Janáková Martina Mgr.

Profil učitele

Český jazyk a němčina, AP – dramaťák, nábožko, doučko, atd. „Vím, že nic nevím.“

Janáková Martina Mgr.

Kontakt: janakova@bgv.cz

KLASIFIKAČNÍ TÝDEN - LEDEN 2023

POŽADAVKY KE KLASIFIKAČNÍMU TÝDNU (LEDEN 2023)

Milí studenti,

v příloze najdete požadavky ke klasifikačnímu týdnu v tomto pololetí (9. - 12. 1. 2023).

Zkouším ČESKÝ JAZYK A LITERATURU, NĚMECKÝ JAZYK a KONVERZACI V NĚMECKÉM JAZYCE.

Každému zkoušení předchází příprava (ČJL - 15 minut, NJ a KNJ - 10 minut).

Zkouška trvá 12 minut (+ 3 minuty na zpětnou vazbu, sebehodnocení, rady do budoucna).

Váha známky - nejvyšší váha ze všech známek za celé pololetí, může až o jeden stupeň změnit pololetní hodnocení.

Počet zkoušení: 70

Místnostseptima A (uč. 41)

Těším se na společně strávený čas u zkoušek. MJ

Zveřejněno 7. 12. 2022

 

PROJEKTOVÉ DNY 2022/23

SACHSEN – UNSER NACHBAR / SASKO – NÁŠ SOUSED

Téma:                                   SRN – spolková země Sasko a jeho kulturní, historické a hospodářské souvislosti s naším regionem

Cíl a dílčí činnosti:           Seznámení s německou spolkovou zemí Sasko/Sachsen, praktické použití německého/anglického jazyka, vycházky a exkurze do blízkých měst (Großschönau, Zittau, Jonsdorf), fotografování, vyhledávání informací a jejich zpracování do prezentovatelných a ve výuce NJ použitelných materiálů.

Časové a prostorové rozvržení:

(pořadí dnů 1-3 je předběžné – bude upřesněno podle dopravních možností)

  1. den:      Zittau – kdysi součást Českého království (exkurze – skupinová soutěžní hra – práce s mapou – konverzace v NJ – fotografování…)

  2. den:      Großschönau – bezprostřední soused (cedule – výzvy – tabulky – fotografování – procvičování slovní zásoby)

  3. den       Jonsdorf – krása přírody (naučná stezka – turistika – ev. Schmetterlinghaus = Motýlí dům)

  4. den       prezentace projektu pro žáky školy

Počet účastníků:              12 (určeno všem žákům školy – mohou i němčináři úplní začátečníci a francouzštináři)

PODMÍNKA – PLATNÝ CESTOVNÍ DOKLAD (PAS nebo OBČANSKÝ PRŮKAZ) a ochota platit jízdné příp. vstupné

Metody projektu:           vyhledávání informací, plánování cest a tras, fotografování, komunikace v cizím jazyce (preferenčně NJ, možno i AJ)

Výstupy projektu:           prezentace, tabulky a referáty k tématu použitelné ve výuce NJ, Z, D apod.

                                         seznámení učitelů a studentů se zajímavými fakty v rámci prezentačního projektového dne

VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ

KONZULTAČNÍ ČASY (školní rok 2022/23)

1. PRO ŽÁKY

PONDĚLÍ - VELKÁ PŘESTÁVKA 9.40

v nouzi kdykoli

2. PRO RODIČE

STŘEDA 8.00 - 9.30

po předchozí domluvě i v jiných termínech - kontakt: janakova@bgv.cz

PODMÍNKY KLASIFIKACE 2022/23

PODMÍNKY KLASIFIKACE V PŘEDMĚTECH ČESKÝ JAZYK A NĚMECKÝ JAZYK

ŠKOLNÍ ROK 2022/23

V přílohách najdete podmínky klasifikace pro žáky tříd a skupin, které učím český jazyk a literaturu nebo německý jazyk a konverzaci v německém jazyce.

Pokud žák podmínky nesplní, nebude za dané pololetí z předmětu klasifikován a dostane náhradní termín splnění požadavků.

O výjimkách ze závažných důvodů je možno komunikovat.

Platí ovšem, že všechny potíže je třeba řešit VČAS.

M. Janáková

ČJL - SEPTIMA - PODKLADY - 2022/23

ZDE NAJDETE PODKLADY A NÁVODY PRO SAMOSTATNOU DOMÁCÍ PRÁCI A PŘÍPRAVU.

 

ČJ MATURITA

POZNÁVACÍ EXKURZE- NĚMECKO

MEZIPŘEDMĚTOVÉ POZNÁVACÍ EXKURZE DO SRN PRO ŽÁKY VYŠŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA

VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/23 SE VZHLEDEM K NEJISTÉ SITUACI KOLEM OPATŘENÍ SOUVISEJÍCÍCH S COVID 19 EXKURZE ZAŘADÍ DO PLÁNU PODLE SITUACE V 2. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU

- jsou součástí výuky na základě Školního vzdělávacího programu "IN PRINCIPIO ERAT VERBUM... NA POČÁTKU BYLO SLOVO..."

- svou náplní jsou mezipředmětové (ČJ, NJ, D, Z, ZSV, RET, ESV) a rozvíjejí klíčové kompetence žáků

- jsou organizovány tak, aby co nejméně zasáhly do pravidelného chodu školy a soukromí žáků (celé třídy, den s odpoledním vyučováním)

- žák se podle pokynů a pod vedením učitele, který za exkurzi zodpovídá, předem připraví a v zadaných termínech odevzdá podklady pro svůj aktivní podíl na programu exkurze

- pokud se žák ze závažného důvodu nemůže exkurze zúčastnit, podá zákonný zástuce prostřednictvím třídního učitele řediteli školy žádost o uvolnění žáka z výuky na daný den (zletilí žáci žádají sami)

- žák, který se exkurze nezúčastnil (na základě uvolnění ředitelem školy, nebo z předem neplánovaných důvodů), je povinen vypracovat, odprezentovat a odevzdat náhradní práci, která rozsahem odpovídá 6-8 vyučovacím hodinám (zadání práce v příloze)