Janáková Martina Mgr.

Profil učitele

Český jazyk a němčina, AP – dramaťák, nábožko, doučko, atd. „Vím, že nic nevím.“

Janáková Martina Mgr.

Kontakt: janakova@bgv.cz

VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ

KONZULTAČNÍ ČASY (školní rok 2020/21)

1. PRO ŽÁKY

ČTVRTEK - obě velké přestávky (9.40 a 10.45)

2. PRO RODIČE

ÚTERÝ - 8.00 - 9.45

Po předchozí domluvě i v jiných termínech - kontakt: janakova@bgv.cz

PODMÍNKY KLASIFIKACE 2020/21

PODMÍNKY KLASIFIKACE V PŘEDMĚTECH ČESKÝ JAZYK A NĚMECKÝ JAZYK

ŠKOLNÍ ROK 2020/21

V přílohách najdete podmínky klasifikace pro žáky tříd a skupin, které učím český jazyk a literaturu nebo německý jazyk a konverzaci v německém jazyce.

Pokud žák podmínky nesplní, nebude za dané pololetí z předmětu klasifikován a dostane náhradní termín splnění požadavků.

O výjimkách ze závažných důvodů je možno komunikovat.

Platí ovšem, že všechny potíže je třeba řešit VČAS.

M. Janáková

ČJL - KVINTA - PODKLADY - 2020/21

ZDE NAJDETE PODKLADY A NÁVODY PRO SAMOSTATNOU DOMÁCÍ PRÁCI A PŘÍPRAVU.

 

POZNÁVACÍ EXKURZE- NĚMECKO

MEZIPŘEDMĚTOVÉ POZNÁVACÍ EXKURZE DO SRN PRO ŽÁKY VYŠŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA

VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/21 SE VZHLEDEM K NEJISTÉ SITUACI KOLEM OPATŘENÍ SOUVISEJÍCÍCH S COVID 19 EXKURZE NEUSKUTEČNÍ

- jsou součástí výuky na základě Školního vzdělávacího programu "IN PRINCIPIO ERAT VERBUM... NA POČÁTKU BYLO SLOVO..."

- svou náplní jsou mezipředmětové (ČJ, NJ, D, Z, ZSV, RET, ESV) a rozvíjejí klíčové kompetence žáků

- jsou organizovány tak, aby co nejméně zasáhly do pravidelného chodu školy a soukromí žáků (celé třídy, den s odpoledním vyučováním)

- žák se podle pokynů a pod vedením učitele, který za exkurzi zodpovídá, předem připraví a v zadaných termínech odevzdá podklady pro svůj aktivní podíl na programu exkurze

- pokud se žák ze závažného důvodu nemůže exkurze zúčastnit, podá zákonný zástuce prostřednictvím třídního učitele řediteli školy žádost o uvolnění žáka z výuky na daný den (zletilí žáci žádají sami)

- žák, který se exkurze nezúčastnil (na základě uvolnění ředitelem školy, nebo z předem neplánovaných důvodů), je povinen vypracovat, odprezentovat a odevzdat náhradní práci, která rozsahem odpovídá 6-8 vyučovacím hodinám (zadání práce v příloze)

G5 - ČJL - 19. - 23. 4. 2021 / G5.B

Plán práce - 30. týden - sloh (19. - 23. 4. 2021)

Téma: VYPRAVOVÁNÍ
1. MEET - výklad - práce s učebnicí (str. 62-67)
2. úlohy v PS str. 67-69
3. MEET - pásmo vypravěče x pásmo postav
DÚ: PS str. 68-72 (do příštího slohu = 3 týdny) 

Následuje: literatura (BAROKO V EVROPSKÉ LITERATUŘE)

Předchozí zadání v příloze. 

G5 - ČJL - 19. - 23. 4. 2021 / G5.A

Plán práce - 30. týden - sloh (19. - 23. 4. 2021)

Téma: VYPRAVOVÁNÍ
1. MEET - výklad - práce s učebnicí (str. 62-67)
2. úlohy v PS str. 67-69
3. MEET - pásmo vypravěče x pásmo postav
DÚ: PS str. 68-72 (do příštího slohu = 3 týdny) 

Následuje: literatura (BAROKO V EVROPSKÉ LITERATUŘE)

Předchozí zadání v příloze. 

