT VERBUM... NA POČÁTKU BYLO SLOVO..."

- svou náplní jsou mezipředmětové (ČJ, NJ, D, Z, ZSV, RET, ESV) a rozvíjejí klíčové kompetence žáků

- jsou organizovány tak, aby co nejméně zasáhly do pravidelného chodu školy a soukromí žáků (celé třídy, den s odpoledním vyučováním)

- žák se podle pokynů a pod vedením učitele, který za exkurzi zodpovídá, předem připraví a v zadaných termínech odevzdá podklady pro svůj aktivní podíl na programu exkurze

- pokud se žák ze závažného důvodu nemůže exkurze zúčastnit, podá zákonný zástuce prostřednictvím třídního učitele řediteli školy žádost o uvolnění žáka z výuky na daný den (zletilí žáci žádají sami)

- žák, který se exkurze nezúčastnil (na základě uvolnění ředitelem školy, nebo z předem neplánovaných důvodů), je povinen vypracovat, odprezentovat a odevzdat náhradní práci, která rozsahem odpovídá 6-8 vyučovacím hodinám (zadání práce v příloze)

G5 - ČJL - 19. - 23. 10. 2020 / G5.B

Plán práce - 7. týden - jazyk, mluvnice (19. - 23. 10. 2020)

Téma: ČEŠTINA A PŘÍBUZNÉ JAZYKY
1. MEET - opakování předchozího tématu - kontrola vypracovaných úloh - PS (str. 13-18), navazující TEST v GU
2. prostudovat v učebnici kapitolu nového tématu - UČ (str. 9-11)
3. MEET - výklad a souhrn tématu, navazující úlohy v PS (str. 19-21)
4. ověření:  TEST GU - čeština a příbuzné jazyky

Příští týden: PRÁZDNINY!

Zadání z předchozích týdnů v příloze.

G5 - ČJL - 19. - 23. 10. 2020 / G5.A

Plán práce - 7. týden - jazyk, mluvnice (19. - 23. 10. 2020)

Téma: ČEŠTINA A PŘÍBUZNÉ JAZYKY
1. MEET - opakování předchozího tématu - kontrola vypracovaných úloh - PS (str. 13-18), navazující TEST v GU
2. prostudovat v učebnici kapitolu nového tématu - UČ (str. 9-11)
3. MEET - výklad a souhrn tématu, navazující úlohy v PS (str. 19-21)
4. ověření:  TEST GU - čeština a příbuzné jazyky

POZOR ZMĚNA! Třída G5A nebude mít druhou MEET hodinu ve středu, ale až v pátek 4. vyučovací hodinu (z důvodu mojí návštěvy lékaře ve středu). G5B má hodiny normálně podle rozvrhu. Díky za pochopení.

Příští týden: PRÁZDNINY!

Zadání z předchozích týdnů v příloze.

G5 - NJ + KNJ (JAN) - 19. - 23. 10. 2020 / G5.A

Plán práce - týden 19. - 23. 10. 2020 DISTANČNÍ VÝUKA

Lekce 23 - 1. část
1. pondělí - WocaBee - Vokabeln L23/1-2 
2. středa - Vokabeln in Kontext üben L23 - PS (str. 41-42/1-5)
3. čtvrtek - MEET - Lektion 23 - Textarbeit UČ (str. 30)
4. pátek - MEET -  Kontrolle PS (str. 41-42) - Text PS (42/6)
HA: Vokabeln L 23 auf WB, REGELN BEI UNS ZU HAUSE hier in GC

POZOR ZMĚNA! MEET hodina ve středu neproběhne (jsem u lékaře) - uskuteční se v náhradním termínu ve čtvrtek 6. vyučovací hodinu. Hodina v pátek by měla proběhnout normálně. Díky za pochopení.

Příští týden: PRÁZDNINY!

Zadání z předchozích týdnů v příloze.

G4 - NJ (JAN) - 19. - 23. 10. 2020 / G4.

Plán práce - týden 19. - 23. 10. 2020

Lektion 17 (2. část)
1. úterý - Perfektum silných sloves - výklad - videohodina MEET - připravte si sešit, pracovní sešit, učebnici, psací potřeby
HA: WB - Perfektum trainieren
2. středa - HA: PS (str. 61-62/3-6) - udělat, neposílat!, WB Vokabeln + Perfektum trainieren
3. pátek - L 17 - Grammatik - videohodina MEET - připravte si sešit, pracovní sešit, učebnici, psací potřeby
Téma: Perfektum - UČ (str. 49)
HA: keine

Příští týden: PRÁZDNINY!

Zadání z předchozích týdnů v příloze. 

G3 - NJ (JAN) - 19. - 23. 10. 2020 / G3.

Plán práce - týden 19. - 23. 10. 2020

Lektion 17 (2. část)
1. pondělí - Perfektum silných sloves - výklad - videohodina MEET - připravte si sešit, pracovní sešit, učebnici, psací potřeby
HA: WB - Perfektum trainieren
2. středa - HA: PS (str. 61-62/3-6) - udělat, neposílat!, WB Vokabeln + Perfektum trainieren
3. čtvrtek - L 17 - Grammatik - videohodina MEET - HODINA SE NEKONÁ (viz informace v mailu)
Téma: Perfektum - UČ (str. 49)
HA: keine

Příští týden: PRÁZDNINY!

Zadání z předchozích týdnů v příloze. 

G2 - NJ (JAN) - 19. - 23. 10. 2020 / G2.

Plán práce - týden 19. - 23. 10. 2020

Lektion 9
1. pondělí
L9 - Verben essen, schlafen (zopakuj si z minulé hodiny v sešitě časování nových nepravidelných sloves), vypracuj v PS (str. 72-73/1-5) - neposílej (zkontrolujeme společně příští hodinu)
HA: WB Vokabeln trainieren
2. čtvrtek - videohodina MEET - HODINA SE NEKONÁ (viz informace v mailu)
Essen und Trinken - sprechen, UČ (str. 56-57), PS (str. 74)
HA: keine

freiwillige HA  in GU

Příští týden: PRÁZDNINY!

Zadání z předchozích týdnů v příloze.

G1 - NJ (JAN) - 19. - 23. 10. 2020 / G1.

Plán práce - týden 19. - 23. 10. 2020

LEKTION 1 - Wer bist du? Wer ist das? Was ist das? Woher kommst du?
1. pondělí
Anna und Laura - UČ (str. 13/4, 5ab) - prohlédni si cvičení v učebnici
HA: opakuj a uč se slovíčka pomocí aplikace WB balíky A, B už mají být hotové, nově balík C
2. středa - videohodina MEET 
Téma: Woher kommst du? UČ (str. 13-14), PS (str. 12-13) - připravte si učebnici, pracovní sešit a školní sešit
HA: WB - slovíčka na aplikaci, TEST časování slovesa BÝT v google učebně

Příští týden: PRÁZDNINY!

Zadání z předchozích týdnů v příloze.