Aktuality

Dobrá volba

13.09.2021

Vážení rodiče žáků pátých tříd, zájemců o studium na Gymnáziu Varnsdorf,

na základě dobrých zkušeností z minulých let nabízíme Vám, resp. Vašim dětem přípravný kurz k přijímacím zkouškám z českého jazyka a matematiky zaměřený na jednotnou státní přijímací zkoušku.

Kurz povedou učitelé Gymnázia Varnsdorf a bude probíhat od 4. října 2021 do dubna 2022 na Gymnáziu Varnsdorf vždy v pondělí od 16.00 do 17.00 hodin  - střídavě jeden týden český jazyk, jeden týden matematika.

Na první hodinu je třeba, aby s žákem přišel dospělý, který bude na jeho přípravě k přijímacím zkouškám spolupracovat, aby vyslechl pokyny k organizaci kurzu a doporučení k domácí práci.

Kurz je bezplatný. Přípravný kurz je předmětem školního klubu Akademie příslibu Gymnázia Varnsdorf (informace najdete i na webových stránkách akademie.bgv.cz).

 

Poznamenejte si

27.10.2021
podzimní prázdniny

29.10.2021
podzimní prázdniny

23.12.2021
vánoční prázdniny

24.12.2021
vánoční prázdniny / státní svátek

25.12.2021
vánoční prázdniny / státní svátek

26.12.2021
vánoční prázdniny / státní svátek

27.12.2021
vánoční prázdniny

28.12.2021
vánoční prázdniny

29.12.2021
vánoční prázdniny

30.12.2021
vánoční prázdniny