G5 - NJ + KNJ - 19. - 23. 4. 2021 / G5.A

Plán práce - týden 19. - 23. 4. 2021

Lektion 28 (2. část)
1. pondělí - WocaBee - Lekce 28/2
2. středa - MEET - Thema: Textarbeit (UČ str. 9-10, PS str. 8-9)
3. čtvrtek - QUIZ DIESER (GU)
4. pátek - není online hodina - místo ní PÍSEMKA NA WB (L28) - aktivní pouze 11.55 - 12.40
HA: keine

Příští týden: Lekce 28 (3. část)

Předchozí zadání v příloze.

G4 - NJ - 19. - 23. 4. 2021 / G4.

Plán práce - týden 19. - 23. 4. 2021

Lektion 21 (shrnutí a test)
1. úterý - L21 - MEET - Téma: Wiederholung (TH 21 v GU - doporučuji vytisknout)
2. středa - WB - nový balík (Lekce 21/es gibt)
3. pátek - L 21 - MEET - TEST L21
HA: TH 15/3 Schreiben - ins Dokument in GU

Příští týden: Modul 7 (Landeskunde und Projekt)

Předchozí zadání v příloze.

G3 - NJ - 19. - 23. 4. 2021 / G3.

Plán práce - týden 19. - 23. 4. 2021

Lektion 21(shrnutí a test)
1. pondělí - L21 - MEET - Téma: Wiederholung (TH 21 v GU - doporučuji vytisknout)
2. středa - WB - nový balík (Lekce 21/es gibt)
3. čtvrtek - L 21 - MEET - TEST L21
HA: TH 15/3 Schreiben - ins Dokument in GU

Příští týden: Modul 7 (Landeskunde und Projekt)

Předchozí zadání v příloze.

G2 - NJ - 19. - 23. 4. 2021 / G2.

Plán práce - týden 19. - 23. 4. 2021 - distanční výuka

Lektion 11 (6. část)
1. pondělí - slovíčka na WB - nový balíček (lekce 11/fráze)
2. čtvrtek - MEET - Téma: spojka deshalb (UČ str. 15), minulý čas (haben, sein) - cvičení PS str. 17-18
HA: PÍSEMKA WB - otevřena ve čtvrtek 22. 4. v čase 12.00 - 20.00

Příští týden: Lekce 11 (shrnutí a test)

Předchozí zadání v příloze.

G1 - NJ - 19. - 23. 4. 2021 / G1.

Plán práce - týden 19. - 23. 4. 2021 - distanční výuka

LEKTION 4 (4. část)
1. slovíčka na WB - nový balíček (Lekce 4/finden)
2. středa - MEET - Téma: konverzace Mein Stundenplan (UČ. str. 31 + PS str. 36, 82)
HA: PÍSEMKA WB - otevřena ve středu 21. 4. v čase 10.00 - 20.00

Příští týden: Lektion 4 (5. část)

Předchozí zadání v příloze. 

ČJL - KVARTA - ČETBA - 2019/20

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – POVINNÁ ČETBA – KVARTA 2019/20

Žák povinně PŘEČTE pět knih ze seznamu doporučené literatury (seznam v příloze). Dobří čtenáři můžou za jedničku navíc přečíst a zpracovat víc knih.

Mezi knihami bude minimálně jednou zastoupena poezie a jednou drama.

Na začátku září, listopadu, ledna, března a května předloží každý žák v určené hodině literatury zvolenou knihu a připravený záznam o četbě (vytištěná tabulka z přílohy).

Do poloviny října, prosince, února, dubna, června knihu přečte a do konce příslušného měsíce vypracuje zápis o knize (nový způsob – návod i vzory v přílohách), vytiskne a založený v deskách odevzdá ke kontrole.