Aktuality

Informace o provozu školy od 1. 9. 2020 vzhledem k prevenci COVID -19

07.09.2020

Informace o provozu školy od 1. 9. 2020 vzhledem k prevenci COVID -19

Obecná hygienická opatření:

  • Žáci i zaměstnanci školy jsou poučeni o hygienických zásadách a jsou povinni se jimi řídit,
  • Ve škole je denně prováděn důkladný úklid za použití dezinfekčních přípravků
  • U vstupu do budovy školy, v každé učebně a u tělocvičny jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem,
  • Přístup všech osob, které nejsou žákem nebo zaměstnancem školy, je omezen. O jejich vstupu v odůvodněných případech a za odpovídajících hygienických podmínek rozhoduje ředitel školy,
  • Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit,
  • Žák, u kterého se v průběhu vyučování projeví příznaky onemocnění (rýma, kašel, bolest v krku, zvýšená teplota, průjem apod.), bude neprodleně izolován od ostatních (za zajištění dohledu) a škola bude kontaktovat jeho zákonné zástupce,

 

Poznamenejte si

29.10.2020
podzimní prázdniny

30.10.2020
podzimní prázdniny

23.12.2020
vánoční prázdniny

24.12.2020
vánoční prázdniny / státní svátek

25.12.2020
vánoční prázdniny / státní svátek

26.12.2020
vánoční prázdniny / státní svátek

27.12.2020
vánoční prázdniny

28.12.2020
vánoční prázdniny

29.12.2020
vánoční prázdniny

30.12.2020
vánoční prázdniny